Розглянути систему навчання іноземних мов (ІМ) у початковій школі (ПШ) і зробити спробу визначити сучасні тенденції розвитку цієї системиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт

Розглянути систему навчання іноземних мов (ІМ) у початковій школі (ПШ) і зробити спробу визначити сучасні тенденції розвитку цієї системи.

 • Розглянути систему навчання іноземних мов (ІМ) у початковій школі (ПШ) і зробити спробу визначити сучасні тенденції розвитку цієї системи.Базова категорія навчання ІМ,

 • Базова категорія навчання ІМ,

 • яка визначає стратегію навчання і вибір методу навчання у ПШ, за допомогою якого реалізується ця стратегія; точка зору на сутність того, як слід навчати ІМ.Компетентнісний: формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності

 • Компетентнісний: формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності

 • Культурологічний: взаємопов’язане навчання ІМ і культури

 • Рівневий: процес навчання ІМ орієнтований на європейські рівні володіння мовою (відкриття, виживання, рубіжний, просунутий, автономний, компетентний); для ПШ – рівень А1

 • Комунікативно-діяльнісний

 • Рефлексивний

 • Центрований на учніНаціональна рамка кваліфікацій

 • Національна рамка кваліфікацій

 • Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки

 • Концепція державної мовної політики України

 • Проект Закону України «Про вищу освіту»

 • Державний стандарт початкової загальної освіти

 • Проект Державного стандарту базової та повної середньої освіти

Набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, навичок, умінь, досвіду, цінностей, ставлення тощо, які можуть комплексно реалізовуватися на практиці.

 • Набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, навичок, умінь, досвіду, цінностей, ставлення тощо, які можуть комплексно реалізовуватися на практиці.Суспільно визнаний рівень знань, навичок, умінь, ставлень у певній сфері діяльності людини.

 • Суспільно визнаний рівень знань, навичок, умінь, ставлень у певній сфері діяльності людини.

 • у рідній мові

 • в іноземних мовах (2-3 мови)

 • культурна

 • навчальна

 • комп'ютерна

 • математична, фундаментальна природничо-наукова і технічна

 • міжособистісна, міжкультурна, соціальна і громадянська

 • у підприємництвінавчальна

 • навчальна

 • соціальна

 • загальнокультурна

 • громадянська

 • у використанні ІКТ

 • здоров’язбережувальнаПерехід з наступного навчального року на новий “Державний стандарт початкової загальної освіти” (2011 р.) є підґрунтям для:

 • Перехід з наступного навчального року на новий “Державний стандарт початкової загальної освіти” (2011 р.) є підґрунтям для:

 • зміни назви навчального предмету з ІМ на ІМіК

 • переходу у галузі навчання ІМіК на термін “компетентність” і уточнення складових іншомовної комунікативної компетентності

 • детального опису рівня А1 володіння іноземною мовою і культурою у ПШ

Формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності (ІКК), тобто здатності успішно вирішувати завдання взаємодії і взаєморозуміння із носіями мови, яка вивчається, відповідно до норм і культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого спілкування.

 • Формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності (ІКК), тобто здатності успішно вирішувати завдання взаємодії і взаєморозуміння із носіями мови, яка вивчається, відповідно до норм і культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого спілкування.Уточнення складових ІКК згідно з новим Стандартом початкової освіти

 • Уточнення складових ІКК згідно з новим Стандартом початкової освіти

 • Визначення цілей навчання у ПШ відповідно до конкретизованих підрівнів володіння ІМіКОновлення предметного аспекту змісту навчання ІМіК у ПШ

 • Оновлення предметного аспекту змісту навчання ІМіК у ПШ

 • Визначення процесуального аспекту змісту навчання ІМіК у ПШ згідно з оновленим предметним аспектом змісту навчання ІМіК

 • Створення методичних засад відбору мовних мінімумів навчання ІМіК у ПШП. особистісно орієнтованої спрямованості навчання

 • П. особистісно орієнтованої спрямованості навчання

 • П. свідомості

 • П. творчого характеру навчання

 • П. діяльнісного характеру навчання

 • П. автономності навчанняП. комунікативності

 • П. комунікативності

 • П. комунікативно спрямованого формування мовленнєвих навичок

 • П. інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності та аспектів мови

 • П. взаємопов'язаного навчання мови і культури

 • П. урахування рідної мови і культури

 • П. домінуючої ролі вправ

 • П. автентичності навчальних матеріалів

 • П. розвитку автономності учнів

 • П. індивідуалізації формування іншомовної комунікативної компетентностіП. природовідповідного навчання

 • П. природовідповідного навчання

 • П. розвиваючого навчання

 • П. культуротворчого навчанняВрахування вікових і індивідуальних особливостей учнів:

 • Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів:

 • мимовільної уваги і запам'ятовування

 • інтуїтивного розуміння і переживання

 • емоцій та уяви

 • схильності до гринавчання у співробітництві з учителем з врахуванням пізнавальних процесів учнів, які ”дозрівають”

 • навчання у співробітництві з учителем з врахуванням пізнавальних процесів учнів, які ”дозрівають”

 • розвиток пізнавальних процесів учнів за допомогою предмета ІМіК

 • підтримка процесів усвідомлення способів оволодіння ІМіК і мовних закономірностей ІМпробудження в учнів інтересу до нової мови і культури іншого народу

 • пробудження в учнів інтересу до нової мови і культури іншого народу

 • реалізація іншомовної діяльності на основі образотворчої, художньої, музичної, ігрової та інших видів діяльностіОсучаснення принципів навчання ІМіК у ПШ згідно з новітніми вітчизняними і зарубіжними дослідженнями у галузі методики формування ІКК

 • Осучаснення принципів навчання ІМіК у ПШ згідно з новітніми вітчизняними і зарубіжними дослідженнями у галузі методики формування ІККнапрям у навчанні ІМіК у широкому значенні

 • напрям у навчанні ІМіК у широкому значенні

 • спосіб формування в учнів складових іншомовної комунікативної компетентності

Організація комунікативно-ігрової діяльності молодших школярів, яка забезпечує мотиваційну, змістову і процесуальну основи для моделювання у навчальному процесі з ІМіК адекватних їхнім віковим особливостям ситуацій іншомовного спілкування з метою формування ІКК на елементарному рівні.

 • Організація комунікативно-ігрової діяльності молодших школярів, яка забезпечує мотиваційну, змістову і процесуальну основи для моделювання у навчальному процесі з ІМіК адекватних їхнім віковим особливостям ситуацій іншомовного спілкування з метою формування ІКК на елементарному рівні.

П. з елементом змагання: ігри, конкурси, вікторини

 • П. з елементом змагання: ігри, конкурси, вікторини

 • П. з елементом загадування: шаради, загадки, кросворди

 • П. з елементом перевтілення: ігри-пантоміми, скетчі, інсценівки, рольові ігри

 • П. з елементом художнього виконання: лічилки, скоромовки, римування, вірші, пісні

 • П. з елементом сюжетної організації: казки, легенди, байки, та інші історіїЛяльковий театр…

 • Ляльковий театр…

 • “ Хоровод ”

 • “ З’єднай ”

 • “ Пізнати, вибрати, показати ”

 • “ Пізнати і розкласти ”

 • “ Подвійне коло ”

 • “ Ланцюжок ” тощоПоява у вітчизняній методиці навчання ІМіК нових методів навчання у початковій школі і розробка відповідних ним прийомів навчання

 • Поява у вітчизняній методиці навчання ІМіК нових методів навчання у початковій школі і розробка відповідних ним прийомів навчанняДля вчителя, для учнів, для вчителя і для учнів

 • Для вчителя, для учнів, для вчителя і для учнів

 • Основні, допоміжні, додаткові

 • Нетехнічні, технічні

Засіб навчання, який сприяє формуванню в учнів іншомовної комунікативної компетентності і їхньому особистісному розвитку як суб’єктів освітнього процесу.

 • Засіб навчання, який сприяє формуванню в учнів іншомовної комунікативної компетентності і їхньому особистісному розвитку як суб’єктів освітнього процесу.

 • Пакет робочих матеріалів, які відображають результати навчальної діяльності учнів з ІМіК.Поступове підвищення якості вітчизняних підручників з ІМіК для ПШ

 • Поступове підвищення якості вітчизняних підручників з ІМіК для ПШ

 • Розширення номенклатури засобів навчання ІМіК

 • Упровадження в навчальний процес з ІМіК інформаційно-комунікаційних технологійУрок - турнір

 • Урок - турнір

 • Урок - гра

 • Урок - КВК

 • Урок - екскурсія

 • Урок - конкурс

 • Урок - мрія

 • Урок – проект тощо

Збільшення уваги до нових типів нетрадиційних уроків ІМіК у ПШ

 • Збільшення уваги до нових типів нетрадиційних уроків ІМіК у ПШРівень сформованості у вчителя міжкультурної іншомовної комунікативної і методичної компетентностей

 • Рівень сформованості у вчителя міжкультурної іншомовної комунікативної і методичної компетентностей

 • Особистісна готовність учнів до навчання у школі

 • Вмотивованість учнів і вчителів

 • Обсяг навчального навантаження учнів 1-го класу

 • Забезпеченість навчально-методичними комплексамиПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка