Розпутенко Іван Васильович, д держ упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України – завідувач кафедриДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.

Розпутенко Іван Васильович, д.держ.упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України – завідувач кафедри;

 • Розпутенко Іван Васильович, д.держ.упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України – завідувач кафедри;

 • Малиш Наталія Андріївна, д.держ.упр., доц. – заст. зав. кафедри;

 • Кілієвич Олександр Іванович, доц., – заст. зав. кафедри;

 • Ільченко-Сюйва Леся Василівна, к.держ.упр., доц.;

 • Щербина Сергій Володимирович, к.с.-г.н., доц.;

 • Криштоф Наталія Степанівна, к.держ.упр.;

 • Слюсарчук Ольга Петрівна, к.е.н.;

 • Юрчишин Василь Володимирович, д.держ.упр., проф.;

 • Миколайчук Микола Миколайович, д.держ.упр., доц.;

 • Дмитренко Геннадій Васильович, д.держ.упр., доц.;

 • Романюк Ольга Панасівна, к.е.н., доц, заслужений працівник освіти України;

 • Москаленко Світлана Олексіївна, к.держ.упр.;

 • Василенко Ніна Федорівна, методист кафедри.У 1992-1999 pp. - зав. кафедри економіки і фінансів (до 1995 - Інститут державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України). З 2000 р. по 2006 р. – проректор-директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів. Був директором Спільного економічного навчального центру при Академії, керівником міжнародних проектів Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA) у галузі економічної політики та економічного навчання державних службовців. Автор понад 300 наукових праць, зокрема, навчальних посібників, монографій. Сфера наукових інтересів: державні фінанси, ефективність управлінських рішень в контексті політичного процесу.

 • У 1992-1999 pp. - зав. кафедри економіки і фінансів (до 1995 - Інститут державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України). З 2000 р. по 2006 р. – проректор-директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів. Був директором Спільного економічного навчального центру при Академії, керівником міжнародних проектів Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA) у галузі економічної політики та економічного навчання державних службовців. Автор понад 300 наукових праць, зокрема, навчальних посібників, монографій. Сфера наукових інтересів: державні фінанси, ефективність управлінських рішень в контексті політичного процесу.Юрчишин Василь Володимирович, доктор наук з державного управління, професор.

 • Юрчишин Василь Володимирович, доктор наук з державного управління, професор.

 • Директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. Був радником Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України (2003), директором з досліджень Агентства гуманітарних технологій (1999-2002) та Агенції соціального проектування (2002-2004). Керівник української групи проекту DFID (Велика Британія, 2001-2002), експерт багатьох проектів CIDA, TACIS та ін. Автор понад 250 наукових праць. Сфера наукових інтересів: макроекономічна політика, валютні та фінансові виклики в епоху глобалізації.

 • Етапи створення кафедри

 • Перша кафедра економічного профілю - "Економіки і фінансів" (завідувач Іван Розпутенко) - була створена в Інституті державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України в 1992 році (на базі якого у 1995 р. було створено Українську (з 2003 р. - Національну) академію державного управління при Президентові України) для забезпечення потреб державного сектору у фахівцях - магістрах державного управління, які займатимуться питаннями управління економікою, бюджетного процесу на центральному і місцевому рівнях, розробленням і впровадженням різних напрямків економічної політики.

 • У травні 1999 р. у зв'язку із створенням ще однієї кафедри економічного профілю назва кафедри змінена - на кафедру економічної політики.Місія кафедри економічної політики:

 • Місія кафедри економічної політики:

 • підготовка висококваліфікованих кадрів у сфері вироблення економічної політики, бюджетування, аналізу державної політики та її ефективності для забезпечення потреб сталого розвитку українського суспільства та розбудови конкурентоспроможної країни на засадах патріотизму, професіоналізму, належного врядування, демократичних цінностей в контексті геоекономічних процесів.

 • Стратегічні цілі:

 • 1) Сприяння (через системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів) формуванню нової генерації українських державних службовців, здатних розробляти і реалізовувати державну політику на засадах ефективності і конкурентоздатності в умовах адміністративних та економічних перетворень;

 • 2) забезпечення проведення фундаментальних і прикладних досліджень економічної та геоекономічної політики, економічних механізмів державного управління і підготовки кадрів вищої кваліфікації у відповідних сферах для ресурсного забезпечення адміністративної і економічної реформ;

 • 3) забезпечення результативного експертно-аналітичного супроводу процесів вироблення макро-, мікроекономічної, бюджетної і податкової політик в органах державної влади і законотворчому процесі.Тактичні/операційні цілі (завдання):

 • Тактичні/операційні цілі (завдання):

 • 1) Забезпечення підготовки конкурентоспроможних кадрів в сфері економічних механізмів державного управління і державних фінансів в рамках нормативних частин магістерських програм «державне управління», «управління суспільним розвитком», «публічне адміністрування»;

 • 2) Забезпечення підготовки фахівців у галузі економічної політики, державних фінансів та аналізу ефективності державної політики в рамках програм спеціалізацій з економічної політики та аналізу державної політики магістерської програми з державного управління;

 • 3) Участь (за профілем діяльності кафедри) у програмах підвищення кваліфікації керівних кадрів з урахуванням нагальних потреб проведення адміністративної реформи та економічної реформи

 • 4) Проведення прикладних і фундаментальних досліджень у рамках Комплексного наукового проекту НАДУ «Державне управління та місцеве самоврядування» при виконанні теми «Геоекономічна політика України» та дисертаційних досліджень у галузі економічних і фінансових механізмів державного управління для цілей розбудови конкурентоспроможної країни.1) регулярне оновлення робочих програм навчальних дисциплін, тематики магістерських досліджень з урахуванням кращих світових практик підготовки кадрів у сфері державного управління та державної політики та нагальних потреб гармонійного розвитку українського суспільства;

 • 1) регулярне оновлення робочих програм навчальних дисциплін, тематики магістерських досліджень з урахуванням кращих світових практик підготовки кадрів у сфері державного управління та державної політики та нагальних потреб гармонійного розвитку українського суспільства;

 • 2) використання нових технологій (зокрема, комунікативних) у процесі викладання навчальних дисциплін і індивідуальної науково-навчальної роботи із слухачами, підготовка науково-методичних видань для ресурсного забезпечення навчального процесу;

 • 3) регулярне підвищення кваліфікації викладачів кафедри в органах влади, кращих профільних науково-дослідних установах і навчальних закладах України і світу (за наявності відповідного забезпечення);

 • 4) забезпечення плідної творчої співпраці з міжнародними організаціями, закордонними і українськими партнерами для забезпечення виконання стратегічних цілей кафедри, що сприятиме результативному проведенню адміністративної і економічної реформ в Україні;

 • 5) залучення докторантів, аспірантів, здобувачів і слухачів до дослідницької роботи за профілем діяльності кафедри та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів влади.Виконання науково-дослідних робіт:

 • Виконання науково-дослідних робіт:

 • У 2007-2013 рр. НДР кафедри здійснювалась за напрямками:

 • “Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України”,

 • Практичні рекомендації щодо використання економічного аналізу в процесі реалізації соціально-гуманітарної політики в Україні (2005-2010 рр.)”,

 • “Геоекономічна політика України” (2009-2012 рр.) , “ Фінансово-економічні механізми державного управління формуванням та розвитком внутрішнього ринку України” (2013-2016 рр.) за Комплексним науковим проектом Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування”.

 • Керівництво науково-дослідною роботою слухачів.

 • Керівництво по виконанню програм стажування слухачів.

 • Керівництво науково-дослідною роботою аспірантів, докторантів.

 • Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів, прикріплених до кафедри.

 • Участь викладачів кафедри в роботі наукових конференцій, семінарів.

 • Рецензування, опонування кандидатських та докторських дисертацій.

 • Надання відзивів на дисертаційні дослідження.

 • Підтримка наукових зв’язків з установами України.

 • Надання консультативної допомоги державним органам влади, управлінням місцевого самоврядування та комунальним підприємствам України.

 • Здійснення науково-організаційної та науково-експертної роботи.

Науково-педагогічним персоналом кафедри за останні чотирнадцять років видано 36 монографій, 159 підручників та навчальних посібників, 7 словників, серед них три монографії англійською мовою у США та Канаді, шість підручників мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 • Науково-педагогічним персоналом кафедри за останні чотирнадцять років видано 36 монографій, 159 підручників та навчальних посібників, 7 словників, серед них три монографії англійською мовою у США та Канаді, шість підручників мають гриф Міністерства освіти і науки України.На кафедрі підготовлено 13 докторів наук

 • На кафедрі підготовлено 13 докторів наук

 • Розпутенко І.В. Управління державними видатками (1999) (наук. конс. С.Д.Дзюбик).

 • Рижих В.М. (1999)

 • Осауленко О.Г. Державне управління та моделювання сталого розвитку (1999) (наук. конс. В.Геєць).

 • Юрчишин В.В. Стабілізаційна політика в Україні в епоху глобалізації (2003) (наук. конс. П.І.Гайдуцький).

 • Ромат Є.В. Державне управління рекламною діяльністю в Україні: теоретико-методологічний аспект (2004) (наук. конс. І.В.Розпутенко).

 • Борисенко З.М. Конкурентна політика як фактор економічного розвитку (2004) (наук. конс. І.В.Розпутенко).

 • Ковбасюк Ю.В. Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями (2005) (наук. конс. Н.О.Парфенцева).

 • Миколайчук М.М. Фінансово-економічний механізм державного управління регіональним розвитком (2010) (наук. конс. І.В.Розпутенко).

 • Дмитренко Г.В. Організація і здійснення державного контролю в Україні (фінансово-економічні аспекти) (травень 2011) (наук. конс. І.В.Розпутенко).

 • Малиш Н.А. Макроекономічний механізм формування та реалізації державної екологічної політики України (грудень 2011) (наук. конс. І.В.Розпутенко).

 • Толубяк В.С. Фінансові механізми пенсійного забезпечення населення України в контексті глобальних змін (травень 2012) (наук. конс. В.В.Юрчишин).

 • Жарая С.Б. Формування механізмів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні в контексті євроінтеграції: регіональний аспект(червень 2012) (наук. конс. І.В.Розпутенко).

 • Чечель О.М. Формування державної економічної політики в епоху глобальних трансформацій (вересень 2012) (наук. конс. В.В.Юрчишин).На кафедрі підготовлено 36 кандидатів наук з державного управління:

 • На кафедрі підготовлено 36 кандидатів наук з державного управління:

 • Білоус В.Т. (1999), Франчук І.Ф. (1999), Дубовик С.Ф. (1999),

 • Бондарчук І.В. (2000), Василишин Р.Н. (2000),

 • Дехтярчук М.П. (2001), Любаров В.М. (2001),

 • Костерін В.О. (2002), Федів І.О. (2002), Романюк О.І. (2002),

 • Савков А.П. (2003), Донченко Л.О. (2003),

 • Белінська О.Г. (2003), Мірошниченко В.І. (2003),

 • Дмитренко Г.В. (2004), Жадан І.О. (2004),

 • Ляхович Г.І. (2004), Підгайна О.О. (2004),

 • Ставицька О.В. (2005), Толуб`як В.С. (2005),

 • Ільченко-Сюйва Л.В. (2005),

 • Кузнєцов К.В. (2006), Монаєнко А.О. (2006),

 • Кушніренко О.М. (2007),

 • Попова В.В. (2009), Зайцев В.М. (2009), Радзімовська С.Ф. (2009),

 • Криштоф Н.С. (2010), Яценко О.А. (2010), Філонюк О.Ф. (2010),

 • Кравченко О.М. (2011), Куліков А.І. (2011), Шатило О.А. (2011), Сорока Р.Ю. (2011).

 • Комашенко Т.А. (2012), Мелешко М.І. (2012). • Кафедра економічної політики брала активну участь в реалізації:

 • Проекту Світового банку (1994 – 2002),

 • Канадсько-українсько-балтійської програми економічного навчання (2000-2004).

Програма реалізовувалась кафедрою разом з Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів (директор І. Розпутенко) за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку та Далхаузького університету (Канада) (співдиректори програми Іван Розпутенко та Баррі Лессер).

 • Програма реалізовувалась кафедрою разом з Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів (директор І. Розпутенко) за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку та Далхаузького університету (Канада) (співдиректори програми Іван Розпутенко та Баррі Лессер).

 • За цією програмою було проведено 29 двотижневих семінарів та 28 одноденних семінарів (НАДУ), 32 двотижневих семінарів в регіонах.

 • Стажування у країнах Балтії здійснили державні службовці з органів влади усіх областей України та викладачі Академії – 280 осіб.

 • У Далхаузькому університеті (Канада) стажувалось 64 особи.З доповідями виступили науковці, професори з різних країн світу:

 • З доповідями виступили науковці, професори з різних країн світу:

 • Канада: Б. Генбері, Л. Кумаранаяке, Б. Лессер, М. Макдоналд, К. Марфелс, Ш. Роджерс, А. Сінклер, Р. Форсдайк;

 • Литва: Л. Вілкончюс, А. Крижинаускас, Л. Мураускене, В. Сідзікаускас;

 • Латвія: П. Вілкс, І. Круткієне;

 • Естонія: А. Кратовіц, У. Марксоо, М. Померанц.Київ: Економічний розвиток і державна політика; Економічні аспекти міського будівництва і житлової політики; Економіка культури і мистецтва; Економіка освіти і науки; Доходно-витратний аналіз; Міжнародна економіка. Торгівельна політика; Аграрна політика; Ефективність і економічність діяльності державних структур в Італії.

 • Київ: Економічний розвиток і державна політика; Економічні аспекти міського будівництва і житлової політики; Економіка культури і мистецтва; Економіка освіти і науки; Доходно-витратний аналіз; Міжнародна економіка. Торгівельна політика; Аграрна політика; Ефективність і економічність діяльності державних структур в Італії.

 • Чернівці, Житомир, Севастополь, Чернігів, Полтава: Вступ до ринкової економіки;

 • Хмельницький: Економічний розвиток і державна політика.

 • Одноденні семінари: В. Геєць «Проблеми стабілізаційної політики України в перехідних умовах», Я. Кінах «Інвестиції як складова частина макроекономічного розвитку України», І. Бураковський, В. Пятницький «Україна і Європейський Союз: проблеми розвитку взаємних відносин», Е. Лібанова “Пріоритети соціальної політики України в перехідних умовах”, R. Vozzi, U. Poti (Італія).Київ: Економічні аспекти міського будівництва і житлової політики; Соціальна політика; Фінансовий менеджмент в державному управлінні; Ринок праці; Охорона здоров`я;

 • Київ: Економічні аспекти міського будівництва і житлової політики; Соціальна політика; Фінансовий менеджмент в державному управлінні; Ринок праці; Охорона здоров`я;

 • Черкаси, Луцьк: Вступ до ринкової економіки;

 • Черкаси: Фінансово-економічні підстави реалізації інноваційної політики в умовах європейського вибору України;

 • Житомир: Аспекти вдосконалення та законодавчої підтримки системи статистики;

 • Київська область: Економічні і фінансові основи розвитку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 • Хмельницький: Актуальні проблеми ринкової економіки в регіонах.

 • Одноденні семінари: Лоренцо Фільюолі - представник Місії Міжнародного валютного фонду “Макроекономічна ретроспектива і майбутнє економічного розвитку України”, Райтс Чернайс (Латвія) “Верховна Аудиторська Інституція та її функції в демократичній країні”, В. Борденюк, І.Грицяк “Місцеве самоврядування як форма децентралізації державного управління”, В. Мунтіян “Інформаціогенна економіка в контексті економічної безпеки”, І. Бондарчук “Ефективність корпоративного управління і фондовий ринок в Україні”, Гарбіх Юрген “Парламентська система управління в Німеччині”, М. Томенко “Свобода слова як передумова економічного зростання і національної безпеки України”,Київ: Міжнародна економіка, Конкурентна політика, Регіональний розвиток, Економіка природних ресурсів і довкілля, Економіка культурного сектору, Фінансовий менеджмент;

 • Київ: Міжнародна економіка, Конкурентна політика, Регіональний розвиток, Економіка природних ресурсів і довкілля, Економіка культурного сектору, Фінансовий менеджмент;

 • Луцьк, Одеса, Вінниця, Кіровоград, Тернопіль, Севастополь, Луганськ, Донецьк, Херсон, Дніпропетровськ, Сімферополь: Вступ до ринкової економіки;

 • Одноденні семінари: О. Романюк, Ю. Бажал “Україна на шляху європейської інтеграції”, М. Ройко, В. Посполітак “Проблеми формування ринку акцій в Україні і його перспективи”, Раймундас Каробліс “Проблемні аспекти вступу в СОТ країн з перехідною економікою”, І. Заєць “Екологічна політика України в сучасних умовах: проблеми і шляхи їх подолання”, А. Даниленко “Проблеми впровадження фінансово-кредитної політики в сучасних умовах”, Ю. Шаров “Стратегічне планування в муніципальному менеджменті”. М. Пухтинський “Фінансово-економічні аспекти розвитку регіонів в умовах політичного реформування”.Київ: Ринок праці Соціальна політика Охорона здоров`я Регіональний розвиток Економіка культури

 • Київ: Ринок праці Соціальна політика Охорона здоров`я Регіональний розвиток Економіка культури

 • Тернопіль, Львів, Рівне, Донецьк, Запоріжжя, Суми, Миколаїв, Луцьк: Вступ до ринкової економіки;

 • Одноденні семінари: А. Мельниченко “Удосконалення державно-правових механізмів захисту конкуренції в Україні”, Андріян Фітьо “Економічні індикатори зростання якості життя населення”, Лука Рондо-Броветто (Італія): “Зростання ролі менеджменту в сучасних системах охорони здоров`я: огляд міжнародного досвіду”, В. Баранов “Визначення проблем міжнародної політики України в контексті глобалізації”, М. Головач (Тернопіль) “Регіональні аспекти розвитку галузей промисловості”, В. Романчишин “Особливості регіонального розвитку та шляхи удосконалення управління сферою культури”.Нормативні дисципліни кафедри

 • Нормативні дисципліни кафедри

 • Кафедра забезпечує викладання 16 навчальних дисциплін на чотирьох магістерських програмах (“Державне управління”, “Управління суспільним розвитком”, “Публічне адміністрування”, “Парламентаризм та парламентська діяльність”) по чотирьом формам навчання (денній, заочній, вечірньо-заочної, дистанційно-заочної), зокрема, семи нормативних дисциплін:

 • “Статистичні методи в державному управлінні”,

 • “Державні фінанси і бюджетний процес”,

 • “Державне управління в економічній сфері”,

 • “Державна політика: аналіз та механізми впровадження”,

 • „Мікроекономіка для аналізу державної політики”,

 • „Макроекономічна політика”,

 • „Публічні фінанси”.

Викладачами кафедри розроблено та вдосконалено дванадцять курсів для системи дистанційного навчання:

 • Викладачами кафедри розроблено та вдосконалено дванадцять курсів для системи дистанційного навчання:

 • Спеціальність “Управління суспільним розвитком”:

 • "Мікроекономіка для аналізу державної політики" (доц. О.Кілієвич),

 • "Державні фінанси і бюджетний процес" (доц. Н.Криштоф),

 • "Макроекономічна політика" (доц. О.Романюк).

 • Спеціальність “Державне управління”:

 • “Державне управління в економічній сфері” (проф. І.Розпутенко, доц. Л.Ільченко-Сюйва),

 • “Статистичні методи в державному управлінні” (доц. Л.Ільченко-Сюйва, доц. С.Щербина),

 • “Державна політика: аналіз та механізми впровадження” (доц. О.Кілієвич),

 • “Макроекономічна політика та аналіз її ефективності” (доц. Н.Малиш),

 • “Мікроекономіка і державна політика” (доц. О.Кілієвич),

 • “Конкурентна політика” (доц. О.Кілієвич),

 • “Макроекономічні засади аналізу державної політики” (доц. Н.Малиш),

 • “Застосування мікроекономіки в аналізі державної політики” (доц. О.Кілієвич).

 • “Економічна політика розвитку підприємництва” (доц. Н.Криштоф).

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова,

 • Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова,

 • Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

 • Національний університет ім. Тараса Шевченка,

 • Запорізький класичний приватний університет,

 • Академія муніципального управління,

 • Національний університет технологій та дизайну,

 • Національний транспортний університет,

 • Вища школа управління, Міжрегіональна Академія управління персоналом,

 • Київський національний економічний університет,

 • Інститут лідерства і соціальних наук Київського педагогічного університету ім. Бориса Грінченка,

 • Українська академія бізнесу і підприємництва,

 • Вищий навчальний заклад “Університет економіки і права КРОК”,

 • Національний центр підготовки банківських працівників України.Викладачі кафедри брали і беруть активну участь у розробленні законодавчих нормативно-правових актів у галузі:

 • Викладачі кафедри брали і беруть активну участь у розробленні законодавчих нормативно-правових актів у галузі:

 • бюджетної політики (Закони України про державний бюджет України, бюджетні резолюції),

 • конкурентної політики (Закон України "Про захист економічної конкуренції" та ін., відповідні Укази Президента України),

 • зовнішньоекономічної політики (з питань інтеграції України в Європейський економічний простір, вступу України до Світової організації торгівлі),

 • політики у сфері економічної безпеки та оборони,

 • політики реформування сфери житлово-комунальних послуг,

 • у розробленні програм діяльності урядів.

 • Члени кафедри залучаються до нормотворчої діяльності органів влади в якості позаштатних радників членів Уряду, експертів. Сумісники кафедри безпосередньо займають керівні посади в органах державної влади, що реалізують економічну політику Уряду. • Дякуємо за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка