Розум заключається не тільки в знанні, а й в умінні застосовувати знання на ділі. АристотельДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Розум заключається не тільки в знанні, а й в умінні застосовувати знання на ділі.

 • Аристотель


Період обертання – це …?

 • Період обертання – це …?

 • (час одного повного оберту)

 • Коливання, амплітуда яких не змінюється з плином часу, називаються…

 • (незатухаючими)

 • Одиниця вимірювання частоти коливань в системі СІ?

 • (Герц)Види маятників?

 • Види маятників?

 • (пружинний, математичний, фізичний)

 • Скільки фаз має Місяць?

 • (4)

 • N - … обертів?

 • (кількість)

 • Якщо більший період коливання, то менша …

 • (частота коливання)За формою траєкторії механічний рух буває прямолінійним та …? (криволінійним)

 • За формою траєкторії механічний рух буває прямолінійним та …? (криволінійним)

 • Формула періоду коливань…

 • (T=t/N)

 • Чому дорівнює період обертання секундної стрілки?

 • (60с)

 • Чи залежить період коливань математичного маятника від маси маятника? (Ні)Якщо ν=1Гц, то відбувається … коливання за секунду.

 • Якщо ν=1Гц, то відбувається … коливання за секунду.

 • (одне)

 • Одиниця вимірювання періоду в системі СІ …

 • (с)

 • Чи залежить період коливань математичного маятника від амплітуди коливань?

 • (Ні)

 • Одиниця вимірювання швидкості в системі СІ? (м/с)Одиниця вимірювання частоти обертання в системі СІ?

 • Одиниця вимірювання частоти обертання в системі СІ?

 • (1/с)

 • Яка одиниця вимірювання названа на честь видатного німецького фізика?

 • (частота, Герц)

 • Чи має Місяць має атмосферу?

 • (ні)

 • Формула періоду через частоту?

 • (T=1/v)Коливання, амплітуда яких із часом зменшується, називаються…

 • Коливання, амплітуда яких із часом зменшується, називаються…

 • (вільними, затухаючими)

 • Джерелами звуку називають…

 • (тіла, що коливаються з частотою від 20 до 20 000 Гц)

 • Пристрої, що перетворюють звук на інші сигнали, називаються…

 • (приймачами звуку)

 • Чим вища частота звуку, тим…

 • (вищий тон)Від чого залежить гучність звуку?

 • Від чого залежить гучність звуку?

 • (від амплітуди звукових коливань)

 • Що таке інфразвук?

 • (звукові хвилі, з частотою меншою за 20 Гц)

 • Ультразвуком називають…

 • (звукові хвилі з частотою більшою за 20кГц)

 • Від чого залежить швидкість поширення звуку?

 • (від середовища та його температури)Що таке звукова хвиля?

 • Що таке звукова хвиля?

 • (Повздовжня хвиля, що поширюється в пружних середовищах)

 • Хвилі бувають…

 • (Повздовжні та поперечні)

 • Яка різниця між поперечними та повздовжніми хвилями?

 • (в поперечних хвилях частинки коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвиль, а в повздовжніх коливаються у напрямку, що співпадає з напрямом поширення хвилі)“Полководець, який настроєний на поразку, ніколи битви не виграє” Конфуцій1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 • 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 • 31 32 33 34 35 36 37 38 39Відповідь. Це пов’язано з тим, що Земля обертається навколо своєї осі.

 • Коли штучний супутник Землі пролітає друге коло по орбіті, то під ним буде зовсім інша поверхня. З чим це пов’язано?Відповідь. Тому що вони відбуваються в повітрі, яке гальмує маятник.

 • Чому коливання математичного маятника з часом затухають?Відповідь. Висока проникність в тканинах людини та здатність відбиватися від твердих тканин.

 • Які властивості звукових хвиль використовуються в ультразвуковій діагностиці?Відповідь. Тварини відчувають інфразвук поверхнею своєї шкіри.

 • Яким чином тварини відчувають інфразвук?Відповідь. Звуки низьких тонів мають більшу проникність у твердому середовищі, ніж звуки високих тонів, які «гасяться» при проходженні крізь стінку.

 • Чому, коли за стінкою квартири вмикають гучну музику, то до нас долітають тільки звуки низьких тонів?Відповідь. В залізі. Тверді тіла краще проводять звук.

 • Де більша швидкість звуку: в повітрі, чи в залізі?Відповідь. Інфразвук негативно впливає на внутрішні органи людини, призводить з часом до їх руйнації. Також шкодить психіці людини.

 • Чим небезпечний для людини інфразвук?Відповідь. Тому що в металах молекули знаходяться значно ближче одна до одної, ніж в рідинах, і взаємодія від молекули до молекули передається швидше.

 • Чому в металах звук поширюється швидше, а ніж в рідинах?Відповідь. Це пов'язано з тим,що частота обертання Місяця дорівнює частоті обертання Землі.

 • Чому Місяць повернутий до Землі завжди однією стороною?Відповідь. Коливання будуть різними, бо Місяць значно менший за Землю. Отже, і прискорення вільного падіння буде меншим.

 • Чи будуть однаковими коливання того ж самого математичного маятника на Землі і на Місяці?Відповідь. Частіше крильцями махає комар, тому що тон його звуку вищий за тон гудіння джмеля. А, отже, і частота (відповідно) коливань буде більшою.

 • Хто частіше махає крильцями під час польоту: комар чи джміль?Відповідь. Кажани подають сигнали в ультразвуковому діапазоні, який людина не чує.

 • Чому ми не чуємо звуків, що створюють кажани?Відповідь. Про це їм сигналізує інфразвук, який виникає внаслідок шторму.

 • Перед наближенням шторму морські тварини ховаються в глибини моря. Що їм «сигналізує» про наступ стихії?Відповідь. Людина може відчувати звукові хвилі низької частоти своєю шкірою.

 • Чи може людина відчувати звуки без вух?Відповідь. Швидкість велосипедиста, що їде по внутрішньому колу велотреку менша, бо за той самий час він проїжджає меншу відстань, а ніж велосипедист, що рухається по зовнішньому колу.

 • Чи мають однакову швидкість два велосипедисти, що змагаються на велотреку, якщо один із них їде по зовнішньому колу, а інший – по внутрішньому?Відповідь. За 3 секунди в повітрі звук проходить відстань в 1 км. Отже, перемноживши час, що пройшов між спалахом світла та звуком грому на швидкість звуку в повітрі, ми отримаємо відстань до блискавки.

 • Яким чином можна взнати відстань до блискавки, перебуваючи від неї на відстані?Відповідь. Тому що звук поширюється тільки в пружному середовищі, а супутник рухається у вакуумі.

 • Чому космонавти у відкритому космосі спілкуються через спеціальний костюм?Відповідь. Не одинаково. Бо густина води більша, ніж повітря. А отже, вода буде більше гальмувати рух маятника.

 • Чи одинаково буде коливатися математичний маятник у воді та у повітрі?Відповідь. Звукова хвиля не переносить частинок речовини, а переносить енергію.

 • Що звукова хвиля у просторі не переносить, а що переносить?Відповідь. Тривала дія ультразвуку нагріває внутрішні тканини людини, погано впливає на її судини та нервову систему.

 • Чим небезпечний для людини ультразвук?Питання. Поясніть, чому вода в банці швидко зупиняється?

 • Набрати в банку води і змусити її обертатися. Припинити обертання. Вода деякий час ще буде обертатися, після чого зупиниться.Відповідь. Коли ми перестали махати рукою, зовнішній вплив на воду припинився. Вода зупиниться внаслідок дії сили тертя води об стінки банки.Питання. Поясніть, чому платівка зберігає напрямок осі обертання?

 • Взяти вінілову платівку. Протягнути крізь внутрішній отвір цупку нитку, один кінець якої потрібно тримати в руці, а інший прив’язати до сірничка (він повинен зафіксувати нитку в отворі). Після цього швидко розкрутіть платівку у будь-якій площині і розгойдуйте її. Платівка буде зберігати напрямок осі обертання.Відповідь. Платівка, яка обертається навколо осі, є фактично маховиком (тобто фізичним маятником), одна з властивостей якого полягає в тому, що він зберігає напрям осі обертання в просторі.Питання. Поясніть, чому звук камертона стає гучнішим, якщо торкнутися ніжкою камертона стола?

 • Зніміть камертон з ящика, і тримаючи за ніжку, вдарте по ньому гумовим молоточком. Звук від камертона буде ледь чутним. Торкніться, після того, як вдарите молоточком камертон, його ніжкою поверхні стола. Гучність звуку стане значно більшою.Відповідь. Після того, як ми доторкнулися ніжкою камертона до стола, кришка стола починає коливатися з його частотою, що стає причиною збільшення гучності звуку.Чому дорівнює період обертання гвинта корабля, якщо за 20 с він здійснює 100 обертів?З якою частотою обертається вал електричного двигуна, якщо за 2 хв він здійснює 1500 обертів?Тягарець, що коливається на пружині, за 4 с здійснив 16 коливань. Визначити період і частоту коливань.Хлопчик крикнув «агов!» всередині великої печери. Луна докотилася до нього за 2 с. На якій відстані від краю печери був хлопчик, якщо швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с?З якою швидкістю летить куля, якщо до мішені вона долітає у 2 рази швидше, ніж долине звук пострілу? Швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.Період обертання сучасних вентиляторів 0,2 с. Яка частота їх обертання?Амплітуда коливань маятника становить 20 мм. Який шлях проходить тіло за чотири повних періодів коливання?Амплітуда незатухаючих коливань точки струни 1 мм, а частота 5 кГц. Який шлях пройде точка за 0,5 с?Колесо велосипеда, що обертається, за 1 хв здійснює 180 обертів. Який період його обертання?Патрон електродриля обертається з частотою 900 об/хв. Обчисліть період його обертання.Голка швейної машинки коливається з періодом 0,25 с. Якою є частота коливання голки?Частота обертання якоря електродвигуна 1500 об/хв. Обчисліть період його обертання. Скільки повних обертів здійснить якір за 5 хв?Частота обертання повітряного гвинта літака 1500 об/хв. Скільки обертів зробить гвинт на шляху 90 км при швидкості польоту 180 км/год?Частота скорочень серця колібрі в стані спокою - 600 скорочень за одну хвилину, а в стані збудження – 1200 скорочень. На скільки скорочень більше здійснить серце колібрі в стані збудження, а ніж в стані спокою, за 5хв?Система коливається з частотою 2 кГц. Чому дорівнює період коливання системи?Пташка колібрі здійснює крильцями 12 000 помахів за 2 хвилини. Визначити частоту та період коливань крилець колібрі.Домашнє завдання:

 • З підручника:

 • Повторити §§ 5 – 8;

 • Підсумки розділу на ст. 44;

 • Завдання для самоперевірки (по варіантах) на ст. 46Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка