Розумове виховання —Дата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.


 • Розумове виховання


Розумове вихованняМета розумового виховання -

 • забезпечення засвоєння учнями основ наук, розвиток їх пізнавальних здібностей і формування на цій основі наукового світогляду. Його зміст — система фактів, понять, положень з усіх галузей науки, культури і техніки. Освічена людина повинна володіти основами наук, техніки, мистецтва і культури. Ці знання мають бути систематизовані, постійно поповнюватися.Мислення

  • У процесі розумового виховання людина повинна навчитися мислити.
  • Мислення — процес опосередкованого й узагальненого пізнання предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відносинах.


Види мислення:

  • діалектичне ,
  • логічне ,
  • абстрактне ,
  • узагальнююче ,
  • категоріальне ,
  • теоретичне ,
  • індуктивне ,
  • дедуктивне ,
  • алгоритмічне ,


 • технічне ,

 • репродуктивне ,

 • продуктивне ,

 • системне. • - діалектичне — вміння бачити в явищі суперечності, тенденції розвитку, зародження нових;

 • - логічне — встановлення узагальнених зв'язків між новими знаннями і раніше засвоєним матеріалом, приведення їх у певну систему;

 • - абстрактне — абстрагування від неістотних, другорядних ознак, виділення загальних та істотних і на цій основі формування абстрактних понять;

 • - узагальнююче — знаходження загальних принципів і способів дій, що поширюються на певну низку явищ; • - категоріальне — вміння об'єднувати поняття в класи і групи на підставі певних істотних ознак подібності;

 • - теоретичне — здатність до засвоєння знань високого рівня узагальнення, розуміння наукових засад і принципів розвитку тих чи тих галузей знань, виявлення залежності та закономірності існуючих між явищами зв'язків;

 • - індуктивне — рух думки від окремого до загального, від фактів до узагальнень, висновків;

 • - дедуктивне —рух думки від загального до окремого; • - алгоритмічне — неухильне дотримання інструкції, яка вказує строгу послідовність дій, що забезпечує отримання результату;

 • - технічне — розуміння наукових засад і загальних принципів виробничих процесів;

 • - репродуктивне — актуалізація засвоєних знань для розв'язання завдань відомого типу або виконання дій у знайомих умовах; • - продуктивне — самостійне вирішення людиною нових завдань на основі набутих знань, а також із використанням нових даних, способів і засобів, необхідних для їх вирішення;

 • - системне — здатність виявляти зв'язки між науками, розуміти загальнонаукові закони, покладені в основу їх розвитку, мати загальні уявлення про закономірності розвитку природи і суспільства.Мислительні операції:

  • Оволодіти цими видами мислення можна лише за умови освоєння таких мислительних операцій, як:
  • - аналіз — мислене розчленування цілого на частини або мислене виділення окремих його частин;
  • - синтез — мислене поєднання частин предметів або окремих його сторін, їх ознак, властивостей;


  • - порівняння — встановлення подібності або відмінності між предметами і явищами за однією кількома ознаками, виділеними в певній послідовності;
  • - класифікація (систематизація) — поділ предметів або явищ за групами залежно від подібності чи відмінностей між ними.


Інтелектуальні вміння:

 • Особлива роль у розумовому вихованні належить формуванню інтелектуальних умінь. Цьому сприяє робота з різними типами завдань:

 • - дослідницькими (спостереження, дослідництво, підготовка експерименту, пошуки відповіді в науковій літературі, екскурсії та експедиції з метою збирання матеріалу та ін.); • - порівняльними (від простіших до порівнянь, що виявляють подібність або відмінність понять, складних явищ); на впорядкування мислительних дій, використання алгоритмів або самостійне їх складання; пов'язані з аналізом і узагальненням ознак для виокремлення явища в певний клас чи вид. • Розширенню кругозору студентів, розвиткові їхніх інтелектуальних сил і здібностей сприяють також різноманітні види освітньо-виховної роботи за інтересами, самоосвіта.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> in mow -> zlativ -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8
%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> Педагогіка віку
zlativ -> Теорія виховання Суть процесу виховання
%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> 1. Сутність, завдання та зміст морального виховання Категорії педагогічної етики. Етичні основи спілкування медичної сестри з пацієнтом
zlativ -> Ефективність навчання залежить від оптимального використання форм, методів та засобів навчання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка