Розвиток плодового яйцяДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.
#13008Розвиток плодового яйця

 • Розвиток плодового яйця

 • Будова та розміри голівки і тулуба плода

 • Розвиток плода. Ознаки зрілості плода

 • Адаптація організму матері до вагітності

 • Гігієна вагітних

 • Харчування вагітної

 • Ведення вагітних у жіночій консультації

 • Вплив шкідливих факторів на плідЗаплiднення — це складний комплекс бiологiчних процесiв, що забезпечують процес злиття зрiлих чоловiчої та жiночої статевих клiтин, внаслiдок чого утворюється одна клiтина (зигота), з якої розвивається новий органiзм.

 • Заплiднення — це складний комплекс бiологiчних процесiв, що забезпечують процес злиття зрiлих чоловiчої та жiночої статевих клiтин, внаслiдок чого утворюється одна клiтина (зигота), з якої розвивається новий органiзм.Процес заплiднення вiдбувається в ампулярнiй частинi маткової труби.

 • Процес заплiднення вiдбувається в ампулярнiй частинi маткової труби.У момент заплiднення визначається стать майбутньої дитини. Кожен ооцит має 22 аутосоми й одну статеву Х-хромосому (22+Х).

 • У момент заплiднення визначається стать майбутньої дитини. Кожен ооцит має 22 аутосоми й одну статеву Х-хромосому (22+Х).Через добу пiсля заплiднення зигота починає дiлитись, просуваючись при цьому по матковiй трубi

 • Через добу пiсля заплiднення зигота починає дiлитись, просуваючись при цьому по матковiй трубi

 • Цей процес

 • триває 3

 • доби.В порожнину матки зародок потрапляє на стадiї морули і складається з двох видiв клiтин:

 • В порожнину матки зародок потрапляє на стадiї морули і складається з двох видiв клiтин:На 7 добу завдяки гiстолiтичним ферментам, якi починає видiляти трофобласт, бластоциста розчиняє тканини слизової оболонки матки.

 • На 7 добу завдяки гiстолiтичним ферментам, якi починає видiляти трофобласт, бластоциста розчиняє тканини слизової оболонки матки.

Плацента має двi поверхнi:

 • Плацента має двi поверхнi:

 • материнську, що прилягає до стiнки матки;

 • плодову, вкриту амнiотичною оболонкою, пiд якою вiд периферiї плаценти до мiсця прикрiплення пуповини йдуть судини.Прикрiплення пуповини до плаценти може бути:

 • Прикрiплення пуповини до плаценти може бути:

 • центральним (посерединi плаценти),

 • боковим (по периферiї плаценти),

 • крайовим (по краю плаценти)

 • оболонковим.це сукупнiсть плаценти, пуповини, оболонок (амнiотичної, ворсинчастої, децидуальної).

 • це сукупнiсть плаценти, пуповини, оболонок (амнiотичної, ворсинчастої, децидуальної).Голiвка зрiлого плода є найбільш об’ємною його частиною.

 • Голiвка зрiлого плода є найбільш об’ємною його частиною.

 • Череп новонародженого складається з двох частин: лицевої та мозковоїКiстки мозкової частини сполученi фiброзними перетинками — швами. В дiлянцi з’єднання швiв утворюються тiм’ячка — широкi дiлянки сполучної тканини.

 • Кiстки мозкової частини сполученi фiброзними перетинками — швами. В дiлянцi з’єднання швiв утворюються тiм’ячка — широкi дiлянки сполучної тканини.Мозкова частина черепа складається iз семи кiсток:

 • Мозкова частина черепа складається iз семи кiсток:

 • двох тiм’яних,

 • двох лобних,

 • двох скроневих

 • однiєї потиличної.Велике тiм’ячко має форму ромба, розмiщене у мiсцi перетину вiнцевого, лобного та стрiлоподібного швiв. Його розмiри 2´1,5 см.

 • Велике тiм’ячко має форму ромба, розмiщене у мiсцi перетину вiнцевого, лобного та стрiлоподібного швiв. Його розмiри 2´1,5 см.

 • Мале тiм’ячко мiститься у дiлянцi перетину потиличного та стрiлоподiбного швiв. Воно трикутної форми i має розмiри 0,5´0,5 см.

Стрiлоподiбний шов, мале та велике тiм’ячка є основними розпiзнавальними пунктами на голiвцi, якi дозволяють при вагiнальному дослiдженнi пiд час

 • Стрiлоподiбний шов, мале та велике тiм’ячка є основними розпiзнавальними пунктами на голiвцi, якi дозволяють при вагiнальному дослiдженнi пiд час

 • пологiв дiагностувати вид передлежаннярозмiри плiчок — поперечник плечового пояса — 12 см (обвiд по ньому становить 34–35 см)

 • розмiри плiчок — поперечник плечового пояса — 12 см (обвiд по ньому становить 34–35 см)

 • розмiр тазової частини — 9–9,5 см (обвiд 27–28 см)За 280 дiб (10 акушерських мiсяцiв) iз заплiдненої яйцеклiтини розвивається зрiлий плiд

 • За 280 дiб (10 акушерських мiсяцiв) iз заплiдненої яйцеклiтини розвивається зрiлий плiд

Збiльшується об’єм циркулюючої кровi (ОЦК) на 30–50%. Виникає фiзiологiчна анемiя.

 • Збiльшується об’єм циркулюючої кровi (ОЦК) на 30–50%. Виникає фiзiологiчна анемiя.

 • Частота серцевих скорочень може незначно збiльшуватись.

 • Артерiальний тиск у першi мiсяцi вагiтностi має тенденцiю до зниження на 5–15 мм рт. ст.

 • У положеннi вагiтної на спинi виникає синдром нижньої порожнистої вени: за появи симптомiв — покласти жiнку на бiк.На початку вагiтностi можуть виникати нудота, змiни смаку та пов’язане з цим зниження апетиту.

 • На початку вагiтностi можуть виникати нудота, змiни смаку та пов’язане з цим зниження апетиту.

 • Збiльшується навантаження на печiнку, активiзується її антитоксична дiя, адже необхiдно знешкоджувати метаболiти обмiну не лише матерi, а й плода.

 • може виникати печiя, що пов’язано зi зниженням тонусу кардiального вiддiлу шлунка.

 • Часто вагiтнi скаржаться на сповiльнення евакуацiї вмiсту товстої кишки. Це наслiдок блокуючої дiї прогестерону на тонус кишечникаФiльтрацiя нирок на початку вагiтностi зростає, наприкiнцi - зменшується, що може спричинити затримку рiдини в органiзмi вагiтної й появу набрякiв.

 • Фiльтрацiя нирок на початку вагiтностi зростає, наприкiнцi - зменшується, що може спричинити затримку рiдини в органiзмi вагiтної й появу набрякiв.Розм’якшуються та стають гiдрофiльними зв’язки таза та лобковий симфiз, що полегшує просування плода пологовими шляхами.

 • Розм’якшуються та стають гiдрофiльними зв’язки таза та лобковий симфiз, що полегшує просування плода пологовими шляхами.протягом вагiтностi збiльшуються.

 • протягом вагiтностi збiльшуються.

 • Трубчастi частинки перетворюються в альвеолярнi.

 • Починається продукцiя молозива.

 • Пiсля пологiв iнiцiюється секрецiя молокаУ першi тижнi гестацiї в переднiй частцi гiпофiза збiльшується кiлькiсть клiтин, що продукують пролактин, — так званих клiтин вагiтностi.

 • У першi тижнi гестацiї в переднiй частцi гiпофiза збiльшується кiлькiсть клiтин, що продукують пролактин, — так званих клiтин вагiтностi.З початком гестацiйного процесу циклiчнi змiни в яєчниках i матцi припиняються.

 • З початком гестацiйного процесу циклiчнi змiни в яєчниках i матцi припиняються.

 • Виникає гiпертрофiя та гiперплазiя м’язових волокон. Маса матки з 50–100 г зростає до 1000–1500 г

 • З 24–25 тижня збiльшення матки вiдбувається

 • внаслiдок розтягнення її стiнок плодом та водами.

 • Прогестерон знижує збудливiсть матки (прогестероновий блок) та забезпечує її «м’язовий спокiй».

 • Пiхва та шийка матки розм’якшуються, зростає кiлькiсть еластичних волокон.Плiд для матерi є антигенно стороннiм тiлом. Пiд час вагiтностi вiдбувається пригнiчення клiтинного iмунiтету, що трактують як фiзiологiчну гестацiйну iмуносупресiю.

 • Плiд для матерi є антигенно стороннiм тiлом. Пiд час вагiтностi вiдбувається пригнiчення клiтинного iмунiтету, що трактують як фiзiологiчну гестацiйну iмуносупресiю.

 • Розвиток децидуальної тканини зменшує ступiнь iмунологiчної несумiсностi матерi й плода. Плацента та плодовi оболонки разом з децидуальною тканиною забезпечують захист плода вiд прямого iмунного контакту з матiр’ю

 • пологи настають, коли плiд досягає iмунологiчної зрiлостi та iнформує про це органiзм матерi

Загальний аналiз кровi (при взяттi на облiк, у 2–3 триместрах, при виявленнi вiдхилень — пiсля лiкування).

 • Загальний аналiз кровi (при взяттi на облiк, у 2–3 триместрах, при виявленнi вiдхилень — пiсля лiкування).

 • Загальний аналiз сечi (при взяттi на облiк, при кожному вiдвiдуваннi лiкаря жiночої консультацiї).

 • Група кровi, резус-фактор кровi (при взяттi на облiк). При резус-не­гативнiй кровi — визначення титру антитiл у першiй половинi вагiтностi щомiсячно, у другiй половинi — двiчi на мiсяць.

 • Аналiз кровi на RW (при взяттi на облiк, в 1 i 2 триместрах).

 • Аналiз кровi на ВIЛ-iнфекцію (при взяттi на облiк, в 2–3 триместрах).

 • Бiохiмiчний аналiз кровi (при взяттi на облiк).

 • Бактерiоскопiчне дослiдження вагiнального вмiсту (ступiнь чистоти).

 • Бактерiологiчне дослiдження мазка з носа, пiхви на наявнiсть патогенної флори.

 • Флюорографiчне обстеження всiх дорослих членiв сiм’ї вагiтної.

 • УЗД-обстеження в 16–18 тижнiв, в 25–26 тижнiв.

 • Огляд терапевта, стоматолога, ЛОР-фахiвця, окулiста (при взяттi на облiк, у 3 триместрi).

 • Кардiотахографiя у 30, 36, 40 тижнiв вагiтностi.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> hinekol -> hin hmil -> українська -> лекцiї -> акушерство%20та%20гінекологія -> медичний -> 4%20курс
hin hmil -> Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. Завідувач кафедри акушерства та гінекології №1
hinekol -> Puerperium починається після народження посліду і триває 6 – 8 тижнів. Puerperium починається після народження посліду і триває 6 – 8 тижнів
4%20курс -> Перинатальний період – це період, який починається з 22-го повного тижня вагітності і закінчується після 7 повних діб життя новонародженого


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка