Семінар для директорів навчальних закладів Система планування роботи навчального закладуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


 • Семінар для директорів навчальних закладів

 • Система планування роботи навчального закладу

 • І ступеня № 37

 • Творчий звіт директора Дадонової Т.В.

 • 2010-11 н.р.


 • Загальноосвітня школа І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Система планування роботи школи

 • Творчий звіт директора Дадонової Т.В.

І БЛОК

 • Забезпечення нормативності вимог щодо системи планування роботи загальноосвітнього навчального

 • закладу • Управління школою - складний динамічний процес, система педагогічних впливів, які передбачають:

 • - комплексний аналіз досягнень і недоліків у навчально-виховному процесі;

 • - використання досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду в організації навчально-виховного процесу в школі;

 • - цілеспрямованість дій кожного з учасників навчально-виховного процесу;

 • - підвищення педагогічної культури батьків;

 • - одержання інформації про діяльність учителів і учнів.Процес управління має такі особливості:

 • Процес управління має такі особливості:

 • - динамічність (гнучкість) — це властивість процесу управління змінюватися залежно від завдань, які стоять перед колективом;

 • - сталість процесу управління — це стабілізація, збереження традицій в організації навчально-виховного процесу, наступності у прийнятті управлінських рішень;

 • - циклічність і послідовність управлінських операцій –

 • це постановка мети, збір інформації про стан об'єкта управління, планування дій, вибір варіанта дій, контроль і аналіз результатів;

 • - дискретність (перервність) виявляється в тому, що процес управління проходить нерівномірно: спочатку накопичується потенціал впливів при постановці мети і зборі інформації, а потім відбуваються активні практичні дії керівника.У сучасній науці ґрунтовно відпрацьований функціональний підхід до управління школою і виділено основні види управлінської діяльності (функції):

 • У сучасній науці ґрунтовно відпрацьований функціональний підхід до управління школою і виділено основні види управлінської діяльності (функції):

 • аналіз;

 • планування;

 • організація;

 • мотивація ;

 • контроль. • Вимоги до планування роботи загальноосвітнього навчального закладу відображені у розробленій відповідно до вимог Закону України “Про загальну середню освіту”

 • Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів (затвердженій наказом Міністерства освіти і науки

 • № 240 від 23.06.2000 ) • У переліку обов’язкової ділової документації,

 • наведеному у п.4. зазначеної інструкції, до ділової документації віднесені наступні плани роботи:

 • 1. План роботи на поточний навчальний рік.

 • 2. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

 • 3. Навчальні плани та програми.

 • 4. Особисте тижневе планування роботи керівників школи як основи виконання річного плану.

 • 5.Розклад уроків.

 • 6.Графік проведення позакласних заходів.

 • 7.Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів.

 • 8.Плани роботи методичних об'єднань.

 • 9.Плани роботи гуртків, спортивних секцій. • Складанню будь-якого плану завжди передує глибокий комплексний аналіз стану навчально-виховної роботи школи з метою виявлення в ній умов, які забезпечують успіх у роботі, а також розкриття причин, які породжують недоліки.

 • Комплексний аналіз - це не тільки дослідження ходу та результатів навчальної та виховної роботи, але й вивчення зовнішніх зв'язків школи, які впливають на її діяльність, перспектив розвитку навчально-виховного процесу, педагогічного та учнівського колективів.

 • Результати комплексного аналізу, висновки, які зроблені на його основі, складають одну з наукових вихідних основ для визначення актуальних завдань школи на наступний період із врахуванням при цьому можливостей їх реалізації. • Планування роботи школи регламентується рамками навчальних програм, цілим рядом методичних рекомендацій, наказів вищестоячих органів управління. Під час складання плану роботи керуємося постановами уряду про школу; наказами Міністерства освіти і науки України та місцевих органів освіти; орієнтовним змістом виховання в національній школі; нормативними документами, інструктивними листами та положеннями, які стосуються роботи окремих ланок; планом роботи гуманітарного департаменту, відділу забезпечення нормативності та якості освіти, ЦМСПС; результатами аналізу навчально-виховної роботи за минулий період\навчальний рік та завданнями, які з нього випливають; запитами та міркуваннями вчителів та батьків з питання реалізації завдань, які стоять перед школою; запитами та інтересами дитячого колективу, розумінням суті кінцевої мети, яка має бути досягнута колективом школи в кінці періоду\навчального року.Алгоритм підготовки плану роботи школи:

 • - Створення творчої групи ( наказ по школі ), визначення мети і завдань групи. Проведення для членів групи семінарів-тренінгів «Технологія планування діяльності школи», «Технологія педагогічної діагностики» та ін.

 • - Організація вивчення науково-методичної літератури, наявного досвіду з проблеми планування діяльності школи (проведення бібліографічних оглядів, виставок-презентацій науково-методичних джерел, консультації з методистами ЦМСПС тощо).

 • - Проведення розширеного засідання методичної ради з творчою групою, окреслення кола питань щодо організації процесу планування діяльності школи.

 • - Розроблення діагностичного інструментарію (анкети, тести, опитувальники тощо) для учасників педагогічної взаємодії).

 • - Проведення анкетування, опитування учасників навчально-виховного процесу.

 • - Оброблення, аналіз та узагальнення отриманих діагностичних матеріалів та матеріалів щорічного моніторингу якості освіти у школі.

 • - Визначення цілей та завдань плану.

 • - Планування заходів відповідно до цілей і завдань.

 • - Складання проекту річного плану.

 • - Розгляд проекту стратегічного\річного плану на методичній раді, його корекція (протягом літа, текст проекту – у шкільній бібліотеці).

 • - Затвердження плану діяльності школи на засіданні ради школи( згідно шкільного статуту).Структура перспективного прогнозування коригується із структурою річного плану роботи школи відповідно до структурування Закону “Про загальну середню освіту”:

 • 1.Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту.

 • 2.Характеристика навчального закладу.

 • 3.Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту, на новий період/навчальний рік.

 • 4.Організація навчально-виховного процесу (матеріал планується з урахуванням ст. 12-18 Закону України „Про загальну середню освіту").

 • 5.Учасники навчально-виховного процесу (ст. 19-29).

 • 6.Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти (ст. 31-34).

 • 7.Організація контролю та керівництва освітнім закладом (ст. 35-40).

 • 8.Науково-методичне забезпечення (ст. 41-42).

 • 9.Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база (ст.43-45).

 • 10.Міжнародне співробітництво (ст. 46-47).ІІ БЛОК

 • Особливості

 • системи планування роботи

 • ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської областіОрієнтовні етапи технології вироблення перспективного прогнозування\річного плану роботи :

 • - створення творчої групи ,визначення мети і завдань групи , наказ по школі ( до 20 березня поточного року);

 • - вибір та формулювання проблеми, над якою працюватиме педагогічний колектив школи у наступному навчальному році (20—30 березня поточного року);

 • - окреслення завдань та пріоритетних аспектів діяльності школи (до 30 березня поточного року);

 • - комплектування робочої групи розробників матеріалів до плану та ділянок їхньої роботи (до 5— 10 квітня поточного року);

 • - підготовка методики діагностування вчителів щодо оцінки роботи школи в поточному році та прогнозів на наступний навчальний рік, здійснення зрізів інформації (до 15 квітня);

 • - збирання та аналіз матеріалів для плану роботи на рік, що надходять із різних джерел інформації (до 30 квітня поточного року);

 • - написання першого (чорнового) варіанту плану ( представниками творчої і робочої груп ) та обговорення його структури і змісту на спільному засіданні груп (до 25 травня поточного року);

 • • корекція та написання остаточного варіанта плану роботи на навчальний рік (до 1 червня поточного року), передача його до бібліотеки школи, де кожен працівник школи міг би ознайомитися з ним і підготуватися до його обговорення у серпні на стартовій педагогічній раді школи.Система планування нашої школи включає в себе:

 • Система планування нашої школи включає в себе:

 • Концепція розвитку ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 • 1. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу школи.

 • 2.План роботи школи на навчальний рік ( з помісячним варіантом з потижневою розбивкою).

 • 3. Навчальні плани та програми.

 • 4.Посеместрові плани- графіки здійснення контролю й керівництва.

 • 5. Розклад уроків, графік проведення гуртків.

 • 6. Особисте тижневе планування роботи керівників школи.

 • 7. Календарні та поурочні плани роботи вчителів.

 • 8.Блок планів методичної роботи: перспективний план поетапної реалізації науково-методичної проблемної теми, методичної роботи школи, роботи методичної ради, плани роботи циклових методичних об'єднань, творчих груп, школи молодого педагога.

 • 9. Блок планів виховної роботи: план виховної роботи школи, посеместрові календарні графіки виховної роботи школи, роботи класних керівників, вихователів, загальношкільні навчально – виховні проекти:

 • «Україна – моя Батьківщина»;

 • «Збережи життя і здоров’я» .

 • 10. План роботи шкільної бібліотеки.

 • 11. План спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

 • 12. Програми та плани роботи шкільних гуртків.

 • 13. План – угода по проведенню заходів спільної роботи ДНЗ № 16, ДНЗ № 74 м. Кіровограда, ЗОШ І ст. № 37, ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області щодо забезпечення наступності у навчально-виховному процесі дітей при переході з одного закладу в інший на поточний навчальний рік.

 • 14. Плани роботи соціального педагога та практичного психолога. • Процес планування 2010 вимагав від нас особливо серйозного підходу та копіткої роботи, оскільки на часі стали також :

 • Концепції діяльності ЗОШ І ст. № 37;

 • Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу школи. • Важливим при створенні концепції та перспективного прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу є бачення його керівником цілей діяльності закладу на досить тривалий період. Таке планування повинно відображати віддалену перспективу розвитку кожної підсистеми діяльності закладу і його соціально-педагогічної системи в цілому відповідно до ієрархії цілей. Суттєвою складовою перспективного прогнозування є аналіз діяльності загальноосвітнього навчального закладу за тривалий період часу . • Перспективне прогнозування

 • розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу школи, згідно нормативних вимог, тісно пов’язане з планами соціально-економічного розвитку мікрорайону та довгостроковими освітніми міськими, обласними, державними програмами. • Дотримуючись усіх етапів технології вироблення

 • перспективного прогнозування

 • розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу школи , ми з творчою групою почали з :

 • глибокого комплексного аналізу стану навчально-виховної роботи школи з метою виявлення в ній умов, які забезпечують успіх у роботі, а також допомагають у розкритті причин, які породжують недоліки;

 • дослідження ходу та результатів навчальної та виховної роботи;

 • вивчення зовнішніх зв'язків школи, які впливають на її діяльність, перспектив розвитку навчально-виховного процесу, педагогічного та учнівського колективів.

 • Основа - дані моніторингових досліджень та діагностичне анкетування педагогічної та батьківської громадськості.Вся робота школи в рамках модернізації початкового навчання

 • Вся робота школи в рамках модернізації початкового навчання

 • 2005 -2010 p.p.

 • підпорядковувалась проблемі:

 • «Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для забезпечення ефективності розвитку особистості дитини».2005 р. – 2007р.

 • реалізація І частини нашого перспективного прогнозування :

 • «Оптимізація сучасного уроку в системі навчально-виховного

 • процесу шляхом впровадження передового педагогічного досвіду та сучасних педагогічних

 • технологій». • Опрацьовано та узагальнено матеріали щодо впровадження елементів особистісно орієнтованого навчання (інтерактивність освітньої та виховної діяльності), критичного мислення, проектної діяльності, програм «Крок за кроком», «Ранкові зустрічі» та ін. Результати роботи дозволили нам піднятись на якісно новий щабель педагогічної діяльності , і , в свою чергу, відкрили необхідність більш глибокого творчого підходу до організації навчально – виховного процесу педпрацівниками школи , особисто кожного з них , індивідуального.

 • Саме життя вимагало від нас переходу на якісно новий цикл.К.Ушинський стверджував:

 • «Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття - око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам'ятовування... За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять».Основний принцип початкового навчання – наочність, найефективніша – сучасні технічні засоби навчання

 • 2007 р. - 2010р.

 • реалізація ІІ частини нашого стратегічного плану :

 • «Оптимізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження мультимедійних засобів навчання як один з необхідних сучасних чинників ефективності розвитку і саморозвитку творчої особистості дитини».У практику нашої школи впевнено увійшов урок з використанням мультимедійних засобів навчання , ІКТ, невід’ємною частиною якого є ілюстрації, графіки, відео-, аудіофрагменти, методичні розробки педпрацівників школи на електронних носіях. Усі педагогічні працівники оволоділи комп’ютером .

 • У практику нашої школи впевнено увійшов урок з використанням мультимедійних засобів навчання , ІКТ, невід’ємною частиною якого є ілюстрації, графіки, відео-, аудіофрагменти, методичні розробки педпрацівників школи на електронних носіях. Усі педагогічні працівники оволоділи комп’ютером .

 • Ми маємо можливість будувати навчання сучасними наочними моделями, наближаючи його до рівня наукового пошуку, прискорювати розвиток абстрактного мислення школярів, створювати принципово нові умови для творчої діяльності. • Для методично - інформаційного центру, кабінету

 • іноземної мови , для кожного з класів школи за позабюджетні кошти протягом минулих навчальних років було придбано елементарні мультимедійні системи - телевізор + DVD – плеєр, у багатьох класах є комп’ютери. На разі у школі нараховується :

 • - 7 комп’ютерів;

 • - 1 мультимедійний проектор ( з екраном);

 • - 1 «веб-камера»;

 • - 14 телевізорів;

 • - 14 DVD – плеєрів;

 • - 2 CD- та DVD програвачі;

 • - потужна акустична система з мікшерним пультом та підсилювачем для проведення масштабних святкових заходів.

Результати роботи з реалізації методичної проблеми, самоосвіти, творчості педпрацівників школи з конструювання уроків та виховних заходів з використанням комп'ютерних технологій (створення слайд-шоу, відеопрезентацій, відеофільмів, окремих навчальних фрагментів і т. ін.), готових відеоматеріалів, всім колективом маємо змогу побачити та обмінятися педогогічним досвідом щороку у квітні-травні під час проведення

 • Результати роботи з реалізації методичної проблеми, самоосвіти, творчості педпрацівників школи з конструювання уроків та виховних заходів з використанням комп'ютерних технологій (створення слайд-шоу, відеопрезентацій, відеофільмів, окремих навчальних фрагментів і т. ін.), готових відеоматеріалів, всім колективом маємо змогу побачити та обмінятися педогогічним досвідом щороку у квітні-травні під час проведення

 • Місячника педагогічної майстерностіМоніторинг якості освіти

 • З 2005 р. у школі проводяться моніторингові дослідження якості освіти молодших школярів, і безпосередньо навчально - виховний процес та планування методичної роботи на кожен наступний навчальний рік, проводиться з коригуванням, підказаним даними моніторингових таблиць та підсумково-аналітичних наказів кінця навчального року ( з конкретизацією успіхів і недопрацювань по кожному окремому предмету).В цілому, за період 2005 – 2010 р.р., картина навчальних досягнень наших випускників по рівнях така: • Для нашого віддаленого, відокремленого мікрорайону, без спеціального відбору учнів, зі звичайним загальоосвітнім рівнем навчання, результати досить – таки переконливі.

 • 2009-2010 н.р. -учениця 3-В класу Чуркіна Світлана посіла ІІІ місце у міському етапі X Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика; учень 4-А класу Онищук Андрій зайняв IV місце у міській олімпіаді з математики.

 • У 2010 році учень 4-Б класу Сухомлин Владислав став неодноразовим переможцем Всеукраїнських та Міжнарожних змагань, чемпіоном Європи з таеквон-до, і як відмінник навчання загальноосвітньої школи

 • І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області виборов звання «Дитина року» III міського (м. Кіровоград) конкурсу «Дитина року» у номінації «За спортивні досягнення».

 • 2010-2011 н.р. - учениця 4-Б класу Середня Каріна посіла ІІІ місце у міському етапі XІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика . • У Концепції діяльності ЗОШ І ст. № 37 визначено, що ми повинні забезпечити створення умов для здобуття початкової освіти на рівні Державного стандарту, закласти таке міцне освітнє підґрунтя, щоб наші випускники могли продовжити освіту у навчально-виховних закладах ІІ ступеня за своїм вибором. І вони підтверджують свої знання у багатьох спеціалізованих за різними напрямами навчальних закладах міста. У роботі ж щодо удосконалення навчально-виховного процесу, ми впевнились у головному: • якісне планування роботи школи – запорука якісної організації навчально-виховного процесу. • Вироблення стратегії на 2010 – 2015 роки.Концепція розвитку ЗОШ І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області включає:

 • Концепція розвитку ЗОШ І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області включає:

 • Загальні положення

 • Головні компоненти (духовні) діяльності педколективу

 • Основу діяльності

 • Мету концепції

 • Місію школи

 • Головні завдання школи

 • Основні напрями розвитку школи

 • Основні принципи діяльності школи

 • Структуру школи

 • Модель зростання професійної майстерності вчителя

 • Модель ідеалу вчителя

 • Модель компетентного учня

 • Моделі випускника кожного з класів школиЗа результатами попередньої роботи творчої групи щодо вибору стратегії розвитку школи на наступні роки обрано основний напрям розвитку ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області на перспективу на наступні 5 років:

 • За результатами попередньої роботи творчої групи щодо вибору стратегії розвитку школи на наступні роки обрано основний напрям розвитку ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області на перспективу на наступні 5 років:

 • «Впровадження компетентнісно орієнтованого навчання і виховання щодо формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе, створення умов для самореалізації учителя та учня шляхом використання комп'ютерних технологій у навчально-виховній та управлінській діяльності школи».Поетапна реалізація науково-методичної проблемної теми ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2010 – 2015 Н.Р.

 • І. ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП (березень 2010 р. – серпень 2010 р.)

 • ІІ.ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕТАП (вересень 2010 р.– серпень 2011 р.) 2010-2011 н.р. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

 • ІІІ. АДАПТАЦІЙНО – КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП (вересень 2011 р. –серпень 2013 р.)

 • 2011-2012 н.р. Ціннісне ставлення до людей і до себе.

 • 2012-2013 н.р. Ціннісне ставлення до природи.

 • IV. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.)

 • 2013-2014 н.р. Ціннісне ставлення до мистецтва.

 • V. ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП (вересень 2014 р. – травень 2015 р.)

 • 2014-2015 н.р. Ціннісне ставлення до праці.

Визначено:

 • - шляхи реалізації проблеми;

 • - основні принципи;

 • - зміст виховної діяльності;

 • - навчально-виховні досягнення;

 • - завдання;

 • - психолого-педагогічні умови;

 • - форми діяльності. • Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу школи на 2010-15 роки

 • коригується із структурою річного плану роботи школи відповідно до структурування Закону “Про загальну середню освіту”.ІІІ БЛОК

 • Особливості

 • системи планування

 • методичної роботиБлок планів методичної роботи:

 • план методичної роботи школи;

 • план роботи методичної ради школи;

 • план роботи циклового методичного об'єднання педагогів 1,4 класів;

 • план роботи циклового методичного об'єднання педагогів 2,3 класів;

 • план роботи творчої групи;

 • план роботи школи молодого вчителя.Методична проблема, над якою працюють вчителі міста у 2010-2011 н.р.:

 • «Науково-методичне забезпечення процесу зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчої особистості».Методичні проблеми 2010-11 н.р.:

 • Школи: “Методичне забезпечення процесу формування ціннісного ставлення особистості учня до суспільства і держави шляхом зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчої особистості ».

 • Циклового методичного об’єднання (1,4 класи): «Методичне забезпечення процесу громадянського виховання молодших школярів шляхом зростання професійної компетентності педагогів, розвитку та саморозвитку їх творчої особистості ».

 • Циклового методичного об’єднання (2,3 класи): «Підвищення рівня професійної компетентності педагогів, розвитку і саморозвитку їх творчої особистості щодо формування патріотичних цінностей, національної самосвідомості, правосвідомості молодших школярів у навчально-виховному процесі».

 • Творчої групи: «Підвищення рівня професійної компетентності педагогів, розвитку і саморозвитку їх творчої особистості щодо ефективного використання мультимедійних засобів у процесі формування ціннісного ставлення особистості учня до суспільства і держави».

 • Школи молодого вчителя: “Підвищення рівня професійної компетентності молодих педагогів, розвитку і саморозвитку їх творчої особистості”.ІV БЛОК

 • Особливості

 • системи планування

 • виховної роботи

Блок планів виховної роботи:

 • план виховної роботи школи;

 • посеместрові календарні плани-графіки виховної роботи школи;

 • плани роботи класних керівників;

 • плани роботи вихователів груп продовженого дня;

 • загальношкільні навчально-виховні довготривалі колективні проекти:

 • «Україна – моя Батьківщина»;

 • «Збережи життя і здоров’я» . • Класні керівники розробляють щороку класні проекти , які «мозаїчно» охоплюють визначені (загальношкільним проектом) найбільш значущі , зрозумілі для учнів початкових класів та доступні для їх досліджень аспекти тем проектів, і собою складають загальношкільні навчально-виховні проекти. • Проектні дослідження здійснюються в рамках роботи самоврядівної учнівської організації „ Подорож Веселковою країною”.

 • Проектна діяльність - одна з популярних форм організації роботи з учнями в школі. Вона розвиває пізнавальні навички учнів, критичне мислення, формує уміння здобувати і конструктивно використовувати знання, вчить орієнтуватися в інформаційному просторі. • Шляхом презентацій класних досліджень відбувається взаємозбагачення здобутими в процесі реалізації проекту знаннями в різних навчально-виховних галузях:«Україна – моя Батьківщина»:

 • «Україна – моя Батьківщина»:

 • - підготовка підростаючого покоління до життя у громадянському демократичному суспільстві, взаємопов’язаному світі; визнання й прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для українського суспільства: формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе юридично, соціально, морально й політично дієздатною і захищеною; набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у громадян Української держави розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо - естетичної, правової, трудової, екологічної культури.«Збережи життя і здоров’я» :

 • «Збережи життя і здоров’я» :

 • - виховання громадянина України; формування в учнів найбільш значущих для українського народу цінностей - вміння вести здоровий спосіб життя, берегти своє здоров'я, потреби в здоров'ї як у важливій життєвій цінності; розширення знань про методи профілактики та способи зміцнення здоров'я; розвиток пізнавальної активності і пошуково-дослідницьких вмінь, вміння працювати з додатковими джерелами інформації. • За результатами перевірки школи щодо організації правовиховної та правоосвітньої роботи Кіровоградським міським управлінням юстиції

 • (акт від 18 .11.2010)

 • роботу педколективу над загальношкільним навчально-виховним проектом «Україна – моя Батьківщина» було визнано як достойну для здійснення узагальнення позитивного досвіду .

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка