Семінар “Представлення та обговорення проміжних результатів впровадження та оцінки пілотних проектів соціальної допомоги”Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


   • Пілотні Проекти Соціальної Допомоги
   • Семінар
   • “Представлення та обговорення проміжних результатів впровадження та оцінки пілотних проектів соціальної допомоги”
   • Підходи до вдосконалення системи соціальної допомоги в Україні
   • Януш Ширмер
   • 2 березня 2010

   • Створення, впровадження і оцінка наслідків
   • Пілотних проектів СД
   • з метою демонстрації можливих підходів до удосконалення системи СД в Україні


 • Огляд вибраних результатів, що досягнуті в рамках програми

 • Оцінка результатів і збір відгуків

 • Обговорення та досягнення консенсусу між усіма зацікавленими сторонами

 • Встановлення пріоритетів: визначення напрямів подальшої роботи

Наше завдання: розробити альтернативні пропозиції щодо вдосконалення системи СД в Україні та презентація їх оцінки (аналіз витрат і вигод), аналізуючи цілий ряд питань:

 • Наше завдання: розробити альтернативні пропозиції щодо вдосконалення системи СД в Україні та презентація їх оцінки (аналіз витрат і вигод), аналізуючи цілий ряд питань:

  • Адресність і справедливість
  • Стимули і вплив
  • Повнота і уніфікація/гармонізація; узгодженість
  • Вимірюваність та звітність
  • Доступність/наявність інформації; прозорість та запобігання шахрайству
  • Ефективність процедур та зниження витрат (видатки бюджету)
  • Стійкість/надійність і довгостроковий вплив
  • Соціальні та економічні цілі політики


 • Завдання виконуються в рамках п’яти пілотів:

 • 1. Поліпшення механізму житлових субсидій

 • 2. Вдосконалення механізмів надання пільг

 • 3. Встановлення єдиних критеріїв оцінки доходів сімей

 • 4. Зміцнення інституційної ролі та правових основ діяльності соціального інспектора

 • 5. Забезпечення взаємодії між управліннями праці та центрами зайнятості населення: обмін інформацією, навчання та зайнятість працездатних членів малозабезпечених сімейПілоти, #1, #2 і #5: в основному аналітичний аналіз: оцінка СД в Україні; застосування міжнародного досвіду

 • Пілоти, #1, #2 і #5: в основному аналітичний аналіз: оцінка СД в Україні; застосування міжнародного досвіду

 • Пілоти #3 і #4: переважно польові роботи, за безпосередньої участі пілотних управлінь та отримувачів СД

 • Пілоти #1 і #3: включають оцінку доходів для надання СД

 • Пілот #2: обмежувався аналізом пільг на ЖКП, транспорт і зв'язок; в даний час для отримувачів пільг не проводиться оцінка доходів; в деяких випадках розглядається впровадження тестування доходів для отримання пільг

 • Пілот #4: фокусується на соціальних інспекторах, взаємодіючи з іншими пілотами, включає оцінку доходів

 • Пілот #5: аналіз міжнародного досвіду; сформульовано декілька пропозицій щодо співробітництва між управліннями праці та центрами зайнятості • Пілоти #3 і #4 проводяться в п’яти управліннях праці та соціальної політики:

 •  Баштанка / Миколаївська область

 •  Кіцмань / Чернівецька область

 •  Корюківка / Чернігівська область

 •  Луганськ / Луганська область

 •  Умань / Черкаська областьЗбір інформації та оцінка ефективності системи СД в Україні, її основних позитивних і негативних сторін; розробку детальних завдань для програми

 • Збір інформації та оцінка ефективності системи СД в Україні, її основних позитивних і негативних сторін; розробку детальних завдань для програми

 • Допомога в створенні п'яти пілотних управлінь; найм координаторів програми та їх помічників, надання обладнання, підтримка щоденної діяльності в рамках пілотів

 • Ініціювання інформаційної кампанії (листівки); підготовка навчальних матеріалів та проведення кількох навчальних класів

 • Оцінка відповідного міжнародного досвіду: (1) передові практики; (2) порівняльний аналіз СД України та інших країн, на основі чого (3) проводиться використання цього досвіду після адаптації до конкретних умов України, та (4), розробка пропозиційКонсультації та обговорення із зацікавленими сторонами; інтерв’ю зі співробітниками пілотних управлінь; фокус-групи за круглим столом із заявниками

 • Консультації та обговорення із зацікавленими сторонами; інтерв’ю зі співробітниками пілотних управлінь; фокус-групи за круглим столом із заявниками

 • Збір та аналіз даних про заявників в п'яти пілотних управліннях

 • Розробка точних статистичних економетричних моделей

 • Розробка комплексної методології оцінки доходів від сільського господарства; також експериментальна методологія розрахунку / оцінки доходу від не сільськогосподарських активів

 • Прогнозування доходів сім'ї, незадекларованого і загального, за допомогою регресійних моделей та інших методів оцінки негрошових доходів

 • Комп'ютерне моделювання гіпотетичних кількісних сценаріїв для перевірки / оцінки альтернативних концепцій поліпшення системи надання СД

 • Моніторинг пілотних управлінь, початковий аналіз та оцінка їх результатівПід керівництвом і в тісній співпраці з МПСП розробляються попередні пропозиції щодо поліпшення в окремих областях системи надання СД; були проведені консультації зі співробітниками пілотних управлінь

 • Під керівництвом і в тісній співпраці з МПСП розробляються попередні пропозиції щодо поліпшення в окремих областях системи надання СД; були проведені консультації зі співробітниками пілотних управлінь

 • Розробка системи МіО (моніторингу та оцінки)

 • Підготовка документів для робочої групи МПСП; створення декількох комп'ютерних програм, написання навчальних матеріалів до них, підготовку попередніх регулятивних документів та підготовка PowerPoint презентацій

 • Написання звітів (близько 100), що документують та презентують результати нашої діяльностіУкраїна: Політика надання допомоги на ЖКП; Моделювання сценаріїв реформ в житловому секторі; Cоціальні інспектори; Інтерв’ю зі співробітниками пілотних управлінь; Порівняльний аналіз даних: ОУЖД 2006, ОУЖД 2008 і даних, зібраних пілотними управліннями; Співпраця з центрами зайнятості; Нормативи щодо СД у транспорті і зв'язку; Участь України у міжнародних конвенціях; Концепція удосконалення СД

 • Україна: Політика надання допомоги на ЖКП; Моделювання сценаріїв реформ в житловому секторі; Cоціальні інспектори; Інтерв’ю зі співробітниками пілотних управлінь; Порівняльний аналіз даних: ОУЖД 2006, ОУЖД 2008 і даних, зібраних пілотними управліннями; Співпраця з центрами зайнятості; Нормативи щодо СД у транспорті і зв'язку; Участь України у міжнародних конвенціях; Концепція удосконалення СД

 • Пілоти: Інтерв'ю зі співробітниками управлінь; Фокус-групи з отримувачами СД; Значення комісії; Відмови в наданні СД; Досвід надання СД в Миколаївській області; Пропозиція акту інспектування; Початкове обстеження заявників на отримання СД і опис результатів; Оновлені обстеження і опис результатів; Пропозиції за новими процедурами отримання СД; Доповідь про хід роботи в пілотних управліннях; Порівняльний аналіз результатів оцінки доходу сімей; Пропозиції щодо МіО Міжнародний досвід: Критерії для надання допомоги на дітей; Прожитковий мінімум як поріг для надання СД; Запобігання шахрайству; Політика залучення безробітних в Болгарії; Трансформація системи СД в Республіці Молдова; Реформи соціальних пільг в Киргизії; Передовий досвід взаємодії управлінь праці та центрів зайнятості в ЄС; СД у США; Політика надання допомоги на ЖКП в Центральній Європі; СД в галузі транспорту; Соціальні електронні карти; Отримувачі СД; Сім'я чи домогосподарство; Застосування методів непрямої оцінки доходів Методологія: Методи оцінки доходу; Методологія оцінки доходу; Підвищення адресності на основі бальної оцінки доходів; Використання економетричних моделей; Оцінка доходів від сільськогосподарської діяльності; Підходи до оцінки доходів від несільськогосподарської діяльності1. Загальні питання: спрямовані на формулювання більш загальних підходів / концепцій, пов’язаних із наданням СД, які допомагають ефективніше виконати наші завдання, зокрема:

 • 1. Загальні питання: спрямовані на формулювання більш загальних підходів / концепцій, пов’язаних із наданням СД, які допомагають ефективніше виконати наші завдання, зокрема:

   • Забезпечити хорошу основу для нашої роботи та інтегрувати нашу діяльність в єдине ціле
   • Визначити основні напрямки нашої діяльності; встановити пріоритети
   • Забезпечити послідовність і уникнути дублювання
   • Розробити довгострокову стратегію
 • 2. Спеціальні питання: виконання наших спеціальних завдань, що перераховані у ТЗ і на прохання МПСП

   • Результати окремих спеціальних питань будуть представлені на цьому семінарі


Включає урахування не тільки поточного статусу, але й очікуваний розвиток протягом наступного десятиліття.

 • Включає урахування не тільки поточного статусу, але й очікуваний розвиток протягом наступного десятиліття.

 • Навіть якщо належні умови для певного типу змін відсутні, необхідно розробити підготовчі заходи.

 • Наголос робиться не тільки на конкретних змінах у наданні СД, а й (і навіть переважно) на більш широкому контексті реформ: створення інституційних умов, нарощування потенціалу, стимулювання, очікувані соціально-економічні наслідки, витрати, можливі труднощі і ризики.

 • Особлива увага приділяється європейському досвіду (часто випробуваний), який в багатьох випадках відображає майбутні умови і потреби України; також допомагає полегшити поступову інтеграцію у ЄС.У багатьох європейських країнах багато нестандартних підходів було розроблено / випробувано / реалізовано, і ми повинні розглянути деякі нові підходи. У наданні СД немає строгих міжнародних стандартів. Підхід “один розмір застосовується для всього” не використовується.

  • У багатьох європейських країнах багато нестандартних підходів було розроблено / випробувано / реалізовано, і ми повинні розглянути деякі нові підходи. У наданні СД немає строгих міжнародних стандартів. Підхід “один розмір застосовується для всього” не використовується.
  • Приклади можливих нових підходів:
  • Нові підходи до оцінки доходів для надання СД (Секція 3)
  • Нові процедури, пов'язані з вимогами додаткових заяв, які будуть зроблені заявниками про витрати на їх життя і джерела покриття, використання часу, зусилля на пошук роботи і тощо.
  • Пошук деяких альтернатив до трансфертів у формі СД, наприклад, участь комерційних банків в укладенні договорів з людьми, які мають деякі активи (запас), але не мають доходів (потік), що може полегшити тягар бюджетних витрат


Впорядкування СД

 • Впорядкування СД

  • Відкрита структура прийняття рішень:
    • соціальний інспектор > комісія (апеляція) > суд
  • Стримування і противаги: баланс прав і обов'язків
  • Скорочення винятків (і виключень із винятків)
  • Спрощення документообігу
 • Пільги

  • Скасування більшості пільг (деякі з них несумісні з ринковою економікою)
  • Залучення деяких з них до засобів тестування доходу
  • Введення соціальних електронних карт


Спільне фінансування витрат на СД з місцевих бюджетів

 • Спільне фінансування витрат на СД з місцевих бюджетів

   • Підтримка місцевого самоврядування; допомагає врахувати регіональні відмінності, забезпечує кращі стимули використання коштів (ризик несумлінності)
   • Ризики: Може ускладнити систему СД і негативно впиває на гармонізацію
 • Більш широке залучення неурядових організацій до процесу надання СД і заохочення до державно-приватного партнерства (поширене у Західній Європі)

   • Підтримує розвиток плюралістичного, демократичного суспільства; підвищує прозорість та інформативність; може скоротити витрати
   • Може ускладнити СД, має потребу в сильному громадянському суспільстві
 • Використання сучасних технологій, наприклад, соціальних електронних карт, банкоматів, а також мобільних телефонівСоціальні інспектори (Пілот #4): альтернативи реформування

 • Соціальні інспектори (Пілот #4): альтернативи реформування

 • Зміни, що лежать на поверхні, чи більш радикальні зміни

 • Більше гнучкості / свободи дій чи жорсткі правила і докладні керівні принципи

 • Поточні обов'язки і відповідальність чи Європейська модель (розділення функцій інспектора / аудитора від соціального працівника)

 • Горизонтальна модель (звітність керівникам управлінь) чи вертикальна модель (звітність до центрального органу)

 • Соціальні електронні картки

 • Можуть використовуватися в громадському транспорті, наданні фінансових, соціальних та медичних послуг; також в проведенні платежів за субсидійовані товари та послуги

 • Скорочують трансакційні витрати і шахрайство; підвищують прозорість та звітність; допомагають гармонізувати систему СД

 • Потребують підготовчих робіт; повинні вводитися поступовоСубсидії на ЖКП (Пілот #1)

 • Субсидії на ЖКП (Пілот #1)

 • Декілька сценаріїв: альтернативні гіпотетичні пороги для отримання допомоги; оцінка впливів на кількість отримувачів, рівні бідності, вразливі групи населення, бюджетні витрати тощо

 • Пропозиції від “консервативних” (незначні зміни) до “радикальних” (далекосяжні перетворення)

 • Транспорті пільги (Пілот #2)

 • Можливі напрями реформ: зменшення кількості отримувачів, скасування безкоштовних послуг, фінансування з місцевих бюджетів

  • Два сценарії реформ: (1) вдосконалення існуючої системи та (2) поступова зміна і перехід до монетизації
  • Добровільні громадські роботи для безробітних (Пілот #5)
  • Може сприяти поліпшенню адресності СД, зменшенню безробіття і неформального сектору економіки, збереженню бюджетних витрат
  • Буде впливати тільки на невелику кількість отримувачів СД


Базові концепції та міжнародний досвід

 • Базові концепції та міжнародний досвід

 • Задовільні результати оцінки доходів в Україні; методи непрямої оцінки доходів, що застосовуються для окремих заявників; має потребу в істотній підготовчій роботі (покращення і удосконалення: правил і процедур надання СД, даних, і аналітичних потужностей)

 • Дані з пілотних управлінь та процедури

 • Два обстеження заявників; комп’ютеризований ввід даних заявників: моніторинг діяльності; інтерв’ю з персоналом та фокус-групи; початкові пропозиції

 • Економетричні моделі

 • Строгий статистичний аналіз, експериментування з декількома моделями (лінійна, лог-лінійна, нелінійна, двокрокова Гекіт тощо), оновлені до лютого 2010

 • Пропозиції щодо нових процедур надання СД (третій тур)

 • Детальні/розширені принципи і правила для оцінки бідності та порогу надання СД

 • Тестування бідності на основі доходу та тестування бідності не на основі доходу (Акт інспекції)

 • Рандомізація перевірок та інспекцій

 • Алгоритм процедури: ПОЧАТКОВЕ ІНТЕРВ’Ю => ЗАЯВА => ПЕРЕВІРКА ТА ІНСПЕКЦІ НА ДОМУ => ОЦІНКА => РІШЕННЯ • Коментарі та пропозиції

   • janusz.szyrmer@case-research.eu
   • jszyrmer@yahoo.com
   • Дякую!


Каталог: archive
archive -> Органи державної податкової служби України; Органи державної податкової служби України
archive -> Звіт про роботу Ради та дирекції уармбо у 2005-2007 р р. Початковий етап діяльності уармбо 11 липня 2002 року Установчий З’їзд ухвалив
archive -> Види електронних соціальних карток. Їх переваги і недоліки
archive -> Ми успішно працюємо у сфері охорони здоров’я понад 15 років і змістом своєї роботи вважаємо надання якісних фармацевтичних послуг
archive -> Міжнародна благодійна організація „Екологія-Право-Людина” Булгакова Мар’яна провідний юрисконсульт Київ-2007
archive -> Сертифікований – значить гідний довіри !
archive -> В системі органів виконавчої влади
archive -> Станом на сьогодні є всі підстави стверджувати, що населення України забезпечене широким асортиментом лікарських засобів українського та іноземного виробництва


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка