Сертифікований – значить гідний довіри !Дата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Сертифікований – значить гідний довіри !

 • Практичний досвід впровадження, сертифікації та функціонування системи управління якістю

 • за стандартом ISO 9001-2001

 • на фармацевтичному підприємстві

 • у сфері роздрібної реалізації (мережа аптек).

 • Принципи, етапи, результати.

 • Доповідач : Дуб Любов – керівник відділу маркетингу

 • ТзОВ “Маркет Універсал”


Фармацевтична компанія ТзОВ “Маркет Універсал” (м.Львів) – перше і поки єдине підприємство на роздрібному фармацевтичному ринку України, яке отримало сертифікат ISO 9001-2001 на впроваджену систему управління якістюФармацевтична компанія “Маркет Універсал”- нас знають, нам довіряють !

 • Ми успішно працюємо у сфері охорони здоров’я понад 15 років і змістом своєї роботи вважаємо надання якісних фармацевтичних послугФармацевтична компанія “Маркет Універсал”- нас знають, нам довіряють !

 • Основними цінностями підприємства є клієнт, персонал і належна якість ліків“Маркет Універсал” сьогодні це:

 • 20 аптечних закладів у м.Львові, які працюють під торговою маркою “Мережа аптек D.S.”

 • власний логістичний центр -аптечний склад

 • єдине інформаційне поле для усіх аптек мережі завдяки власному програмному продукту

 • більше 200 кваліфікованих працівників, які люблять і знають свою роботу

 • більше 7 500 вітчизняних та імпортних лікарських засобів в основному асортименті, широкий вибір супутніх товарів“Маркет Універсал” сьогодні це:

 • гарантована належна якість ліків, відповідні умови їх зберігання

 • понад 10 000 львів’ян, які користуються пластиковою Карткою Постійного Клієнта

 • можливість отримати знижку на лікарські засоби пенсіонерам, ветеранам, інвалідам, студентам

 • безкоштовна інформація “Аптеч-ної Довідки” про наявність і застосування лікарських засобів

 • cертифікована система управлін-ня якістю за стандартом ДСТУ ISO 9001-2001 з грудня 2005 рокуЗ м і с т

 • Система управління якістю – основне поняття стандарту ДСТУ ISO 9001-2001

 • Вісім принципів управління якістю та їх застосування для роздрібного фармацевтич-ного підприємства

 • Етапи побудови системи управління якістю

 • Результати впровадження вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 на прикладі практичного досвіду компанії ТзОВ “Маркет Універсал”

Система управління якістю ( СУЯ ) за вимогами стандарту охоплює :

 • Політику і цілі підприємства у сфері якості

 • Організаційну структуру підприємства

 • інфраструктуру та ресурси підприємства

 • Внутрішні процеси підприємства, їх моніторинг та показники результативності

 • Документацію підприємства

 • Взаємодію з постачальниками

 • Зворотній зв’язок з клієнтами

 • Планування діяльності підприємства

 • Аналізування діяльності підприємства з метою поліпшенняДля роздрібного фармацевтичного підприємства важливо розуміти, що :

 • Стандарт ДСТУ ISO 9001–2001 є стандартом не на медико-фармацевтичну продукцію, а на систему управління підприємством

 • Стандарт ДСТУ ISO 9001–2001 не суперечить норма-тивним вимогам фармацевтичної галузі щодо порядку здійснення роздрібної реалізації та контролю якості лікарських засобів, а додатково посилює їх

 • Виконання вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 є додатковою гарантією належної якості медико-фарма-цевтичної продукції та усіх послуг, які пропонує аптека своїм відвідувачамРоль впровадженої системи управління якістю ( СУЯ ) для роздрібного фармацевтичного підприємства :

 • СУЯ впорядковує та покращує існуючу систему управління підприємством

 • СУЯ доповнює і посилює нормативні вимоги фармацевтичної галузі

 • СУЯ дає впевненість у тому, що встановлена якість послуг досягається і підтримується

 • СУЯ свідчить, що підприємство обрало шлях до постійного удосконаленняВісім принципів управління якістю дозволяють розробити, впровадити та підтримувати систему управління якістю простою та дієвоюПринцип перший : орієнтація на клієнта

 • Застосування цього принципу дозволяє надавати фармацевтичні послуги стабільно високої якості, пропонуючи відвідувачам такий асортимент продукції медико-фармацевтичного призначення, який відповідає їхнім запитам, а також фахові консультації за принципами фармацевтичної опіки та інші додаткові послугиПринцип другий : лідерство керівництва

 • Керівництво повинно сформулювати Політику у сфері якості – загальне бачення того, що означає якість для підприємства і його відвідувачів, а також виступати носієм ідеї професійної доскона-лості та постійного поліпшенняПринцип третій : залучення працівників

 • Працівники на всіх рівнях становлять основу підприємства і повне залучення персоналу дає змогу якнайповніше використовувати їх профе-сійні знання, вміння, досвід та потенціал для підвищення задоволеності відвідувачівПринцип четвертий : процесний підхід

 • Бажаних результатів можна досягнути ефективніше, якщо діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляти як процесомПринцип п’ятий : системний підхід

 • Внутрішніми процесами підприємства управляють як єдиною системоюПринцип шостий : постійне поліпшення

 • Постійне поліпшення діяльності підприємства слід вважати незмінною метоюПринцип сьомий : прийняття рішень на підставі фактів

 • Ефективні управлінські рішення приймають на підставі фактів, аналізування даних та інформаціїПринцип восьмий : взаємовигідні стосунки з постачальниками

 • Підприємство та його постачальники є взаємо-залежними, і взаємовигідні стосунки між ними підвищують спроможність обох сторін працювати ефективноСистема управління якістю за вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001–2001 це :

 • сучасна модель управління, яка орієнтує підприємство на задоволення потреб його клієнтів

 • дієвий інструмент для аналізу роботи підприємства

 • гарантія якості послуг, які пропонує підприємство своїм відвідувачам

 • ефективний засіб для постійного поліпшення показників діяльності підприємства та підвищення його конкурентноздатності вціломуЕтапи розроблення та впровадження системи управління якістю

 • Позитивний досвід варто вивчати, переймати та застосовувати !Побудова системи управління якістю передбачає такі етапи :

 • 1. РОЗРОБЛЕННЯ - вивчення вимог стандарту, розгляд існуючих внутрішніх процесів, аудит існуючої системи управління підприємством

 • 2. ВПРОВАДЖЕННЯ -

 • опис і стандартизація внут-рішніх процесів за єдиними правилами, введення в дію СУЯПобудова системи управління якістю : часові рамки з досвіду ТзОВ “Маркет Універсал”

 • РОЗРОБЛЕННЯ і ВПРОВАДЖЕННЯ - два етапи тривали менше року : зі січня до грудня 2005 р. На цих етапах на підприємстві була розроблена і впроваджена необхідна документація, започатковано процедуру внутрішнього аудиту

 • СЕРТИФІКАЦІЯ - відбулася у системі сертифікації УкрСЕПРО, була проведена Львівським державним центром стандартизації, метрології і сертифікації у грудні 2005 року ( сертифікат № UA 2.022.01739 ). Термін дії сертифікату – п’ять років

 • ПІДТРИМАННЯ - впроваджена система управління якістю функціонує, поліпшується і вже двічі пройшла плановий технічний нагляд органу зі сертифікації ( у груд-ні 2006 р. та у листопаді 2007 р.)Система управління якістю за вимогами ДСТУ ISO 9001-2001 : очевидні переваги для роздрібного фармацевтичного сектора

 • Позитивний досвід варто вивчати, переймати та застосовувати !Позитивні результати з досвіду “Маркет Універсал” : Фінансовий аспект

 • Збільшення середньої вартості 1-ої покупки, як резуль-тат орієнтації персоналу аптек на роботу з відвідувачами (підтверджується вимірними показниками)

 • Збільшення загальних об’ємів реалізації мережі (підтверджується вимірними показниками)

 • Утримання показників оборотності товару у межах планових значень (підтверджується вимірними показниками)

 • Зменшення суми малоходових та неліквідних товарів (підтверджується вимірними показниками)

 • Мінімалізація суми списання товару, термін придатності якого минув (підтверджується вимірними показниками)

 • Як наслідок – оптимізація оборотних коштів підприємстваПозитивні результати з досвіду “Маркет Універсал” : Клієнтський аспект

 • Збільшення кількості постійних клієнтів мережі (підтверджується вимірними показниками)

 • Збільшення загальної кількості покупок в аптеках мережі (підтверджується вимірними показниками)

 • Оптимізація асортименту відповідно до реального попиту відвідувачів і, як наслідок, мінімалізація “дефектури”-випадків відмов товару клієнтам (підтверджується вимір-ними показниками)

 • Відсутність обгрунтованих скарг на якість лікарських засобів та на якість обслуговування з боку відвідувачів

 • Як наслідок – збільшення частки підприємства на фармацевтичному ринку м.Львова та зміцнення його конкурентної позиціїПозитивні результати з досвіду “Маркет Універсал” : Аспект внутрішніх процесів

 • Встановлення єдиних правил роботи на кожному етапі

 • Упорядкування документації та документообігу

 • Покращення ефективності роботи з постачальниками внаслідок систематичного їх оцінювання, у т.ч. збіль-шення середнього відтермінування платежів

 • Визначення показників результативності всіх процесів, встановлення їх планових значень та запровадження постійного моніторингу за ключовими показниками (підтверджується вимірними показниками)

 • Оперативне виявлення недоліків у роботі та запобігання поширенню невідповідностей на інші підрозділи завдяки систематичній процедурі внутрішнього аудиту

 • Як наслідок – покращення операційного управління підприємствомПозитивні результати з досвіду “Маркет Універсал” : Аспект персоналу

 • Обізнаність працівників у встановлених цілях та завданнях підприємства у сфері якості, залученість усього персоналу до їх виконання

 • Підвищення відповідальності окремо кожного працівника за результати своєї роботи

 • Налагодження взаємозв’язку між підрозділами

 • Раціональніше використання робочого часу

 • Удосконалення процесу навчання персоналу, різносто-роннє підвищення кваліфікації працівників

 • Як наслідок – підвищення виконавчої дисципліни, ква-ліфікаційного рівня та мотивації персоналуВ и с н о в о к Впровадження на роздрібному фармацевтичному підприємстві системи управління якістю за вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 має такі позитивні впливи та результати :

 • 1. Сприяє стабільному наданню фармацевтичних послуг високого рівня якості відповідно до зростаючих потреб і очікувань клієнтів

 • 2. Підвищує рівень задоволеності відвідувачів аптек, покращує якість інформування населення за принципами фармацевтичної опікиПозитивні впливи та результати :

 • Посилює контроль за забезпеченням належної якості продукції медико-фармацевтичного призначення на усіх етапах роботи аптечного закладу : під час її прийому від постачальників, у процесі зберігання та під час відпуску кінце-вому споживачеві

 • 4. Покращує доступ населення до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів, збіль-шує довіру відвідувачів до конкретного аптеч-ного закладу і фармацевтичної галузі вціломуПозитивні впливи та результати :

 • Покращує фінансові та нефінансові показники діяльності підприємства, оптимізує управління витратами та ризиками

 • 6. Завдяки стандартизації усіх процесів спрощує процедуру відкриття нових об’єктів, зменшує кількість прорахунків і збоїв у період станов-лення роботи нових аптек мережі

 • 7. Впроваджує систему безперервного професій-ного розвитку спеціалістів, створює умови для повної реалізації їх фахового потенціалуПозитивні впливи та результати :

 • 8. Мобілізує та дисциплінує оптових операторів фармацевтичного ринку, сприяє побудові з ними довготривалого взаємовигідного партнерства

 • 9. Збільшує нематеріальні активи підприємства, покращує ділову репутацію, підвищує імідж в очах громадськості, влади, банківських установ, страхових компаній, інших організацій-партнерів

 • 10. Орієнтує підприємство на передові світові стандарти, норми і практики, відкриває нові рин-кові та інвестиційні можливостіДотримання підприємством вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 відповідає державній політиці у сфері управління якістю і служить однією з передумов незворотнього ходу України до європейської та світової спільноти

 • Дякую за увагу !Каталог: archives -> 664 -> images
archives -> Органи державної податкової служби України; Органи державної податкової служби України
archives -> Ми успішно працюємо у сфері охорони здоров’я понад 15 років і змістом своєї роботи вважаємо надання якісних фармацевтичних послуг
archives -> В системі органів виконавчої влади
archives -> Станом на сьогодні є всі підстави стверджувати, що населення України забезпечене широким асортиментом лікарських засобів українського та іноземного виробництва
archives -> Проф., д фарм н. Немченко А. С. доц., д фарм н. Котвіцька А. А
archives -> Головою Міжвідомчої робочої групи призначено заступника Голови Служби безпеки України Скляра Олега Васильовича
archives -> Необхідність реформування : Необхідність реформування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка