Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийомиДата конвертації01.06.2016
Розмір556 b.
ТипУрок • Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби і наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст і письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми. І тільки інший учитель знає ,скільки праці перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не злились в музику уроку!Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції.

 • Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції.

 • В.Сухомлинський

Що ж таке педагогічна технологія?

 • Що ж таке педагогічна технологія?

 • Термін “технологія” походить від двох грецьких слів : techne – мистецтво, майстерність, та logija – наука.

 • Отже, технологія – це наука про майстерність.«Інновація» походить від лат. іnovatis

 • «Інновація» походить від лат. іnovatis

 • (in - в, novus - новий) , і в перекладі означає “оновлення, новинка, зміни”.

 • Українською мовою «інновація» перекладається саме як"нововведення". • Це складова частина методу, дії, які направлені на розв’язання конкретного завдання.Скажи мені – і я забуду;

 • Скажи мені – і я забуду;

 • Покажи мені – і я запам’ятаю;

 • Дай зробити – і я зрозумію.

 • Китайська притча

МЕТОДИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯРольова гра

 • Рольова гра

 • Перехресна дискусія

 • Дискусія-діалог

 • Метод кутків

 • 6 капелюшків

 • АкваріумПрийоми і методи

 • «Мозкова атака(штурм)»

 •  Прогнозування за ключовими словами

 • Кластер

 • Міні-твір за п’ятьма словами

 • Таблиця “Знаю – Хочу дізнатись – Дізнався»

 • РАФТ (Роль, Аудиторія, Форма, Тема)

Коло очікувань від уроку

 • «Я тут, тому що…», «я тут, незважаючи на те, що…».

 • Виконати індивідуальне завдання: виписати на листок А-4 2-3 очікування, прикріпити на дошці. Два добровольці роблять огляд….Прийоми РКМЧП:

 • Подвійні нотаткиОцінювальне вікно

РАФТ Роль Адресат Форма Тема

 • Виберіть для себе Роль і в цій ролі напишіть або зобразіть

 • для когось, тобто для Адресата

 • в будь - якій Формі, наприклад, у формі короткого оповідання

 • на Тему, наприклад, «Образ князя Ігоря».

 • Цей прийом так і називається

 • РАФТ

 • Роль Адресат Форма Тема

« Символ твору»

 • Часто на уроки я прошу учнів приносити кольорові олівці або фломастери та пропоную виконати такі завдання :

 • намалюйте предмет , який символізував би твір чи був би символом літературного героя.

 • визначте колір настрою уривка поезії ;

 • намалюйте ілюстрацію до твору, допустивши помилку в зображуваному та запропонуйте своїм товаришам знайти цю помилку;

 • створіть діафільм за сюжетом твору

 • ( робота в групах).« Літературний турнір»

 • « Літературний турнір» • 1 рядок -1 іменник (тема)

 • 2 рядок - 2 прикметники (розкривають тему)

 • 3 рядок – 3 дієслова ( описують дію)

 • 4 рядок - речення (ставлення до теми)

 • 5 рядок - 1 слово-резюме (синонім теми).

Запитання до автора

 • Методика спрямована на формування умінь щодо формулювання запитань та пошуку на них відповіді в тексті.

 • Алгоритм роботи .

 • Виявлення складних для розуміння учнями фрагментів тексту.

 • Планування зупинок у тексті, робота над змістом частин.

 • Розробити запитання для кожної зупинки.

 • Дати можливість учням поставити свої запитання й спробувати знайти на них відповідь у тексті.

 • Даний вид діяльності варто використовувати на етапі поглибленої роботи над текстом.P.S.!

 • Зразки запитань для уроку з використанням запитань до автора

 • Ініціюючі:

 • Що автор прагне тут сказати?

 • Що хоче передати нам автор?

 • Про що говорить автор?

 • Подальші:

 • Що тут має на увазі автор?

 • Чи зрозуміло пояснив це автор?

 • Як пов’язане це з тим, що автор сказав нам раніше?

 • Як пов’язане це з тим, що автор говорить нам тут?

 • Чи сказав нам автор, чому?

 • Чому, на вашу думку, автор каже нам це саме тут?

 • Запитання, які передбачають зв’язну розповідь:

 • Як, на вашу думку, живеться зараз цьому герою?

 • Як автор дав нам знати, що дещо змінилося?

 • Як автор уладнав це?

 • Зважаючи, що автор уже розповідав нам про цього героя, що, на вашу думку, збирається робити герой?Збережи останнє слово за собою

 • Методика стимулює міркування та роздуми після прочитаного тексту.

 • Алгоритм роботи.

 • Учень, що розпочинав обговорення твору чи описаної у тексті події, вчинку тощо, передає естафету обговорення іншому. Після повного обговорення слово повертається до того, хто починав. Таким чином ,він отримує право підбити своєрідний підсумок, погодившись з тим, що говорили інші, чи заперечити, доводячи свою думку. Як правило, таке право отримує

 • не впевнений у собі учень, до думки якого в колективі не прислухаються. Використання

 • Дану стратегію варто використовувати на етапі закріплення отриманих знань.Кола Вена

 • Навчальна методика, яка використовується для того, щоб навчити учнів різних вікових груп зрозуміти цілісність літературних або мовних процесів посередництвом аналізу з обов’язковим синтезом його результатів.

 • Алгоритм роботи .

 • Вчитель виділяє напрямки (підтеми, проблеми), до вирішення яких необхідно звернутися у розкритті теми. Їхня кількість довільна.

 • Інформація, що стосується кожної проблеми (підтеми, напрямку) заноситься в окреме коло.

 • У спільну частину записується інформація, що стосується усіх виділених складових.Прийом «Написання есе»

 • Смисл цього прийому можна висловити наступними словами: «Я пишу для того, щоб зрозуміти, що я думаю».

 • Це вільне письмо на задану тему, в якому оцінюється самостійність, прояв індивідуальності, дискусійність, оригінальність рішення проблеми, аргументація. Зазвичай, есе пишеться прямо в класі після обговорення проблеми і займає не більше 5 хвилин. На уроках цей прийом зручно використовувати як підсумкову рефлексію, коли була розглянута важлива навчальна тема або розв”язана серйозна проблема, як варіант, коли на усну рефлексію не вистачає робочого часу…Прийом «Написання есе»

 • Структура есе нагадує гамбургер:

 • 1. Вступ (верхня частина, ”булка” ) - одне речення , яке пояснює головну тему чи ідею есе;

 • 2. Основна частина (“м’ясо, сир, салат”) – кілька фраз, у яких викладено факти, докази, пояснення на підтримку головної ідеї;

 • 3. Висновок (нижня частина, “булка”) - одне підсумкове речення , що пов’язує між собою вступ і основну частину.Методика взаємних запитань Вид діяльності, що надає можливість учням бути в ролі вчителя, керувати процесом читання

 • Алгоритм роботи

 • Учень готує запитання і задає його сусіду по парті. Отримавши відповідь погоджується або коректує її. У відповідь отримує зустрічне запитання й дає на нього відповідь.Літературні листи Стратегія спрямована на формування в учнів умінь обмінюватися думками щодо прочитаного

 • Алгоритм роботи . Листи призначені для стимулювання діалогу (запитання-відповіді) між двома читачами.

 • Учень читає текст. У ході виникнення в нього думок й міркувань записує їх на аркуші й пропонує сусіду для обміну інформацією чи відповіді.

 • Адресат відповідає й записує свої думки ( запитання), адресовані сусіду.Карусель Стратегія використовується як підсумок зробленого й зрозумілого учнем чи групою учнів на уроці

 • Алгоритм роботи

 • На чистому аркуші учитель записує запитання. Кількість аркушів залежить від кількості запитань, які вчитель виділяє як найважливіші, що розглядалися на уроці.

 • Учні об’єднуються у групи. Їхня кількість відповідає кількості аркушів із запитаннями. Кожна з груп отримує по одному аркушеві. Обговоривши запитання на аркуші, під запитанням фіксується відповідь. Аркуш складається таким чином (у вигляді гармошки), щоб відповідь була схована, залишалося тільки запитання й місце для відповіді на нього. У такому вигляді групи обмінюються аркушами.

 • Робота повторюється, тільки з іншим запитанням. Прикриту відповідь попередньої групи відкривати не дозволяється. Процес повторюється до того часу, поки аркуш не повертається до групи, яка першою давала на нього відповідь. Після цього групи знайомляться з усіма відповідями і знайомлять з ними увесь клас.

 • Вчитель підсумовує роботу, звертаючи увагу або на відмінності розуміння питань, або приближену до однієї відповідь, пропоновану різними групами.Кутки

  • Для роботи вчитель підбирає відкрите запитання.
  • Учням пропонується записати в таблицю по три виважених аргументи на підтвердження й заперечення тези, закладеної в запитанні.
 • Так Ні

 • На пропонованій шкалі кожний учасник робить позначку, яка відповідала б його особистій позиції щодо обміркованої проблеми, яка вимірюється певною сумою балів.

 • Так Ні

 • ––––––––––––––––––––0–––––––––––––––––––

   • 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • На основі позначок учні розподіляються на три групи: перша складається із дітей, чиї позначки знаходяться в позиції „Так” від 4 до 9; друга – позиція „Ні” від 4 до 9; третя – позиція середняків від 3 у позиції „Так” до 3 у позиції „Ні”.

  • Створені групи обговорюють дібрані кожним аргументи, вироблюють спільну ґрунтовну лінію для ведення полеміки. Обирають лідера, який буде представляти групу.
 • Кожна група по черзі доводить свою позицію, дає відповіді на запитання інших груп, потверджує або заперечує контраргументи.

 • Кожний член групи має право перейти в іншу, пояснивши, який аргумент групи переконав його у зміні позиції.Вправа «Квітка групи»

 • Групам пропонують намалювати на листку паперу квітку,яка відображає той склад учасників, який сьогодні працював у групі протягом дня. Потім –презентації та обговорення теми уроку.Ментальні карти(також зустрічаються такі назви : «Карти розуму» або «Інтелект – карти»)Як скласти ментальну карту

 • Для створення карти потрібні листки паперу формату А4 чи А3.

 • При створенні карти краще використовувати кольорові олівці або фломастери.

 • Спочатку необхідно виділити тему, проблему чи предмет для відображення в центрі карти.

 • Від центрального відображення проводяться лінії (гілочки) до основних ідей,які розкривають значення центрального зображення чи слова.

 • Лінії від слів, які розкривають головну ідею, повинні бути тоншими.

 • Необхідно широко використовувати малюнки для забезпечення кращого розкриття думок.

Читання зі СТОПОМ

 • Читання зі СТОПОМПрийом «Зигзаг»Зигзаг

 • Клас ділиться на четвірки, які міняються на кожному уроці для того, щоб виникали несподівано нові комбінації. Потім діти розраховуються на 1, 2, 3, 4, таким чином у кожного з групи з’являється свій номер.

 • Після цього учитель пропонує учням звернутися до теми уроку, це може бути параграф підручника, стаття, окремо віддрукований матеріал і т. ін. Коротко обговорюється тема, ставиться завдання – розібратися в даному матеріалі, до кінця уроку кожний член групи повинен зрозуміти тему. Але пояснювати її один одному учні повинні по частинах, і як результат - група повинна зрозуміти її в цілому.

 • Весь матеріал даного уроку ділиться на чотири частини. Перші номери кожної групи будуть відповідати за першу частину, другі – за другу і т. д. Коли стане ясно,що всі все зрозуміли, діти сідають по - іншому: всі перші номери збираються разом, другі - теж і т. д. Тепер це вже експертні групи і їхнє завдання: вивчити матеріал, обговорити його і пояснити своїм партнерам по навчанню в групі. Після закінчення роботи формуються нові групи, в складі яких є учні з номерами 1, 2, 3, 4.“Джигсоу” або “Ажурна пилка” Стратегія спрямована на формування умінь спільно добиватися результату, якщо окремо успіху досягти тяжко

 • Алгоритм роботи

  • Учитель добирає матеріал, з яким будуть працювати учні на уроці й ділить його на частини.
 • На початку уроку учні об’єднуються у групи. Кількість учнів у групі відповідає кількості частин ,на які поділено фактичний матеріал. Ці групи називаються первинними або домашніми.

 • Члени домашніх груп перерозподіляються (принцип довільний) й об’єднуються у нові експертні групи.

 • Кожна експертна група отримує для опрацювання одну частину підготовленого учителем тексту.

 • За відведений час учні експертної групи знайомляться з текстом, опрацьовують його, готують по три контрольні запитання щодо його освоєння.

 • Учні експертних груп повертаються у свої первинні групи з підготовленим матеріалом.

 • У кожній експертній групі по черзі кожний член кожної експертної групи навчає інших інформації, якої навчився у вторинній групі, перевіряючи рівень її засвоєння контрольними запитаннями.

 • По завершенні роботи учитель підводить підсумок, даючи можливість кожній групі репрезентувати отримані знання.«Шість капелюшків мислення» – це одна із відомих методик, яку розробив спеціаліст із психології та творчості Едвард де Боно. Це доволі простий для розуміння інструмент, де капелюшки різного кольору є так званими візуальними підказками.По - друге, капелюх дуже легко одягнути і зняти,

 • По - друге, капелюх дуже легко одягнути і зняти,

 • тому одягання його мусить допомогти людині мати спокійний стан, зосередитися на виконання певних визначених операцій.

Чорний капелюшок

Вправа “Банани”

 • Крок №1. Виберіть ключове слово уроку.

 • Крок№2. Виберіть фразу, за допомогою якої ви зашифруєте це слово.

 • Крок№3. Зашифруйте ключове слово в обраній фразі без зміни послідовності літер.

 • Крок№4. Попросіть дітей знайти і закреслити фразу, щоб отримати ключове слово уроку.

 • Крок №5 . Створіть мотиваційну ситуацію та підтримайте мотиваційні фактори у дітей.

 • Наприклад: закресліть у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які залишилися, склали б добре знайоме слово:

 • ШБІАСНТЬАЛІНТЕИРІ наостанок… Вислови, афоризми

 • І наостанок… Вислови, афоризмиЯкщо ми віримо в те, що навчання – це не лише передача знань, а й творчий процес людських взаємин, то створюючи в групі атмосферу визнання, ентузіазму і підтримки, таким чином формуємо у дітей і дорослих позитивне ставлення до навчання.

 • Якщо ми віримо в те, що навчання – це не лише передача знань, а й творчий процес людських взаємин, то створюючи в групі атмосферу визнання, ентузіазму і підтримки, таким чином формуємо у дітей і дорослих позитивне ставлення до навчання.Якщо ти хочеш, щоб твоїм предметом щиро зацікавились діти, подумай над тим, як зробити його привабливим, незвичайним для сприйняття, схожим на гру. І не йми віри в те, що гра лише для маленьких. Навчаючи - грайся, граючи - вчись!

 • Якщо ти хочеш, щоб твоїм предметом щиро зацікавились діти, подумай над тим, як зробити його привабливим, незвичайним для сприйняття, схожим на гру. І не йми віри в те, що гра лише для маленьких. Навчаючи - грайся, граючи - вчись!«Не навчайте дітей

 • «Не навчайте дітей

 • так, як навчали

 • вас – вони народилися

 • в інші часи».

 • КонфуційЯлдишева Світлана Василівна ,

 • Ялдишева Світлана Василівна ,

 • учитель української мови та літератури ЗОШ № 5 Красноармійського району

 • м.Димитрова
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка