Що таке інклюзія?Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Що таке інклюзія?

 • Інклюзивна школа - заклад освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

 • (Саламанкська декларація. Програма дій)

Особлива дитина

 • Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.

 • В.О.СухомлинськийНормативно-правова база

 • На виконання наказу МОН № 855 від 11.09.2009 р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки.

 • На виконання наказу МОН № 1224 від 09.12.2010 р. Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • На виконання Постанови КМУ № 872 від 15.08.2011 р. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Лист від 26.07.2012 р. N 1/9-529 Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчанняВключення дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній навчальний заклад

Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей.

 • Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей.

 • Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 • Створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його межами.Інклюзивна модель освіти охоплює:

 • систему освітніх послуг, зокрема: адаптацію навчальної програми та плану, фізичного середовища, методів і форм навчання, використання існуючих у громаді ресурсів, залучення батьків;

 • співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до потреб дітей;

 • створення сприятливої атмосфери у дитячому колективі.Інклюзивна освіта ґрунтується на 8 основних принципах:

 • 1. Цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень.

 • 2. Кожна дитина здатна відчувати і думати.

 • 3. Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим.

 • 4. Усі діти мають потребу один в одному.

 • 5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин.

 • 6. Усі діти потребують підтримки і дружби ровесників.

 • 7. Для всіх дітей досягнення прогресу швидше може бути в тому, що вони можуть робити, ніж у тому, що не можуть.

 • 8. Різноманітність посилює всі сторони життя дитини.Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку поєднує такі взаємопов’язані компоненти:

 • Систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу дитини (відповідність таких вимог, які ставить перед нею школа, особливостям розвитку школяра), динаміки її психічного розвитку у процесі шкільного навчання.

 • Створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості учнів та їхнього успішного навчання.

 • Створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання допомоги дітям, які мають проблеми в розвитку та навчанні.Супровід навчання та виховання дітей з особливими потребами ґрунтується на таких засадах:

 • Доступність усіх форм навчання та освітніх послуг.

 • Запровадження спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання.

 • Індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей дитини.

 • Поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку дитини з особливими потребами.

 • Створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації школярів.

 • Професійна орієнтація, підготовка до вибору майбутньої професії.Психологічний супровід дітей з особливими потребами передбачає:

 • Психологічну діагностику дітей (первинне діагностування на етапі вступу дитини до школи, проведення діагностичних мінімумів на різних етапах навчання з метою вивчення динаміки її розвитку та подолання можливих труднощів під час кризових періодів).

 • Надання психологічної підтримки педагогам (створення на основі отриманих даних індивідуальних карт учнів і розробка індивідуальних навчальних планів, здійснення адаптацій і модифікацій для дітей з особливостями психофізичного розвитку).

 • Психологічну підтримку батьків.

Система роботи впровадження інклюзивної освіти

 • Підготовка шкільних приміщень, класних кімнат, щоб вони відповідали потребам дітей з обмеженими можливостями.

 • Визначення контингенту дітей з обмеженими фізичними можливостями.

 • Проведення аналізу нормативно-правової бази та стану організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 • Розробка моделі та складання проекту інтеграції дітей в умовах загальноосвітньої школи.

 • Відкриття класу для дітей з особливостями психофізичного розвитку.I. До інклюзивного класу школи зараховуються діти 6-7 років за направленням обласної, міської медико-психолого-педагогічної комісії.

 • I. До інклюзивного класу школи зараховуються діти 6-7 років за направленням обласної, міської медико-психолого-педагогічної комісії.

 • II . До інклюзивного класу зараховуються діти із діагнозом: порушення слуху, порушення зору, порушення ОРП, порушення інтелекту, ЗПР, з важкими вадами мовлення, ПЕВС, РСА:

   • а) які підлягають навчанню за загальноосвітніми програмами та спеціальними;
   • б) які мали певний рівень підготовки: пройшли підготовчі курси, виховувалися у ДНЗ, можуть пересуватися за допомогою дорослих.


III. Набір учнів до інклюзивного класу є виключно добровільним. Навчання дітей проводиться від 1 до 4 класу.

 • III. Набір учнів до інклюзивного класу є виключно добровільним. Навчання дітей проводиться від 1 до 4 класу.

 • IV. На етапі запровадження інклюзивного навчання відкривається спеціальний клас.

 • V. Проводиться постійна консультативна робота з фахівцями, батьками щодо запровадження інклюзивного навчання

 • VI. Кількість учнів у класі обмежуватиметься трьома особами, але з перспективою до шести з вадами опорно-рухової системи.VII. Для інклюзивного класу (школи з інклюзивними класами) від 18 липня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 635 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963" (Постанова № 635), якою уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

 • VII. Для інклюзивного класу (школи з інклюзивними класами) від 18 липня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 635 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963" (Постанова № 635), якою уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

 • VIII. Школа організовує навчально-виховний процес на основі навчальних планів і програм для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціальних, індивідуальну програму розвитку особливої дитини, індивідуальну навчальну програму та, за потреби, індивідуальний навчальний план.

 • IX. Під час проведення уроків працюють педагоги: асистент учителя, шкільний психолог, логопед, дефектолог, соціальний педагог.Індивідуальна корекційно-компенсаторна робота, яку проводитиме логопед, дефектолог та практичний психолог.

 • Індивідуальна корекційно-компенсаторна робота, яку проводитиме логопед, дефектолог та практичний психолог.

 • Заняття з лікувальної фізкультури за індивідуальним планом, робота на тренажерах та корекція вад розвитку.

 • Підготовка домашніх завдань здійснюється із учителем - вихователем ГПД разом з іншими дітьми інклюзивного класу.

 • Різноманітні заняття інтелектуального, фізичного, естетичного спрямування (виховні заходи початкової школи) проходять разом з іншими дітьми паралельних класів або всієї початкової школи.Освітні послуги та соціальне забезпечення

 • Освітні послуги та соціальне забезпечення

 • Безкоштовне забезпечення підручниками.

 • Безкоштовне харчування.

 • Разом з медичними установами проведення моніторингу дітей-інвалідів та їх сімей, що потребують соціальної реабілітації.

 • Організоване дозвілля.

 • Медична допомога, постійний медичний догляд педіатра.

 • Лікувальна фізкультура для дітей з ускладненими дефектами.Дає змогу покращувати навчальні результати;

 • Дає змогу покращувати навчальні результати;

 • Забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі однолітків;

 • Створює можливості для навчання в реалістичному природному середовищі;

 • Допомагає формувати комунікативні, соціальні й академічні навички;

 • Забезпечує рівний доступ до навчання;

 • Дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частинкою цілого;

 • Розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків;

 • Допомагає розвинути в собі такі риси, як творчість і винахідливість;

 • Забезпечує можливість навчатися на основі ширшого набору форм і методів роботи.Діти інклюзивного класу отримають переваги від навчання та розвитку на відміну від дітей, які вчаться з дітьми, що навчаються на дому.

 • Діти інклюзивного класу отримають переваги від навчання та розвитку на відміну від дітей, які вчаться з дітьми, що навчаються на дому.

 • Здобудеться досвід для педагогів, учнів школи та їх батьків у спілкуванні з дітьми з особливими потребами, що дасть можливість опосередкованого виховання доброти та милосердя, формування гуманістичного світогляду.

 • Діти підвищать самоповагу, навчаться цінувати і поважати людей із фізичними вадами, бачити людину, а не їх фізичні вади.

 • Формуватиметься потреба саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення.Очікувані результати від запровадження інклюзивної освіти для педагогів та спеціалістів:

 • - допомагає налагодити співпрацю й застосувати командний підхід до вирішення проблем та визначити шляхи подолання труднощів; - забезпечує можливості для професійного розвитку; - допомагає усвідомити важливість розроблення індивідуального навчального плану для дітей із різноманітними потребами;

 • - дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання, навчальних стратегій.Для адміністрації навчального закладу інклюзивна освіта:

 • Допомагає виробити спільні переконання й цінності щодо інклюзії дітей з особливими освітніми потребами;

 • Забезпечує можливість користуватися широким набором ресурсів і видів підтримки та обирати оптимальні їх варіанти;

 • Допомагає сформувати позитивне ставлення до розмаїття, тобто усвідомити, що кожна особистість своїми унікальними рисами та здібностями сприяє збагаченню людської спільноти;

 • Надає стимули, що надихають до здійснення перетворень, посилює здатність змінювати ситуацію на краще;

 • Допомагає зміцнити відчуття громади.Для батьків інклюзивна освіта:

 • Надає можливості для співпраці й активнішого залучення до життя шкільної громади;

 • Забезпечує можливість вибору в їхньої прагненні забезпечити якісну освіту своїй дитині;

 • Допомагає краще усвідомити розмаїття шкільної та загальної громади;

 • Надає стимули й заохочує до спілкування з іншими батьками для отримання підтримки й інформації;

 • Допомагає сформувати чітку мету й створювати реальне майбутнє для своєї дитини.Для громади, суспільства інклюзивна освіта

 • Дає змогу зрозуміти потреби й здібності всіх учнів;

 • Забезпечує відображення школою істинного розмаїття громади;

 • Демонструє соціальну цінність рівності;

 • Сприяє утвердженню громадянських прав усіх дітей.Пілотні ЗНЗ із впровадження інклюзивного навчання

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 м. Луцька (категорія: діти з порушенням слуху)

 • Навчально-виховний комплекс № 20 м. Луцька (категорія: діти з порушенням емоційно-вольової сфери)

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

 • м. Володимира-Волинського (категорія: діти з порушенням ОРА)

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

 • м. Нововолинська (категорія: діти з важкими порушеннями мовлення)

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Ковеля

 • (категорія: діти з порушенням ОРА)Інклюзивна школа – школа, яка дарує надію

 • Хочеться висловити впевненість у тому, що процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в ЗНЗ набудуть значного поширення і стануть успішними за умови зміни ставлення суспільства до цих дітей.Дякую за увагу!!!

 • Дякую за увагу!!!

 • Бажаю всім здоров’я, успіхів і творчого натхнення!Каталог: files -> presentation -> 2012
presentation -> 1. Біогеохімічний кругообіг. Кругообіг речовин в біосфері. Кругообіг вуглецю. Кругообіг кисню. Кругообіг азоту. Кругообіг фосфору. Кругообіг сірки. Кругообіг вод
presentation -> Викладач Киричок Олександр
presentation -> Інформації про предмет. Все нове, по суті уже колись було реалізованим, зараз йде переосмислення на новій основі, тому історичний досвід дуже потрібен. Загальні знання мінімізують вплив на мозок "міфів", які створюються з різною метою!
presentation -> Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні Державна митна служба України
presentation -> Про організацію та проведення науково-експериментальної роботи в умовах інноваційного розвитку системи післядипломної педагогічної освіти
presentation -> Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка