Система численняДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.


Презентація на тему:

 • Система числення


Вступ

 • 1. Сутність різних систем числення

 • 2. Переклад чисел з однієї системи числення в іншу

 • ВИСНОВОК

 • ЛІТЕРАТУРАВступ

 • У повсякденному житті ми, як правило, користуємося десятковою системою числення. Але це лише одна з багатьох систем, яка отримала своє поширення, ймовірно, з тієї причини, що в людини на руках 10 пальців. Однак ця система не завжди зручна. Так, в обчислювальній техніці застосовується двійкова система числення.

 • У різні історичні періоди розвитку людства для підрахунків і обчислень використовувалися ті або інші системи числення. Наприклад, досить широко була поширена дванадцяткова система. Багато предметів (ножі, виделки, тарілки, носові хустки і т. д.) і зараз вважають дюжинами. Кількість місяців в році дванадцять. Дванадцяткова система числення збереглася в англійській системі мір (наприклад, 1 фут = 12 дюймам) і в грошовій системі (1 шилінг = 12 пенсам).

 • У стародавньому Вавілоні існувала дуже складна шістдесяткова система. Вона, як і двенадцатирічня система, в якійсь мірі збереглася і до наших днів (наприклад, в системі виміру часу: 1 година = 60 хвилин, 1 хвилина = 60 секундам, аналогічно в системі виміру кутів: 1 градус = 60 хвилинам, 1 хвилина = 60 секундам).

 • У деяких африканських племен була поширена п'ятіркова система числення, в ацтеків і народів майя, що населяли протягом багатьох століть великі області американського континенту, - двадцатерічная система. У деяких племен Австралії й Полінезії зустрічалася двійкова система.

 • У даній роботі будуть розглянуті різні системи числення.Сутність різних систем числення

 • Слово «цифра» походить від позднелатінского слова «cifra», перші цифри з'явилися у єгиптян і вавілонян, причому цікаво, що цифри, як спеціальні знаки, утворилися пізніше, ніж літери. Так, багато народів (греки, фінікійці, євреї, сирійці) для цифр використовували літери алфавіту

 • Число - це одне з фундаментальних і найдавніших понять математики; воно з'явилося спочатку в зв'язку з рахунком окремих предметів, а потім, абстрагувавшись, стало позначати кількісну міру. Це призвело до ідеї про нескінченність натурального ряду чисел: 1, 2, 3, 4 ... і т. д.

 • Числення (система числення) - це спосіб представлення будь-яких чисел за допомогою певної кількості знаків (цифр) за позиційному принципом.Позиційна система числення складається у використанні обмеженого числа цифр, зате позиція кожної цифри в числі забезпечує значимість (вага) цієї цифри. Позиція цифри на математичній мові називається розрядом.

 • Позиційна система числення складається у використанні обмеженого числа цифр, зате позиція кожної цифри в числі забезпечує значимість (вага) цієї цифри. Позиція цифри на математичній мові називається розрядом.

 • Іншими словами, значення цифри «мінливе» і залежить від її позиції в числі. Наприклад, в числі «одинадцять» («11») дві одиниці мають різне значення, це відноситься і до інших сполученням «одиниць» - «111», «1111», «11 111» і т. д.

 • Не всякі числові системи використовують саме такий позиційний спосіб запису, в історії людства були й інші експерименти.

 • Спосіб запису чисел за допомогою римських цифр не грішить одноманітністю: якщо цифра розташована праворуч, то її значення додається до попередньої, наприклад число «XI» означає «одинадцять», а якщо - зліва, то значення віднімається, наприклад число «IX», що складається з тих самих цифр, вже означає тільки «дев'ять». Крім того, в римській системі числення в числі вагу цифри X в будь-якій позиції дорівнює просто десяти, наприклад число XXXII (тридцять два). І, нарешті, цифри розкидані по осі чисел.

 • Існує не одну безліч цифр, що утворюють систему числення. Це безліч отримало особливу назву - основа системи числення.

 • Підстава позиційної системи числення - це кількість різних знаків або символів (цифр), використовуваних для відображення чисел у даній системі.

 • Вибір кількості цифр диктується будь-якими потребами реального життя, науки або зручностями обробки. Історично цей вибір визначався звичками або традиціями конкретного народу.

 • Найбільш звичною для нас є десяткова система числення. Історично спочатку, мабуть, використовувалася непозиційній одинична система рахунку - за допомогою каменів або паличок. Система рахунку складалася з двох чисел - один і два, а все, що більше двох, позначалося, як «багато».

 • Потім, завдяки наявності десяти пальців рук у людини, виникла десяткова система рахунку. У цій системі використовуються спеціальні графічні знаки - арабські цифри, які можна записати в наступному порядку: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таких знаків десять, і вони спеціально розділені комами, щоб показати, що це окремі («дискретні») знаки, які не залежать один від одного.Ідея позиційної системи числення висувалася ще Архімедом у роботі «Обчислення піску».

 • Ідея позиційної системи числення висувалася ще Архімедом у роботі «Обчислення піску».

 • У різний час і в різних народів використовувалися системи числення з різними підставами:

 • · У Стародавньому Вавілоні - шестидесяткова система (використовувана і зараз при вимірі часу);

 • · У Німеччині та Великобританії - дванадцяткова (при вимірюванні кількості, в грошових системах), у стародавніх адигів - двадцатерічная і т. д.;

 • · Некількісних (якість виступає в ролі кількості: «багато», «мало» і т. д.) способи рахунку - наприклад, у ескімосів.

 • Розглянемо основні системи числення, крім десяткової.

 • У двійковій системі числення підставу дорівнює двом. У цій системі числення використовуються всього два знаки, дві цифри - «0» і «1».

 • Така система отримала назву двійкової системи числення. Її ще називають бінарної, від англійського слова «binary», що, власне, і перекладається як "двійковий". У таблиці 1 представлено відповідність десяткових і двійкових чисел.

 • Таблиця 1. Відповідність десяткових і двійкових чиселУ вісімковій системі числення підстава - цифри 0,1,2,3,4,5,6,7.

 • У вісімковій системі числення підстава - цифри 0,1,2,3,4,5,6,7.

 • Таблиця 2. Відповідність десяткових і вісімкових чисел

 • Підстава шістнадцятковій системи числення - цифри 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 і букви A, B, C, D, E, F.

 • З'єднаємо десяткові і шестна-дцатерічние числа в єдину таблицю (табл. 3).

 • Таблиця 3. Відповідність десяткових і шістнадцяткових чисел

 • Шістнадцяткова система використовується, щоб більш компактно записувати двійкову інформацію. Справді, «шістнадцяткова тисяча», що складається з чотирьох розрядів, в двійковому вигляді займає тринадцять розрядів (1000 16 = 1000 млрд 2).Переклад чисел з однієї системи числення в іншу

 • Розглянемо способи перекладу чисел з однієї системи числення в іншу.

 • а) Переклад двійкового числа на десяткове.

 • Необхідно скласти двійки у ступенях, відповідних позиціях, де в двійковому стоять одиниці. Наприклад:

 • Візьмемо число 20. У двійковій системі воно має такий вигляд: 10100.

 • Отже (вважаємо зліва направо, рахуючи від 4 до 0; число в нульовий мірою завжди дорівнює одиниці)

 • 10100 = 1 * 2 4 + 0 * 2 3 + 1 * 2 2 + 0 * 2 1 + 0 * 2 0 = 20

 • 16 +0 +4 +0 +0 = 20.

 • б) Переклад десяткового числа в двійкове.

 • Необхідно ділити його на два, записуючи залишок справа наліво:

 • 20 / 2 = 10, залишок 0

 • 10 / 2 = 5, залишок 0

 • 5 / 2 = 2, залишок 1

 • 2 / 2 = 1, залишок 0

 • 1 / 2 = 0, залишок 1

 • У результаті отримуємо: 10100 = 20

 • в) Переклад шістнадцяткового числа на десяткове.

 • У шістнадцятковій системі номер позиції цифри в числі відповідає ступеню, в яку треба звести число 16:

 • 8A = 8 * 16 + 10 (0A) = 138Наостанок наведемо алгоритм перекладу в двійкову і з двійкової системи, пропонований Л. Радюка.

 • Наостанок наведемо алгоритм перекладу в двійкову і з двійкової системи, пропонований Л. Радюка.

 • Нехай А (цд) - ціле десяткове число. Запишемо його у вигляді суми ступенів підстави 2 з двійковими коефіцієнтами. У його записі в розгорнутій формі будуть відсутні негативні ступеня підстави (числа 2):

 • A (цд) = a (n-1) • 2 ^ (n-1) + a (n-2) • 2 ^ (n-2) + ... + a (1) • 2 ^ 1 + a (0) • 2 ^ 0.

 • На першому кроці розділимо число А (цд) на підставу двійкової системи, тобто на 2. Частка від ділення буде одно:

 • a (n-1) • 2 ^ (n-2) + a (n-2) • 2 ^ (n-3) + ... + a (1), а залишок дорівнює a (0).

 • На другому кроці ціле приватне знову розділимо на 2, залишок від ділення буде тепер дорівнює a (1).

 • Якщо продовжувати цей процес розподілу, то після n-го кроку отримаємо послідовність залишків:

 • a (0), a (1), ..., a (n-1).

 • Легко помітити, що їх послідовність збігається зі зворотним послідовністю цифр цілого двійкового числа, записаного у згорнутій формі:

 • A (2) = a (n-1) ... a (1) a (0).

 • Таким чином, достатньо записати залишки в зворотній послідовності, щоб отримати шукане двійкове число.

 • Тоді сам алгоритм буде наступним:

 • 1. Послідовно виконувати поділ вихідного цілого десяткового числа і одержуваних цілих приватних на основу системи (на 2) до тих пір, поки не вийде приватне, менше дільника, тобто менше 2.

 • 2. Записати отримані залишки в зворотній послідовності, а зліва додати останнє приватне.

 • Для переведення чисел із вісімковій і шістнадцятковій систем числення в двійкову необхідно цифри числа перетворити на групи двійкових цифр. Для перекладу з вісімковій системи в двійкову кожну цифру числа треба перетворити на групу з трьох двійкових цифр - тріаду, а при перетворенні шістнадцяткового числа - в групу з чотирьох цифр - тетраду.ВИСНОВОК

 • Підводячи підсумки роботи, можна зробити наступні висновки.

 • Позиційна система числення складається у використанні обмеженого числа цифр, зате позиція кожної цифри в числі забезпечує значимість (вага) цієї цифри. Позиція цифри в числі на математичній мові називається розрядом.

 • Підстава позиційної системи числення - це кількість різних знаків або символів (цифр), використовуваних для відображення чисел у даній системі.

 • Для того щоб двійкові числа, що відрізняються досить значною довжиною, було легше сприймати і відображати, їх стискають у вісімкову і шістнадцяткову системи числення.

 • У комп'ютерних технологіях всі види інформації кодуються тільки цифрами або, точніше, числами, які представляються в двійковій системі числення - спосіб представлення будь-яких чисел за допомогою двох знаків (цифр) за позиційному принципом.ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Фрінланд А.Я. Інформатика. - М., 2005.

 • 2. Сидоров В.К. Системи числення. / / Наука і життя 2000. № 2.

 • 3. Радюк Л. Алгоритм перекладу в двійкову і з двійкової системи числення. / / Наука і життя. 2005. № 1.

 • http://ua-referat.com/Система_численняКаталог: %D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 -> %D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8
%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 -> Біологічні ресурси Тернопільської області, їх використання, забруднення і охорона на прикладі Заліщицького району
%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 -> Видалення зубів: інструментарій, показання та протипоказання, підготовка хворого, ускладнення під час і після операції, їх лікування та профілактика
%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 -> Тема лекції: Сучасні методи дослідження крові та імунної системи
%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 -> Рекреаційні ресурси сукупність природних та антропогенних об'єктів і явищ, що їх можна використовувати для відпочинку, лікування й туризму. Рекреаційні ресурси
%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 -> Електромагнітне випромінювання мобільного телефону має малу потужність, але високу частоту. Такі техногенні електромагнітні випромінювання змінюють властивості води, особливо зв’язаної, яка є в організмі людини


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка