Систему трасології складають: Вчення про сліди та механізм слідоутворенняДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b. • Трасологія – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розробляє прийоми, методи та науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, вилучення і дослідження.

 • Систему трасології складають:

 • Вчення про сліди та механізм слідоутворення;

 • Прийоми і методи виявлення, фіксації та вилучення слідів;

 • Дослідження слідів відображень (рук, ніг, зубів, ділянок шкіри голови, одягу, знарядь злому та інструментів, холодної зброї, транспортних засобів, тварин, слідів крові за їх формою);

 • Дослідження речовин як слідів злочину;

 • Дослідження предметів як слідів злочину (визначення стану окремих предметів; встановлення належності частин єдиному цілому; встановлення джерела походження (партії, групи) за слідами виробничих механізмів).Трасологічні дослідження дозволяють вирішувати ідентифікаційні та діагностичні завдання. У трасології за слідами можна встановити:

 • Трасологічні дослідження дозволяють вирішувати ідентифікаційні та діагностичні завдання. У трасології за слідами можна встановити:

 • індивідуальну тотожність об'єкта, яким утворений слід (ідентифікувати об'єкт);

 • групову належність об'єктів (тип, клас, рід, вид, різновид);

 • механізм і умови виникнення слідів, слідоутворення (вид сліду, напрямок і кут взаємодії об'єктів тощо);

 • окремі обставини злочинної події (спосіб проникнення у житло, кількість учасників події, їх анатомо-фізіологічні особливості, напрямок пересування злочинців, використання транспортних засобів, орієнтовно час вчинення злочину та ін.).

 • Трасологія базується на таких наукових положеннях:

 • Об'єкти матеріального світу індивідуальні. Кожний об'єкт індивідуальний і тотожний тільки самому собі.

 • За певних умов зовнішня будова одного об'єкта може відбитися на іншому. Точність відображення залежить від фізичних властивостей слідоутворюючого і слідосприймаючого об'єктів, механізму слідоутворення. За матеріально-фіксованими слідами можлива ідентифікація об'єкта, який їх залишив.

 • Відносна стійкість об'єктів. Об'єктами механічної контактної взаємодії можуть бути тільки тверді тіла, які мають достатньо стійкі зовнішні ознаки.

 • Відбиття у сліді зовнішньої будови предмета, є перетвореним (має вид негативу). У сліді ознаки зовнішньої будови предмета переважно мають дзеркальне відображення.У широкому розумінні, слід – це результат будь-якої матеріальної зміни первинної обстановки внаслідок вчинення злочину: поява чи зникнення тих чи інших предметів, порушення первинного положення, місцезнаходження, стану різних об'єктів (наприклад, загублені злочинцем на місці події власні речі, уламки розбитого віконного скла).

 • У широкому розумінні, слід – це результат будь-якої матеріальної зміни первинної обстановки внаслідок вчинення злочину: поява чи зникнення тих чи інших предметів, порушення первинного положення, місцезнаходження, стану різних об'єктів (наприклад, загублені злочинцем на місці події власні речі, уламки розбитого віконного скла).

 • Традиційно трасологія вивчає сліди тільки у вузькому розумінні, а саме матеріально-фіксовані відображення зовнішньої будови одного об'єкта на іншому (сліди-відображення). Сліди-відображення виникають внаслідок взаємодії двох об'єктів і мають достатньо широке розповсюдження: це сліди рук людини, ніг, взуття, зубів, транспортних засобів, знарядь та інструментів тощо. Сліди-відображення є головним предметом вивчення у трасології.У трасології сліди класифікуються за різними підставами.

 • У трасології сліди класифікуються за різними підставами.

 • Залежно від виду слідоутворюючих об'єктів виділяють: сліди людини, сліди тварин, сліди предметів.

 • Стосовно конкретних слідоутворюючих об'єктів, то найчастіше зустрічаються сліди рук, ніг, зубів, транспортних засобів, знарядь злому та інструментів.

 • Залежно від механізму утворення слідів розрізняють: сліди об'ємні та поверхневі; статичні й динамічні; локальні та периферичні.Статичні сліди виникають в момент спокою (статики), який наступає під час механічної взаємодії слідоутворюючого і слідосприймаючого об'єктів, які контактують у перпендикулярному напрямку. У більшості випадків такі сліди зберігають зовнішні ознаки слідоутворюючого об'єкта, відображають його без істотних перекручувань, тому їх називають також відтисками.

 • Статичні сліди виникають в момент спокою (статики), який наступає під час механічної взаємодії слідоутворюючого і слідосприймаючого об'єктів, які контактують у перпендикулярному напрямку. У більшості випадків такі сліди зберігають зовнішні ознаки слідоутворюючого об'єкта, відображають його без істотних перекручувань, тому їх називають також відтисками.

 • Динамічні сліди виникають в результаті руху одного або обох об'єктів слідоутворення. Кожна точка слідоутворюючої поверхні залишає слід у вигляді лінії (траси). До динамічних можуть бути віднесені сліди розрубу, розпилу, ковзання, свердління, різання, тертя тощо.

 • Локальні сліди виникають у межах контакту взаємодіючих об'єктів. Навколо локального сліду поверхня слідосприймаючого об'єкта залишається незмінною.

 • Периферичні сліди виникають за межами контактної взаємодії слідоутворюючого і слідосприймаючого об'єктів.Папілярний візерунок – узор на нігтьових фалангах пальців рук, утворений папілярними лініями. Папілярні візерунки поділяються на три основних типи: дугові (без дельтові), петльові (одно дельтові) та завиткові (дводельтові).

 • Папілярний візерунок – узор на нігтьових фалангах пальців рук, утворений папілярними лініями. Папілярні візерунки поділяються на три основних типи: дугові (без дельтові), петльові (одно дельтові) та завиткові (дводельтові).Сліди ніг і взуття – це відбитки морфологічних особливостей будови ніг, шкірного рельєфу (або рельєфу підошви взуття). Сліди ніг (взуття) поділяються на об'єм­ні (утворюються на поверхні ґрунту) і поверхневі (видимі, невидимі), статичні та динамічні. Об'єктом трасологічного дослідження можуть бути сліди ніг людини, сліди взуття і доріжка слідів.

 • Сліди ніг і взуття – це відбитки морфологічних особливостей будови ніг, шкірного рельєфу (або рельєфу підошви взуття). Сліди ніг (взуття) поділяються на об'єм­ні (утворюються на поверхні ґрунту) і поверхневі (видимі, невидимі), статичні та динамічні. Об'єктом трасологічного дослідження можуть бути сліди ніг людини, сліди взуття і доріжка слідів.

 • Сліди транспортних засобів – це сліди, які відображають зовнішню будову частин транспортного засобу: сліди-відображення (сліди коліс на ґрунті); предмети, що відокремилися від транспортного засобу (частки фарного скла); речовини (плями мастила).

 • Сліди знарядь злому – це сліди, залишені різними засобами, які використовувалися злочинцем для відкриття сховищ і руйнування перепон. Сліди знарядь злому поділяють на такі види: сліди натискання, сліди ковзання (тертя), сліди різання, розпилу, розрубу і свердління. Залежно від умов слідоутворення вони можуть бути об'ємними та поверхневими, статичними і динамічними. Сліди знарядь злому та інструментів виявляють на зламаних вікнах, дверях, проламаних підлогах або стелях, на замикаючих пристроях.

 • Знаряддя злому – це будь-який твердий предмет (металевий прут, лом, труба, сокира тощо), який може бути використаний для подолання перешкод. Звичайно застосовується різний столярський або слюсарський інструмент, металеві предмети.При пошуках слідів рук на місці події необхідно уявляти, до яких предметів міг торкатися злочинець. Виявлення об'ємних і забарвлених слідів не викликає значних труднощів. Об'ємні сліди виявляють візуальним оглядом.

 • При пошуках слідів рук на місці події необхідно уявляти, до яких предметів міг торкатися злочинець. Виявлення об'ємних і забарвлених слідів не викликає значних труднощів. Об'ємні сліди виявляють візуальним оглядом.

 • Поверхневі сліди рук виявляють:

 • а) Візуальні способи:

 • 1) оглядом у косопадаючих променях;

 • 2) оглядом в проникаючому світлі (якщо об'єкт огляду прозорий);

 • б) Фізичні способи:

 • 3) обробкою поверхні дактилоскопічними порошками;

 • 4) окурюванням парами йоду;

 • в) Хімічні способи:

 • 5) використанням хімічних реактивів (розчинів азотнокислого срібла, нінгідрину та алоксану).Способи фіксації слідів ніг (взуття):

 • Способи фіксації слідів ніг (взуття):

 • 1) опис у протоколі;

 • 2) фотографування;

 • 3) копіювання;

 • 4) виготовлення зліпків (із гіпсу, пасти «К», «СКТН», парафіну);

 • 5) складання схем і замальовок.Способи фіксації слідів знарядь злому:

 • Способи фіксації слідів знарядь злому:

 • 1) опис у протоколі; 2) фотографування;

 • 3) виготовлення схем; 4) копіювання;

 • 5) виготовлення зліпків.

 • Фіксація слідів здійснюється за загальними правилами в протоколі слідчого огляду, де відображається, що зламано, з якого матеріалу виготовлено цей об'єкт, де він розташований, які на ньому пошкодження, їх розміри, контур, форма, механізм утворення, вид слідів, наявність в них сторонніх речовин тощо. Виявлені на місці події знаряддя злому підлягають ретельному огляду і опису в протоколі. Сліди знарядь злому та інструментів необхідно сфотографувати за правилами масштабної зйомки. Дрібні сліди-відображення доцільно фотографувати методом макрозйомки.Каталог: books -> kruminalist -> media -> presentations
presentations -> Інформації про подію, що розслідується, а також технічних засобів і методів для запобігання злочинам. Криміналістична техніка
presentations -> Документ (від лат dokumentum – все, що може слугувати свідченням, уроком, прикладом) – матеріальний об’єкт дослідження, що являє собою предмет
presentations -> Використання фотографічної зйомки в розслідуванні злочинів зумовлено такими чинниками: 1 дозволяє з великою точністю зафіксувати об'єкт, його стан, ознаки
presentations -> Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции
presentations -> Бойова: Бойова
presentations -> Наукові засади теорії ідентифікації складають положення матеріалістичної діалектики та логіки як інструмента пізнання, а саме


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка