Склад комісії вивчення результатів навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної діяльності в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харків»Дата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.
ТипПрограма

Склад комісії вивчення результатів навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної діяльності в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харків»

 • Байназарова О.О. – заступник начальника управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, голова комісії;

 • Волік І.М. – начальник відділу професійної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, заступник голови комісії;

 • Бондар І.А. – головний спеціаліст відділу професійної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

 • Лук’янченко Н.П. – головний спеціаліст Харківського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;

 • Майський Г.Ю. – головний спеціаліст відділу кадрової роботи управління ресурсного забезпечення Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

 • Мірошник О.В. – начальник відділу кадрової роботи управління ресурсного забезпечення Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

 • Назарець З.О. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області;

 • Сологуб Н.Г. – заступник директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області;

 • Юхтенко А.Д. – головний спеціаліст відділу професійної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.Програма вивчення результатів навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної діяльності в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харків» :

 • 1. Організаційно-правові основи діяльності закладу

 • 2. Навчально-виробнича діяльність

 • 3. Навчально-методична діяльність

 • 4. Навчально-виховна діяльністьОрганізаційно-правові засади діяльності закладуОсновні підприємства-замовники робітничих кадрів:

 • Публічне акціонерне товариство

 • «Автотранспортне підприємство 16 357»

 • Публічне акціонерне товариство

 • «Автотранспортне підприємство 16 365»

 • Комунальне підприємство «Харківводоканал»

 • Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

 • Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів»

 • Харківський автомобільний ремонтний завод

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноспецсервіс»

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський автоцентр»

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст-98»

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Стальконструкція ЛТД»

 • Гаражний кооператив «Металіст» та інші.Прийом/випуск учнів у 2014 роціЗауваження з організаційно-правових засад діяльності закладу :

 • втрати контингенту у І півріччі 2014/2015 навчального року склали 16 учнів, які були прийняті на навчання за державним замовленням;

 • до відділу професійної освіти управління освіти і науки Департаменту надано не всі копії багатосторонніх договорів, зворотних талонів на працевлаштування чи інших документів, що підтверджують загальну зайнятість випускників 2014/2015 навчального року;

 • у Центрі не всі назви справ відповідають номенклатурі;

 • у журналі реєстрації вхідної документації обліковуються не всі вхідні документи;

 • оформлення додатків вихідних документів не відповідає єдиним вимогам;

 • в окремих наказах з основної діяльності відсутня констатуюча частина;

 • на сайті Центру відсутні накази з основної діяльності

 • 2014-2015 років, некоректним є наявність аналогічних розділів сайту, розділи сайту містять застарілу інформацію.Навчально-виробнича діяльністьНаповнюваність навчальних групНапрями економічної діяльності, за якими здійснюється підготовка в ЦентріКонтингент учнів за професіямиПричини непрацевлаштування випускників 2014 року

 • призвані до Збройних сил України

 • 4 особи;

 • продовжили навчання – 23 особи.Матеріально-технічна база

 • 20 навчальних кабінетів:

 • (12 кабінетів предметів загальноосвітньої підготовки,

 • 8 кабінетів предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки),

 • 4 навчально-виробничі ділянки,

 • 4 лабораторії,

 • інші навчально-виробничі приміщенняКадрове забезпеченняЗауваження щодо навчально-виробничої діяльності:

 • не всі рішення, що приймаються на методичних нарадах при розгляді питань планування навчально-виробничого процесу, мають конкретний характер.

 • послаблений контроль за навчально-виховним процесом

 • не систематично на нарадах при директорі проводиться звітування майстрами виробничого навчання про хід виробничої практики;

 • не в усіх договорах про надання робочих місць вказуються реквізити замовника (підприємства). - матеріально-технічна база Центру потребує оновлення;

 • - відсутні правовстановлюючі документи на право власності на нерухоме майно та право постійного користування земельною ділянкою.

 • - при вибірковій перевірці трудових книжок виявлені порушення при веденні трудових книжок.

 • - кадрових наказах відсутні посилання на відповідні норми Кодексу законів про працю України.

 • - у наказах про призначення, звільнення або переведення відсутній підпис про ознайомлення. В особових справах копії документів не завірено печаткою.

 • - у багатьох посадових інструкціях відсутня дата затвердження.

 • - список на кадровий резерв не затверджено наказом директора Центру.Навчально-методична діяльність • «Особистісно-орієнтована система навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнівської молоді в урочний та позаурочний час »Результативність участі учнів навчального закладу в обласних заходах:

 • І місце у обласному та Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ у 2013/2014 навчальному році з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»;

 • І місце у обласному конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ у 2014/2015 навчальному році з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія С)»;

 • 18 командне місце у рейтингу ПТНЗ обласних олімпіад з предметів загальноосвітньої підготовки у 2015 році.у плані роботи відсутнє чітке визначення термінів проведення заходів та немає відміток про виконання;

 • у плані роботи відсутнє чітке визначення термінів проведення заходів та немає відміток про виконання;

 • відсутні аналітичні довідки щодо діагностики рівня професійної компетентності педагогічних працівників;

 • відсутній графік стажування педагогічних працівників;

 • потребують доопрацювання наказ про склад педагогічної ради та аналітичні матеріали щодо проведення методичних заходів;

 • протоколи засідань педагогічної ради та методичних комісій не відповідають вимогам українського ділового мовлення;

 • відсутній план проведення інструктивно-методичних нарад.

 • не відповідають вимогам інструкційно-технологічні картки з предмета «Правила дорожнього руху»;

 • - потребує доопрацювання розділ 4 паспорту комплексно-методичного забезпечення з предметів загальноосвітньої пдготовки;

 • - матеріали щодо моніторингових обстежень рівня навчальних досягнень учнів потребують доопрацювання;

 • - у змісті переліку навчально-виробничих робіт з професії «Електрозварник» відсутній інструктаж з охорони праці та безпечного виконання робіт перед початком вивчення тем програми.Навчально-виховна діяльність

Учні «групи ризику»

 • учні, які знаходяться на обліку в навчальному закладі – 7 осіб

 • учні, які знаходяться на обліку в кримінальній міліції у справах дітей – 2 особи

 • учні, які скоїли злочини – 1 особа. • спортивний гурток «Бокс»;

 • спортивний гурток «Самбо»;

 • художньо-естетичний гурток «Естрадний спів»;

 • гурток «Спадщина»;

 • гурток загальної фізичної підготовки;

 • гурток футболу.Учні пільгових категорійФізкультурно-масова робота

 • навчальна програма «Фізична культура для професійно-технічних навчальних закладів» Київ-2013 (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, від 05.08.2013 лист № 1/12-6294);

 • графік навчального процесу з фізичного виховання за спеціальностями по курсах навчання;

 • плани-конспекти занять, які в цілому являють собою послідовну систему загальної фізичної підготовки учнів;

 • комплекси загально-розвиваючих вправ на практичних заняттях;

 • навчальна література по фізичній культурі (підручники, посібники, правила змагань з видів спорту).не всі учні «групи ризику» та пільгових категорій залучені до позаурочної роботи;

 • не всі учні «групи ризику» та пільгових категорій залучені до позаурочної роботи;

 • залучення учнів пільгових категорій до роботи у гуртках не 100 %;

 • не своєчасно розміщується інформація щодо проведення виховних заходів на сайті Центру;

 • потребує удосконалення робота навчального закладу з вищими військовими навчальними закладами;

 • не всі учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають закріпленого житла, перебувають на квартирному обліку;

 • недостатньо створені безперешкодні умови для доступу осіб із обмеженими можливостями до навчального закладу;

 • на веб-сайті Центру застаріла інформація щодо соціального захисту учнів;

 • частково застаріла спортивна матеріальна база, інвентар.ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

 • ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

 • (К – 0,8)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка