Слухача курсів директорів знз хмельковського Василя ФедоровичаДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
ТипКомплексна програма


Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА «Школа Гармонії» - школа життєвого успіху в умовах сталого розвитку освіти»

 • Слухача курсів директорів ЗНЗ

 • Хмельковського Василя Федоровича,

 • директора « 24 » грудня 2010 р.

 • КЗ Сурсько-Литовської СЗШ

 • Дніпропетровського району

 • науковий керівник: Чириченко Л.Ф.

 • м. Дніпропетровськ

 • 2010


“ Хто сповнений бажань і подій, той уже живе в майбутньому. ”

 • “ Хто сповнений бажань і подій, той уже живе в майбутньому. ”

 • Леопольд Шефер

 • “ Педагогіка – це наука про спасіння людства “

 • І.Кант

 • Основною метою освіти для сталого розвитку у контексті системних завдань реформування вітчизняної освітньої системи доцільно визначити сприяння становленню всесторонньо освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно-моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти у швидко змінюваному світі.

 • Комплексна програма "ОСВІТА

 • ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ'"

 • на період 2009-2015 рр.“ Школа Гармонії ” Місія: Мета:

 • Формування компетентісно орієнтованої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самореалізації та життєтворчості в умовах глобалізації суспільстваОсновні завдання

 • Забезпечити впровадження викладання самих необхідних предметів на основі концентрованого навчання та інноваційних технологій у методиці викладання, зокрема комунікативно-інформаційних технологій;

 • Створення умов для поєднання інваріативної частини шкільної програми та виховної роботи;

 • Вивчити психологічні особливості учнів із метою визначення психологічних особливостей кожного із школярів;

 • Забезпечити реалізацію завдань профільного навчання;

 • Реалізувати принцип індивідуально-особистісного підходу через розробку індивідуальних освітніх траєкторій;

 • Забезпечити впровадження системи внутрішньої та зовнішньої диференціації в організації навчально-виховного процесу;

 • Відпрацювати систему роботи з дітьми, які мають особливі потреби (обдаровані діти, хворі діти, діти, що навчаються за скоригованими програмами, діти групи ризику);

 • Забезпечити функцію охорони здоров'я освіти;

 • Розширити взаємозв'язки із соціумом, іншими навчальними закладами;Дослідити вплив «Школи Гармонії» на загальні освітні процеси в умовах глобалізації, на соціокультурне освітнє середовище;

 • Дослідити вплив «Школи Гармонії» на загальні освітні процеси в умовах глобалізації, на соціокультурне освітнє середовище;

 • Забезпечити організацію освітнього процесу «Школи Гармонії» на основі практичного засвоєння інноваційних технологій навчання й виховання;

 • Побудувати управління навчальним закладом на засадах держано-громадського управління;

 • Забезпечити залучення позабюджетних коштів щодо ефективного задоволення освітніх потреб школярів та розвитку школи загалом.

 • Сформувати нову модель учителя-управлінця, здатного виступати тьютором або фасилітатором освітнього процесу.

 • Ключове завдання - наблизити всю галузь освіти й виховання до природних здібностей дитини для того, щоб дати можливість їй само реалізувати себе, допомогти їй в освіті само розвинутися, щоб у дорослому житті вона могла себе найбільшою мірою самореалізувати. Це приведе до того, що людина буде максимально само реалізованою, інакше кажучи - щасливою, займатися улюбленою справою, а отже, виконувати її найбільш ефективно.Шляхи оптимізації навчального процесу

 • Зменшення загального інформаційного навантаження на учнів, визначення мінімумів обов'язкових знань з кожного предмету;

 • Забезпечення презентації обов'язкових знань у вигляді опорних таблиць з максимально ущільненою структурованою інформацією;

 • Зменшення рівня абстрактності у вигляді навчального матеріалу;

 • Переорієнтація уваги з кількісних на якісні показники навчального процесу шляхом подальшого застосування особистісно-зорієнтованого підходу до учнів та вчителів;

 • Зменшення інтенсивності темпу навчальної діяльності;

 • Більш широке та послідовне використання форм роботи, що допомагають зняти психологічне напруження, формують образно-емоційний і духовний світ дитини;

Модель вчителяСхема освітнього процесу

Модель випускника, який буде жити і працювати у XXI столітті

 • Гармонійно розвинена, життєвостійка та життєздатна особистість із сформованими компетентностями на основі інноваційних технологій організації та управління освітнім процесом.

 • Гнучко адаптується життєвих ситуацій, які постійно змінюються, вміє самостійно отримувати необхідні знання, вміє застосовувати їх на практиці, для розв'язання різноманітних проблем, щоб знайти своє місце в житті;

 • Вільно спілкується двома іноземними мовами, двома слов’янськими мовами

 • Досконало володіє сучасною українською мовою, знає історію та культуру України ;

 • Вміє грамотно працювати з інформацією;

 • Займається розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня;

 • Уміє бути конкурентоздатним і мобільним у суспільстві;

 • Використовує набуті знання для професійної, суспільної та особистої реалізації;

 • Приймає нестандартні рішення, уміє вирішувати нестандартні ситуації;

 • Уміє критично мислити й критично оцінювати свої вчинки;

 • Здатний використовувати знання в різних життєвих ситуаціях;

 • Володіє комунікативною та загальнолюдською культурою.

 • Є патріотом, вихований на засадах прогресивно-демократичного світогляду, здатний представляти нашу країну Європейській та світовій спільноті;Висновки

 • Зміни не мають бути самометою, проте освіта весь час повинна збагачуватися, і в цьому сенсі ми маємо потужну вітчизняну педагогічну школу, видатних педагогів. Ми повинні розкрити для освітянського загалу, батьків, громадськості кращі зразки освітніх і виховних методик освітянської діяльності, адаптувати те, що ефективно та має позитивні результати в нашій державі.

 • Глибоко переконані, що допоки ми не матимемо суспільства, яке складається із самодостатніх особистостей, у нас не буде демократичної системи влади, громадянського суспільства, бо все це, зрештою, визначається здатністю мільйонів людей до самостійної та усвідомленої поведінки у громадському, політичному житті тощо.

 • Маємо в освіті дати можливість кожній особистості стати самою собою. Маємо дати їй реалізуватися в тому, у чому вона буде щасливою.

 • У людини одне життя, і суспільство не має права робити з дитини те, що не передбачено Богом та батьками.Освіта майбутнього має бути справжньою, повною, ясною і міцною

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка