“Соціальна психологія”Дата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.“Соціальна психологія”

 • “Соціальна психологія”Загальний фонд Наукової бібліотеки на 1.01.2014 року становить - 797.391 примірник, у тому числі:

 • Загальний фонд Наукової бібліотеки на 1.01.2014 року становить - 797.391 примірник, у тому числі:

 • наукових видань – 234.686 примірників;

 • навчальних видань – 198.674 примірників;

 • літературо-художніх видань – 82.658 примірників;

 • періодичних видань – 53.971 примірників;

 • електронних видань – 1.589 примірників.

 • Фонд літератури з питань соціальної психології становить 1.666 примірників книг • За 2013 рік у фонди бібліотеки надійшло:

 • книг – 14 271 прим., в т.ч.:

 • наукові видання – 3 958 прим.,

 • навчальні видання – 6 385 прим.,

 • електронні видання – 250 прим.

 • Із проблем соціальної психології – 66 прим. книг. • КХ – загальне книгосховище

 • Філос. – читальний зал філософського факультету

 • Педагог. – читальний зал Педагогічного інституту

 • ЗагЧЗ – загальний читальний зал

 • Бібл. – відділ бібліографії

 • Гурт№5 – читальний зал гуртожитку №5

 • МВ – читальний зал напрямку «міжнародні відносини»88.52 С 69 Соціально-психологічні проблеми становлення суб'єкта економічної соціалізації [Текст]: монографія / Т.В.Говорун, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі та ін.; за наук. ред. В.В.Москаленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 205 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 3, Філос. – 5)

 • 88.52 С 69 Соціально-психологічні проблеми становлення суб'єкта економічної соціалізації [Текст]: монографія / Т.В.Говорун, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі та ін.; за наук. ред. В.В.Москаленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 205 с. кільк.прим.: 8 (КХ. – 3, Філос. – 5)

 • 88.5 К 82 Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних інституцій [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. з міжнародн. участю (Полтава, 15-17 лютого, 2013 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2013. – 252 с. 

 • кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88.5я73 А 73 Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія [Текст] : навч. посібник / Наталія Михайлівна Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – Рек. МОН. – К. : Каравела, 2011. – 296 с. – (Серія "Українська книга").

 • кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, Філос. – 2, Педагог. – 1)88.53я73 В 23 Ващенко, І. В. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст]: навч. посібник / Ірина Володимирівна Ващенко, М. І. Кляп. – Рек. МОН. – К. : Знання, 2013. – 407 с. – (Вища освіта ХХI століття). кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 1, МВ. – 4)

 • 88.53я73 В 23 Ващенко, І. В. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст]: навч. посібник / Ірина Володимирівна Ващенко, М. І. Кляп. – Рек. МОН. – К. : Знання, 2013. – 407 с. – (Вища освіта ХХI століття). кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 1, МВ. – 4)

 • 88.537я73 Г 79 Гребеньков, Г. В. Конфліктологія [Текст]: навч. посібник / Г. В. Гребеньков. – Рек. МОН. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 229 с. – (Вища освіта в Україні). 

 • кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 2)

 • 88.52 К24 Карнегі, Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей [Текст] / Д. Карнегі. – Харків : Промінь, 2012. – 560 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88.52 Л 67 Ліщинська, О. А. Інформаційно-психологічна безпека: концепція соціокультурного імунітету [Текст] : монографія / Олена Альбертівна Ліщинська. – Ів.-Франківськ : фоп Богдан Кузів, 2013. – 144 с. – ПНУ. 

 • кільк.прим.: 3 (Філос. – 3)88.5я73 О 63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія у 2-х кн. [Текст] : підручник. Кн.2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – Рек. МОН. – Чернівці : Книги - ХХI, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 4, Філос. – 3, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

 • 88.5я73 О 63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія у 2-х кн. [Текст] : підручник. Кн.2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – Рек. МОН. – Чернівці : Книги - ХХI, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 4, Філос. – 3, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

 • 88.5я73 О 63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія у 2-х кн. [Текст] : підручник. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – рек. МОН. – Чернівці : Книги -ХХI, 2010. – 464 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 4, Філос. – 3, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

 • 88.58я73 С 13 Савицька, О. В. Етнопсихологія [Текст]: навч. посібник / Ольга Вікторівна Савицька, Л. М. Співак. – Рек. МОН. – К. : Каравела, 2011. – 264 с. кільк.прим.: 10 (КХ. – 5, Філос. – 2, Педагог. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Гурт№5. – 1)

 • 88.53я73 С 55 Собченко, О. М. Психологія впливу [Текст]: навч. посібник / О. М. Собченко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 158 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Філос. – 2)

 • 88.53 Т 24 Тараненко, В. И. История лица. Мастерская физиогномического психоанализа [Текст] / Владимир Иванович Тараненко. – К. : Кий, 2012. – 249 с. кільк.прим.: 2 (КХ. – 1, Філос. – 1)Дозволяю

 • Дозволяю

 • ___________________________

 • Заявка

 • на придбання літератури для ___________________________________________

 • (назва кафедри, відділу тощо)

 • 1. Автор, назва книги / підручника / і інші вихідні дані, кількість замовленої літератури ___________________________________________________________

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 2. Кількість студентів, які вивчають дану дисципліну ______________________

 • 3. Назва дисципліни __________________________________________________

 • 4. Назва спеціальності ________________________________________________

 • ____________________________________________________________________

 • 5. Книга рекомендується як основний підручник / посібник / чи додатковий (Кількість навчально-методичної літератури замовляють відповідно до контингенту студентів з розрахунку: цикл гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – 1 (кн.) : 2 (студ.); цикл фахових дисциплін – 1:1; додаткова література – 1:5. Наказ МОН України №26 від 19.01.06)

 • Зав. кафедроюЗаявку ви можете переслати на електронну адресу бібліотеки pnu-lib@ukr.net,

 • Заявку ви можете переслати на електронну адресу бібліотеки pnu-lib@ukr.net,

 • або передати завідувачеві відділу

 • комплектування та наукової обробки видань,

 • Волошин Людмилі Олексіївні (конт. тел. 59-61-10)Просимо звернути увагу, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 29.11.2011р. № 1377 про внесення змін до Наказу МОН України від 24.12 2003 р. Про «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» у розділі II. Нормативи та вимоги, пункті 2.2 «Вимоги для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів» зазначено, що: 2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів.

 • Просимо звернути увагу, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки від 29.11.2011р. № 1377 про внесення змін до Наказу МОН України від 24.12 2003 р. Про «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» у розділі II. Нормативи та вимоги, пункті 2.2 «Вимоги для підготовки фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів» зазначено, що: 2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів.

 • УВАГА! Наявність у бібліотеці електронного варіанту посібника, зазначеного в робочій програмі, дає 100-відсоткову книгозабезпеченість даної дисципліни. • Шановні викладачі та аспіранти!

 • Нагадуємо Вам, що кожний другий та четвертий понеділок і вівторок місяця в інформаційно-бібліографічному відділі проводяться «Дні інформації», де на виставках представлена нова література, яка надійшла в бібліотеку.

88.5я73

 • 88.5я73

 • А 73 Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. для ст-ів вузів / Н.М.Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2011. – 296 с. У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов’язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації

 • 88. 59

 • Б 20 Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект / М.Балагутрак ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2007. – 224 с.

 • У монографії висвітлюється процес формування етнопсихології в Україні ХІХ ст. як відносно самостійної галузі народознавства з притаманною їй проблематикою та специфікою науково-пізнавальних підходів. Простежується еволюція етнопсихологічних поглядів, ідей, концепцій, категоріального апарату на всіх етапах ХІХст. З’ясовується значення і вплив етнопсихологічних ідей та підходів українських вчених-народознавців ХІХ ст. на утвердження низки напрямків вітчизняної та європейської гуманістики, їх нове бачення в сучасному народознавстві.88.48я73

 • 88.48я73

 • Б 86 Бочелюк В. Я. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. / В.Й.Бочелюк, А. В. Турубарова. – К. : Центр учбової літ-ри, 2011. – 260 с.

 • У посібнику проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки, висвітлюються соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації.

 • Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено вміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

 • 88.52

 • Б 82 Боришевський М. Дорога до себе. Від основ суб’єктності до вершин духовності / М.Боришевський. – К. Академвидав, 2010. – 416 с. – (Серія «Монограф»).

 • Самосвідомість – от нитка Аріадни, завдяки якій людина стає особистістю, скорочуючи тривалість блукання лабіринтами невідомості, незнання себе, інших людей, складних життєвих обставин, і виходить на дорогу пізнання, самопізнання, самотворення, самореалізації. Для цього їй необхідно збагнути істину, що найголовніше в людині – її життєві чесноти, без яких вона не може стати творцем власної долі.88.5

 • 88.5

 • Б-97 Бєрон Р. Социальная психология группы : процессы, решения, действия : пер. с англ./ Р.Бэрон, Н.Керр, Н. Миллер. – СПб : Питер, 2003. – 272 с. – (Серия «Концентрированная психология»).

 • Группы – важное звено в человеческой жизни. Отношения, складывающиеся в группе, а также воздействие группы на людей являються одним из мощнейших источников регулирования чувств, суджений и норм поведения человека. Авторы данной книги знакомят читателя с теоретическим и фактическим материалом, лежащего в основе понимания феномена группы. Особое внимание уделяется таким аспектам изучения группы, как социальное воздействие, групповая производительность, групповое принятие решений, межгрупповой конфликт и предрассудки, а также место и роль групповой теории в повседневной жизни современного общества.

 • 88. 5я73

 • В 58 Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підручник для ст-в вузів / О.І.Власова, Ю.В.Никоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.

 • У підручнику представлені матеріали, пов’язані з проблематикою соціальної психології організації та соціальною психологією управління як прикладних розділів соціальної психології та психології праці, специфікою практичної роботи психолога в організаціях, сучасним станом наукової розробки питань психологічного забезпечення індивідуальної кар’єри працівника з вищою освітою в аспекті аналізу її основних етапів і кар’єрних орієнтацій.

 • 88.5

 • Г 27 Геберт Д. Организационная психология : [пер. с нем] // Дитер Геберт, Лутц фон Розеншталь. – Х.: Гуманитарный центр, 2006. – 624 с.

 • Авторы подробно рассматривают мотивацію и ассессмент персонала, дизайн работ и управление, оценку удовлетворенности работой и преданность организации. Организационные изменения и интервенция что так часто интересует практиков занимает достойное место в этой книге. • 88.36

 • Г 40 Гертер Г. Работа в команде. Практические рекомендации для успеха в группе : пер. с нем. / Гитте Гертер, Кристина Оттл. – Х. : Гуманитаоный центр, 2006. – 192 с.

 • В книге представлены основные условия для конструктивной и эффективной работы в команде, практические рекомендации как подобрать команду, отстростроить ее работу и все это обеспечить эффективной коммуникацией.

 • 88.52

 • Ж 74 Життєва компетентність особистості: від теорії до практики / за ред. І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005. – 640 с.

 • У науково-методичному посібнику розкриваються змістові, технологічні, виховні аспекти розвитку життєвої компетентності, висвітлюються різні погляди щодо природи компетентності.

 • 88 я73

 • Е 45 Еколого-психологічне забезпечення якості життя : науково-методичні рекомендації / за ред. Ю. М. Швалба ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 98 с.

 • Висвітлюються теоретико-методологічні засади й імперико-прикладні методи дослідження і методи психологічного впливу на якість життя людини.

 • 88.53

 • Е 45 Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя : колективна монографія / АПН України, Ін-т психології ; Ю. М. Швалб [та ін.].

 • У монографії висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні аспекти екологічної психології. Особлива увага приділяється проблемам становлення сучасного способу життя та розвитку екологічної свідомості88.5

 • 88.5

 • Е 45 Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства : колективна монографія / за наук. ред. Ю. М. Швалба ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 208 с.

 • У монографії презентується нове бачення методології розробки категорії «якість життя», яке ґрунтується на середовищному та ситуативному підходах, в цілому відповідає гуманітарній парадигмі в системі сучасного наукового знання, висвітлюються питання психологічного впливу умов життєдіяльності, тобто різних за своїм змістом середовищних просторів на якість життя людини.

 • 88.5я73

 • К 67 Корнєв М. Н. Проблема групи та особистості у соціальній психології : курс лекцій / Корнєв М. Н., Фомічева В. М. ; Ін-т післядипломної освіти КНУ ім.Т. Шевченка. – К., 2004. – 222 с.

 • У посібнику розглядаються проблеми соціальної групи та особистості, їх взаємовідносини та зв’язки, висвітлюються соціально-психологічні характеристики малих груп та феномен групової динаміки.

 • 88.5

 • М 50 Мерзлякова О. Як не потрапити на гачок маніпулятора. Програма занять для молоді / О.Мерзлякова. – К : Шкільний світ, 2010. – 128 с.

 • Ця книжка спрямована на відстеження і нейтралізацію психологічного маніпулювання в повсякденному спілкуванні. Мета програми – розвиток у підлітків і молоді навичок критичного мислення, вміння розуміти себе, виражати й відстоювати власну позицію. Маніпуляції у спілкуванні – надзвичайно поширене явище, тому програма викликає жваву зацікавленість і сере молоді і серед дорослих.88.5

 • 88.5

 • К 82 Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних інституцій : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. (з міжн. участю), Полтава, 15-17 лютого 2013 р. / Полтавський нац. ун-т [та ін.]. – Полтава, 2013. – 252 с.

 • У матеріалах збірника висвітлено такі актуальні проблеми сучасної психології та психотерапії, як взаємодія сім’ї, і соціальних інститутів, дослідження кризових ситуацій життєвого розвитку особистості, консультування та психотерапія сімей у кризові періоди тощо.

 • 88.5я2

 • К 85 Крысько В. Г. Социальная психология: словарь-справочник : словарь-справочник / В.Г.Крысько. – Минск ; Москва : Харвест АСТ, 2001. – 688 с. – (Библиотека практической психологи).

 • Словарь-справочник представляет систематизированное обобщение знаний о социльно-психологических феноменах. Его статьи имеют довольно простую логику: сначала дается краткое определение, а затем предлагаются наиболее значимые характеристики анализируемого явления или процесса. Объем статей определяется научной и практической значимостью проблемы, ее важностю в общей картине рассматриваемых соціально-психологических феноменов.

 • 88.40

 • К 89 Кузнєцов М. А. Емоційне вигорання вчителів : основні закономірності динаміки / М.А.Кузнєцов, О. В. Грицук ; Харківський нац.. пед. ун-т. – Харків : ХНПУ, 2011. – 208 с.

 • Монографія містить огляд теоретичних і емпіричних досліджень емоційного вигорання. Проаналізовано особливості праці вчителя, що сприяють в нього синдрому емоційного вигорання. Виділено фактори динаміки емоційного вигорання вчителя (комунікативний, когнітивний, мотиваційний, емоційний). Виявлено основні закономірності прояву факторів динаміки вигоряння вчителя в процесі роботи в школі протягом одного навчального року.88.5

 • 88.5

 • С 49 Слюсаревський М. М. «Ми» і «Я» в сучасному світі. Вибрані твори / М. М. Слюсаревський ; Ін-т соціології та політичної психології. – К. : Міленіум, 2009. – 340 с.

 • До книги дир. Ін-ту соціальної та політичної психології АПН України, президента Асоціації політичних психологів України М. М. Слюсаревського увійшли вибрані наукові праці, надруковані в різних виданнях впродовж 1998-2008 років. У збірнику окреслено сучасні тенденції розвитку соціальної психології, методологічні інновації та критичні обмеження галузі, етичні імперативи дослідників соціальних процесів. Обґрунтовуються основні принципи політичної психології як нової галузі наукових досліджень, узагальнюється історія її становлення та прогнозуються перспективи розвитку, розкривається природа феномена соціальної напруженості. Центральним напрямом осмислення реалій сучасності є соціальна ситуація розвитку особистості, взаємодія індивідуального «Я» і надіндивідуального «Ми» в психологічних станах соціуму, зокрема, в освітньому просторі.

 • 88.53

 • М 74 Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів : монографія / за ред. В. В. Андрієвської ; НАП України , Ін-т ім. Г. С. Костюка. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013. – 140 с.

 • У монографії зреалізовано дискурсний підхід до аналізу та класифікації видів мовлення в діяльності професійного психолога та опрацьовано методологічні засади побудови інтегральної моделі його мовно-мовленнєвої компетентності. Проаналізовано специфіку наукового дискурсу, дискурсу практичної діяльності психологів, що практикують з різними категоріями клієнтів, особливостями психолого-педагогічного, консультативного і терапевтичного дискурсу, своєрідність дискурсу психолога в його роботі у віртуальному просторі, а також розглянуто дискурсно-аналітичний підхід до інтерпретації внутрішнього світу особистості.88.55

 • 88.55

 • П 65 Почебут Л. Г. Социальна психология толпы / Л. Г. Почебут. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 240 с.

 • В книге представлен многоплановый анализ европейской, американской традицій (исторический аспект и современное состояние) изучение феномена толпы, изложены социально-психологические исследования феномена толпы и особенностей поведения человека в ней, а также результаты кросс- культурних исследований в этой области.

 • 88.55я73

 • П 86 Психология масс : хрестоматия / [редактор-составитель Д. Я. Райгородский]. – Самара : Бахрам – М., 2010. – 592 с.

 • В хрестоматии собраны важнейшие работы психологов, социологов, философов в чрезвычайной актуальной для настоящего времени области психологии – психологии масс.

 • 88 5я73

 • П 86 Психологія соціальної роботи : підручник / КНУ ім.Т. Шевченка ; [за ред. Ю. М. Швалба]. – К. : Київський ун-т, 2010. – 272 с.

 • У підручнику розкрито значущі аспекти психологічної складової соціальної роботи як сфери сучасної теорії та практики суспільної допомоги дезадаптованим групам населення, висвітлено психологічні аспекти соціальної роботи в зонах пост катастроф, дається психологічна характеристика основних клієнтських груп і форма роботи з ними.

 • 88.53

 • П 24 Пэйн Р. Эмоции и работа. Теории, исследования и методы применения : [пер. с англ.] / Рой Л.Пэйн, Кэрри Л. Купер . – Х. : Гуманитарный центр, 2008. – 544 с.

 • В книге авторы объединяют часто противопоставляемые в современном бизнесе эмоциональные проявления и рациональную работу. В современной организации дефицит эмоциональных переживаний четко приводит к потерям в работе. Поэтому основная идея книги – убеждения обуславливают эмоциональный паттерн, который требуется для специальных видов организационной деятельности и поэтому может приводить (или не приводить) к результатам в работе. • 88.58я73

 • С 13 Савицька О. В. Етнопсихологія / О. В. Савицька, Л. М. Співак. – К. : Каравела, 2011. – 264 с.

 • У посібнику висвітлено актуальні питання етнопсихології та феноменології, сутність етнічної ідентичності, етичної свідомості і самосвідомості, прояви етнопсихологічних особливостей, етнопсихологічні функції культури, чинники, типологію і способи розв’язання міжетнічних конфліктів.

 • 88.53 я73

 • С 55 Собченко О. М. Психологія впливу : навч. посіб. для проведеня семінарських і практичних занять / Собченко О. М. ; Мукачівський держ. ун-т. – К. : Кондор, 2013. – 158 с.

 • Навчальний посібник складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез і у відповідності до планів семінарських занять, змісту контрольних питань та навчальних завдань до самостійної роботи студентів, повідомлень і рефератів навчальних тестових завдань, рекомендованої літератури, загального переліку контрольних питань курсу.88.53

 • 88.53

 • Т 24 Тараненко В. И. История лица. Мастерская физиогномического психоанализа / Тараненко В. И. – К.: Кий, 2012. – 256 с.

 • Физиогномическое прочтение лица любого человека, будь то: предполагаемый партнер по бизнесу, избранник (избранница) вашей дочери (сына), сосед по купе, просто будущий начальник или подчиненный – позволит вам подготовиться к проявлению характера вашего визави, а это – большое преимущество, позволяющее избежать возможных неожиданностей в общении.

 • 88.5

 • Х 69 Ходкинсон Джералд П. Компетентная организация. Психологический анализ процесса стратегического менеджмента : пер. с англ. / Джералд П. Ходкинсон, Пол Сперроу. – Харьков, Гуманитарный центр, 2007. – 392 с.

 • В современных условиях рынок становится все болем сложным, растет конкуренция и основным преимуществом компаний часто являються специальные знания и технологи. Поэтому проблема обучающихся организаций и организационного обучения достатосно перспективна и інтересна. Книга привлекает не только новым теоретическим подходом. Но и практическими методами организационного развития и обучения. Это новый взгляд, который связывает психологию, управление и создание знаний внутри. организации в единый поход к проблемам организационного поведкния, стратегического менеджмента и управления персоналом.

 • 88.5

 • Ц 56 Циба В. Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / В. Т. Циба ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 359 с.

 • У монографії викладено ключові ідеї і теоретичні основи соціальної психології. В її основу покладено теорію особистості, теорію малої групи як команди, теорію великої групи як формування, теорію масового зібрання, які розглядаються як частинні теорії соціального суб’єкта. Розроблення цих теорій здійснено на основі методології системного підходу. В основу кожної з теорій покладено системний аналіз інваріантних і неінваріантних параметрів названих суб’єктів. Предмет соціальної психології викладено відповідно до вимог системного підходу.88.53

 • 88.53

 • Щ 54 Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування : монографія / Т. Д. Щербан ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Міленіум, 2004. – 346 с.

 • У монографії висвітлюються психологічні особливості професійно-педагогічної діяльності, його складові, що виявляються у навчанні. Розробляються умови рефлексивного навчання умінню розв’язувати педагогічні задачі, розкриваються механізми психічного розвитку людини. Дається характеристика видам управління навчанням, серед яких провідне місце посідає компетентність – система здібностей до спілкування вчителя, описуються стилі спілкування, розглядаються найменш розвинуті у вчителів удатності – сугестивні та маєвтичні.

 • 88.5

 • Я 62 Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / В. Янів ; [упоряд. М. Шафовал]. – 2-ге вид., перероб і доп. – К. : Знання, 2006. – 344 с.

 • У книзі подано етнопсихологічні розробки Володимира Яніва – відомого вченого, громадського і політичного діяча, ректора Українського Вільного Університету в Мюнхені. Автор намагався індуктивним методом дослідити психічно-духовну структуру українського народу. Він зібрав і проаналізував найважливіші думки вчених та письменників, які в різний час займалися цією проблематикою, здійснив спробу зібрати всі «за» і «проти» щодо тієї чи іншої вдачі українців.

88я2 Н72 Новейший психологический словарь [Текст] / под ред. В.Б. Шапаря. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 808 с. – (Сер. "Словари"). кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88я2 Н72 Новейший психологический словарь [Текст] / под ред. В.Б. Шапаря. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 808 с. – (Сер. "Словари"). кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88я2 П86 Психологічна енциклопедія [Текст] / авт.-упоряд. О.М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с. – (Сер. "Енциклопедія ерудита"). кільк.прим.: 22 (КХ. – 14, Філос. – 2, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, Калуш. – 1, Коломия. – 1, Рахів. – 1, Бібл. – 1)

 • 88я2 Х91 Хрестоматия по психологии [Текст] : учеб. пособие / под ред. А.В.Петровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1987. – 447 с. кільк.прим.: 16 (КХ. – 14, Філос. – 2)

 • 88я2 П86 Психология : словарь [Текст] / под ред. А. В. Петровского, М.Г.Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с. 

 • кільк.прим.: 9 (ЗагЧЗ. – 1, Філос. – 2, КХ. – 5, Юр. – 1)

 • 88я2 С48 Словарь психологических терминов [Текст] / сост. В.А. Мельников. – Сімферополь : СОНАТ, 1998. – 76 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88я2 С56 Современный словарь по психологии [Текст] / авт.-сост.В. В. Юрчук. – Минск. : Соврем. Слово, 1998. – 768 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)88я2 С48 Словарь Л.С. Выготского [Текст] / под ред. А.А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2007. – 119 с.  кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88я2 С48 Словарь Л.С. Выготского [Текст] / под ред. А.А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2007. – 119 с.  кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88я2 Б79 Большой психологический словарь [Текст] / под ред. Б.Г.Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 672 с. кільк.прим.: 2 (Філос. – 1, Бібл. – 1)

 • 88я2 К78 Краткий психологический словарь [Текст] / под ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1985. – 431 с. кільк.прим.: 6 (ЗагЧЗ. – 2, Філос. – 2, Бібл. – 1, КХ. – 1)

 • 88я2 П86 Психотерапевтическая энциклопедия [Текст] / под ред. Б.Д.Карвасавского. – СПб. : Питер, 1999. – 752 с. – (Мастера психологии). кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 П 86 Психологический словарь [Текст] / под ред. Зинченко В. П., Мещерякова Б. Г. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с., ил. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 С 48 Словарь психолога-практика [Текст] / [сост.С. Ю. Головин]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Харвест, 2001. – 976 с.  кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)88я2 П86 Психология: биографический библиографический словарь [Текст] / под ред. Ноэль Шихи, Энтони Дж Чепман, Уэнди А. Конрой. – СПб. : Евразия, 1999. – 832 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 П86 Психология: биографический библиографический словарь [Текст] / под ред. Ноэль Шихи, Энтони Дж Чепман, Уэнди А. Конрой. – СПб. : Евразия, 1999. – 832 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 Б79 Большой психологический словарь [Текст] / под ред. Б.Г.Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК ; М. : Олма-Пресс, 2005. – 672 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Філос. – 1)

 • 88я2 П58 Популярная єнциклопедия: Психоанализ [Текст] / сост. П.С.Гуревич. – М. : Изд-во АСТ, 1998. – 592 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 С 48 Словарь практического психолога [Текст] / [сост. С.Ю.Головин] – Минск : Харвест, 1998. – 800 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 П86 Психологічний словник [Текст] / за ред. В.І. Войтка. – К. : Вища шк., 1982. – 216 с. кільк.прим.: 3 (Бібл. – 1, КХ. – 2)

 • 88я2 К68 Короткий психологічний словник [Текст] / за ред. В.І.Войтка. – К. : Вища школа, 1976. – 192 с. кільк.прим.: 5 (Бібл. – 1, КХ. – 3, Філос. – 1)88я2 Х 91 Хрестоматия по психологии [Текст] : учеб. пособие / под ред. А.В.Петровского. – М. : Просвещение, 1977. – 528 с. кільк.прим.: 69 (КХ. – 63, Філос. – 6)

 • 88я2 Х 91 Хрестоматия по психологии [Текст] : учеб. пособие / под ред. А.В.Петровского. – М. : Просвещение, 1977. – 528 с. кільк.прим.: 69 (КХ. – 63, Філос. – 6)

 • 88я2 Э68 Энциклопедия психологических тестов [Текст] / ссост. Касьянов С. – М. : Изд-во Эксмо-Пресс, 2000. – 496 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 П 86 Психологический словарь [Текст] / под ред. В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф. Ломова. – М. : Педагогика, 1983. – 448 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, КХ. – 2)

 • 88я2 Ш 23 Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник Текст / В.Шапар. – Х., Прапор, 2005. – 640 с. кільк.прим.: 3 (Філос. – 1, Бібл. 2)

 • 88я2К78 Краткий словарь по педагогической и возрастной психологии [Текст]: учеб. пособие / cост. Б.М. Петров. – Лиепая, 1972. – 182 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88я2 Б46 Бенеш Г. Психологія : dtv-Atlas [Текст] : довідник / Г. Бенеш ; наук. ред. пер. В. О. Васютинський. – К. : Знання-Прес, 2007. – 510 с. : 208 с. кольорових іл.  кільк.прим.: 11 (КХ. – 5, Бібл. – 1, Філос. – 1, ЗагЧЗ. – 1, Педагог. – 1, Гурт№5. – 1, Калуш. – 1)88.5я2 К 85 Крысько В. Г. Социальная психология : словар-справочник / В.Г.Крысько. – Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2001. – 688 с. – (Библиотека практической психологи). кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88.5я2 К 85 Крысько В. Г. Социальная психология : словар-справочник / В.Г.Крысько. – Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2001. – 688 с. – (Библиотека практической психологи). кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 Б 88 Бродовська, В. Й. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові. - 2-е вид. / В. Й. Бродовська, І. П. Патрик, В. Я. Яблонко ; Південнослов’янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – К. : Професіонал, 2005. – 224 с.  кільк.прим.: 6 (Бібл. – 1, Філос. – 1, КХ. – 2, ЗагЧЗ. – 2)

 • 88я2 Б 91 Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 528 с. – (Мастера психологии). кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 Б 91 Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике [Текст] / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – К. : Наук. думка, 1989. – 199 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 Д93 Дьяченко, М. И. Психология: словарь-справочник: Личность, образование, самообразование, профессия [Текст] / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Хэлтон, 1998. – 399 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Філос. – 1)

 • 88я2 Е63 Еникеев, М. И. Общая, социальная и юридическая психология [Текст] : крат. энцикл. словарь / М. И. Еникеев, О. Л. Кочетков. – М. : Юрид. лит., 1997. – 448с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)88я2 Н63 Никошкова, Е. В. Англо-русский словарь по психологии. Около 20 000 терминов [Текст] / Е. В. Никошкова. – М. : РУССО, ИП РАН, 1998. – 352 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Філос. – 1)

 • 88я2 Н63 Никошкова, Е. В. Англо-русский словарь по психологии. Около 20 000 терминов [Текст] / Е. В. Никошкова. – М. : РУССО, ИП РАН, 1998. – 352 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Філос. – 1)

 • 88я2 П14 Палій, А. А. Словник-довідник з порівняльної психології [Текст] : навч.-довід. посіб. / А. А. Палій, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 75 с. кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, Бібл. – 1, Філос. – 1)

 • 88я2 П 61 Приходько, Ю. О. Психологічний словник-довідник [Текст]: навч. посіб. / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київський ун-т ім. Б. Грінченка.– К. : Каравела, 2012. – 328 с. кільк.прим.: 1 (Філос. – 1)

 • 88я2 Р62 Рождественский, Ю. Т. Немецко-русский словарь по психологи. (С указателем русских терминов) [Текст] : ок. 17 000 термин. / Ю. Т. Рождественский. – М. : Руссо, 1998. – 512 с. кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

 • 88я2 С17 Самохвалов, В. П. Психоаналитический словарь и работа с символами сновидений и фантазий [Текст] / В. П. Самохвалов. – Сімферополь : СОНАТ, 1999. – 184 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Філос. – 1)

 • 88я2 С79 Степанов, С. С. Психология в лицах [Текст] / С. С. Степанов. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 384 с. кільк.прим.: 2 (Бібл. – 1, Філос. – 1)Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. І. Федорова.

 • Літопис книг : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. І. Федорова.

 • Покажчик видається двічі на місяць на основі обов’язкового примірника та інформує про книги, брошури усіх видів і типів: офіційно-документальні, наукові, науково-популярні, масово-політичні, професійно-виробничі, навчальні, довідкові, інформаційні, релігійні, літературно-художні, видання для дітей і юнацтва та дозвілля.

 • У фонді б-ки наявний із 1958 року.

З інформацією про наукові дослідження викладачів кафедри Ви можете ознайомитись у залі каталогів інформаційно-бібліографічного відділу в картотеці “Праці професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”», розділ «Кафедра соціальної психології». У разі відсутності інформації про деякі Ваші наукові публікації, просимо повідомити працівників інформаційно-бібліографічного відділу.

 • З інформацією про наукові дослідження викладачів кафедри Ви можете ознайомитись у залі каталогів інформаційно-бібліографічного відділу в картотеці “Праці професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”», розділ «Кафедра соціальної психології». У разі відсутності інформації про деякі Ваші наукові публікації, просимо повідомити працівників інформаційно-бібліографічного відділу.

 • Заздалегідь вдячні за співпрацю! • Для визначення індексів УДК та ББК просимо Вас звертатись у науково-методичний відділ (зав. відділом Арабчук Інна Михайлівна, тел. 50-56-32, вул. Шевченка,79) та відділ комплектування та наукової обробки видань (зав. відділом Волошин Людмила Олексіївна, тел. 59-61-10, центральний корпус Наукової бібліотеки).  • 88.5 - соціальна психологія
  • 88.51 - історична психологія, психологія класів
  • 88.52 - особистість як соціально-психологічне явище
  • 88.53 - психологія соціального спілкування
  • 88.54 - психологія малих груп (колективів)
  • 88.56 - психологія сім’ї, побуту, психологія виховання дітей в сім’ї
  • 88.58 - психологія націй
  • 88.59 - соц.-псих. проблеми окремих галузей психології (психологія праці, інженерна психологія, психологія керування, воєнна психологія, психологія спорту, психологія науки та мистецтва, судова психологія, медична психологія та ін.)


 • Для самостійного визначення індексів УДК можна скористатися таблицями, які розміщені на сайті нашої бібліотеки в розділі «Науковцям»

 • http://lib.pu.If.ua/Для правильного оформлення списку літератури наукових публікацій Вам допоможуть методичні рекомендації

 • Для правильного оформлення списку літератури наукових публікацій Вам допоможуть методичні рекомендації

 • “Складання бібліографічного опису документів відповідно до вимог ДОСТУ ГОСТ 7.1 : 2006”

 • та

 • Правила оформлення бібліографії за вимогами ВАК України («Бюлетень ВАК України», №5, 2009),

 • які розміщені на сайті бібліотеки http://lib.pu.If.ua/, розділ «Науковцям»Дякуємо за увагу!

 • Дякуємо за увагу!

 • Ми завжди раді бачити Вас у нашій бібліотеці

 • НБ ПНУ

 • 2014

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка