Соціальна ситуація розвитку (співвідношення зовнішніх і внутрішніх умов розвитку психіки (Л. С. Виготський), вона визначає ставлення дитини до оточуючого та вимоги дорослих до дитини); НовоутворенняДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Стрімкий психічний та фізичний розвиток упродовж дошкільного дитинства зумовлює виділення якісно своєрідних періодів розвитку: новонародженості, немовляти, раннього та власне дошкільного.

 • Стрімкий психічний та фізичний розвиток упродовж дошкільного дитинства зумовлює виділення якісно своєрідних періодів розвитку: новонародженості, немовляти, раннього та власне дошкільного.

 • Характеристиками кожної стадії психічного розвитку виступають:

 • Соціальна ситуація розвитку (співвідношення зовнішніх і внутрішніх умов розвитку психіки (Л.С.Виготський), вона визначає ставлення дитини до оточуючого та вимоги дорослих до дитини);

 • Новоутворення виступають як новий тип побудови особистості та її діяльності, психічні зміни, ті позитивні надбання, які дозволяють перейти до нової стадії її розвитку;

 • Провідна діяльність, яка забезпечує кардинальні лінії психічного розвитку на певній його стадії (О.М.Леонтьєв).Досягнення: до кінця 1 року з’являються:

 • Досягнення: до кінця 1 року з’являються:

 • Здатність орієнтуватися в параметрах зовнішнього середовища (легко впізнають оточуючі предмети);

 • Спостерігається вирівнювання у розвитку органів чуття та опорно-рухового апарату;

 • Оволодіння оперативними одиницями сприймання і сенсорними еталонами (еталонами відчуттів);

 • Виникають предметні маніпуляції, операційною стороною яких є дія хапання, а мотиваційною – потреба в пізнанні та активності;

 • Виокремлення категорій предметів (меблі, тварини, їжа), виникає уявлення про предмет зі стійкими властивостями;

 • З’являються ознаки мислення у формі сенсомоторного інтелекту, перші прояви наочно-дійового мислення;

 • Удосконалена операційна координація рухів;

 • Починається оволодіння пасивним та активним мовленням;

 • Розвивається оперативна пам’ять – процеси запам’ятовування, збереження і відтворення інформації. Розвиток пам’яті розширює межі досвіду і починає його формувати.Головна ознака – різке зростання незалежності дитини від дорослого.

 • Головна ознака – різке зростання незалежності дитини від дорослого.

 • Головна умова розвитку – вчасно перебудувати стосунки з дитиною, надати їй більше свободи і самостійності

Провідний вид діяльності: предметно-маніпулятивна діяльність, що має ігрове забарвлення.

 • Провідний вид діяльності: предметно-маніпулятивна діяльність, що має ігрове забарвлення.

 • На основі фізичного розвитку значно розширюється самостійність дитини, що сприяє усвідомлення нею себе як діяча -“Я сам”;

 • Предметно-маніпулятивна діяльність здійснюється на основі предметних дій, що розвиваються у малюка з маніпуляцій;

 • Предметно-маніпулятивна гра має дві форми: гра-дослідження й гра-конструювання;

 • Розвивається ситуативно-ділова форма спілкування з дорослими, зароджується спілкування з однолітками;

 • Виникають передумови ігрової й продуктивної діяльності;

 • Пізнавальні процеси тісно взаємопов’язані: провідним є наочне сприйняття, на основі якого розвивається впізнавання; освоюються наочні форми мислення (наочно-дійове, наочно-образне), виникає уява;

 • Дитина переходить до активного мовлення.Головні ознаки – прагнення до самостійності, руйнування попередніх стосунків з дорослим і встановлення з ним нових, глибших взаємин, спрямованих на розширення самостійності.

 • Головні ознаки – прагнення до самостійності, руйнування попередніх стосунків з дорослим і встановлення з ним нових, глибших взаємин, спрямованих на розширення самостійності.

 • Ознаки кризи:

 • З’являються прагнення до самостійної діяльності, подібної до дорослої, бажання наслідувати дії дорослих;

 • Прагнення до самостійного задоволення потреб (“Я – сам”);

 • Якщо дорослий за звичкою продовжує обмежувати самостійність дитини та її активність – вона чинить цьому опір, робить все навпаки, стає капризною, непокірною, відсторонюється від дорослого, негативно ставиться до вимог батьків, знецінює їх тощо.Соціальна ситуація розвитку:

 • Соціальна ситуація розвитку:

 • Ускладнення і розширення предметного середовища, оволодіння яким стає для дошкільника основним завданням.

 • Потреба дошкільника увійти у світ дорослих зумовлює засвоєння ним нових форм спілкування з дорослим а також оволодіння широким колом видів діяльності: ігровою, навчальною, продуктивною, побутовою, трудовою;

 • Види діяльності мають моделюючий характер і відбуваються у системі “дитина-предмет-дорослий”, що реалізується по-різному залежно від виду діяльності;

 • Оскільки діяльність дорослого для дитини є недоступною, виникає уявна ситуація, в якій вона відтворює дії, поведінку, стосунки дорослих. Ця діяльність є сюжетно-рольовою грою.

 • Завершується процес опанування мови, як засобу спілкування;

 • Відбувається інтенсивний інтелектуальний розвиток;

 • Формуються розумові дії та операції;

 • Розвивається творча діяльність, виявляються творчі здібності.Провідний вид діяльності – сюжетно-рольова гра.

 • Провідний вид діяльності – сюжетно-рольова гра.

 • Гра впливає на психічний та фізичний розвиток:

 • Формує здатність до довільної поведінки і діяльності, саморегуляції і волі;

 • Тренує пам’ять;

 • Розвиває сприймання, мислення, фантазію;

 • Сприяє фізичному розвитку, створює його перспективу;

 • Формує навички і вміння;

 • Розвиває здатність до спілкування;

 • У грі зароджуються нові види діяльності: художня (продуктивна), танці, слухання музики, казок, читання віршів, драматизація, передумови праці.Новоутворення:

 • Новоутворення:

 • Починає функціонувати внутрішнє мовлення як засіб мислення;

 • Пізнавальні процеси набувають довільного характеру, інтелектуалізуються, формується готовність до навчання в школі;

 • Виникнення первинного, хоча й схематичного, дитячого світогляду (все що вона бачить намагається впорядкувати);

 • Відбувається засвоєння моральних норм, форм і правил культурної поведінки (правила починають керувати поведінкою);

 • З’являється, опосередкована певними уявленнями, довільна поведінка;

 • Виникають первинні моральні поняття й настанови (передусім розрізнення того, що є добрим, а що поганим);

 • Важливими новоутвореннями виступають моральні інстанції, супідрядність мотивів, диференційована самооцінка, усвідомлення своєї особистості;

 • Центральним новоутворенням особистості дошкільника виступає нова внутрішня позиція, новий рівень усвідомлення свого місця в системі суспільних відносин, які породжують готовність дитини до суспільно значущої діяльності учня.Дошкільний період закінчується кризою 7-ми років.

 • Дошкільний період закінчується кризою 7-ми років.

 • Ознаки кризи:

 • Діти 6-7 років виявляють виразне прагнення посісти нове становище у житті, виконувати нову роботу.

 • Вступають у суперечність зі стилем свого життя, їх перестає тішити гра.

 • Втрата дитячої безпосередності, замкнутості, кривляння.

 • Дитина починає диференціювати внутрішню й зовнішню сторони своєї особистості, усвідомлювати зміст своїх переживань, узагальнювати їх.

 • Формується нове внутрішнє життя – життя переживань, яке надалі спрямовуватиме поведінку.

 • Умова подолання кризи: важливо, щоб зміни в житті дитини, пов’язані з переходом дитини до навчання в школі, мали не тільки зовнішню мотивацію, а й узгоджувалися з її внутрішньою потребою.Інтелектуальна готовність дитини. Високий рівень научуваності – вміння виокремити навчальне завдання та перетворити його на самостійну мету пізнавальної діяльності.

 • Інтелектуальна готовність дитини. Високий рівень научуваності – вміння виокремити навчальне завдання та перетворити його на самостійну мету пізнавальної діяльності.

 • Особистісна та соціально-психологічна готовність. Готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра, що виражається у серйозному ставленні до школи, до навчальної діяльності, до вчителя. Сформованість у дітей навиків спілкування і взаємодії з ровесниками й дорослими.

 • Вольова готовність дошкільника. Сформованість основних елементів вольової дії – внутрішнього зусилля, необхідного для виконання певної діяльності. Високий рівень довільності рухів (у використанні навчального приладдя) і поведінки (здатність підкорювати мотиви своєї поведінки поставленій меті). Зосереджуваність на виконуваному завданні, слуханні мови старшого.Сензитивними періодами називають періоди особливої ​​сприйнятливості дітей до тих чи інших способів, видів діяльності, до способів емоційного реагування, поведінки взагалі.

 • Сензитивними періодами називають періоди особливої ​​сприйнятливості дітей до тих чи інших способів, видів діяльності, до способів емоційного реагування, поведінки взагалі.

 • Кожна якість особистості, риса характеру найбільш інтенсивно розвивається на основі деякого внутрішнього імпульсу і протягом деякого вузького проміжку часу.

 • Сентизивні періоди тривають певний час і проходять безповоротно - незалежно від того, чи вдалося дитині повністю скористатися їх умовами для розвитку певних своїх здібностей.

 • Загальні характеристики сензитивних періодів:

 • - універсальність;

 • - індивідуальність;

 • Дорослий ззовні не може вплинути на час виникнення і тривалість сензитивних періодів, але має можливість передбачити їх настання - підготувати відповідне навколишнє середовище і сприяти актуальному розвитку дитини.(періоди описані у працях М.Монтессорі)

 • (періоди описані у працях М.Монтессорі)

 • Сензитивний період розвитку мови (триває від народження до 6 років, але має важливі етапи всередині даного періоду із зазначенням приблизного віку їх настання).

 • Сензитивний період сприйняття порядку (триває цей період від 0 до 3 років, причому етап найвищої інтенсивності його протікання настає в середньому близько 2-2,5 років). Дитині необхідний порядок особливо в трьох сферах: в навколишньому середовищі (в приміщенні), у часі , у поведінці й ставленні дорослих по відношенню до неї.

 • Сензитивний період сенсорного розвитку (триває в середньому від 0 до 5,5 років).

 • Сензитивний період сприйняття маленьких предметів (від 1,5 до 5,5 років).

 • Сензитивний період розвитку рухів і дій (від 1 до 4 років).

 • Сензитивний період розвитку соціальних навичок (від 2,5 до 6 років).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка