Сологуб Н. Г., заступник директора нмц пто у Харківській областіДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


 • Сологуб Н.Г.,

 • заступник директора НМЦ ПТО у Харківській області


Розділи плану роботи ПТНЗ

 • вступ;

 • організаційні заходи;

 • теоретична підготовка;

 • професійно-практична підготовка;

 • виховна робота;

 • фізична підготовка;

 • контроль за організацією навчально-виробничого процесу;

 • методична робота;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • охорона праці;

 • удосконалення навчально-матеріальної бази;

 • професійно-орієнтаційна робота;

 • фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.Алгоритм складання плану роботиОрієнтовна пам’ятка заступнику директора з НВР із складання плану роботи

 • проаналізувати стан навчання учнів ПТНЗ та його результативність за поточний навчальний рік, виявити тенденції підвищення чи зниження рівня навчальної компетентності учнів, позитивні та негативні сторони діяльності педагогів, з'ясувати причини недоліків у їхній роботі, накреслити заходи щодо їх усунення;

 • розробити шляхи впровадження особистісно орієнтованого підходу в процесі реалізації змісту освіти і навчання учнів, оволодіння знаннями в межах державних стандартів та поза ними;

 • продумати питання диференціації та інтеграції навчання засобами посилення міжпредметних зв'язків та впровадження інтегрованих курсів і спецкурсів, зокрема авторських, зі споріднених навчальних предметів;

 • визначити, досвід роботи яких педагогів слід вивчати і з яких питань;

 • визначити об'єкти, форми і терміни контролю навчального процесу та його результативності;

 • визначити зміст і форми підвищення фахового рівня педагогів (самоосвіта, курсова перепідготовка, стажування) на наступний навчальний рік;

 • розробити пропозиції щодо вдосконалення позаурочної навчально-пізнавальної діяльності учнів.Орієнтовна пам’ятка заступнику директора з НВихР із складання плану роботи

 • зробити порівняльний аналіз стану виховної роботи в ПТНЗ поточного року з двома попередніми (зміст, форми, методи, рівень вихованості учнів);

 • оцінити ефективність роботи учнівських організацій ПТНЗ, їхню значущість у розвитку та становленні особистості учня; в разі потреби, модернізувати структуру і зміст їхньої роботи (запропонувати, які саме);

 • визначити тему виховної роботи в ПТНЗ на наступний навчальний рік, пріоритетні аспекти виховної роботи, спрямовані на реалізацію загальноучилищної виховної теми;

 • розробити орієнтовну тематику виховних тем для класних керівників, реалізація яких забезпечила б неперервність національного, морального та інших аспектів виховання особистості учня;

 • внести пропозиції щодо активізації впровадження особистісно орієнтованого виховання учнів ПТНЗ у позаурочній роботі;

 • передбачити тематичні чи загальноучилищні заходи для учнів усіх ступенів навчання (свята, зльоти, туристичні походи місцями бойової слави тощо);

 • розробити спільні виховні заходи для учнів ПТНЗ, до яких будуть залучені батьки, учні і громадськість (національні свята тощо);

 • продумати, як модернізувати форми суспільно корисної праці учнів, їхню участь у благоустрої території.Орієнтовна пам’ятка класному керівнику із складання плану роботи

 • проаналізувати стан навчально-виховної роботи в групі та з'ясувати досягнення й недоліки (відмітити інноваційні явища, тенденції поліпшення результатів навчання, виховання й розвитку учнів);

 • констатувати факт згуртованості учнівського колективу (чи навпаки), розробити заходи щодо подальшого його прогресу; вплив колективу на окремих учнів;

 • окреслити завдання виховання учнів групи, пріоритетні напрями роботи з ними з урахуванням їхніх особливостей та рівня вихованості;

 • визначитися щодо формування в учнів національних традицій, почуттів громадянина, патріота, гуманіста;

 • спланувати участь учнів групи в роботі учнівських організацій та загальноучилищних заходах.Орієнтовна пам’ятка психологу ПТНЗ із складання плану роботи

 • проаналізувати стан психічного здоров'я учнів закладу (розвитку вищих психічних процесів, темпераменту, психофізіологічної та інтелектуальної потужності, темпоритму праці); відмітити поліпшення (чи погіршення) стану психічного здоров'я учнів; у разі погіршення разом з медичним працівникам накреслити комплекс заходів для його поліпшення;

 • розробити (чи модернізувати) авторські методики зрізу рівнів психічного здоров'я учнів ПТНЗ; залучити до діагностики та самодіагностики педагогів, батьків та учнів тощо.Орієнтовна пам’ятка методисту ПТНЗ із складання плану роботи

 • сформулювати кілька варіантів єдиної методичної теми для роботи педагогічного колективу в наступному навчальному році; обговорити і вибрати одну, обґрунтувавши її педагогічну доцільність;

 • запропонувати перелік тем для методичних комісій педпрацівників;

 • передбачити взаємозв'язок методичної проблеми ПТНЗ, тем окремих методичних комісій, педагогів з темами учнів, які здійснюють науково-пошукову роботу в МАН;

 • розробити методику аналізу стану діяльності ПТНЗ (анкети, опитувальники, інтерв'ю тощо); здійснити зріз інформації, проаналізувати та синтезувати її, дані у вигляді пропозицій подати робочій групі зі складання плану роботи ПТНЗ на навчальний рік;

 • розробити заходи щодо активізації використання частково-пошукової роботи учнів у процесі навчання;

 • продумати систему контролю стану методичної роботи в ПТНЗ;

 • запропонувати зміст і форми підбиття підсумків методичної роботи педагогів ПТНЗ.Орієнтовна пам’ятка голові методичної комісії із складання плану роботи

 • визначити і внести пропозиції щодо єдиної методичної теми, над якою працюватимуть педагоги методичної комісії в наступному навчальному році;

 • визначитися щодо вдосконалення форм засідань методичної комісії (дебати, семінар, «акваріум», відвідування та аналіз якості уроків, диспут тощо);

 • внести пропозиції щодо розвитку творчого потенціалу викладачів-фахівців даного предмета та учнів (засобами навчального матеріалу, форм і методів навчання);

 • розробити шляхи інтеграції споріднених навчальних предметів (міжпредметні зв'язки, розробка і видання авторських курсів та спецкурсів з окремих навчальних предметів);

 • продумати питання розробки та апробації критеріїв оцінки уроку з фаху та аналізу його якості, результативності навчання – рівень навчальної компетентності учнів;

 • у пропозиціях до відповідного розділу плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік вказати, які вітчизняні та зарубіжні технології передбачено впроваджувати в практику роботи педагогів даного фаху, зокрема інтерактивні;

 • вказати, скільки буде розроблено навчальних посібників, роздаткового дидактичного матеріалу і яких;

 • запропонувати раціональні шляхи використання комп'ютерної техніки в процесі вивчення навчального предмета у різних групах.Орієнтовна пам’ятка бібліотекарю ПТНЗ із складання плану роботи

 • проаналізувати стан забезпечення учнів навчального закладу підручниками та поповнення бібліотечних фондів;

 • визначити, яку літературу необхідно придбати і необхідну суму коштів;

 • продумати і внести пропозиції до річного плану роботи щодо проведення загальноучилищних заходів, пов’язаних з профілем роботи бібліотеки і спрямованого на виховання в учнів бережливого ставлення до книги і бажання читати.Розділ 1. Вступ

 • Містить інформацію про:

 • виконання обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (прийом, випуск);

 • підсумки працевлаштування;

 • динаміка рівня НДУ (контрольні роботи, олімпіади, конкурси);

 • виконання навчальних планів і програм;

 • результати навчально-виховної роботи;

 • система і результативність підвищення професійного рівня педагогів;

 • система профорієнтаційної роботи, її результативність;

 • висновки про рівень реалізації цілей і задач з навчально-виховної роботи;

 • стислий аналіз стану матеріально-технічної бази, інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

 • Визначити цілі і задачі роботи навчального закладу на новий навчальний рік.Розділ 2. Організаційні заходиРозділ 3. Теоретична підготовкаРозділ 4. Професійно-практична підготовкаРозділ 5. Виховна роботаОсновні напрямки аналізу виховної роботи в ПТНЗРозділ 6. Фізична підготовка

Розділ 8. Методична роботаОрганізаційні форми роботи методичного кабінету ПТНЗ:Тематика групових консультацій для майстрів виробничого навчання:Тематика групових консультацій для викладачів:Орієнтовна структура плану роботи методичного кабінетуРозділ 9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівниківПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка