Спеціальність менеджмент організаційДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Спеціальності: Mенеджмент організацій Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Інноваційний менеджмент Інноваційна діяльність Економічна кібернетика (Aналітична економіка) Економіка підприємства Міжнародна економіка Maркетинг

 • Спеціальності: Mенеджмент організацій Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Інноваційний менеджмент Інноваційна діяльність Економічна кібернетика (Aналітична економіка) Економіка підприємства Міжнародна економіка MaркетингСпеціальність МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • Випускники можуть працювати: керівниками базової та середньої ланок підприємств, спеціалістами з виробництва, логістики, економіки, маркетингу, персоналу та інших функціональних підрозділів підприємства, організаторами малого та середнього підприємництва

 • консультант з програмного забезпечення консультант з логістики, спеціаліст із забезпечення трудовими ресурсами

 • 03 056 Україна, Київ, пр-т Перемоги, 37, корп.1, к. 246.

 • Phone: 454-98-64

 • www.management.ntu-kpi.kiev.uaСпеціальність Менеджмент Організацій

 • Спеціальність Менеджмент Організацій

 • Випускники знають та вміють виконувати:

 • Всебічний аналіз роботи організації;

 • Мониторинг цільових ринків, у тому числі основних конкурентів та споживачів; розробки стратегій розвитку підприємств різних форм власності;

 • Управління кадрами підприємства;

 • Оперативне та стратегічне бізнес-планування, планування обсягів продажу;

 • Розробку систем ціноутворення;

 • Оцінку інвестиційного портфелю підприємства

 • Управління бізнес-процесами та проектний менеджмент;

 • Логістика підприємства.Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:

 • Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:

 • Випускники цієї спеціальності можуть працювати:

 • Керівниками венчурних та комерційних підрозділів,

 • Керівниками відділів міжнародної економічної діяльності,

 • Консультантами з розвитку міжнародної діяльності,

 • Консультантами з фінансового менеджменту та розрахунків,

 • Митними брокерами,

 • Дилерами по роботі з цінними паперами

 • 03056 Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 1, к.237. Телефон: 454-98-67

 • Тел./факс 236-96-73

 • E-mail: fmm@kpi.uaСПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 • СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

 • Випускники спеціальності набувають знання та компетенції з:

 • використання сучасних методів діагностики та експертизи зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням прийнятного рівня ризику;

 • аналізу міжнародних ринків;

 • аналізу, планування і оптимізації основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • просування продукції на міжнародних ринках;

 • управління бізнес-процесами та проектами;

 • обґрунтування та вибору організаційних форм ведення міжнародного бізнесу в залежності від ситуації та чинників розвитку глобального ринку;

 • оформлення супровідної документації міжнародних перевезень, поставок та морського фрахту;

 • логістичного забезпечення міжнародного бізнесу;

 • митного оформлення товарів.СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” ТА “УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ”

 • СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” ТА “УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ”

 • Випускники з цих спеціальностей можуть працювати:

 • керівниками з стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства,

 • аналітиками з дослідження та формування нових ринків,

 • менеджерами з питань креативного менеджменту,

 • менеджерами з управління знаннями,

 • менеджерами-управителями інноваційних проектів та програм,

 • фахівцями з логістичної підтримки та фінансового забезпечення інноваційної діяльності,

 • керівниками патентно-ліцензійних відділів,

 • фахівцями з комерціалізації нових товарів та послуг, стандартизації, сертифікації та якості нової продукції,

 • організаторами венчурного бізнесу.

 • 03056 Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 1, к.237. Телефон: 454-98-67

 • Тел./факс 236-96-73

 • E-mail: fmm@ntu-kpi.kiev.uaСПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” ТА “УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ”

 • СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” ТА “УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ”

 • Випускники спеціальностей набувають знання та компетенції з:

 • системного аналізу та оцінки інноваційного потенціалу підприємств;

 • виявлення нових можливостей та цільових ринків інноваційної продукції;

 • розробки та вибору інноваційної стратегії підприємства з використанням сучасних технологій та методів, в т.ч. прогнозування, сценарного планування, теорії ігор, динамічного моделювання;

 • управління різними типами інновацій;

 • використання збалансованої системи показників при управлінні та оцінці інновацій;

 • оволодіння інструментарієм управління інноваційними проектами з обґрунтуванням потреб в інвестиціях для їх реалізації;

 • оволодіння інструментарієм управління знаннями;

 • оволодіння методами управління інноваційними ризиками;

 • формування та розвитку креативної особистості, креативної команди, інноваційно-креативного середовища на підприємстві;

 • формування та розвитку інноваційної культури.Основні напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри менеджменту:

 • Основні напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри менеджменту:

 • стратегічний розвиток підприємства

 • управління великими інтегрованими структурами

 • фінансово-економічні аспекти функціонування промислових підприємств в умовах кризи

 • логістичний менеджмент

 • інноваційний розвиток підприємств,

 • контролінг

 • управління якістю

 • економічна безпека

 • екологічний менеджмент, ISO 1400

 • управління розвитком людських ресурсів

 • відбір і оцінка персоналу за компетенціями

 • управління компенсаційним пакетом

 • формування сучасних поведінкових моделей в організаціїСпеціальність “Економічна кібернетика”

 • Спеціальність “Економічна кібернетика”

 • Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003-95:

  • Економіст
  • Економіст інформаційно-обчислювального центру
  • Адміністратор бази даних (економічних)
  • Адміністратор доступу (груповий) (економіка)
  • Адміністратор системи (економічної)
  • Аналітик комп’ютерних систем (економічних)
  • Аналітик комп’ютерного банку даних (економічних)
 • і може займати первинні посади за зазначеними професійними назвами робіт без вимог до стажу роботи.

 • 03056 Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 1, к.237. Телефон: 454-98-67

 • Тел./факс 236-96-73

 • E-mail: fmm@ntu-kpi.kiev.uaСпеціальність “Економічна кібернетика”

 • Спеціальність “Економічна кібернетика”

 • Типові задачі діяльності та зміст уміння фахівців

 • Аналіз та прогнозування динаміки розвитку економічних систем.

 • Розробка систем керування різноманітними економічними процесами.

 • Аналіз і управління ризиком у страхуванні.

 • Аналіз динаміки фінансового стану страхових компаній.

 • Проектування, створення та адміністрування корпоративних інформаційних систем (КІС).

 • Аналіз стану електронного ринку та розробка віртуальних підприємств.

 • Побудова, аналіз економіко-математичних моделей реальних економічних процесів та управління економічними об’єктами в умовах дії дестабілізуючих чинників.

 • Управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії й тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

 • 03056 Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 1, к.237. Телефон: 454-98-67

 • Тел./факс 236-96-73

 • E-mail: fmm@ntu-kpi.kiev.uaСпеціальність “Маркетинг”

 • Спеціальність “Маркетинг”

 • На кафедрі готують спеціалістів на посади:

 • маркетолога,

 • маркетолога-аналітика,

 • бренд-менеджера,

 • менеджера зі збуту,

 • менеджера з реклами,

 • РR-менеджера,

 • керівника служби маркетингу підприємства,

 • керівника рекламного агентства .Спеціальність “Економіка підприємства”

 • Спеціальність “Економіка підприємства”

 • комплексна синтезована економічна спеціальність.

 • Фахівці мають фундаментальні, глибокі знання в галузі мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, фінансів, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерського фінансового обліку, аудиту, організації виробництва, господарського права.

 • Володіють іноземною мовою, інформаційними технологіями.

 • 03056 Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 1, к.237. Телефон: 454-98-67

 • Тел./факс 236-96-73

 • E-mail: fmm@ntu-kpi.kiev.uaСпеціальність “Економіка підприємства”

 • Спеціальність “Економіка підприємства”

 • Фахова підготовка дає можливість працювати

 • в різних галузях економіки, у планово-економічних (соціально-економічних) підрозділах, у науково-дослідних установах, у галузевих, міжгалузевих та територіальних органах управління, займатися науковою і викладацькою діяльністю у вищих і середніх навчальних закладах.

 • Випускник кафедри може обіймати посади:

 • економіста,

 • економіста-аналітика,

 • фінансиста,

 • бухгалтера,

 • керівника підприємства,

 • займатися підприємницькою діяльністю.

 • 03056 Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 1, к.237. Телефон: 454-98-67

 • Тел./факс 236-96-73

 • E-mail: fmm@ntu-kpi.kiev.uaСпеціалісти зі спеціальності Міжнародна економіка”

 • Спеціалісти зі спеціальності Міжнародна економіка”

 • Фахівці вміють аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, розробляти стратегії розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва.

 • Здійснюють маркетингові дослідження закордонних ринків, розв’язують обліково-аналітичні завдання міжнародної комерційної діяльності. Oрганізовують, контролюють і координують виконання міжнародних контрактів

 • Фахівець із міжнародної економіки може працювати

 • в економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми,

 • експертом та консультантом із зовнішньоекономічних питань,

 • радником у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах,

 • у державних установах.

 • 03056 Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 1, к.237. Телефон: 454-98-67

 • Тел./факс 236-96-73

 • E-mail: fmm@ntu-kpi.kiev.uaГОТУЄ ФАХІВЦІВ

 • ГОТУЄ ФАХІВЦІВ

 • З МЕНЕДЖМЕНТУ, ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ

 • 03056 Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 1, к.237. Телефон: 454-98-67

 • Тел./факс 236-96-73

 • E-mail: fmm@ntu-kpi.kiev.ua

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка