“Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”Дата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


“Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)” (До 170-річчя з дня народження українського драматурга)

 • Бібліографічний огляд літератури


Сцена - мій кумир, театр -священний храм для мене

 • Сцена - мій кумир, театр -священний храм для мене

 • І. К. Карпенко-КарийВидатний драматург, актор, режисер, один із основоположників українського професіонального театру, Іван Карпович Тобілевич (псевдонім І. Карпенко-Карий) належить до тих славних діячів вітчизняної культури, якими пишається наш народ. Продовжуючі традиції Т. Г. Шевченка він відіграв велику роль у боротьбі за реалізм, народність, ідейність української літератури й театрального мистецтва. За двадцять років творчої діяльності І. Карпенко-Карий написав близько двох десятків п’єс різних жанрів. Серед них – побутові драми з життя села, гостросатиричні комедії, історичні трагедії, тощо. Його п’єси засвідчили дальший розвиток української класичної драматургії. Поряд з п’єсами М. Кропивницького і М. Старицького драматичні твори І. Карпенка-Карого стали основою репертуару українського реалістичного театру, що дав таких визначних майстрів сцени, як М. Садовський, П. Саксаганський, М. Заньковецька. М. Садовська, Г. Затиркевич-Карпинська, Л. Ліницька та інші, театру, що здобув широку славу не тільки на Україні, а й далеко за її межами і посів помітне місце в історії культури нашого народу.Карпенко-Карий І. К. Твори [Текст] : В 3-х т. / І. К. Карпенко-Карий.- К.: Дніпро, 1985.

 • До 1-го тому увійшли п’єси видатного українського драматурга “Бондарівна”, “Наймичка”, “Сто тисяч” та ін. , в яких талановито показано зростання сільської буржуазії та загострення класових суперечностей, перетворення “хазяйновитого мужика” в капіталіста на Україні в другій половині 19 ст.

 • В другий том ввійшли п’єси на історичну тематику, в яких змальовано життя козацтва на Україні у 17 ст. Такі як,” Сава Чалий”, “Понад Дніпром”, “Чумаки” та ін.

 • До 3-го тому ввійшли п’єси “Суєта” і Житєйське море”, які викривають міщанську мораль буржуазної інтелігенції, а також ранні твори письменника, публіцистика, представлена статтями з питань сценічного мистецтва та листи.Карпенко-Карий І. К. Драматичні твори [Текст] / Ред. С. Д. Зубков. – К. : Наукова думка, 1989. – 680 с.

 • У книзі подані кращі драматичні твори видатного українського драматурга І. К. Карпенка Карого: “Бурлака”, “Розумний і дурень”, “Наймичка”, “ Мартин Боруля”, “Безталанна”, “Сто тисяч”, “Сава Чалий”, “Хазяїн” та ін. У своїх творах драматург продемонстрував глибинність аналізу соціальних конфліктів, справжню, а не показну народність, яка полягала не в простих запозиченнях з фольклору й етнографії, а в збагаченні його творів народною мудрістю.Карпенко-Карий, Іван. Хазяїн [Текст] : драматичні твори / І. Карпенко-Карий. - Х. : Фоліо, 2006 . -317 с.

 • Саме сільська буржуазія, капіталісти-землевласники і стали об’єктом “злої сатири” в комедії “Хазяїн”. Терентій Гаврилович Пузир – головний персонаж комедії. Це хазяїн-мільйонер,на його землях працюють сотні робітників, вони випасають сорок тисяч овець, вирощують пщеницю та буряки. Проте неймовірно розбагатівши Пузир на цьому не зупиняється та відверто заявляє: “Шукаю, де б більше купить землі, бо скільки б чоловік її не мав – все бракує”. Ненаситна жадоба до наживи, ставши єдиною, всепоглинаючою пристрастю, перетворила Пузиря на моральну потвору, зробила з нього справжнього хижака.Карпенко-Карий, Іван Сто тисяч [Текст] : Драматичні твори / І. Карпенко-Карий. - Х. : Фоліо, 2007. – 352 с.

 • Книга включає в себе відомі твори українського драматурга І. К. Карпенка-Карого: “Сава Чалий”, “Хазяїн”, “Сто тисяч”, “Мартин Боруля”. Як ніхто з українських драматургів другої половини 19 ст. Іван Карпенко-Карий розгорнув широку картину життя українського народу, показавши класову диференціацію в його середовищі, опоетизувавши красу духовного світу простих людей і сатирично висміявши звиродніння панівних верхів.Українська драматургія XIX-XX століть: Михайло Старицький. Іван Карпенко-Карий. Іван Кочерга [Текст] / Ред. О. Б. Діденко, О. В. Осадча. – К. : Наукова думка, 2006. – 408 с.

 • До книги увійшли драматичні твори М. Старицького, І. Кочерги та твір І. Карпенка – Карого “Сава Чалий” – трагедія, що точно відтворює історичний колорит 17 ст. та є “своєрідною відповіддю драматурга-демократа на питання, що робити селянству, щоб звільнитися від поміщицького гніту”. Це споріднює п’єсу з іншими творами, в яких соціальні проблеми аналізувалися на матеріалі історичного минулого, і свідчить не лише про її політичну актуальність, а й про глибоку народність.Антологія української драматургії [Текст] : Збірник . - К. : Мистецтво, [Вип. 2]. - 2005. – 432 с.

 • До збірника увійшли драматичні твори класиків української літератури: Марка Кропивницького, Івана Франка, Лесі Українки та твори І. К. Карпенка-Карого «Сава Чалий», «Сто тисяч», «Хазяїн». Рецензент даного видання, художній керівник Національного театру російської драми ім. Л. Українки М. Резнікович писав: «Ця книга може стати серйозним поштовхом до усвідомлення, що у нас були автори, які користувалися успіхом, які були на рівні художності і які були на рівні якоїсь великої громадської думки».Українські письменники: Довідник [Текст] / Відп. за вип. М. І. Преварська. – К. : Велес, 2011. – 368 с.

 • Довідник подає біографічні дані, огляд творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських письменників, які стали класиками: І. Карпенка-Карого, О. Гончара, М. Старицького, П. Куліша, П. Загребельного, Л. Українки та ін. , а також про сучасник українських письменників. Для полегшення орієнтації у літературних процесах та творчості окремих письменників і поетів в довіднику вміщено додаток “Літературні напрями і течії”.Усі українські письменники : Довідник [Текст] /Упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків. : Торсінг Плюс, 2008. – 384 с.

 • Довідник містить відомості про класиків української літератури. Стисла довідка про кожного автора включає основні відомості про творчість і життя, коротку характеристику творів і список рекомендованої літератури. Довідник включає також словник літературознавчих термінів і понять.Дем’янівська Л. С. Іван Карпенко-Карий: життя і творчість [Текст] / Л. С. Дем’янівська. – К. : Либідь, 1995. – 144 с.

 • У скарбницю української культури вагому частку вніс великий драматург і талановитий актор Іван Карпенко-Карий (Тобілевич). Пропонований посібник написаний на широкому документальному матеріалі з глибоким аналізом життєвого і творчого шляху письменника. Автор послуговується архівними й критичними джерелами, які тривалий час не були в обігу, свідомо замовчувалися (праці С. Єфремова, О. Дорошкевича, Я. Мамонтова, Є. Чикаленка та ін.). Нові підходи до аналізу п’єс драматурга, винесення в центр уваги художньої якості творів допомагають уникнути в оцінці цієї особистості однобічності, штампів і схематизму, культивованих донедавна у вузівських підручниках; ширше розкрити гуманістичну суть драматургії І. Карпенка-Карого, пошуки ним суспільного і морального ідеалу.Коломієць Р. Г. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого [Текст] / Р. Г. Коломієць. – К. : Мистецтво, 1984. – 100 с.

 • Ця книга про одну з видатних українських труп кінця XIX – початку XX століття, про співдружність і співтворчість братів Тобілевичів – режисера й актора П. К. Саксаганського та драматурга І. К. Карпенка-Карого. На документальному матеріалі відтворено хроніку театру: репертуар, сценічні портрети акторів, здійснені вистави тощо. Розрахована на теоретиків і практиків театру, а також на широке коло читачів.Спогади про Івана Карпенка-Карого: Збірник [Текст] / Упоряд., автор вступ. ст. Р. Я. Пилипчук. – К. : Мистецтво, 1987. – 183 с.

 • У книжці зібрано спогади сучасників великого українського драматурга, актора і організатора театральної справи Івана Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича), про його життя і діяльність. Відомі діячі української культури І. Мар’яненко, Софія Тобілевич, М. Садовський, П, Саксаганський та інші колективно змальовують творчий портрет одного з корифеїв українського театру. Розрахована на широке коло читачів.Пільгук І. Іван Карпенко-Карий (Тобілевич) [Текст] / І. Пільгук. – К. : Молодь,1976. – 294 с.

 • Повість про видатного українського драматурга, актора, режисера і театрального діяча Івана Карповича Тобілевича – Карпенка-Карого написано на широкому документальному матеріалі з глибоким аналізом творчості письменника-демократа. Багато уваги приділено таким видатним акторам, як Марко Кропивницький, Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський, чиї імена, за словами Станіславського, “увійшли золотими літерами на скрижалі світового мистецтва”.Творчість І. Карпенка-Карого своєрідно підсумувала майже столітній розвиток української драматургії, піднявши її на новий рівень. Вражаючи тематичним і жанровим багатством, вона у своїй цілісності, являє собою розмаїту картину життя України протягом століть. Твори І. Карпенка-Карого багатьма своїми елементами входять в ідейно-естетичний контекст нової європейської драми. Іван Франко писав про І. Карпенка-Карого: "Чим він був для України, для розвою її громадського та духовного життя, се відчуває кожний, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се розуміє кожний, хто знає, що він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література”.

 • Творчість І. Карпенка-Карого своєрідно підсумувала майже столітній розвиток української драматургії, піднявши її на новий рівень. Вражаючи тематичним і жанровим багатством, вона у своїй цілісності, являє собою розмаїту картину життя України протягом століть. Твори І. Карпенка-Карого багатьма своїми елементами входять в ідейно-естетичний контекст нової європейської драми. Іван Франко писав про І. Карпенка-Карого: "Чим він був для України, для розвою її громадського та духовного життя, се відчуває кожний, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се розуміє кожний, хто знає, що він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література”.Каталог: images -> doc
doc -> Алгоритм проведення гендерного аудиту внз: задіяні структури університету, підходи, виконавці
doc -> Основні новації кпк україни Олександр Банчук, к ю. н
doc -> Структура проекту Закону Розділ І. Засади організації І діяльності прокуратури Розділ ІІ. Система прокуратури Розділ ІІІ. Статус прокурорів Розділ ІV. Порядок зайняття посади прокурора
doc -> Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»
doc -> Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні розпорядження кму
doc -> Процедура допінг контролю
doc -> Книга містить блискучі за глибиною думок і формою викладу праці видатного українського поета, перекладача і вченого М. Т. Рильського, присвячені актуальним питанням культури мови і перекладацького мистецтва


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка