Співробітництво викладача І учняДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

 • СПІВРОБІТНИЦТВО ВИКЛАДАЧА І УЧНЯ;

 • ВЗАЄМОДОПОМОГА В МЕЖАХ ГРУПИ;

 • ПОКРАЩЕННЯ КОНТРОЛЮ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ;

 • АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВСІХ ВИКОНАВЦІВ;

 • ШВИДКИЙ ТЕМП РОЗВ‘ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ • НА ПОЧАТКУ УРОКУ З МЕТОЮ ОПЕРАТИВНОГО УСНОГО ОПИТУВАННЯ;

 • ПЕРЕД ПОЯСНЕННЯМ НОВОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬО НАБУТИХ ЗНАНЬ;

 • ПІСЛЯ ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ1. Поділ учнів на групи для рішення конкретних навчальних задач;

 • 1. Поділ учнів на групи для рішення конкретних навчальних задач;

 • 2. Кожна група отримує певне завдання (однакове або диференційоване) і виконує його під керівництвом лідера групи;

 • 3. Групи виконують завдання таким чином, щоб була можливість врахувати і оцінити індивідуальний вклад кожного члена групи1. Підготовка до виконання групового завдання:

 • 1. Підготовка до виконання групового завдання:

 • а) постановка пізнавальної задачі;

 • б) інструктаж проведення роботи;

 • в) розподіл дидактичного матеріалу по групах.

 • 2. Групова робота:

 • а) ознайомлення з матеріалом, планування роботи;

 • б) розподіл завдань у групі;

 • в) індивідуальне виконання завдань.

 • г) обговорення загального завдання в групі;

 • д) підбиття підсумків групового завдання.

 • 3. Заключна частина:

 • а) оприлюднення результатів роботи в групах;

 • б) аналіз пізнавальної задачі;

 • в) загальний висновок про групову роботу і досягнення кінцевої мети.ЦЕ СПЕЦІАЛЬНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА МАЄ КОНКРЕТНУ, ПЕРЕДБАЧУВАНУ МЕТУ – СТВОРИТИ КОМФОРТНІ УМОВИ НАВЧАННЯ, ЗА ЯКИХ КОЖЕН УЧЕНЬ ВІДЧУВАЄ СВОЮ УСПІШНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ СПРОМОЖНІСТЬ

 • ЦЕ СПЕЦІАЛЬНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА МАЄ КОНКРЕТНУ, ПЕРЕДБАЧУВАНУ МЕТУ – СТВОРИТИ КОМФОРТНІ УМОВИ НАВЧАННЯ, ЗА ЯКИХ КОЖЕН УЧЕНЬ ВІДЧУВАЄ СВОЮ УСПІШНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ СПРОМОЖНІСТЬНАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА УМОВИ ПОСТІЙНОЇ, АКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ;

 • НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА УМОВИ ПОСТІЙНОЇ, АКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ;

 • УЧЕНЬ І ВИКЛАДАЧ – РІВНОПРАВНІ СУБ'ЄКТИ НАВЧАННЯ;

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ, ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР, СПІЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИдати завдання учням для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні завдання;

 • дати завдання учням для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні завдання;

 • відібрати для уроку інтерактивні вправи;

 • на одному занятті використовувати одну (максимум – дві) інтерактивні вправи;

 • підведення підсумків інтерактивної вправиОБ'ЄДНАТИ УЧНІВ У МАЛІ ГРУПИ (4-5 ОСІБ);

 • ОБ'ЄДНАТИ УЧНІВ У МАЛІ ГРУПИ (4-5 ОСІБ);

 • ОЗНАЙОМИТИ ЇХ З РОЛЯМИ:

 • - СПІКЕР;

 • - СЕКРЕТАР;

 • - ПОСЕРЕДНИК;

 • - ДОПОВІДАЧ.

 • ДАТИ ГРУПАМ ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЮ ДО ПРОВЕДЕННЯ;

 • ВИКОНАННЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ. НАДАННЯ ДОПОМОГИ;

 • ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ;

 • ПРОКОМЕНТУВАТИ РОБОТУ ГРУПвизначити основні правила проведення мозкового штурму;

 • визначити основні правила проведення мозкового штурму;

 • повідомити проблему, яку треба вирішити;

 • запропонуйте учасникам висловити свої дії;

 • запитувати їх по черзі надходження; не вносити в ідеї ніяких коректив;

 • не допускати глузування, коментарів;

 • продовжувати доти, доки надходять ідеї;

 • на закінчення обговоріть та оцініть запропоновані ідеїРОЗМІСТИТИ ПЛАКАТИ В ПРОТИЛЕЖНИХ КІНЦЯХ КАБІНЕТУ: “ЗА”, “ПРОТИ”;

 • РОЗМІСТИТИ ПЛАКАТИ В ПРОТИЛЕЖНИХ КІНЦЯХ КАБІНЕТУ: “ЗА”, “ПРОТИ”;

 • ВИВІСИТИ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ВПРАВИ Й ОБГОВОРІТЬ ЇХ;

 • ПОПРОСИТИ УЧАСНИКІВ СТАТИ БІЛЯ ВІДПОВІДНОГО ПЛАКАТА ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОЇ ДУМКИ ЩОДО ОБГОВОРЕНОЇ ПРОБЛЕМИ;

 • ДОВІЛЬНО ВИБРАТИ КІЛЬКА УЧАСНИКІВ І ПОПРОСИТИ ЇХ ОБГРУНТУВАТИ СВОЮ ПОЗИЦІЮ;

 • УЧАСНИКИ МАЮТЬ ПРАВО ЗМІНИТИ ДУМКУ І ОБГРУНТУВАТИ ВИБІР;

 • ПОПРОСИТИ УЧАСНИКІВ НАЗВАТИ НАЙБІЛЬШ ПЕРЕКОНЛИВУ ПРИЧИНУ ПРОТИЛЕЖНОЇ СТОРОНИ • (метод допомагає учням пояснити свої думки та сформулювати їх у виразній і стислій формі)

 • ПОЗИЦІЇ

 • Я вважаю, що_______ (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору).

 • ОБГРУНТУВАННЯ

 • ______ тому, що _____ (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому грунтуються докази на підтримку вашої позиції).

 • ПРИКЛАД

 • Наприклад _______ (наведіть факти, які демонструють ваші докази)

 • ВИСНОВКИ

 • ____ тому______ (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це заклик прийняти вашу позицію)створюються 5-6 робочих груп та група експертів (сильні учні);

 • створюються 5-6 робочих груп та група експертів (сильні учні);

 • на виконання завдання 7-10 хв.;

 • кожна група записує свій варіант відповіді на папері та передає іншій групі;

 • члени інших груп доповнюють те, з чим згодні, підкреслюють, з чим не погоджуються; експерти зіставляють написане зі своїм варіантом і роблять загальний звіт;

 • клас (вся учбова група) бере участь в обговоренні загального звітуклас поділяється на групи;

 • клас поділяється на групи;

 • одна група сідає по центру;

 • “центральна” група отримує завдання, яке обговорює протягом 5 хв. вголос, формує спільне рішення;

 • учні з інших груп знайомляться із завданням, але не втручаються в обговорення;

 • по закінченні часу “центральна” група повертається на місце;

 • до класу ставляться запитання:

  • Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?
  • Чи була ця думка достатньо аргументованою?
  • Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?
 • місце “центральної” групи займають інші групи; • ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ;

 • КРАЩЕ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИЧОКПІД ЧАС ПОЯСНЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВАЖАТИ НА УЧНІВ, ДЛЯ ЯКИХ ВІН МОЖЕ БУТИ НЕЗРОЗУМІЛИМ;

 • ПІД ЧАС ПОЯСНЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВАЖАТИ НА УЧНІВ, ДЛЯ ЯКИХ ВІН МОЖЕ БУТИ НЕЗРОЗУМІЛИМ;

 • ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЧАСТІШЕ ПІДХОДИТИ ДО ВІДСТАЮЧИХ УЧНІВ, ДОПОМАГАТИ, ПІДБАДЬОРЮВАТИ;

 • ІНДИВІДУАЛІЗУВАТИ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ;

 • ЧАСТІШЕ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИБІРКОВУ ПЕРЕВІРКУ ЗОШИТІВ УЧНІВ, ЯКИМ ВАЖЧЕ ДАЄТЬСЯ НАВЧАННЯ • ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГОМ КОЖНОГО УЧНЯ;

 • ЗНАННЯ ПЕДАГОГОМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА СХИЛЬНОСТЕЙ ДІТЕЙ;

 • ВРАХУВАННЯ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ;

 • ВРАХУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВЦЕ УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ, ДЛЯ ЯКОГО НЕОБХІДНА НЕ ЛИШЕ УВАГА ДО КОЖНОГО УЧНЯ, ЙОГО ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ, АЛЕ Й РОЗУМНЕ ПОЄДНАННЯ ФРОНТАЛЬНИХ, ГРУПОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 • ЦЕ УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ, ДЛЯ ЯКОГО НЕОБХІДНА НЕ ЛИШЕ УВАГА ДО КОЖНОГО УЧНЯ, ЙОГО ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ, АЛЕ Й РОЗУМНЕ ПОЄДНАННЯ ФРОНТАЛЬНИХ, ГРУПОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 • В.В. Сєриков • це така організація навчального процесу, при якій в умовах колективної форми заняття і в межах загальних задач та змісту навчання здійснюється вибір способів, прийомів та темпу навчання учнів в залежності від їх індивідуальних відмінностей та рівня здібностей до навчання

 • Н. К. Бутузов
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка