Споконвіку було Слово з прадавніх джерелДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


Споконвіку було Слово
З прадавніх джерел

 • Сушинський Б.І.

 • Велесова книга предків. Роздуми над сторінками вічності. Велесова книга у

 • перекладі та літературній інтерпретації Б. Сушинського. – Київ; Одеса : ЯВФ,

 • 2004 . – 255с. (Тисячоліття України) .

 • Велесова книга» — один із найзагадковіших літописів, творений на дерев’яних

 • дощечках і випадково виявлений на початку ХХ ст. Оригіналу його не збереглося,

 • а вчені й досі полемізують, що це геніальна пам’ятка давнини, чи підробка

 • містифікаторів?

 • Упродовж багатьох років займається вивченням цієї пам’ятки і відомий письменник

 • та науковець, академік Богдан Сушинський, знаний в Україні та за її межами.

 • У даній книзі розглядаються основні проблеми пізнання «Велесової книги» і

 • подаються версії та зауваження щодо її авторства і тлумачення. А головне — перед

 • вами перший прозовий переклад «Велесової книги», з літературною обробкою та

 • інтерпретацією цього літопису. Тільки тепер, в інтерпретації Б.Сушинського,

 • «Велесова книга» стає сприйнятною для учня і студента, шкільного вчителя і

 • викладача ВУЗу, науковця і, просто, шанувальника національної історії та

 • словесності, а отже стає доступною для пізнання і вивчення її.

 • Карпенко М.

 • Велесова книга.- К.:  Укр. центр духовн. культури, 1998 . – 180 с.

 • Ве́лесова Кни́га— збірник молитов і легенд, оповідань про давню словянську

 • історію.

 • Український поет М. Карпенко здійснив віршований переспів пам’ятки 5-9 ст. –

 • “Велесової книги”, в якій викладена міфісторія слов’ян-укрів, чий родовід повів Кий

 • син Орія ...

 • Ткач М. М.

 • Слово о полку Ігоревім: графічна реконструкція, переклад,

 • словник-довідник. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2008. — 224 с; іл.

 • «Слово о полку Ігоревім» — найвизначніша пам'ятка давньої української

 • міфопоетики, писемності, мови. Цей славетний твір має безліч перекладів та

 • пepecпiвів різними мовами світу.

 • Пропоноване видання подає: віршований варіант оригінального тексту пам'ятки

 • українською абеткою за науковою реконструкцією відомого дослідника пам'ятки,

 • поета, етнолога кандидата історичних наук Миколи Ткача; його переклад тексту

 • пам'ятки сучасною літературною українською мовою та укладений ним перший в

 • Україні i світі «Словник-довідник «Слова о полку Ігоревім» у контексті українських

 • писемних джерел, зразків фольклору та говірок". Словник дає можливість читачеві

 • по-новому осмислити кожне слово, вжите автором пам'ятки.

 • У книзі подається також копія видання твору 1800 року. Завдяки відтворенню

 • ритмічної структури та вимови слів давній славетний твip читається i сприймається

 • легко й зрозуміло — в природному звучанні. Для науковців, викладачів, студентів,

 • уcix, кого цікавить українська література, міфопоетика та мова.

 • Коваль А. П.

 • Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській

 • мові. - К.: Либідь, 2001. – 312 с.

 •  

 • Біблія – найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть

 • поповнював фразеологічний запас української мови , збагачуючи її. Крилаті

 • вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій

 • послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити,як

 • побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах

 • фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській

 • мові; усі наявні вислови ілюструються цитатами з творів українських

 • письменників. Для широкого кола читачів, не байдужих до мовного багатства.Віки творилась українська мова

 • Мова  - душа кожної національності, її

 • святощі, її найцінніший скарб...

 • У  мові  наша стара й нова культура, ознака

 • нашого національного визнання...

 • І  поки живе  мова  - житиме й народ як

 • національність.

 • Не стане  мови  - не стане й національності:

 • вона геть розпорошиться поміж дужчим

 • народом..

 • Іван  Огієнко 

 • Історія українського правопису XVI-XX століття: Хрестоматія /

 • Упоряд. В.В. Німчук, Н.В. Пуряєва. – К.:Наукова думка, 2004. – 582 с.

 • У хрестоматії представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні

 • праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та

 • специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг

 • навколоправописних дискусій XIX—XX ст. Хрестоматія містить також короткі

 • відомості про осіб, які так чи інакше свого часу вплинули на цей процес. Видання

 • є надзвичайно актуальним в умовах сучасної правописної полеміки, що точиться

 • в Україні, оскільки воно відображає традицію формування української прописної

 • системи на наукових засадах із урахуванням неповторних особливостей

 • української літературної мови; подає прецеденти розв'язання багатьох

 • конфліктних правописних питань, пошуку й віднайдення розумних компромісів

 • між різними українськими правописними традиціями з метою створення єдиного

 • для цілої України орфографічного кодексу та багато в чому пояснює засади й

 • причини запропонованих сьогодні змін в українському правописі.

 • Хрестоматія призначена для філологів (науковців, викладачів, студентів), а

 • також для всіх, хто не байдужий до проблем сучасного українського правопису,

 • цікавиться історією його формування й прагне осмислити його сучасний стан.

 • Бевзенко С. П.

 • Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови:

 • Навчальний посібник. Київ: Вища школа, 1991. – 232с.

 • У навчальному посібнику висвітлено питання історіографії мовознавчої

 • україністики, що охоплює процес становлення і розвитку науки про

 • українську мову від давніх часів до сучасності. Основну частину присвячено

 • історії макрогалузей україністики, сучасній літературній мові, історії

 • Для студентів філологічних факультетів спеціальності „Українська мова та

 • література”. Може бути корисна викладачам. • Огієнко   І .  Історія   української   літературної   мови  . - К.: Либідь,

 • 1995.- 294 с.

 • Фундаментальна праця визначного діяча  українського  відродження цінна тим,

 • що в стислій, доступній формі оглядає тисячолітній період української

 • літературної   мови, «тернисту й круту дорогу» її розвитку.

 • Основні етапи розвитку  мови  — від княжої доби” до наших днів . Автор

 • розглядає крізь призму різноманітних історичних факторів, ролі окремих

 • письменників (від  І . Котляревського, М. Максимовича, Т. Шевченка, П. Куліша до

 • А Кримського, Є. Тимченка, М. Рильського) в удосконаленні літературної мови,

 • докладно з'ясовує, яких негативних наслідків завдали процесові творення

 • літературної   мови  репресії цензурних відомств царської Росії та політика

 • партійно-більшовицького терору проти українського  відродження в 20-30 роках

 • XX ст. Книга виконує роль своєрідного підручника з  історі української

 • літературної   мови.

 • Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, учнів загально-

 • освітніх шкіл, усіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності

 • українського  народу.

 • Жайворонок В.

 • Українська етнолінгвістика: нариси: Навч. посіб. – К.: Довіра, 2007. – 261 с.

 • Книжка присвячена вивченню мови з огляду на її творця - український етнос, що

 • породив мовний феномен як ключовий елемент національної культури. Так

 • званий антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць збуджує

 • зацікавленість до місця мови як суспільного явища в системі духовних цінностей

 • етносу, до взаємовідносин народу -творця мови та власне мови як значною

 • мірою творця її носія. Адже не лише людина впливає на мову, а й мова формує

 • особистість. Продуктивність такого вивчення мовного феномена, що є

 • предметом етнолінгвістичних студій, важко переоцінити.

 • Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів і вчителів

 • середньої школи, студентів та учнів, на широке коло допитливих, що цікавляться

 • проблемами розвитку української мови як ключової ознаки національної культури.Мовні кретерії національної ментальностіПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка