Становище та проблеми дітей з інвалідністю За даними ДержавногоДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.Становище та проблеми дітей з інвалідністю

 • За даними Державного

 • комітету статистики в 2006 р. в

 • Україні налічувалося 168 128

 • дітей з ін. до 18 років:

 • вроджені аномалії – 66%

 • хвороби кістково-м’язової системи та сполучних тканин – 13%

 • вроджені аномалії кінцівок – 8%

 • стали ін. в наслідок травм та отруєнь – 6%Становище та проблеми дітей з інвалідністю

 • Вікова структура дитячої інвалідності:

 • до 3 р. – 11 203

 • 3-6 рр. – 23 925

 • 7-13 рр. – 71 788

 • 14-15 рр. – 61 212

 • Аналіз показує, що 86% отримали

 • інвалідність у віці 7-15 р, 10% - від

 • 3-6 років, 4% до 3 років внаслідок

 • отруєнь, травм та інш. наслідківСтановище та проблеми дітей з інвалідністю

 • 89% - сім’ї

 • 1% - будинки дитини (МОЗ)

 • 6% - спеціаліз. дит. буд., шк.-інт. (МОН)

 • 3% - дитячі буд. -інт. (МПСП)

 • 1% - лікувально-профілактичні заклади інш. міністерствПроблеми дітей, які виховуються в інтернатних закладах:

 • Відсутність індивідуального підходу, як наслідок не поліпшення перебігу хвороб

 • Перешкода формуванню соціальної мобільності, інтегрованості в суспільство

 • Низька активність, обмежені емоційні прояви, мляві, апатичні

 • Насторожує все незнайоме, лякаються людей, тварин, предметів

 • 88% ЗПР

 • 39% до 3-х р. володіють мовою

 • 47% - розуміють мову

 • 14% не розуміють і не володіютьЗагальні проблеми дітей з інвалідністю

 • Проблеми, пов'язані з недоліками фінансового і матеріально-технічного забезпечення

 • Проблеми нормативно-правового забезпечення

 • Відсутність або брак сучасних спеціалізованих закладів, фахових спеціалістів, нових підходів та супроводу

 • Специфічні проблеми у сфері освіти

 • Проблема працевлаштування

 • Комплекс проблем, пов'язаних із недоліками системи охорони здоров’яСпецифічні проблеми сімей, де виховують дитину з інвалідністю

 • Низька реабілітаційна культура сім’ї:

 • понад 12 000 дітей з порушенням слуху – встановлення контакту в сім’ї

 • понад 11 000 з порушенням зору – часто гіперопіка, помилки виховання

 • 33 583 внаслідок хвороб нервової системи, 27 075 – внаслідок розладів психіки та поведінки – перевага лікуванню, ніж корегуванню або зневіра

 • Втомлюваність батьківСпецифічні проблеми сімей, де виховують дитину з інвалідністю

 • 7 930 внаслідок хвороб кістково-мязової системи: проблеми самообслуговування дитини, пересування, мобільності, ізоляції

 • Понад 19 000 має комбіновані ураження центральної нервової системи: допомоги по догляду за дитиною

 • 6176 цукровий діабет, 5602 астму, 3039 нефрит, серцево-судинні та ін. хронічні захворювання – проблеми з медикаментозним лікуванням, госпіталізацією, режимом дня, розвитком та навичок самоконтролю

 • Пухлини, саркоми, смертельні хвороби: страх втратити дитину, депресії, байдужість

 • Ставлення батьків та дітей до інвалідності

 • Проблеми виховання дитиниПроведення просвітницької роботи для педагогів навчальних закладівПартнери:

 • Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

 • Спілка перекладачів жестової мови України

 • Спілка громадських організацій інвалідів м. Києва

 • Фонд розвитку та впровадження комп’ютерних і інформаційних технологій для інвалідів АІКМета:

 • Виявлення і подолання стереотипного ставлення до дітей з інвалідністю у педагогів навчальних закладів

 • Формування толерантного ставлення та розуміння проблем інвалідностіВ програмі:

 • Тематична зустріч з людьми з інвалідністю, які мають певні досягнення в суспільстві

 • Вправи з виявлення стереотипів та формування толерантності

 • Ознайомлення з світовими тенденціями розуміння інвалідності, нормативною базою

 • Напрацювання навичок етикету спілкування з людьми з інвалідністю

 • Перегляд відеофільму Міжнародного кінофестивалю проблем інвалідності “Кіно без бар'єрів”термінологія

 • З особливими потребами

 • Обмеженими можливостями

 • Обмеженою життєдіяльністю

 • Особливими освітніми потребамиТЕРМІНОЛОГІЯ

 • Інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійкими розладами функцій організму, обумовлене захворюванням, наслідками травми чи дефектами, що призводять до обмеженої життєдіяльності, й потребує соціального захисту

 • (Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні")

 • Інвалідність – означає втрату або обмеження можливості брати участь у житті суспільства на рівні з іншими. Він описує зіткнення між інвалідом і довкіллям. Цей термін має на меті наголосити на недоліках у довкіллі та в багатьох видах організованої діяльності в суспільстві

 • (Стандартні правила ООН щодо урівняння можливостей інвалідів)

 • Інвалідність - міра втрати здоров'я та обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів (Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”)

 • Не міра втрати здоров’я, а обмеження можливостейТермінологія ВООЗ

 • Здоров’я – це не відсутність хвороб або фізичних вад, а стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччяСтатус ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів

 • Станом на 17 лютого 2010 року, статус підписання та ратифікації Конвенції та Факультативного протоколу є наступним:

 • 144 країни підписали Конвенцію

 • 88 країни підписали Факультативний протокол

 • 79 країн ратифікували Конвенцію

 • 50 країни ратифікували Факультативний протокол

 •  

 • 24 вересня 2008 року Україна підписала Конвенцію та Факультативний протокол

 • 16 грудня 2009 року Україна ратифікувала Конвенцію та Факультативний протокол

 • 6 березня 2010 року Конвенція вступила в силу в УкраїніКонвенція ООН про права інвалідів

 • Останній громадський рух за права в ХХ ст.

 • Зміна нормативної парадигми від політики благодійності на політику прав і гідності людини з інвалідністю

 • Інвалідність – це різноманіття і частина людстваКонвенція ООН про права інвалідів

 • Право на самовизначення та незалежність

 • Право на повноцінну участь в житті суспільства

 • Право на гідний життєвий рівень

 • Право на повагу суспільстваМоделі розуміння інвалідності

 • МЕДИЧНА МОДЕЛЬ:

 • Ведуча роль медицини. Людина – пацієнт

 • Мета реабілітації: поновлення трудової діяльності

 • Інвалідність = непрацездатність

 • Принцип: сегрегація людей з інвалідністюМоделі розуміння інвалідності

 • СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ:

 • Ступінь втрати здібностей до соціального функціонування звичайного рівня життя даного суспільства

 • Вирішення проблеми інвалідності – через надання індивідуальної допомоги

 • Створення системи закладів обслуговування, реабілітації (доступних територіально, за переліком послуг)

 • Принцип: інтеграція людей з інвалідністюМоделі розуміння інвалідності

 • ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ:

 • Рівність прав закріплено законодавством

 • Створення рівних можливостей, створення відповідних соціальних структур

 • Принцип: люди з інвалідністю є соціальною меншиною, права і свободи яких порушуються (архітект. недоступністю, соціальною ізоляцією, обмеженням участі в житті суспільства, освіті, культурі, спорті тощо)Моделі розуміння інвалідності

 • МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ:

 • Всі аспекти життя суспільства мають бути доступними для всіх членів суспільства незалежно від їх різниціТаким чином,

 • Таким чином,

 • інвалідність

 • розглядається НЕ

 • СТІЛЬКИ МЕДИЧНОЮ,

 • ЯК СОЦІАЛЬНОЮ

 • ПРОБЛЕМОЮ“Дискримінація за ознакою інвалідності”

 • означає будь-яке розмежування, виключення чи обмеження на основі інвалідності, метою чи результатом якої є послаблення чи заперечення визнання реалізації або здійснення на рівні з іншими прав людини та основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській чи будь-якій іншій сфері. Вона включає в себе всі форми дискримінації, у тому числі відмову у розумному пристосуванні

 • Ст.2 Конвенції ООН про права інвалідівСТЕРЕОТИПИ

 • І хоча стереотипи можуть носити як позитивне або негативне забарвлення вони спотворюють реальну ситуацію.

 • В повсякденному житті стереотипи роблять вплив на наші вчинки і вчинки інших щодо нас на різних рівнях.

Міжкультурне виховання:

 • Уявляти себе зі сторони

 • Розуміти світ в якому живеш

 • Знайомитися з іншими реальностями

 • Дивитися на різність позитивно

 • Буди здібним розвивати позитивні відносини, цінності, поведінкуЧого хочуть люди з інвалідністю?

 • «Ничего особенного, ничего необычного. Мы хотим ходить в местную школу, пользоваться публичной библиотекой, ходить в кино, поехать на автобусе или пойти в магазин в центре города, навестить родственников, живущих в другом районе города или страны. Мы хотим прийти в день выборов на избирательный участок и проголосовать. Мы хотим иметь возможность создать семью. Мы хотим быть в состоянии прокормить своих детей. Мы хотим иметь качественное недорогое медицинское обслуживание. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как обычных людей, как часть общества, а не как нечто такое, что нужно спрятать подальше от глаз, пожалеть или подать на бедность». Адриан Рубин Бархидт, 10 апреля 1996 года. 26 Источник: www.disrights.orgМетоди:

 • Активні і динамічні методи

 • Ми працюємо з процесами

 • За допомогою інформування, аналізу, критичного розмірковування над нашою дійсністю

 • Позитивна взаємодія в повсякденному житті з людьми, що належать до іншої культури

 • Перенесення цих позитивних відносин з людьми з інших культур на окремі або колективні діїДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНВАЛИДА

 • Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.

 • Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется.

 • Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.

 • Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это прав.

 • Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную жизнь, как любая личность.

 • Не учите меня быть покорным, смиренным и вежливым. Не делайте мне одолжение. Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество.

 • Помогите мне познать то, что я хочу.

 • Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто борется в попытке сделать лучше.

 • Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.

 • Не помогайте мне, когда я в том не нуждаюсь, если это даже доставляет вам удовольствие.

 • Не восхищайтесь мною. Желание жить полной жизнью не заслуживает восхищения. * Узнайте меня лучше. Мы можем стать друзьями.

 • Будьте моим союзником в борьбе против тех, кто пользуется мною для собственного удовлетворения.

 • Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство.

 • Слушайте, поддерживайте и действуйте.

 • Норман КЮНК, американский адвокатНавички незалежного життя:

 • Поняття «навички незалежного життя» не зовсім звичне для вітчизняних практиків, його визначення закордонними колегами включає:

 • знання та навички, що забезпечують вільний та відповідальний вибір;

 • володіння прийомами самодопомоги в різних ситуаціях (у тому числі, вмінням шукати та просити допомоги);

ІНТЕГРОВАНА ОСВІТАІНКЛЮЗИВНА ОСВІТАРеабілітація інвалідів

 • Система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство

 • Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”Види реабілітації

 • Медична реабілітація

 • Психолого-педагогічна реабілітація

 • Професійна реабілітація

 • Трудова реабілітація

 • Фізкультурно-спортивна реабілітація

 • Фізична реабілітація

 • Соціальна реабілітація

 • Психологічна реабілітаціяІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ

 • Реалізація людиною з інвалідністю своїх конституційних прав;

 • проведення державної політики у сфері реабілітації людей з інвалідністю;

 • сприяння їх широкій інтеграції у суспільство;

 • системний підхід до організації реабілітації людей з інвалідністю;

 • послідовність і наступність у проведенні багато профільних реабілітаційних заходів;

 • контроль за якістю послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначенняСоціальна реабілітація

 • За медичною моделлю розуміння інвалідності:

 • Принцип ізоляції: історичний процес, формування фобій та забобонів до людей з інвалідністю; створення сегрегованих від суспільства систем (шкіл-інтернатів, будинків-інтернатів, спеціалізованих підприємств). Люди з інвалідністю – об'єкт допомоги, ведуча роль спеціалістів.

 • Принцип компенсації: виплата пенсій та пільгСоціальна реабілітація

 • За соціальною моделлю розуміння інвалідності:

 • Виконання міжнародного та державного законодавства: розуміння проблеми інвалідності суспільством і можливість користування своїми правами людиною з інвалідністю – принцип рівних соціальних прав та можливостей;

 • Принцип активної участі осіб з інвалідністю в організації роботи служб допомоги (отримання коштів від держави на здійснення індивід. реабілітаційних заходів);

 • Принцип незалежного життя осіб з інвалідністю;

 • Принцип неперервного зв'язку індивіда та соціального середовища (проживання, виховання, навчання, спілкування, задоволення всіх потреб);

 • Принцип вивчення та збереження сімейних і соціальних зв'язків;

 • Принцип комплексності та послідовності реабілітаційних заходів;

 • Принцип державних соціальних гарантій для осіб з інвалідністю;

 • Принцип пріоритету прав та законних інтересів осіб з обмеженими можливостями.«Волонтерський загін «SOS-сервіс» з підготовки соціальних працівників на громадських засадах до надання соціальної допомоги особам з функціональними обмеженнями під час проведення масових заходів, таборувань, оздоровлення»

 • У 2007 році в проекті брали участь

 • 30 волонтерів.

 • У 2008 році навчання проходили 35 волонтерів з КМЦСССДМ та районів міста

 • У 2011 році40 спеціалістів і волонтерів • Дякую за увагу!Каталог: files -> %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> 0424
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Правова освіта учнів: цілі, завдання, шляхи реалізації
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Використання інтерактивних методів навчання на уроках українознавства
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> 10 дітей з хронічними захворюваннями
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Культура мислення молодшого школяра
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Науково-методичні засади конструювання змісту курсу біології
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Правильне мислення
0424 -> «Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі»
0424 -> Історія окремої людини як діяча і працівника може бути представлена в розвитку гри й у поступовому переході її в роботу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка