Становлення дидактики як науки. Основні категорії та проблеми дидактики



Дата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.
#10052



Становлення дидактики як науки. Основні категорії та проблеми дидактики.

 • педагог Вольфганг Ратке (1571—1635) – тлумачив дидактику як наукову дисципліну, що досліджує теоретичні та методичні засади навчання.

 • педагог Я.-А. Коменський у книзі «Велика дидактика» (1632) виклав основні принципи навчання і форми його організації.

 • педагог Йоганн-Генріх Песталоцці (1746—1827) спробував поєднати дитячу працю з навчанням; навчальний процес — побудованим на основі чуттєвих сприймань.



педагог Йоганн-Фрідріх Гербарт (1776—1841) розробив теорію ступенів освіти; намагався вирішити проблему виховуючого навчання,

 • педагог Йоганн-Фрідріх Гербарт (1776—1841) розробив теорію ступенів освіти; намагався вирішити проблему виховуючого навчання,

 • педагог Фрідріх-Адольф-Вільгельм Дістервег (1790—1866) проголошував прогресивні принципи дидактики: природодоцільності, культуродоцільності, самодіяльності; створив дидактичні засади розвиваючого навчання

 • К. Ушинський (1823—1881) в основу свого бачення завдань педагогіки поклав ідею природодоцільності, народності початкового навчання.

 • Василь Сухомлинський (1918—1970) розвинув ідею розумового виховання дитини під час навчання та практичної діяльності у педагогічній справі.



Низка проблем, які необхідно вирішити, а саме:

 • як визначити зміст досвіду, який потрібно передати молодшому поколінню;

 • як забезпечити засвоєння цього досвіду;

 • як забезпечити розвиток людських творчих сил кожного індивіда.



Головні поняття і категорії дидактики.

 • • учіння - набуття суб'єктом певних знань, вмінь, навичок, що перетворюють вже сформовані форми поведінки або формують нові;

 • навчання - цілеспрямований процес взаємодії викладача та студента, в результаті якого останній набуває знань, формуються вміння та навички;

 • освіта - цілеспрямований, систематичний, тривалий процес і результат засвоєння певної системи знань і забезпечення на цій основі відповідного рівня розвитку особистості.

 • самоосвіта - прагнення самої особистості до поглиблення власних знань шляхом індивідуального вивчення матеріалу. Результатом самоосвіти є отримання освіти, яка може носити як загальний, так і спеціальний, професійний характер.



2. Навчання як цілісний процес. Його предмет та завдання.

 • “Освіта - скарб, навчання - ключ до нього”

 • Компоненти навчання:

  • Цільовий
  • стимулююче-мотиваційний
  • Змістовий
  • операційно-дійовий
  • контрольно-регулюючий
  • оціночно-результативний (мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми організації навчання, досягнуті результати).


Етапи організації пізнавальної діяльності:

 • Перший етап полягає у сприйнятті навчального матеріалу.

 • На другому етапі відбувається осмислення теоретичних закономірностей та способів вирішення навчальних завдань.

 • На третьому етапі відбувається закріплення одержаних знань через систему вправ, самостійних робіт, додаткових роз’яснень.

 • На четвертому етапі знання включаються в міру наявних можливостей в практичну діяльність.



Функції навчання:

 • Освітня функція навчання сприяє перетворенню знань у надбання особистості, яка навчається, виробленню умінь і навичок використання знань на практиці.

 • Виховна функція виявляється у формуванні світогляду, високих моральних якостей, естетичних смаків, трудових умінь.

 • Розвиваюча функція спрямована на формування творчої особистості.



Основні компоненти навчального процесу:

 • 1. Мета навчання. Визначається умовами розвитку суспільства та набутим досвідом у формуванні підростаючої особистості.

 • 2. Завдання навчання. Випливають із мети навчання і дають змогу здобувати знання, набувати вміння і навички згідно з навчальними планами та програмами.

 • 3. Зміст освіти (навчання). Стрижнем його є чітко окреслена система знань, умінь та навичок, якими повинен оволодіти учень протягом навчання у школі.



 • 4. Методи навчання. Основні способи навчальної роботи вчителя та учнів, за допомогою яких здобувають певні знання, вміння і навички.

 • 5. Засоби навчання. Підручники, посібники, комп'ютери, навчаючі контролюючі машини, спортивні знаряддя, за допомогою яких учні здобувають знання та удосконалюють навички.

 • 6. Форми організації навчання. Основною формою навчання у школі є урок, додаткові форми — факультативні заняття, гурткова, секційна робота, різноманітні конкурси, олімпіади, спортивні змагання тощо.



4. Структура процесу засвоєння знань.



Модель умов забезпечення успішності реалізації освітніх завдань у вищій школі 



Каталог: data -> kafedra -> internal -> magistr -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Зміст освіти в національній школі України. Основні цілі та завдання програми «Освіта»
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Ринок медичних послуг ринкова економіка
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Три основні компоненти: три основні компоненти
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогіки
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Закономірності навчання


Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка