Становлення міжнародної економіки. Ознаки світової економікиДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


 • Вчитель: Биков Дмитро Якимович


 • Становлення міжнародної економіки.

 • Ознаки світової економіки.

 • Суб’єкти міжнародної економіки.

 • Міжнародні фінансові організації, їх класифікація.частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування економічної політики.

 • частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування економічної політики.

 • аналізує економічні відносини та дії економічних законів на міжнародному рівні, а також основи зовнішньо-торгівельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної політики.органічна сукупність національних господарств та економічних взаємозв’язків між ними.

 • органічна сукупність національних господарств та економічних взаємозв’язків між ними.

 • сукупність міжнародних економічних відносин.

  • теорія, що використовується для вивчення економіки сучасного взаємопов’язаного світу.


є світове господарство, під яким розуміється сукупна система окремих країн, які приймають участь у міжнародному розподілі праці та пов’язані системою міжнародних економічних відносин.

 • є світове господарство, під яким розуміється сукупна система окремих країн, які приймають участь у міжнародному розподілі праці та пов’язані системою міжнародних економічних відносин.На середину ХХ століття поступову стало зрозуміло, що світове господарство не в змозі стабільно функціонувати без яких-небудь загальних для всіх країн механізмів координації і керування. На мікрорівні фірми почали активніше створювати вертикальні схеми керування відтворюючими процесами, які включали їх підприємства в багатьох країнах світу, і поступово переросли в транс-національні корпорації (ТНК). На макрорівні буквально протягом десятиліття виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій мандатом спостерігати за світовим економічним розвитком.

 • На середину ХХ століття поступову стало зрозуміло, що світове господарство не в змозі стабільно функціонувати без яких-небудь загальних для всіх країн механізмів координації і керування. На мікрорівні фірми почали активніше створювати вертикальні схеми керування відтворюючими процесами, які включали їх підприємства в багатьох країнах світу, і поступово переросли в транс-національні корпорації (ТНК). На макрорівні буквально протягом десятиліття виникла ціла система міждержавних економічних і фінансових організацій мандатом спостерігати за світовим економічним розвитком.розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;

 • розвинута сфера міжнародного обміну товарами на базі міжнародної торгівлі;

 • розвинута сфера міжнародного руху факторів виробництва, перш за все в формах вводу – виводу капіталу, робочої сили і технології;

 • міжнародні форми виробництва на підприємствах. розташованих в декількох країнах, в першу чергу в рамках ТНК;

 • самостійна міжнародна фінансова сфера, не пов’язана з обслуговуванням ні міжнародного руху товарів ні руху факторів виробництва;система міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання в цілях забезпечення збалансованості і стабільності економічного розвитку;

 • система міжнаціональних і наднаціональних, міждержавних і недержавних механізмів міжнародного регулювання в цілях забезпечення збалансованості і стабільності економічного розвитку;

 • економічна політика держав, яка виходить із принципів відкритої економіки.

 • Отже, міжнародна економіка (international economics) – частина теорії ринкової економіки, яка вивчає закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і фінансування і формування міжнародної економічної політики.Суб’єкти міжнародної економіки – це організації, діяльність яких виходить за національні кордони: міжнародні організації; спільні підприємства; державні органи тощо.

 • Суб’єкти міжнародної економіки – це організації, діяльність яких виходить за національні кордони: міжнародні організації; спільні підприємства; державні органи тощо.

 • Регулювання відносин між цими суб’єктами здійснюється:

 • - на національному рівні – державою,

 • - на регіональному – органами регіонального співробітництва,

 • - на глобальному – всесвітніми організаціями.

 • Інституційна одиниця (в міжнародній економіці) - це економічний агент, котрий може володіти товарами і активами, мати економічні зобов’язання і від свого імені здійснювати угоди з іншими агентами.

 • Інституційні одиниці поділяються на:

 • Домашні господарства

 • – всі фізичні особи, які діють в економіці, продають свою робочу силу, виробляють і споживають ринкові товари і послуги.Неприбуткові інститути

 • Неприбуткові інститути

 • – юридичні особи, які займаються наданням неринкових послуг домашнім господарствам і засновані на добровільній участі фізичних осіб.

 • Нефінансові корпорації

 • – інституційні одиниці, які займаються виробництвом товарів для ринку і нефінансових послуг (підприємства).

 • Урядові установи

 • – інституційні одиниці, які крім виконання своїх політичних функцій і функцій регулювання економіки, займаються виробництвом неринкових товарів і послуг для індивідуального і колективного споживання і перерозподілом доходів.

 • Фінансові корпорації

 • – інституційні одиниці (банки, фінансові компанії), які здійснюють фінансове посередництво і допоміжні фінансові послуги.Міжнародні фінансові організації (МФО) створюються шляхом об'єднання фінансових ресурсів країнами-учасниками для рішення визначених задач в області розвитку світової економіки. Цими задачами можуть бути:

 • Міжнародні фінансові організації (МФО) створюються шляхом об'єднання фінансових ресурсів країнами-учасниками для рішення визначених задач в області розвитку світової економіки. Цими задачами можуть бути:

 • операції на міжнародному валютному і фондовому ринку з метою стабілізації і регулювання світової економіки, підтримки і стимулювання міжнародної торгівлі;

 • міждержавні кредити - кредити на здійснення державних проектів і фінансування бюджетного дефіциту;

 • інвестиційна діяльність/кредитування в області міжнародних проектів (проектів, що торкають інтереси декількох країн, що беруть участь у проекті як прямо, так і через комерційні резиденти) • 1. Членство держав

 • 1.1. міждержавні (міжурядові)

 • 1.2. недержавні

 • 1.3. змішані

 • 2. Географічне охоплення

 • 2.1. глобальні (всесвітні)

 • 2.2. регіональні

 • 2.3. субрегіональні

 • 3. Компетенція (функціональне охоплення, спрямованість)

 • 3.1. універсальні

 • 3.2. спеціальні

 • 4. Характер повноважень (юридичний статус)

 • 4.1. міжнародні

 • 4.2. наднаціональні

 • 5. Характер діяльності

 • 5.1. регулювальні

 • 5.2. контрольні

 • 5.3. координаційно-інформаційні

 • 5.4. консультативні

 • 6. Період функціонування

 • 6.1. тимчасові

 • 6.2. постійні

 • 7. Порядок вступу до організації

 • 7.1. відкриті

 • 7.2. закритіМіжнародна економіка як складова теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав.

 • Міжнародна економіка як складова теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав.

 • У даному реченні поняття міжнародної економіки вжито у вузькому значенні чи в широкому?Відповідь поясніть.Назвати відомі вам міжнародні організації. Визначити мету, основне завдання їх діяльності.

 • Назвати відомі вам міжнародні організації. Визначити мету, основне завдання їх діяльності.

 • Подивитися новини декілька днів поспіль. Що нового ви дізналися про міжнародні відносини?

 •  У 1996 р. на земній кулі проживало 5 млрд 754 млн чоловік, а до 2010 р. ця цифра збільшиться до ≈6,8 млрд. Щорічний темп приросту світового населення склал в період 1980 – 1996 рр. 1,6%, і за разрахунками буде мати тенденцію зниження до 1,2% у 2010 р. З загальної кількості жителей паланети 44,7% - жителі міст, інші – представники сільського населення. Середня тривалість життя людей коливається по країнах в границях від 38,5 років в Гвінєє - Бісау до 79,5 років в Японії.

 • У 1996 р. на земній кулі проживало 5 млрд 754 млн чоловік, а до 2010 р. ця цифра збільшиться до ≈6,8 млрд. Щорічний темп приросту світового населення склал в період 1980 – 1996 рр. 1,6%, і за разрахунками буде мати тенденцію зниження до 1,2% у 2010 р. З загальної кількості жителей паланети 44,7% - жителі міст, інші – представники сільського населення. Середня тривалість життя людей коливається по країнах в границях від 38,5 років в Гвінєє - Бісау до 79,5 років в Японії. • Прочитати про у підручнику стор. 95-103.Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.

 • Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.

 • Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.

 • Додаткова література

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка