Статистична звітністьДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.
#6295

Статистичний облік в практичному плані – це первинна реєстрація (систематична та повсякденна) різних проявів явищ та ознак, які вивчаються (наприклад, заповнення історій хвороби, карт вибулого із стаціонару, талона амбулаторного пацієнта, екстрених повідомлень про інфекційне захворювання і т. д.).

 • Статистичний облік в практичному плані – це первинна реєстрація (систематична та повсякденна) різних проявів явищ та ознак, які вивчаються (наприклад, заповнення історій хвороби, карт вибулого із стаціонару, талона амбулаторного пацієнта, екстрених повідомлень про інфекційне захворювання і т. д.). • Статистична звітність – це періодична систематизована інформація узагальненого характеру, що відображає підсумки роботи окремих структурних підрозділів галузі за певні проміжки часу.Дані обліку та статистичні звіти використовуються як основне джерело інформації для оперативно-управлінської діяльності і зв’язку між окремими ланками системи охорони здоров’я; вони є основою для поглибленого аналізу явищ в охороні здоров’я та перспективного програмування.

 • Дані обліку та статистичні звіти використовуються як основне джерело інформації для оперативно-управлінської діяльності і зв’язку між окремими ланками системи охорони здоров’я; вони є основою для поглибленого аналізу явищ в охороні здоров’я та перспективного програмування.

Предметом біостатистики є також вивчення динаміки адаптації груп населення до колективного співіснування, будь то адаптація школярів, робітників, службовців тощо, що наближає її до предмету соціології.

 • Предметом біостатистики є також вивчення динаміки адаптації груп населення до колективного співіснування, будь то адаптація школярів, робітників, службовців тощо, що наближає її до предмету соціології.

 • Важливим зацікавленням біостатистики є кількісний та якісний аналізи діяльності лікувально-профілактичної мережі, оцінка цієї діяльності через механізм впливу на стан здоров’я з обов'язковим врахуванням комплексного впливу різних факторів.

А.А. Марків

 • А.А. Марків • Ознака – критерій, що характеризує одиницю спостереження. Наприклад, якщо кожен випадок захворювання є одиницею спостереження. То її можуть характеризувати такі ознаки як діагноз, вік та стать хворого, тривалість перебігу хвороби і т.д.

І-й – організаційний – формування мети, складання плану та програми дослідження.

 • І-й – організаційний – формування мети, складання плану та програми дослідження.

 • Метою соціально-гігієнічного дослідження може бути вивчення різних аспектів здоров’я населення, діяльності системи охорони здоров’я. Мета повинна формулюватись чітко і недвозначно. Для розкриття поставленої мети необхідно визначити задачі дослідження. Як правило, їх декілька (від 3 до 6).

 • Програма статистичного дослідження являє собою перелік ознак, що вивчаються, план визначає порядок виконання програми поетапно з вказанням конкретних термінів.

ІІ-й – статистичне спостереження або збір інформації.

 • ІІ-й – статистичне спостереження або збір інформації.

 • Цей етап полягає в реєстрації окремих явищ, їх ознак та елементів. В сфері охорони здоров’я це здійснюється шляхом заповнення облікової документації, яка встановлена МОЗ України.

ІІІ-й етап – розробка матеріалу проводиться за послідовними стадіями:

 • ІІІ-й етап – розробка матеріалу проводиться за послідовними стадіями:

 • а) механічний та логічний контроль мета якого з’ясування ступеня повноти та якості зібраного матеріалу;

 • б) шифрування (кодування даних цифрами. Буквами, символами);

 • в) групування отриманих даних за відповідними ознаками згідно програми дослідження;

 • г) зведення статистичних даних – так зване статистичне зведення – поетапна операція підрахунку підсумкових і групових даних, обчислення різних кількісних коефіцієнтів. Воно проводиться по певній програмі, яка складена заздалегідь ще на організаційному етапі.

 • ІІІ етап завершується табличним підведенням підсумків цифрових даних, виражених абсолютними величинами.

ІV-й етап – аналіз матеріалів починається із обчислення на підставі абсолютних величин похідних – т.з. статистичних коефіцієнтів.

 • ІV-й етап – аналіз матеріалів починається із обчислення на підставі абсолютних величин похідних – т.з. статистичних коефіцієнтів.

 • V-й етапвпровадження результатів дослідження в практику і оцінка ефективності. • Якість - це досягнення очікуваного результату медичної допомоги (Інститут охорони здоров'я США).

 • Якість - властивість товару (послуги), необхідної для успішного маркетингу, а значить для успішної роботи закладів системи охорони здоров'я в умовах ринкових відносин, які при розвитку економічної реформи в Україні неминуче будуть присутні в охороні здоров'я.

 • Якість медичної допомоги - це зміст взаємодії лікаря і пацієнта, який грунтується на кваліфікації професіонала, тобто його здібності зменшувати ризик прогресування захворювання, яке є у пацієнта, і виникнення нового патологічного процесу, оптимально використовувати ресурси медицини і забезпечувати задоволеність пацієнта системою охорони здоров'я. ВООЗ, 1986 р.

Суспільно-політичний лад: його інститути (держава, законодавство, в т.ч. і законодавство про охорону здоров’я, система медичної допомоги населенню, тощо):

 • Суспільно-політичний лад: його інститути (держава, законодавство, в т.ч. і законодавство про охорону здоров’я, система медичної допомоги населенню, тощо):

 • Політико-економічні умови: рівень розвитку демократії і відкритості суспільства 9чим більше демократії у даному суспільстві, тим більша залежність тих, хто при владі, від волевиявлення народу, хочуть того вони чи ні; цим забезпечується вільний доступ до інформації та її вірогідність);

 • наявність національної конвертованої валюти (як гарант розвитку власної формаційної бази, виробництва медичного обладнання та підвищення кваліфікації медичних кадрів);

 • Економічні свободи (незалежність) виробничої сфери (підприємств) лише за цієї умови можливі інвестиції з її боку в здоров’я та охорону здоров’я

 • Спосіб життя – це історично зумовлений, відносно стабільний в часі спосіб життєдіяльності людей в матеріальній та духовній сферах.Здоров’я населення залежить від якості життя. Здоров’я віддзеркалює соціально-економічні, культурно-соціальні умови, тому здоров’я не може бути вивчено без цих детермінант. Доведено, що рівень розвитку суспільства визначав рівень та якість життя людності, неодмінною складовою яких є здоров’я.

 • Здоров’я населення залежить від якості життя. Здоров’я віддзеркалює соціально-економічні, культурно-соціальні умови, тому здоров’я не може бути вивчено без цих детермінант. Доведено, що рівень розвитку суспільства визначав рівень та якість життя людності, неодмінною складовою яких є здоров’я.

В процесі надання медичної допомоги якість відображає весь спектр взаємодії медичного працівника і пацієнта, тому всі складові цього процесу будуть характеризувати якість медичної допомоги:

 • В процесі надання медичної допомоги якість відображає весь спектр взаємодії медичного працівника і пацієнта, тому всі складові цього процесу будуть характеризувати якість медичної допомоги:

   • профілактична спрямованість
   • доступність
   • результативність
   • міжособові відношення
   • ефективність
   • безперервність
   • безпечність
   • зручність
   • задоволеність пацієнта
Каталог: data -> kafedra -> internal -> socmedic -> presentations
presentations -> Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
presentations -> Типи медико-статистичної інформації: типи медико-статистичної інформації
presentations -> — це комплексне всебічне дослідження всіх сторін діяльності підприємства на основі використання елементів економічної діяльності, відповідних джерел інформації, вивчення окремих, виявлення і вимірювання впливу факторів на результати діяльності
presentations -> 1. Біостатистика та медична статистика як наука
presentations -> Інформації про чисельність і склад населення. Методика медико-демографічних досліджень. Чисельність і склад населення. Механічний рух населення. Природний рух населення
presentations -> Навантаження лікаря первинної медичної допомоги
presentations -> Клінічна епідеміологія
presentations -> Серцево-судинні захворювання одні з найпоширеніших


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка