Стиль СтильДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Стиль

 • СтильЕкспрес-стиль

 • Експрес-стильПриклад стилю фігури

 • Приклад стилю фігуриКолекція стилів

 • Колекція стилівЕскізи експрес-стилів

 • Ескізи експрес-стилів

Робота із експрес-стилями

 • Робота із експрес-стилямиЗміна стилю

 • Зміна стилюКористувач може розробити новий стиль об'єктів кількома способами.

 • Користувач може розробити новий стиль об'єктів кількома способами.

 • Можна відформатувати деякий об'єкт належним чином і зберегти цей «зразок» з набором значень його властивостей як новий стиль, надавши йому ім'я.

 • В іншому випадку значення параметрів форматування та ім'я стилю задаються у відповідному діалоговому вікні.Створення стилю

 • Створення стилюІнспектор стилів

 • Інспектор стилів

Застосування теми

 • Застосування темиТема: Вишукана

 • Тема: Вишукана

Стиль символів теми

 • Стиль символів темиТему можна вибрати на початку створення документа або в процесі його підготовки. Під час перегляду тем застосовується функція динамічного попереднього перегляду.

 • Тему можна вибрати на початку створення документа або в процесі його підготовки. Під час перегляду тем застосовується функція динамічного попереднього перегляду.

 • Зміна теми документа впливає тільки на ті об'єкти, які перед цим були відформатовані з використанням стилів.

 • Вибравши тему в колекції, можна, за бажанням, змінити значення її властивостей, використовуючи списки кнопок Кольори теми, Шрифти теми і Ефекти теми в групі Теми на вкладці Розмітка сторінки.

 • Змінену тему можна зберегти у файлі, вибравши команду Зберегти поточну тему в меню кнопки Теми. Нова тема з'явиться в меню кнопки Теми в групі Настроювані.

 • Якщо для оформлення документа користувач не зміг підібрати тему, що відповідає змісту документа чи його уподобанням, то з сайта Microsoft Office Online можна завантажити додаткові теми або розробити власну на основі вже існуючих, вибравши одну з команд меню кнопки Теми.Готуючи офіційні документи різних видів (накази, довідки, заяви листи тощо), слід дотримуватися єдиних вимог до їхнього оформлення структури та змісту, які встановлюються нормативними актами - державними стандартами. На сьогодні в Україні застосовуються кілька основних стандартів оформлення документів, які постійно поповнюють ся. Наприклад, ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів». Згідно з цим стандартом:

 • Готуючи офіційні документи різних видів (накази, довідки, заяви листи тощо), слід дотримуватися єдиних вимог до їхнього оформлення структури та змісту, які встановлюються нормативними актами - державними стандартами. На сьогодні в Україні застосовуються кілька основних стандартів оформлення документів, які постійно поповнюють ся. Наприклад, ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів». Згідно з цим стандартом:

 • службові документи оформляються на папері формату А4 (210х297см) та А5 (210х 148 см)

 • окремі види документів можуть оформлюватися на папері формату A3 (297*х 420 см) і А6 (105х 148 см);

 • мінімальні розміри полів складають: ліве - ЗО мм; праве - 10 мм; верхнє і нижнє - по 20 мм;

 • шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір 12-14 пт, міжрядковий інтервал - 1-1,5 рядка, відступ першого рядка абзацу - 1,25 см;

 • зображення емблеми організації або товарний знак розміщується біля лівого поля на одному рівні з назвою організації.

 • Крім того, в стандарті визначаються структура та правила оформлення списків, таблиць, дат, нумерації та інших об'єктів.Крім державних вимог до оформлення документів, існують відомчі стандарти - вимоги до оформлення наукових праць, наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях, шкільних підручників тощо.

 • Крім державних вимог до оформлення документів, існують відомчі стандарти - вимоги до оформлення наукових праць, наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях, шкільних підручників тощо.

 • Ці правила публікуються у відомчих актах і заздалегідь доводяться до відома авторів документів. Вони можуть дещо відрізнятися від оформлення офіційних документів і враховувати також поліграфічні особливості видання. Наприклад, правила оформлення науково-дослідницьких робіт МАН такі:

 • обсяг документа - до 30 друкованих сторінок, аркуші формату А4, формат файлу текстового редактора Microsoft Word, на одній сторінці 40 ± 2 рядки;

 • шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал -1,5 рядка, вирівнювання - по ширині;

 • абзацний відступ -1,25 см;

 • поля: верхнє - 20 мм, ліве і нижнє - не менше 20 мм, праве — 10 мм;

 • заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу подвійним інтервалом; заголовки структурних частин уводяться великими літерами з вирівнюванням по центру; заголовки підрозділів уводяться малими (крім першої) літерами з абзацним відступом. Крапку в кінці заголовка не ставлять;

 • нумерація сторінок: арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №, першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.основний текст документа бажано оформлювати в одному форматі, інший формат використовувати для виділення заголовків, окремих смислових фрагментів;

 • основний текст документа бажано оформлювати в одному форматі, інший формат використовувати для виділення заголовків, окремих смислових фрагментів;

 • кількість різних кольорів і шрифтів у документі не повинна перевищувати трьох;

 • розмір символів, міжрядковий інтервал слід підбирати такими, щоб текст читався легко, без напруження очей;

 • кольорова гама повинна відповідати призначенню документа - вітальна листівка може бути оформлена яскравими, насиченими кольорами, а простий лист варто оформлювати в більш спокійних тонах;

 • однотипну структуровану інформацію доцільно подавати в таблицях;

 • графічні зображення в документі (рисунки, діаграми, схеми) повинні доповнювати зміст тексту, роз'яснювати або ілюструвати його окремі моменти;

 • графічні зображення (фотографії, рисунки, схеми) також потрібно оформлювати в єдиному стилі;

 • на всіх сторінках робити однакове тло і поля, якщо інше не вимагається змістом документа тощо.Багатосторінкові документи (реферати, курсові роботи, брошури, книжки тощо) зручно ділити на структурні частини - розділи, параграфи, пункти тощо, створюючи таким чином ієрархічну структуру документа.

 • Багатосторінкові документи (реферати, курсові роботи, брошури, книжки тощо) зручно ділити на структурні частини - розділи, параграфи, пункти тощо, створюючи таким чином ієрархічну структуру документа.

 • Якщо як приклад розглянути структуру підручника з інформатики, то на верхньому (нульовому) рівні ієрархії знаходиться назва документа, на першому рівні - назви розділів, другий рівень складають назви пунктів, третій - назви підпунктів, далі розміщується основний текст підручника.Форматування багатосторінкових документів у Word 2007 передбачає використання спеціальних стилів з іменами Заголовок 1, Заголовок 2,... Заголовок 9, які дають змогу автоматизувати створення ієрархічної структури документа. Наприклад, для створення структури підручника, потрібно для заголовків розділів застосувати стиль Заголовок 1, для заголовків пунктів - стиль Заголовок 2, для заголовків підпунктів - стиль Заголовок 3.

 • Форматування багатосторінкових документів у Word 2007 передбачає використання спеціальних стилів з іменами Заголовок 1, Заголовок 2,... Заголовок 9, які дають змогу автоматизувати створення ієрархічної структури документа. Наприклад, для створення структури підручника, потрібно для заголовків розділів застосувати стиль Заголовок 1, для заголовків пунктів - стиль Заголовок 2, для заголовків підпунктів - стиль Заголовок 3.Вигляд документу в режимі перегляду Структура

 • Вигляд документу в режимі перегляду СтруктураВмикання режиму Структура зумовлює появу на Стрічці додаткової вкладки Структура, елементи керування якої дають змогу редагувати документ, працюючи з його структурними частинами, а не із самим текстом.

 • Вмикання режиму Структура зумовлює появу на Стрічці додаткової вкладки Структура, елементи керування якої дають змогу редагувати документ, працюючи з його структурними частинами, а не із самим текстом.

 • Основна зручність перегляду документа в режимі Структура полягає в тому, що є можливість налаштовувати відображення будь-якого рівня тексту, приховуючи при цьому ті рівні, які займають нижчий рівень в ієрархії. Для цього потрібно на вкладці Структура в групі Структурні знаряддя вибрати потрібний рівень зі списку Показати рівень. Якщо необхідно розгорнути вміст деякої окремої структурної частини документа, слід двічі клацнути на значку біля відповідного заголовка. Повторення цих дій приховає вкладений текст.

 • Якщо вкладений текст має великий шрифт чи занадто довгий текст, що заважає роботі, можна відключити відображення форматування (зняти позначку прапорця Показати форматування тексту), а також відображення всіх рядків тексту, крім першого рядка абзаців (установити позначку прапорця Показати лише перший рядок).

Виділення або переміщення заголовка супроводжується виділенням і переміщенням підпорядкованого тексту.

 • Виділення або переміщення заголовка супроводжується виділенням і переміщенням підпорядкованого тексту.

 • Упорядкування тексту можна виконувати і перетягуванням структурних елементів документа позначками , та . На екрані відображатимуться вертикальні чи горизонтальні лінії, які вказують на нове місце розташування фрагмента тексту.

 • Структуру документа можна надрукувати. На папері вона виглядатиме так само, як і на екрані. Формати абзаців ігноруються, формати символів відтворюються повністю.

 • Також у режимі Структура можна розділити великий документ на кілька окремих вкладених документів, які зберігатимуться в окремих файлах і будуть підпорядковані одному основному документу. Для цього використовуються елементи керування групи Головний документ вкладки Структура. Під час виконання цієї процедури застосовується технологія OLE.Якщо для кожного із заголовків багатосторінкового документа його рівень визначено з використанням відповідних стилів заголовків, то текстовий процесор Word 2007 дає змогу автоматично створити зміст такого документа. Для цього програма здійснює посторінковий поділ документа і для кожного структурного елемента документа визначає номер сторінки, з якої ця частина документа розпочинається. Отримані дані оформлюються у вигляді таблиці, у яку вносяться назви заголовків і відповідні номери сторінок.

 • Якщо для кожного із заголовків багатосторінкового документа його рівень визначено з використанням відповідних стилів заголовків, то текстовий процесор Word 2007 дає змогу автоматично створити зміст такого документа. Для цього програма здійснює посторінковий поділ документа і для кожного структурного елемента документа визначає номер сторінки, з якої ця частина документа розпочинається. Отримані дані оформлюються у вигляді таблиці, у яку вносяться назви заголовків і відповідні номери сторінок.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка