Створення і поповнення баз даних з методики та освітиДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Вы думаете, я ученый, начитанный человек?» – «Конечно, – ответил Цзи-гонг. – А разве нет?» – «Совсем нет, – сказал Конфуций. – Я просто ухватил одну нить, которая связывает все остальное»

 • Вы думаете, я ученый, начитанный человек?» – «Конечно, – ответил Цзи-гонг. – А разве нет?» – «Совсем нет, – сказал Конфуций. – Я просто ухватил одну нить, которая связывает все остальное»В умовах інформатизації школи і суспільства першочерговим завданням для шкільних бібліотек є впровадження в діяльність інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, привабливою та ефективною.

 • В умовах інформатизації школи і суспільства першочерговим завданням для шкільних бібліотек є впровадження в діяльність інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, привабливою та ефективною.Накопичення, обробка, розповсюдження інформаційних ресурсів та матеріалів в різних форматах;

 • Накопичення, обробка, розповсюдження інформаційних ресурсів та матеріалів в різних форматах;

 • Ведення інформаційно-пошукових систем і бібліографічних баз даних, що дозволяють оперативно і повно знаходити необхідну інформацію;

 • Створення і поповнення баз даних з методики та освіти;

 • Допомога учням і педагогам у визначенні ресурсів та використанні інформації;

 • Систематичне навчання учнів інформаційно-пошуково-аналітичній діяльності;

 • Виховання культурної і громадянської самосвідомості, розвиток їх творчого потенціалу.Розширення інформаційного простору бібліотеки;

 • Розширення інформаційного простору бібліотеки;

 • Автоматизація бібліотечних процесів;

 • Використання ІКТ для підвищення ефективності педагогічної діяльності шкільного бібліотекаря.Розширення спектра бібліотечних послуг та надання доступу до електронних ресурсів;

 • Розширення спектра бібліотечних послуг та надання доступу до електронних ресурсів;

 • Впровадження автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем;

 • Накопичення і організація електронних ресурсів;

 • Створення власних цифрових ресурсів;

 • Створення та ведення сайтів/електронних бібліотек;

 • Використання технологій для просування книги та читання;

 • Формування інформаційної грамотності (навчання за допомогою технологій);

 • Інтеграція бібліотечних продуктів і послуг в інформаційно-освітній простір школи.

 • Розширення спектра бібліотечних послуг та надання доступу до електронних ресурсів.Одним із завдань шкільної бібліотеки з інформаційного наповнення освітнього простору школи є накопичення і організація електронних ресурсів.

 • Одним із завдань шкільної бібліотеки з інформаційного наповнення освітнього простору школи є накопичення і організація електронних ресурсів.

 • Ця діяльність включає не тільки формування фондів мультимедіа матеріалів, а й пошук, збір, оцінку, систематизацію інтернет-ресурсів для його використання як в режимі on-line, так і в режимі локального доступу. Сьогодні все більша кількість бібліотек надають доступ до електронних ресурсів, як локальних, так і ресурсів мережі Інтернет.- Бази даних;

 • - Бази даних;

 • - Текстові матеріали;

 • - Файлові архіви;

 • - Мультимедіа-, аудіо-та відеоматеріали;

 • - Графічні ілюстрації;

 • - Навчальні комп'ютерні програми;

 • - Розвиваючі ігри;

 • - Тестові завдання і т.д.Головним результатом є забезпечення інтелектуального доступу до інформації на більш високому рівні, в тому числі, і через створення таких інформаційних продуктів, як:

 • Головним результатом є забезпечення інтелектуального доступу до інформації на більш високому рівні, в тому числі, і через створення таких інформаційних продуктів, як:

 • Електронні каталоги;

 • Електронні картотеки;

 • Бібліографічні покажчики літератури;

 • Списки нових надходжень і т.д.Довідкові бази даних;

 • Довідкові бази даних;

 • Рекомендаційні списки літератури;

 • Списки позакласного читання;

 • Путівники по фондах;

 • Анотовані ілюстровані картотеки;

 • Пам'ятки, буклети;

 • Книжкові огляди і т.д.Одним з цифрових продуктів бібліотеки є сайт - електронний ресурс, який може стати найпотужнішим інструментом заохочення читання, просування ідей та інформації, які можуть зробити позитивний вплив на розвиток школярів і реалізувати такі напрями бібліотечної роботи, як:

 • Одним з цифрових продуктів бібліотеки є сайт - електронний ресурс, який може стати найпотужнішим інструментом заохочення читання, просування ідей та інформації, які можуть зробити позитивний вплив на розвиток школярів і реалізувати такі напрями бібліотечної роботи, як:

 • Надання доступу до ресурсів і матеріалів;

 • Довідково-інформаційне обслуговування;

 • Заохочення читання;

 • Допомога в роботі з інформацією.Традиційно шкільні бібліотеки сприяють вихованню і загальному розвитку школярів через заохочення читання, через розробку та проведення масових заходів. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють не тільки поглибити і розширити ці напрямки роботи, а й впроваджувати нові форми.

 • Традиційно шкільні бібліотеки сприяють вихованню і загальному розвитку школярів через заохочення читання, через розробку та проведення масових заходів. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють не тільки поглибити і розширити ці напрямки роботи, а й впроваджувати нові форми.Комп'ютерні публікації для створення книг, буклетів, брошур, листівок, газет та ін.;

 • Комп'ютерні публікації для створення книг, буклетів, брошур, листівок, газет та ін.;

 • Презентаційні програми для створення портфоліо, презентацій;

 • Сервіси (наприклад, документи Google), які дозволяють працювати декільком людям над одним документом, дозволяючи при цьому аналізувати, робити порівняння;

 • Вікі-сервіси для створення збірок, сайтів;Блоги для створення дискусій, обговорень, рекомендацій;

 • Блоги для створення дискусій, обговорень, рекомендацій;

 • Карти знань для впорядкування знань, систематизації матеріалу;

 • Веб-квести для формування навичок інформаційно-аналітичної діяльності;

 • Соціальні медіасервіси для підвищення мотивації навчальної діяльності;

 • Підкастинг для розвитку навичок усного мовлення;

 • Інтерактивні карти.

 • Мережеві сервісиДля створення банків навчальних матеріалів;

 • Для створення банків навчальних матеріалів;

 • В якості платформи для організації бібліотечних уроків;

 • Створення колективних дослідницьких проектів школярів;

 • Для створення сайтів;

 • Для організації довідкових та фактографічних баз даних;

 • Для проектів із заохочення читання (наприклад, збірки літературних робіт школярів, літературні веб-сайти тощо);

 • В якості платформи для конференцій, в тому числі, учнівських;

 • В якості інтерактивної дошки;

 • В якості дискусійної платформи та ін.Представлення, розширення і анотування навчальних матеріалів.

 • Представлення, розширення і анотування навчальних матеріалів.

 • Спільне створення віртуальних краєзнавчих та екологічних екскурсій школярами та студентами.

 • Колективне створення творчих робіт - казок, віршів, есе.

 • Колективне створення вчительських, студентських і шкільних енциклопедій.Тримати учнів в курсі останніх подій;

 • Тримати учнів в курсі останніх подій;

 • Організовувати дискусії та обговорення;

 • Просувати ідеї та інформацію;

 • Організовувати спільні проекти;

 • Обмінюватися інформацією;

 • Проводити консультації;

 • Вивчати потреби учнів;

 • Отримувати зворотний зв'язок.Розрізняють:

 • Розрізняють:

 • Офіційний блог бібліотеки

 • Блог - сайт шкільної бібліотеки

 • Тематичний блог

 • Блог - платформа діяльності для заохочення читання

 • Блог - освітня платформа

 • Персональний блог бібліотекаря.Соціальні сайти - це мережеві сервіси, які проектуються для створення та підтримки соціальних комунікацій, для об'єднання спільнот людей, що мають спільні інтереси і діяльність, для людей, які готові спілкуватися, або готові дізнатися, які інтереси мають інші люди у всьому світі.

 • Соціальні сайти - це мережеві сервіси, які проектуються для створення та підтримки соціальних комунікацій, для об'єднання спільнот людей, що мають спільні інтереси і діяльність, для людей, які готові спілкуватися, або готові дізнатися, які інтереси мають інші люди у всьому світі.

Непередбачуваний вплив на розвиток дитини;

 • Непередбачуваний вплив на розвиток дитини;

 • Підвищені ризики загроз в мережі;

 • Підвищення вимог до педагогічних працівників;

 • Зниження ролі вчителя;

 • Заохочення тільки пошуку інформації, а не створення нового знання;

 • Зведення процесу навчання до вивчення звичайної інформації;

 • Створення ситуації надлишку інформації;

 • Створення неадекватного навчального оточення, тому що віртуальна реальність - це не справжнє життя .Підвищення ефективності навчання і вплив на підвищення навчальних досягнень;

 • Підвищення ефективності навчання і вплив на підвищення навчальних досягнень;

 • Збагачення навчального оточення, активізація навчального процесу;

 • Потенціал у формуванні навчальних навичок і розвитку вмінь конструктивної інформаційно-аналітичної діяльності;

 • Підвищення мотивації школярів у порівнянні з традиційним навчальним оточенням

 • Можливість реалізувати творчий потенціал школярів

 • Можливість враховувати індивідуальні особливості школярів, заохочувати самостійне вчення, розвивати навички безперервної освіти, проявляти гнучкість для учнів з особливими потребами.

 • Сприяння формуванню комунікативних навичок, культури спілкування школярів, навичок спільної роботи.Сучасні діти і підлітки також змінюють уявлення про бібліотеку. Думка школяра відображає швидше реалії сьогодення: «…величезний зал з книгами і, кілька комп'ютерів. Відвідувачі через комп'ютер шукають необхідні книги. Просто і раціонально».

 • Сучасні діти і підлітки також змінюють уявлення про бібліотеку. Думка школяра відображає швидше реалії сьогодення: «…величезний зал з книгами і, кілька комп'ютерів. Відвідувачі через комп'ютер шукають необхідні книги. Просто і раціонально».Початкова школа

 • Початкова школа

 • Бесіди, вікторини, конкурси з елементами театралізації.

 • Робота з текстом. Читання з зупинками.

 • Робота з медіаресурсами для молодших школярів (дитячі освітні програми та енциклопедії).Основна середня школа

 • Основна середня школа

 • Складання простих і складних планів.

 • Написання відгуків, доповідей, конспектів за навчальною програмою.

 • Практичне використання Інтернет-ресурсів, медіаресурсів для 7-9 класів у навчальній діяльності. Створення власних медіаресурсів.

 • Видавнича діяльність: створення документів різних жанрів з подальшою публікацією в шкільній газеті.

 • Створення творчих робіт за навчальним планом з використанням цитування.

 • Тестування.

Старша школа

 • Старша школа

 • 1. Робота з Інтернет-ресурсами, медіаресурсами за навчальною програмою.

 • 2. Створення реферату.

 • 3. Створення списку літератури до реферату.

 • 4. Створення власних мультимедійних продуктів.презентації для проведення масових заходів;

 • презентації для проведення масових заходів;

 • мультимедіа вікторини;

 • мультимедіа огляди;

 • демонстрації електронних ресурсів;

 • огляди електронних ресурсів.рекомендаційні списки літератури,

 • рекомендаційні списки літератури,

 • путівники по фондах,

 • тематичні електронні огляди літератури та ресурсів,

 • анотовані ілюстровані картотеки,

 • бібліографічні покажчики літератури тощоелектронна виставка;

 • електронна виставка;

 • «Книга дня»;

 • електронний огляд;

 • електронний рекомендаційний список літератури;

 • поради однокласників;

 • нові надходження в бібліотеку;

 • путівник по фонду бібліотеки;

 • конкурси та інВикористання найсучасніших інформаційних технологій в усіх сферах діяльності дозволить вивести інформаційно-бібліотечне обслуговування в шкільній бібліотеці на якісно новий рівень, зробити бібліотеку адекватною Національній освітній програмі і привабливою для школярів.

 • Використання найсучасніших інформаційних технологій в усіх сферах діяльності дозволить вивести інформаційно-бібліотечне обслуговування в шкільній бібліотеці на якісно новий рівень, зробити бібліотеку адекватною Національній освітній програмі і привабливою для школярів.То, как школа использует свою библиотеку, показывает, что в ней

 • То, как школа использует свою библиотеку, показывает, что в ней

 • понимают под образованием

 • Дж. Р. Браун, консультант

 • Международной ассоциации школьных библиотек1. БібліоNETіК @ [Електронний ресурс]. Режим доступу:

 • 1. БібліоNETіК @ [Електронний ресурс]. Режим доступу:

 • http://biblionetika.blogspot.com/

 • 2. Бібліотека школи № 175 м. Зеленогірська [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://edu.zelenogorsk.ru/schools/175/divan.htm

 • 3. Бібліотеку майбутнього я уявляю так [Електронний ресурс] / / Бібліотека гімназії № 1 міста Пермі. Режим доступу: http://gimnaz1.narod.ru

 • 4. Блог бібліотекаря. Режим доступу: http://schoolibrary-stranger.blogspot.com/

 • 5. Вікіпедія: вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/WIKI

 • 6. Віртуальна книжкова виставка [Електронний ресурс] / / Відкритий клас. Режим доступу: http://www.openclass.ru/master_class_work_page/57500

 • 7. Використання інформаційних та комунікаційних технологій в загальній середній освіті: розробка Інституту дистантного освіти Російського університету дружби народів [Електронний ресурс]. 2006. Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt2.html

 • 8. Качева Є.В. Мультимедійні засоби - інноваційний напрям у роботі шкільної бібліотеки [Електронний ресурс] / / Фестиваль «Відкритий урок 2006/2007». Режим доступу: http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=211575

 • 9. Медіатека школи. Режим доступу: http://biblio-media.blogspot.com/

 • 10. Патаракіна Е.Д. Соціальні сервіси Веб 2.0 в допомогу вчителю [Електронний ресурс]. 2-е изд., Испр. і доп. М. 2007. 64 с. Режим доступу: http://www.bgpu.ru/intel/courses/manual_3.pdf

 • 11. Чудинова В.П. Діти і дорослі в кіберпросторі [Електронний ресурс] / / Шкільна бібліотека. 2006. Режим доступу http://schoollibrary.ioso.ru/index.php?news_id=455).

 • 12. Шкільні бібліотеки / / Library.ry: довідково-інформаційний портал. Режим доступу: http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=7 # found

 • 13. Електронна шкільна бібліотека [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://yourlibrary.pbworks.com/Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка