Створення умов для профільного навчанняДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.
#7321Створення умов для профільного навчання

 • Створення умов для профільного навчання

 • Мова навчання та вивчення іноземних мов

 • Охоплення освітою дітей шкільного віку

 • Створення умов для безпеки життєдіяльності учасників НВП

 • Кадрове забезпечення

 • Навчально-методичне забезпечення

 • Матеріально-технічне забезпечення

 • Діяльність методичних служб

 • Інформатизація освітньої сфериВикладання базових дисциплін за новими навчальними програмами

 • Викладання базових дисциплін за новими навчальними програмами

 • Реалізація обласних освітніх програм

 • Психологічне супроводження навчального процесу

 • Виховні системи ЗНЗ

 • Стан здоров’я, фізичного розвитку учнів, учителів

 • Впровадження освітніх інновацій

 • Оздоровлення дітей

 • Пільговий контингент

 • Індивідуальне навчання

 • Харчування учнівРівень навчальних досягнень учнів (ДПА)

 • Рівень навчальних досягнень учнів (ДПА)

 • Медалісти

 • Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін

 • Мала академія наук

 • Міжнародні порівняльні дослідження

 • Зовнішнє оцінювання

 • Працевлаштування випускниківЗа процесом: моніторинг – це циклічний процес порівняння, зіставлення, оцінювання існуючого стану об`єкта із запланованим та прийняття на цій основі управлінського рішення щодо поточного коригування.

 • За процесом: моніторинг – це циклічний процес порівняння, зіставлення, оцінювання існуючого стану об`єкта із запланованим та прийняття на цій основі управлінського рішення щодо поточного коригування.

 • За сутністю: моніторинг – це інформаційна система (збір, обробка, збереження та використання інформації про стан керованого об`єкта), яка постійно поповнюється і вказує на безперервність відстеження.

 • За технологічністю: моніторинг – це технологія вимірювання існуючого стану об`єкта.

Стандарти створюють систему індикаторів якості освітньої галузі

 • Стандарти створюють систему індикаторів якості освітньої галузі

Характеристика стандартів, що визначають стратегію й тактику управління освіти на всіх рівнях:

 • Характеристика стандартів, що визначають стратегію й тактику управління освіти на всіх рівнях:

 • Рівень суспільства в цілому;

 • Рівень регіону;

 • Рівень навчального закладу;

 • Рівень педагога;

 • Рівень батьків, дітей.1. Підготовка до вивчення системи уроків вчителя:

 • 1. Підготовка до вивчення системи уроків вчителя:

 • Опрацювання науково-методичної літератури про вивчення роботи вчителя

 • Опрацювання пояснювальних записок до програм навчального предмета, фактичного матеріалу до визначеного розділу

 • Розробка діагностичних карт, анкет, тестів тощо.

 • 2. Вивчення системи уроків вчителя відповідно до складеного плану:

 • Визначення рівня загальної підготовки вчителя

 • Підготовка вчителя до вивчення теми

 • Відвідування усіх уроків з теми, яка вивчається

 • 3. Вивчення успішності учнів

 • 4. Вивчення позакласної роботи з предмета

 • 5. Узагальнення результатів та експертна оцінка системи уроків

 • 6. Бесіда з учителем за результатами вивчення та визначення орієнтирів професійного вдосконалення вчителя

 • 7. Поширення позитивних розробок системинадає можливість графічно представити залежність між двома показниками.

 • надає можливість графічно представити залежність між двома показниками.

 • Положення кожної точки на координатній площині визначається двома координатами, які відповідають значенням цих показників.

 • Показники:

 • рівень навчальних досягнень учнів

 • рівень кваліфікації вчителівОбчислення середнього бала за предметами

 • Обчислення середнього бала за предметами

 • Обчислення середнього рівня кваліфікації вчителів

 • Побудова точкової діаграми за двома групами показників

 • Інтерпретація результатівСер. бал = (2∙П + 5∙С + 8∙Д + 11∙В)/К, де

 • Сер. бал = (2∙П + 5∙С + 8∙Д + 11∙В)/К, де

 • П – кількість учнів, які показали результати ДПА на початковому рівні;

 • С – кількість учнів, які показали результати ДПА на середньому рівні;

 • Д – кількість учнів, які показали результати ДПА на достатньому рівні;

 • В – кількість учнів, які показали результати ДПА на високому рівні;

 • К – загальна кількість учнів, які проходили ДПА з певного предмета (К = П + С + Д + В).Рівень кваліфікації =

 • Рівень кваліфікації =

 • (2∙К1 + 5∙К2 + 8∙К3 + 11∙К4)/К, де

 • К1 – кількість учителів кваліфікаційної категорії «Спеціаліст»;

 • К2 – кількість учителів кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії»;

 • К3 – кількість учителів кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії»;

 • К4 – кількість учителів кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

 • К – кількість учителів (К = К1 + К2 + К3 + К4).

Розміщення точок у І квадранті означає відповідність достатнього чи високого рівня навчальних досягнень учнів умовно достатньому чи високому рівню кваліфікації вчителів,

 • Розміщення точок у І квадранті означає відповідність достатнього чи високого рівня навчальних досягнень учнів умовно достатньому чи високому рівню кваліфікації вчителів,

 • у ІІ квадранті – відповідність достатнього чи високого рівня навчальних досягнень учнів умовно середньому чи низькому рівню кваліфікації вчителів,у ІІІ квадранті – відповідність середнього чи початкового рівня навчальних досягнень учнів умовно середньому чи низькому рівню кваліфікації вчителів,

 • у ІІІ квадранті – відповідність середнього чи початкового рівня навчальних досягнень учнів умовно середньому чи низькому рівню кваліфікації вчителів,

 • у ІV квадранті – відповідність середнього чи початкового рівня навчальних досягнень учнів умовно достатньому чи високому рівню кваліфікації вчителів.1. Діагностичне оцінювання

 • 1. Діагностичне оцінювання

 • 2. Визначення рівнів компетентності:

 • - спроб і помилок;

 • - спостереження;

 • - наслідування;

 • - аналізу;

 • - розвитку;

 • - становлення;

 • - удосконалення.

9. Моніторинг сформованості професійної компетентності на всіх рівнях досягнення вищої педагогічної майстерності (моніторинг професійної діяльності)

 • 9. Моніторинг сформованості професійної компетентності на всіх рівнях досягнення вищої педагогічної майстерності (моніторинг професійної діяльності)Система роботи щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду є важливою складовою та передумовою здійснення інноваційної діяльності педагогами навчальних закладів.

 • Система роботи щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду є важливою складовою та передумовою здійснення інноваційної діяльності педагогами навчальних закладів.

 • У ході виявлення, вивчення та узагальнення ЕПД відбувається процес оцінювання педагогічної діяльності учителя та визначається її якісний рівень.Тренінг “Створення моделі моніторингу системи виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду”

 • Тренінг “Створення моделі моніторингу системи виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду”І етап – виявлення ЕПД;

 • І етап – виявлення ЕПД;

 • ІІ етап – вивчення ЕПД;

 • ІІІ етап – узагальнення ЕПД;

 • IV етап – поширення ЕПД.Визначити мету та завдання етапу

 • Визначити мету та завдання етапу

 • Визначити об`єкти дослідження

 • Запропонувати перелік інструментарію для проведення дослідження

 • Визначити зміст заходів у рамках проведення моніторингу

Перший критерій :

 • Перший критерій :

 • виконання державних програм у повному обсязі. Оцінюючи роботу вчителів, необхідно переконатись, що вони працювали згідно з програмою, забезпечили вивчення передбачених тем, виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт, екскурсій.

 • Другий критерій :

 • рівень знань і розвитку учнів, ступінь їх самостійності, оволодіння навичками навчальної праці, інтелектуальними вміннями.Третій критерій :

 • Третій критерій :

 • якість навчально-виховної роботи на уроці. Чи вчить, виховує вчитель на уроці, чи добивається він того, що саме під час уроку відбувається процес формування знань, розвиток самостійності, чи здійснюється виховання в процесі навчання?     Особливо треба приділити увагу питанням: які методи роботи застосовує вчитель, чи вміє він обирати оптимальні прийоми навчання з урахуванням навчального матеріалу і особливостей класу? Не існує універсальних методів навчання, їх нескінченна множина. Вибір правильних методів - ознака професійної майстерності.

 • Четвертий критерій :

 • диференційований підхід до учнів у процесі навчання, який забезпечує оптимальний розумовий розвиток учнів, попереджає неуспішність. Одним із способів перевірки ступеня ефективності індивідуального підходу до учнів в умовах колективної роботи з класом є вивчення системи роботи вчителя із слабими та відстаючими учням, а також з тими, хто проявляє особливий інтерес до вивчення того чи іншого предмету, роботи вчителя після уроків.Визначити основні блоки показників педагогічної діяльності вчителя, що підлягають оцінюванню

 • Визначити основні блоки показників педагогічної діяльності вчителя, що підлягають оцінюванню

 • Визначити складові блоків показників (над окремим блоком працює окрема група)

 • Обмін думками (доповнення)

 • Ранжування блоків показників за вагомістю (здійснюється кожним з членів групи окремо)

 • Ранжування складових блоку показників (здійснюється кожним з членів групи окремо)Кваліметрична модель оцінки педагогічної діяльності учителя

 • Кваліметрична модель оцінки педагогічної діяльності учителя

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка