Створення унікальних фіскальних умов для розвитку бізнесу та відновлення економіки країниДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Створення унікальних фіскальних умов для розвитку бізнесу та відновлення економіки країни

 • Створення унікальних фіскальних умов для розвитку бізнесу та відновлення економіки країни

 • Розв'язання найбільш болючих проблем у сфері оподаткування – рівень податкового навантаження на фонд оплати праці не більше 30%

 • Оздоровлення інвестиційного клімату – зниження ставок прямих податків, перехід до оподаткування розподіленого прибутку

 • Виведення економіки з тіні – встановлення справедливих ставок податків та спрощення адміністрування для стимулювання легалізації бізнесу

 • Стабільність та передбачуваність податкового законодавства – запровадження мораторію на 3 роки щодо змін податкового законодавстваОб'єкт оподаткування: розподілений прибуток та прирівняні до нього платежі (стаття 134)

 • Об'єкт оподаткування: розподілений прибуток та прирівняні до нього платежі (стаття 134)

 • Зниження базової ставки податку до 15% (стаття 137) (чинна 18%)

 • - середній показник у 2015: ЄС - 22,15%; ОЕСР – 24,77%; світ – 23,68%

 • - аналогічні ставки діють у Литві, Латвії, Румунії (16%), Болгарії (10%)

 • ВВП Литви: 2012 р. – 41,2 млрд. $, 2013 р. – 46,7 млрд. $, 2014 р. – 48,7 млрд. $;

 • ВВП Болгарії: 2012 р. – 50,8 млрд. $, 2013 р. – 53,7 млрд. $, 2014 р. – 55,1 млрд. $;

 • Податковий період – календарний рік (п.138.4)

 • Сума податку сплачена протягом року при виплаті дивідендів враховується при визначенні суми податку за підсумками року (стаття 138)

 • Накопичені переплати з податку на прибуток станом на 01.01.2016 року враховуються у зменшення суми податку на прибуток у наступних звітних періодах (п.9 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ)

 • Статистика: Капітальні інвестиції: 2013 р. – 249,8 млрд. грн. (91,4% до 2012 р.), 2014 р. – 219,4 млрд. грн. (87,8% до 2013 р.), 1кв. 2015 р. – 44,7 млрд. грн. (85,2% до 1 кв. 2014 р.)

 • На кінець 2013 року ступінь зносу основних засобів в Україні 77,3% (з них, 96,7% - у сфері транспорту, 56,9% - у промисловості)розподілений прибуток у вигляді нарахованих дивідендів, що виплачується на користь (пункт 135.1):

 • розподілений прибуток у вигляді нарахованих дивідендів, що виплачується на користь (пункт 135.1):

  • фізичних осіб,
  • неплатників податку на прибуток,
  • нерезидентів
 • прирівняні до розподілу прибутку платежі та суми:

  • Перевищення порогу обмеження щодо сум процентів за борговими зобов'язаннями від нерезидента – пов'язаної особи (перевищення 50% максимального розміру ставки НБУ за зовнішніми запозиченнями - правила “тонкої капіталізації” ) (пп. 135.2.1)
  • Різниць договірних цін та цін визначених за правилами ст.39 по операціях з пов'язаними особами та нерезидентами розташованими в офшорних зонах (пп. 135.2.2-135.2.3)
  • Витрат по нарахуванню роялті (100%) на користь (пп. 135.2.4):
  • нерезидентів, що розташовані в низькоподаткових юрисдикціях (офшори);
  • нерезидентів, які не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті;
  • нерезидентів, що не підлягають оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентами якої вони є;
  • осіб, які сплачують податок на прибуток у складі інших податків (крім фізичних осіб);
  • осіб, звільнені від сплати податку на прибуток або сплачують цей податок за нижчою ставкою
 • У разі обґрунтування ціни за правилами визначеними ст. 39 – вище зазначені платежі не прирівнюються до розподілу прибутку (п. 135.3).

  • Суми перевищення 0,5% від доходу платника, що були сплачені на користь неприбуткової організації (пп. 135.2.6);
  • Суми (100%) виплат на страхування (перестрахування) страховиків – резидентів на користь страховиків-нерезидентів (крім договорів обов'язкового страхування, “Зелена карта”, договорів страхування пасажирських перевезень цивільної авіації, а також договорів з страховиками-нерезидентами рейтинг надійності (стійкості) яких відповідає вимогам встановленим регулятором) (пп. 135.2.5)
  • Сума перевищення звичайних цін над договірною при здійснені операцій з продажу неплатникам податку на прибуток, в тому числі тим хто застосовує спрощену систему оподаткування (пп. 135.2.8)
  • Оподаткування доходу нерезиденту з джерелом походження з України
  • для неприбуткових організацій збережено діючі критерії щодо статусу їх неприбутковості (п. 136.1)
  • Нецільове використання коштів неприбуткової організації - втрата статусу неприбутковості (п. 133.4), пп. 135.2.7)


ВПРОВАДЖЕНО норми з метою мотивації платника податків до самостійного коригування в контрольованій операції на таку, яка відповідає принципу «витягнутої руки»; (стаття 39 та 391)

 • ВПРОВАДЖЕНО норми з метою мотивації платника податків до самостійного коригування в контрольованій операції на таку, яка відповідає принципу «витягнутої руки»; (стаття 39 та 391)

 • БІЛЬШ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНО:

  • можливість групування операцій для цілей аналізу,
  • можливість використовувати не тільки зіставні операції, але й зіставні компанії,
  • період за який повинен проводитися аналіз рентабельності зіставних операцій,
  • можливість використання інших методів, передбачених ст.39 у разі неможливості застосування біржових котирувань,
  • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платника податків за даними фінансової звітності,
  • порядок і умови пропорційного коригування (на умовах передбачених міжнародними договорами).


Зниження ставки податку до 15% (чинна 20%)

 • Зниження ставки податку до 15% (чинна 20%)

 • - ставка 15% є мінімальною стандартною ставкою за законодавством ЄС згідно Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему ПДВ (п.193.1 ст. 193)

 • Вирішення проблеми вимивання обігових коштів платників

 • збільшення овердрафту з середньомісячних податкових зобов'язань до сплати на середньомісячні обсяги нарахованих податкових зобов'язань платника (п. 341 підрозділ 2 розділ ХХ)

 • запровадження можливості реєстрації податкових накладних із запізненням без поповнення ПДВ рахунку, шляхом зміни показників формули (заміна показника Sперев.на Sпод.видана) (п. 20019)

 • Заборона скасування контролюючим органом сум податкового кредиту за формальними ознаками

 • податковий кредит може бути скасовано виключно у разі виявлення помилки в ІПН платника або у формуванні його по неоподаткованих операціях (п. 198.6 ст. 198 та п. 201.10 ст. 201)

 • Впровадження бюджетного відшкодування в автоматичному режимі для всіх сум ПДВ підтверджених СЕА ПДВ

 • скасування обмежень на автоматичне відшкодування (критерії) (ст. 200 та п. п. 37 підрозділ 2 розділ ХХ)

 • Запровадження публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування

 • Оприлюднення інформації, щодо стану відшкодування ПДВ в розрізі окремих платників податків та заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ (п.200.7.1ст. 200)Запровадження обов'язку відшкодування ПДВ виключно в порядку черговості надходження заяв (п.200.7.3 ст. 200)

 • Запровадження обов'язку відшкодування ПДВ виключно в порядку черговості надходження заяв (п.200.7.3 ст. 200)

 • Блокування схем формування фіктивного кредиту з використанням СЕА ПДВ

 • повернення з бюджету надміру сплачених коштів виключно через електронний рахунок у СЕА ПДВ (п.43.4 ст. 43)

 • Введення системи захисту сумлінного платника від несвоєчасної реєстрації податкових накладних/коригувань, та забезпечення виправлення помилок контрагентами

 • передбачення можливості подання скарг платником податків на контрагентів з подальшою його перевіркою контролюючим органом протягом 15 днів та накладенням штрафів за несвоєчасну реєстрацію та не виправлення помилок у податкових накладних (п.201.10 ст. 201 та п. 1201.4 ст. 1201)

 • Встановлення, що база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижчою за звичайних цін (замість “не може бути нижче їх собівартості”) (п.188.1 ст. 188)

 • Унеможливлення анулювання реєстрації платника ПДВ лише на підставі запису про відсутність його за місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (виключення пп.”ж” п. 184.1 ст. 184)Встановлення механізму запобігання використання підприємствами штучно створеного податкового кредиту

 • Встановлення механізму запобігання використання підприємствами штучно створеного податкового кредиту

 • Встановлення правила донарахування зобов'язань у разі виявлення за результатами вибіркової інвентаризації нестачі придбаних товарів/необоротних активів (п.198.5 ст. 198)

 • Усунення розбіжностей між показниками формули СЕА ПДВ та даними податкової декларації з ПДВ

 • надання тимчасової можливості (2 місяці) врахування у показниках формули СЕА ПДВ показників за уточненими деклараціями з ПДВ за період до 01 липня 2015, у разі проведення перевірки контролюючим органом таких уточнень (п. 34. підрозділ 2 розділ ХХ)

 • Запровадження можливості врахування у формулі СЕА ПДВ податкового кредиту за операціями з нерезидентом на підставі податкових накладних зареєстрованих із запізненням (п.201.12 ст. 201)

 • Запровадження касового методу виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту для підприємств паливно-енергетичного комплексу (п.187.10.ст.187)

 • Відміна спеціального режиму оподаткування ПДВ для с/г підприємств, крім тваринництваСистема електронного адміністрування реалізації пального (статті 213, 216, 229-232)

 • Система електронного адміністрування реалізації пального (статті 213, 216, 229-232)

 • - введення акцизної накладної, як обов'язкового електронного документу, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку (статті 213, 216, 229-232)

 • - унеможливлення випадків реалізації на АЗС не облікованих обсягів пального, з яких не сплачений акцизний податок (статті 213, 216, 229-232)

 • - зміна одиниці виміру пального з кілограмів на літри приведених до температури 150С, для яких встановлено ставки акцизного податку (загальноєвропейська практика) (стаття 215)

 • - доповнення переліку підакцизного пального рядом товарних позицій, які сьогодні використовуються для змішування та отримання готових видів пального без сплати акцизного податку; (пп. 215.3.4)

 • Поступове збільшення протягом 3 років ставок акцизного податку на спирт, алкогольні та тютюнові вироби (у 2016, 2017 та 2018 роках - індексація ставок (15% алк. та 20% тютюн) (ст. 215)Базова ставка ПДФО - 10% (чинна 15/20%) (пункт 167.1)

 • Базова ставка ПДФО - 10% (чинна 15/20%) (пункт 167.1)

 • Ставка 5% - на дивіденди, які виплачуються платниками розподіленого прибутку (пункт 167.2)

 • Ставка 20% - на дивіденди, які виплачуються не платниками розподіленого прибутку, на виграші, призи, подарунки (пункт 167.3)

 • Нова система оподаткування доходів від провадження діяльності (в т.ч. підприємницької) на загальній системі оподаткування

 • 1 категорія – дрібна одноосібна діяльність (нова) (стаття 177)

 • 2 категорія – “пом'якшена” загальна система (нова) (п.178.14 ст. 178)

 • 3 категорія – стандартна загальна система (діюча) (п.178. 1 – 178.14 ст.178)

 • Трансформація податкової соціальної пільги у вдосконалену систему податкових знижок (п.166.6 ст.166)

 • Збільшення до 10 000 грн. порогу для оподаткування пенсій за ставкою 80% (п.164.2.19, п.167.4)

 • Розширення кола осіб першого ступеня споріднення при оподаткуванні спадщини (+ дід, баба, онуки, рідні брати та сестри) (пп.14.1.263)

 • Встановлення розподілу 50/50 сплачуваного ПДФО між місцевими бюджетами за місцем проживання та за місцем роботи за заявою платника податку (пп.168.4.2)

 • Унормування оподаткування податковими агентами доходів не ідентифікованих фіз. осіб (пп.164.2.17)Дрібна одноосібна діяльність – сплата ПДФО за фіксованою ставкою

 • Дрібна одноосібна діяльність – сплата ПДФО за фіксованою ставкою

 • фізичні особи не зареєстровані як підприємці без права найму інших осіб (п.177.1.)

 • види діяльності – роздрібна торгівля; надання побутових послуг населенню; традиційні народні промисли (перелік встановлюється місцевою радою) (п.177.7.)

 • обсяг річного доходу до 250 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2015 році – 304,5 тис. грн.) (п.177.1)

 • реєстрація: заявочний принцип з поданням заяви до органу місцевого (п.177.2) самоврядування (сільради, міськради, райради тощо). Місцевий орган самоврядування повідомляє орган ДФСУ про таку заяву. Орган ДФСУ бере таку фізособу на податковий облік як платника ПДФО за фіксованим розміром

 • розмір податку: фіксований розмір ПДФО в місяць 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2015 році – 121,8 грн. у розрахунку на місяць) (п.167.5 та 177.4)

 • звітний період: календарний рік, за який подається декларація спрощеної форми про доходи, отримані від здійснення такої діяльності (п.177.6.)

 • відсутність вимог щодо державної реєстрації підприємцем (п.177.1)

 • відсутність вимог щодо ведення обліку доходів і витрат (п.177.5)

 • самостійне визначення бази нарахування ЄСВ (діюча норма ЗУ про ЄСВ)“Пом'якшена” загальна система – сплата ПДФО з прибутку

 • “Пом'якшена” загальна система – сплата ПДФО з прибутку

 • фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (п.178.14)

 • види діяльності – обмежені, подібні до єдиного податку (178.14.2)

 • кількість найманих працівників не обмежена;

 • обсяг річного доходу – до 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2015 році – 4,872 млн. грн.); (пп. 178.14.1)

 • об'єкт оподаткування: дохід – різниця між доходами та витратами (тобто прибуток); (пп.178.14.5)

 • ставка податку: 10% (пп.178.14.4)

 • спрощений облік доходів і витрат за касовим методом (пп.178.14.6)

 • спрощені вимоги до підтверджуючих документів (в т.ч. довільної форми з обов’язковим зазначенням реквізитів, що ідентифікують контрагента) (пп.178.14.18.4)

 • право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та легкових автомобілів) (пп.178.14.18)

 • перенесення збитків, понесених у звітному році, на наступні роки до повного погашення;(пп.178.14.5.)

 • звітний період: календарний рік (пп.178.14.7)

 • сплата: щоквартально авансовими платежами (пп.178.14.8.)

 • відсутність вимог до обов'язкової реєстрації платником ПДВ (пп.178.14.20)

 • Не застосування РРО платниками з обсягом доходу до 1 млн. грн. (пп.178.14.23)

 • Надання права на застосування податкової соціальної знижки на загальних підставах (п.166.6)

 • самостійне визначення бази нарахування ЄСВ (діюча норма ЗУ про ЄСВ)Стандартна загальна система оподаткування доходів підприємців - діюча

 • Стандартна загальна система оподаткування доходів підприємців - діюча

 • обсяг річного доходу - понад 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (п.178.1)

 • платник ПДВ на загальних підставах (п.178.11.)

 • об'єкт оподаткування: прибуток (різниця між доходом та витратами);(п.178.2)

 • повноцінний облік доходів і витрат на підставі документів, які відповідають вимогам бухгалтерського обліку (п.178.10)

 • ставка податку: 10% (п.178.1)

 • щоквартальні авансові платежі ПДФО (пп.178.5.1)

 • річна декларація та остаточний розрахунок ПДФО за звітний рік (пп.178.5.2, 178.5.3)

 • самостійне визначення бази нарахування ЄСВ (діюча норма ЗУ про ЄСВ)Трансформація податкової соціальної пільги через удосконалення системи податкових знижок

 • Трансформація податкової соціальної пільги через удосконалення системи податкових знижок

 • збереження діючих податкових знижок (на навчання, страхування, придбання доступного житла, погашення процентів за іпотечним кредитом, на благодійні внески тощо) (ст.166)

 • застосовується за наслідками звітного року за самостійним рішенням платника податку (п.166.6)

 • знижка надається одному з членів сім’ї (пп.166.6.1)

 • умова надання - дохід на одного члена сім’ї за звітний рік у місячному розрахунку не перевищує 2-х розмірів мінімальної заробітної плати (за 2015 рік – 2436 грн.) (пп.166.6.3)

 • враховуються всі отримані за рік доходи (не тільки заробітна плата) (пп.166.6.4)

 • процедура попереднього узгодження сум податкової соціальної знижки з контролюючим органом: у період з 1 березня до 1 грудня наступного за звітним роком платник подає заяву до органу ДФС із зазначенням ідентифікаційних номерів або паспортних даних членів сім’ї. Орган ДФС розраховує річний дохід сім’ї та повідомляє заявнику чи має він право на податкову знижку та в якій сумі. Якщо платник згоден з розрахованою йому сумою – він подає річну податкову декларацію, за якою одержує повернення частки ПДФО (пп.166.6.5)

 • розмір податкової соціальної знижки – дохід платника у місячному розрахунку зменшується на розмір однієї мінімальної заробітної плати (у 2015 році – 1218 грн.) за кожну особу сім'ї (пп.166.6.2)Єдина ставка ЄСВ 20% (пп. 4 п. 2 розділу ІІ)

 • Єдина ставка ЄСВ 20% (пп. 4 п. 2 розділу ІІ)

 • Скасування максимальної величини бази нарахування ЄСВ (пп. 1 п. 2 розділу ІІ)

 • (чинна модель: більше 70 ставок від 33,2% до 49,7% для 52 класів професійного ризику виробництва, середньозважена ставка 41%, максимальна величина бази - 17 розмірів прожиткового мінімуму)

 • Скасування ЄСВ, що утримується із заробітної плати (доходу) робітників (фізичних осіб) – 2%, 2,6%, 2,85%, 3,6% та 6,1% (пп. 4 п. 2 розділу ІІ)

 • Встановлення для всіх самозайнятих осіб єдиної бази нарахування ЄСВ - суми, що визначається такими платниками самостійно для себе (але не менше мінімального страхового внеску) (пп. 4 п. 2 розділу ІІ)

 • Поширення на самозайнятих осіб страхового покриття на випадок тимчасової втрати працездатності та нещасного випадку на виробництві (сьогодні добровільна участь) (пп. 4 п. 2 розділу ІІ)

 • Зарахування ЄСВ з доходу понад 17 мінімальних зарплат на персоніфікований рахунок фізичної особи в Ощадному банку з виплатою при настанні пенсійного віку – до повноцінного запровадження системи накопичувального пенсійного страхування (пп. 8 п. 2 розділу ІІ)

Встановлення обмежень, які зменшать ризики використання платників єдиного податку у схемах оптимізації платниками на загальній системі оподаткування:

 • Встановлення обмежень, які зменшать ризики використання платників єдиного податку у схемах оптимізації платниками на загальній системі оподаткування:

 • Заборона застосування спрощеної системи оподаткування для:

  • фізичних осіб – підприємців, які ведуть господарську діяльність з юридичними особами та одночасно перебувають з ними у трудових відносинах (пп. 291.5.10)
  • платників 2 групи, які здійснюють виробництво, постачання, продаж (реалізацію) верхнього одягу з хутра та натуральної шкіри (п. 291.4);
  • платників 2 групи у сфері готельного господарства, об'єкти яких відповідають категорії 3, 4, і 5 зірок (п. 291.4)
  • суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства в межах одного закладу (бару, кафе, їдальні, кухні тощо) разом з іншими суб'єктами господарювання, незалежно від обраного ними системи оподаткування (пп. 291.5.9)
 • Заборона застосування спрощеної системи оподаткування при виробництві, постачанні, продажу (реалізації) дорогоцінних металів, каміння, напівдорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, окрім надання послуг населенню з ремонту ювелірних виробів (п. 291.5)Зміна ідеології справляння податку (стаття 267 та 268)

 • Зміна ідеології справляння податку (стаття 267 та 268)

 • Об'єкт оподаткування: автомобілі вартістю понад 1 млн. гривень віком до 5 років – сьогодні автомобілі з об'ємом двигуна понад 3000 см. куб. віком до 5 років (пп. 267.2.1)

 • Визначення об'єкту оподаткування: середньоринкова вартість, враховуючи марку, модель, рік випуску, тип та об’єм циліндрів двигуна, тип коробки передач, пробіг автомобіля (сьогодні не враховується) (пп. 267.2.1)

 • Ставка податку без змін – 25 тис. грн. в рік (діюча норма пп. 267.4)

 • Інформація про вартість розміщується на сайті Мінекономіки (сьогодні вже працює) (пп. 267.2.1)

 • Призупинення сплати податку на період викрадення автомобіля (пп. 268.6.8)визначення платниками рентної плати виключно первинних водокористувачів, які здійснюють фактичне вилучення води з водних об'єктів та отримують дохід від використання води (сьогодні платниками є споживачі води) (п. 255.1 п. 255.11)

 • визначення платниками рентної плати виключно первинних водокористувачів, які здійснюють фактичне вилучення води з водних об'єктів та отримують дохід від використання води (сьогодні платниками є споживачі води) (п. 255.1 п. 255.11)

 • не будуть платниками фізичні особи, які використовують воду для власних потреб в некомерційних цілях (свердловини, криниці тощо) (п. 255.2 статті 255)

 • індексація ставок на індекс цін виробників (26,5%) (п. 255.5)

 • Наслідки:

 • - зменшення кількості платників із 150 тисяч до 15-20 тисяч

 • - збільшення надходжень за рахунок 25-35 відс. частки обсягів споживання води вторинними водокористувачами, які сьогодні звільнені від сплати на питні та санітарно-гігієнічні потреби (у тому числі й населення)

 • - удосконалення контролю за формуванням тарифів на надання комунальних послуг з водопостачанняіндексація ставок на індекс цін виробників (26,5%) (стаття 253-253)

 • індексація ставок на індекс цін виробників (26,5%) (стаття 253-253)Запровадження електронного кабінету платника податків - Он-лайн доступ платників податків до управління особовим рахунком (облік платежів, авансів, переплат, заліки, податковий борг) (Ст. 421)

 • Запровадження електронного кабінету платника податків - Он-лайн доступ платників податків до управління особовим рахунком (облік платежів, авансів, переплат, заліки, податковий борг) (Ст. 421)

 • Перехід до нової системи апеляційних оскаржень платниками рішень контролюючих органів – другій рівень апеляцій переміщується до Міністерства фінансів (Ст. 55)

 • Перехід до нової структури фіскальних органів: податкові інспекції здійснюватимуть лише сервісні функції та не матимуть функції податкового контролю (Ст. 41)

 • “Демілітаризація" податкового контролю - ліквідація податкової міліції та створення нового правоохоронного органу (Служби фінансових розслідувань) у складі Міністерства фінансів (розділ XVIII2)

 • Запровадження інституту податкових консультантів з використанням найбільш вдалого досвіду Польщі та Німеччини (забезпечення якості надання бухгалтерських послуг, допомога у сплаті податків, складанні звітності, представлення інтересів платника у суді та податкових органах) (окремий закон)Реалізація адміністративної реформи – розділення функцій «формування» та «реалізації» державної фіскальної політики (стаття 191, 192, 54-60, 61)

 • Реалізація адміністративної реформи – розділення функцій «формування» та «реалізації» державної фіскальної політики (стаття 191, 192, 54-60, 61)

 • Мінфін – як єдиний центр прийняття управлінських рішень у сфері бюджетно-фіскальної політики, зокрема, у сферу відповідальності міністерства переходять:

 • - функції аналізу та прогнозу сплати податків; (стаття 191, 192)

 • - інформаційне забезпечення - бази даних, окрім реєстрів (неможливість викривлення податкової інформації); (статті 71-74)

 • - політика обліку платників та планування їх перевірок; (статті 63-66)

 • - рівень касації скарг (право на скасування рішень контролюючих органів) (статті 54-60)

 • ДФС втрачає право будь-якої законодавчої та нормативної ініціативи та діє виключно за правилами та процедурами розробленими Мінфіном (процедурний безлад та знущання над бізнесом припиняються) (статті 54-60)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка