Сучасні організації функціонують у постіндустріальному суспільствіДата конвертації12.12.2016
Розмір445 b.Сучасні організації функціонують у постіндустріальному суспільстві

 • Сучасні організації функціонують у постіндустріальному суспільстві

 • Остання чверть ХХ ст. – входження до нової економіки – економіки знань

 • Здатність країни до створення знань, зокрема наукових, їх поширення та ефективне використання для розвитку виробництва стають у такій економіці основними факторами зростання поряд з традиційними джерелами – інвестиціями й трудовими ресурсами • “Не можу знайти потрібні мені документи!”

 • “Чому ми не знали про це раніше? Можна було б стільки часу зекономити!”

 • “Не можу зв'язатися з потрібною мені людиною швидко, коли мені потрібна інформація!”

 • “Колега звільнився, і тепер ніхто не знає, як це робити!”

  • Саме у таких життєвих ситуаціях організації починають усвідомлювати, що їм потрібно дещо, що називається Управлінням Знаннями


Упровадження управління знаннями як складова професіоналізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування має забезпечити:

 • Упровадження управління знаннями як складова професіоналізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування має забезпечити:

  • підвищення ефективності комунікацій між органами влади всіх рівнів
  • налагодження ефективного діалогу влади з громадськістю
  • формування та функціонування віртуальних спільнот професіоналів («спільноти практики» – community of practice)
  • проведення дистанційного навчання та консультування на робочому місці державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад


За підтримки DESPRPO у 2011–2012 рр.:

 • За підтримки DESPRPO у 2011–2012 рр.:

 • проведено низку навчальних і науково-комунікативних заходів

 • створюється спеціалізований Інтернет-портал

 • успішно реалізовано декілька пілотних е-курсів для практиків місцевого самоврядування та слухачів магістратур за спеціальностями «Публічне адміністрування» та «Державна служба»

 • реалізовується спільно з Державним фондом підтримки місцевого самоврядування пілотний проект “Інновації та розвиток місцевого самоврядування!”

 • готується навчальний посібник для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядуванняЦінності, які мотивують та забезпечують ефективне управління знаннями в організації та спільноті практики: 

 • Цінності, які мотивують та забезпечують ефективне управління знаннями в організації та спільноті практики: 

  • 1. Довіра (в епоху мозаїчності знань без неї неможливий розвиток)
  • 2. Відкритість (до сприйняття нового, іншого, до взаємного збагачення знаннями)
  • 3. Повага (до думки, ставлення, підходу, поглядів …)
  • 4. Гармонія («в душі та навколо неї»)
  • 5. Відповідальність («знання – це сила», а сила має бути соціально відповідальною)


Добровільне віртуальне об'єднання професіоналів / або усіх зацікавлених задля вирішення практичних проблем

 • Добровільне віртуальне об'єднання професіоналів / або усіх зацікавлених задля вирішення практичних проблем

 • Об'єднання практиків, залучених у СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, спрямованих на пошук нових ідейСпільноти підтримки – пропонують учасникам спільноти форум для допомоги у повсякденній професійній діяльності

 • Спільноти підтримки – пропонують учасникам спільноти форум для допомоги у повсякденній професійній діяльності

 • Спільноти кращої практики – розробляють і поширюють кращі практики, настанови, методичні процедури за потребвми учасників

 • Спільноти розповсюдження знаньорганізація, управління й трансфер “зводів знань” з яких учасники можуть ”підпитуватись”

 • Інноваційні спільноти – створення “проривних” / інноваційних ідей, нових знань та нових практикМережа місцевого самоврядування, Велика Британія

 • Мережа місцевого самоврядування, Велика БританіяПортал розробляється НАДУ за підтримки проекту DESPRO, і має на меті стати

 • Портал розробляється НАДУ за підтримки проекту DESPRO, і має на меті стати

  • точкою доступу до існуючих ресурсів в Інтернеті, які є корисними державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування у їх щоденній роботі
  • платформою для е-навчання
  • простором «вільного спілкування» для службовців
  • платформою для створення спільнот практик у сфері публічного управління
  • ресурсом «зрощування» громадянського суспільства
  • «Вікном» у світ надання якісних публічних послуг (доступ до кращих світових практик)
  • бенчмаркінговим ресурсом (оцінювання та порівняння)
Учасники: посадови особи місцевого самоврядування, які мають наміри подати проектну пропозицію на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 • Учасники: посадови особи місцевого самоврядування, які мають наміри подати проектну пропозицію на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 • Не традиційний е-курс, а поєднання

  • просвіти
  • консультування
  • створення спільнот практики(ів)
 • Максимальне залучення й поглинання потенційних учасників Конкурсу

 • Гнучкий контент під потреби замовника й учасників

 • Не команда, а “спільнота практики” експертів і тьторів7 модулів е-навчання

 • 7 модулів е-навчання

  • Стартовий модуль
  • 5 тем
  • Завершальний модуль
 • Всеукраїнський форум спільнот практики

  • Загальний форум
  • Тематичні форуми
  • Експертний форум
  • Форум представників Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 • “Глосарій висловлювань/вражень”

  • “Цитата дня”


Вивчення матеріалів курсу

 • Вивчення матеріалів курсу

  • презентації та додаткові матеріали
 • Участь у форумах

  • “Знайомство”
  • Форуми загального та групового обговорення за темами
  • Посилання на складові Всеукраїнського форуму спільнот практики
  • “Форум побажань”
 • Виконання індивідуальних завдань

 • Самооцінювання проектної пропозиції за темами

 • Підготовка документів WikiБазова навчальна програма

 • Базова навчальна програма

 • Система оцінювання

  • успішне опанування – від 70 до 100 балів
 • Щотижнева робота спільноти тьюторів та експертів над адаптацією дизайну та контенту кожної темою

  • Розробка дизайну (Маматова Т.)
  • Обговорення дизайну, подання пропозицій щодо ресурсів, завдань, бланків самооцінювання (спільнота тьюторів та експертів
  • Оновлення дизайну та контенту
Необхідність упровадженнях очної сесії

 • Необхідність упровадженнях очної сесії

  • F2F з тьютором, знайомство з оболонкою
 • Створення бази тьюторів

  • Посилити напрям підготовки тьюторів (у тому числі, з активних учасників пілотного е-навчання 2012 року) і практики тьюторства
 • Створення бази експертів

  • Науковці, практики, представники Фонду, ОМС, НДО, донорських організацій
 • Внесення змін у календарний графік е-навчання

  • Регіональні інформаційні семінари у жовтні-грудні
  • Е-навчання у листопаді-грудні
  • Подальше консультування і спілкування учасників на платформі – січень-червень
 • Удосконалення змістовного наповнення

 • ПОСИЛИТИ СКЛАДОВУ СПІЛКУВАННЯ У СПІЛЬНОТАХСпільнота практиків: інновації в місцевому самоврядуванні (на прикладі організації дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування у рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) : навч. посіб. / О. Тертишна (кер. авт. колективу) [та ін.] ; за заг. ред. О.Рафальського, С. Малікова. – К. : Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 2012. – 152 c.

 • Спільнота практиків: інновації в місцевому самоврядуванні (на прикладі організації дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування у рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) : навч. посіб. / О. Тертишна (кер. авт. колективу) [та ін.] ; за заг. ред. О.Рафальського, С. Малікова. – К. : Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 2012. – 152 c.орієнтація на написання проекту у реальному часі навчання

 • орієнтація на написання проекту у реальному часі навчання

 • оновлення матеріалів курсу з урахуванням нової методики конкурсного відбору проектів та програм

 • організація доступу учасників до широкої інформаційно-методичної бази та джерел щодо підготовки проектів та програм місцевого та регіонального розвитку

 • посилення набору інструментів е-платформи для розвитку та активізації творчої роботи спільнот практик

 • створення нової системи оцінювання

 • підготовка групи фасилітаторівТема 1. Пріоритети – проблеми – актуальність

 • Тема 1. Пріоритети – проблеми – актуальність

 • Тема 2. Інновації в місцевому самоврядуванні

 • Тема 3. Команда проекту та підготовка концепції проекту

 • Тема 4. Планування проекту (основи проектного менеджменту)

 • Тема 5. Оцінювання успішності та моніторинг реалізації проектів

 • Тема 6. Рішення щодо проектної пропозицій прийнято, що далі?Тестування – 5 по 7 (35)

 • Тестування – 5 по 7 (35)

 • Факультативне завдання – 5-10

 • Кейс у команді – 25

 • Форуми (від фасилітаторів) – 20

 • Від тьютора – 5

 • Від учасників – 5

 • Тест самооцінювання – 5

 • Тест по метод. Конкурсу – 10

так, постійно - 45 %

 • так, постійно - 45 %

 • час від часу - 26 %

 • тільки на початку - 9 %

 • тільки наприкінці - 4 %

 • не брав - 16 %

Усвідомлення того, що від «якості»

 • Усвідомлення того, що від «якості»

 • команди залежить «якість» проекту - 62%

 • Досвід роботи в команді - 39%

 • Актуалізував почуття особистої

 • відповідальності - 28%

 • Розуміння, що краще зробити

 • все самому - 12%

 • Підтвердив свої організаторські навички - 6,5%

 • Нічого корисного - 3,6%Наступний е-курс планується повести у жовтні-листопаді 2014 р.

 • Наступний е-курс планується повести у жовтні-листопаді 2014 р.

 • Запрошуємо!!!Каталог: news -> doc -> 2014
2014 -> Недостатня ефективність служби в органах місцевого самоврядування, зокрема
2014 -> Практики управління знаннями при наданні публічних послуг
doc -> Розвиток лідерства необхідно розглядати в контексті визнання і підтримки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як конкурентоспроможного, привабливого місця праці, здатного привернути та утримати найкращі кадри
2014 -> Запровадження інноваційних технологій оцінки сталості розвитку територій як шлях формування аналітичного підґрунтя розробки стратегій і програм
doc -> В. П. Рибачук Центp дослiджень науково-технiчного потенцiалу та iстоpiї науки iм. Г. М. Добpова
doc -> Варто запозичити досвід англосаксонських країн


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка