Сучасні погляди на ревматизм(ревматичну гарячку та інфекційний ендокардит), принципи діагностики,лікування та профілактикиДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА РЕВМАТИЗМ(РЕВМАТИЧНУ ГАРЯЧКУ ТА ІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНДОКАРДИТ),   ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ,ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ

 • доц. Гребеник Мар'ян Васильович


 Історичні віхи вивчення ревматизму

 • ХVІІ ст. – Томас Сайденхем - описання гостого поліартриту як самостійного захворювання (типова ревматична гарячка)

 • 1635 р. - Ballonius – запропопонував термін

 • “р е в м а т и з м”

 • 1788 р. - Pitcairn – відзначає часте ураження серця при ревматизмі

 • 1815 р. - Mathey – “Вивчення ревматизму серця”

 • 1818 р. – Ф.Волковинський “Історія ревматичного кардиту”

 • 1832, 1835, 1840 – Ж.Буйо

 • 1836 р. – Г.І.Сокольський “О ревматизме мышечной ткани сердца»«…тиранічний закон Буйо, який встановив тісний зв’язок ревматичного артриту і кардиту»:

 • "захворювання, яке називається гострий суглобовий ревматизм, при більш детальному і серйозному розгляді виглядає як запалення системи серозно - фібринозних оболонок взагалі. Перикард, що належить до числа серозно-фіброзних мембран, вражається ревматизмом. Спостерігається і гостре запалення внутрішньої серозно - фібринозної оболонки, яке до моїх досліджень ніколи під спеціальною назвою не описувались, а мною названо ендокардитом, оскільки я для мембрани серцевих порожнин вибрав назву ендокард. Це запалення серед серцевих захворювань грає значну роль, тому його перехід в хронічне скрите запалення приводить до дуже важливих змін серцевих клапанів ....Без сумніву, в етіології цього запалення перше місце належить ревматизму.“

 •   РЕВМАТИЗМ - хвороба БУЙО – СОКОЛЬСЬКОГО (А.І.Нестеров) Статистика ревматизму

 • Поширеність ревматичної гарячки:

 • в індустріально розвинених країнах - 0,005 %

 • в країнах, що розвиваються - 0,01 %

 • в Україні -0,066 % ! ?

 • (2002 р.)Визначення нозології

 • Р Е В М А Т И З М - СИСТЕМНЕ ЗАПАЛЬНЕ ТОКСИКО-ІМУННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ, З ПЕРЕВАЖНОЮ ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЦЕСУ В СЕРЦЕВО-СУДИННІЙ СИСТЕМІ, СЕРЕД СХИЛЬНИХ ДО НЬОГО ОСІБ, ПЕРЕВАЖНО 5 – 17 РОКІВ, ЩО ЕТІОЛОГІЧНО ПОВ’ЯЗАНЕ З ß- ГЕМОЛІТИЧНИМ СТРЕПТОКОКОМ ГРУПИ А ПЕВНОГО СЕРОТИПУЕтіологічні аспекти ревматичної гарячки

 • РЕВМАТИЗМ – ЦЕ СТРЕПТОКОКОВИЙ СЕПСИС У СЕНСИБІЛІЗОВАНОМУ ОРГАНІЗМІ” М.Д.Стражеско

ЛАНКИ ЕПІДПРОЦЕСУ ПРИ РГ

 • ІІ. Макроорганізм

 • Сприйнятливість:

 • -тварини не хворіють -?

 • -діти раннього віку -?

 • -роль імунітету – захворює лише 3 %

 • Ризик рецидиву 6 –13 р. вищий, ніж після 25 р.Патогенетичні аспекти РГ

 • ІМУННА ПРИРОДА РГ за Mc. Carty:

 • латентний період 3 тижні

 • титр антитіл АСЛ і АСК, γ-глобуліни - підвищені

 • позитивний профілактичний ефект пеніцилінів

 • експеримент. підтверджння імунних ушкоджень

Патоморфологія ревматизму

 • Дезорганізація сполучної тканини (А.І. Струков)

 • Мукоїдне набухання

 • Фібриноїдні зміни

 • Гранулематоз

 • СклерозДіагностика ревматизму

 • О.А.Кисель (1859-1938): "Ревматизм у детей" ( 1940) -..."Для ревматизма абсолютными признаками являются ревматические узелки, круговая эритема, хорея и особая форма артрита, быстро переходящая с одного сустава на другой. Наличие только одного из этих признаков окончательно решает вопрос о наличии ревматизма у ребенка. Может быть, к абсолютным признакам следовало бы отнести совершенно своеобразное поражение сердца при ревматизме,так как при поражении сердца у детей от других причин подобной клинической картины мы не наблюдаем. Для поражения сердца ревматического происхождения характерно постоянное прогрессирование порока сердца, причем нередко в это время больной ни на что не жалуется". Діагностичні критерії РГ

 • Т.Джонс –1944р., перегляд ARA - 1965,1982 рр.

 • прийняті ВООЗ -1987р., AHA –1992 р. Діагностичні критерії РГ

 • Клінічні:

 • Ревматичний анамнез

 • Артралгії

 • Гарячка

 • Лабораторні:

 • Реактанти гострої фази (неспецифічні ознаки запалення)

 • Подовження P-Q Діагностичні критерії РГКАРДИТ

 • ЗАПАЛЬНИЙ СИНДРОМ

 • СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ

 • КАРДІОМЕГАЛІЯ

 • ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВІ ШУМИ

 • АРИТМІЇ І БЛОКАДИ

 • Важкість кардиту: дилятація + СНПОЛІАРТРИТ

 • УРАЖЕННЯ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ

 • МІГРУЮЧИЙ ХАРАКТЕР АРТРИТУ

 • ШВИДКОПЛИННІСТЬ ПРОЦЕСУ

 • ЕФЕКТ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

 • ВІДСУТНІСТЬ ДЕФОРМАЦІЙ

 • ПОВНЕ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯМАЛА ХОРЕЯ

 • ХОРЕІНІЧНИЙ ГІПЕРКІНЕЗ

 • М’ЯЗЕВА СЛАБКІСТЬ

 • СТАТОКООРДИНАТОРНІ ПОРУШЕННЯ

 • СУДИННА ДИСТОНІЯ

 • ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИХореїнічний гіперкінезКІЛЬЦЕПОДІБНА ЕРИТЕМА

 • ERYTHEMA

 • ANNULARE,

 • MARGINATUM

 • « абcолютна ознака акт.

 • ревматизму»!Клінічні прояви ревматизму

 • КЛІНІЧНІ ФОРМИ

 • СУГЛОБОВА

 • (з ураженням шкіри)

 • СЕРЦЕВА

 • МОЗКОВА

 • (нейроревматизм)

 • ЗМІШАНА (вісцеральна)Клінічна КЛАСИФІКАЦІЯ ревматичної гарячки (2001 р.)КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ АКТИВНОСТІ РЕВМАТИЗМУ (А.І.Нестеров, 1973, В.А.Насонова, !979,1989)

 • І ст.(мінімальний):

 • в’ялоперебігаючий або латентний ревмокардит,

 • – артралгії, еритема, вузлики,

 • невиражені ознаки хореї, енцефаліту

 • ІІ ст.(помірний):

 • – підгострий або рецидивний кардит, кардит з СН,

 • – поліартрит, плеврит, нефрит, серозит

 • ІІІ ст. (максимальний):

 • – панкардит, гострий або підгострий диф.міокардит з СН,

 • --полісерозитиЛАБОРАТОРНІ КРИТЕРІЇ АКТИВНОСТІ РЕВМАТИЗМУ (А.І.Нестеров, 1973, В.А.Насонова, !979,1989)ПЕРЕБІГ РЕВМАТИЗМУ

 • ГОСТРИЙ

 • ПІДГОСТРИЙ

 • ЗАТЯЖНИЙ

 • ЛАТЕНТНИЙ

 • РЕЦИДИВНИЙОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕВМАТИЗМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • Відносна стабілізація в більшості країн (5 випадків на 100000 населення)

 • N.B. спалах РГ у США (1985-1987 рр.) -18,1/100тис. (P.Pope, 1990)

 • Збільшення випадків латентного ревматизму

 • тенденція до початку хвороби в 20 –30 віці

 • збільшення випадків ревматизму без ураження клапанного апарату серцяДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА РЕВМАТИЗМУ

 • За ураженням суглобів

 • Реактивний артрит

 • Ревматоїдний артрит

 • Паліндромний ревматизм

 • Вовчаковий синдром

 • СаркоїдозДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДИФУЗНОГО НЕРЕВМАТИЧНОГО МІОКАРДИТУ (NYHA)

 • В Е Л И К І

 • ПЕРЕНЕСЕНА ІНФЕКЦІЯ З РОЗВИТКОМ В НАСТУПНІ 10 ДІБ:

 • застійної СН

 • кардіогенного шоку

 • синдрому МЕС

 • патзмін на ЕКГ

 • підвищення активності

 • КФК,МВ-КФК,ЛДГ,ЛДГ1Клінічні особливості неревматичного міокардиту

 • - скорочений або відсутній латентний період між інфекцією і проявами міокардиту

 • - переважання осіб середнього віку

 • - поступовий розвиток хвороби без виражених ознак активності запального процесу

 • - дисоціація між вираженістю кардиту і “скупими” лабораторними даними

 • - домінування скарг кардіального характеру

 • (кардіалгії, серцебиття задишка), їх постійність, резистетнтність до судинних і анальгетичних препаратів

 • - повільна динаміка на фоні протизапальної терапії

 • - наявність змін ЕКГ(100%) і порушень ритму (20%)ДІАГНОСТИКА НЦД (NYHA)

 • РЕСПІРАТОРНІ СКАРГИ:

 • “дихання із зітханням”, “нездатність” зробити глибокий вдих, незадоволеність повнотою вдиху, відчуття ядухи, задишка.

 • СЕРЦЕВІ СКАРГИ:

 • серцебиття, кардіалгії, дискомфорт.

 • АСТЕНІЯ:

 • підвищена нервова збудливість, головокружіння, знепритомнення,

 • дискомфорт в натовпі,

 • немотивована загальна слабкістьДІАГНОСТИКА НЦД

 • ДОДАТКОВІ ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ

 • (за Levander-Lindgren)

 • “Дихання з зітханнями” під час огляду

 • Лабільність пульсу і артеріального тиску

 • Збільшення ЧСС на 20 уд/хв в положенні стоячи впродовж 8 хв (симпатикотонічний ортостатизм)

 • Підвищений дермографізм

 • Депресія ST та інверсія Т в спокої, що поглиблюється в ортостазі

 • Низька фізична працездатність (при велоергометрії)

 • Підвищення сухожильних рефлексівЛІКУВАННЯ РЕВМАТИЧНОЇ ГАРЯЧКИ

 • ЕТІОТРОПНА ТЕРАПІЯ:

 • Бензилпеніцилін (пеніцилін G) –1,5 – 4 млн. Од./добу 5(?!) –10 днів і перехід до вторинної профілактики

 • або еритроміцин 0,25 * 4р./д. 7-10 днів - “ -

 • або кларитроміцин 0,25 * 2р./д 5днів - “ –ЛІКУВАННЯ РЕВМАТИЧНОЇ ГАРЯЧКИ

 • ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ

 • (схема за Taranta, Stollerman):

 • Атралгія,артрит з мін.проявами –анальгетики типу кодеїну;

 • Помірний або тяжкий артрит – АСК 90 –100 мг/кг/д 2 тижні, 60-70 мг/кг/д наступні 6 тижнів;

 • Кардит з СН і суглобовими проявами (або без них) – ГКС 40 – 60 мг/д –2 –3 тижні з поступовим зниженням і відміною за 3 тижні

 • Діклофенак – натрію 150 мг/д 3 міс і до завершення атакиПервинна профілактика ревматизму

 • Гострий стрептококовий тонзилофарингіт:

 • Амоксацилін 1,0 –1,5 г/д 10 днів

 • При наявності ФР

 • – бензилпеніцилін 1,5 –4,0 г/д 5 днів

 • -біцилін 1500000 одноразово

 • -екстенцилін 2400000 одноразовоВторинна профілактика ревматизму

 • КРУГЛОРІЧНА: біцілін–5 1500000 1 раз в 3-4 тижні або екстенцилін 2400000 1 раз в 3-4 тижні до досягнення 18- (25 – при ураженнях серця) річного віку і не менше 5 років після останнього рецидиву

 • Сезонна: А С К

 • Н П З С

 • Поточна: пеніцилін 10 днів ???

 • профілактика інф.ендокардиту !ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ

 • Поширеність

 • США 38,0 – 92,9 на 1 млн.нас.

 • Канада 20,0 – 25,0 на 1 млн.нас.

 • ПЕРВИННИЙ ЕНДОКАРДИТ 25 %* 59,9 %*

 • ВТОРИННИЙ ЕНДОКАРДИТ 75 %* 40,1 %*

 • -ревматичні вади серця - 20,3 %

 • -вроджені вади серця - 11,3 %

 • -атеросклеротичні вади - 3,5 %

 • *дані АНА,1997 *дані В.П.Тюрин,2001

 • Фактори: вік: >55років - > 5 раз, > 75 років - > 7 раз!

 • стать - чоловіча

ЕТІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ

 • ЗЕЛЕНЯЧИЙ СТРЕПТОКОК 25,1 %

 • СТАФІЛОКОК 24,8 %

 • ЕНТЕРОКОК 9,0 %

 • ГРАМНЕГАТИВНА ФЛОРА 1,2 %ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ

 • МОДИФІКОВАНІ КРИТЕРІЇ DUKE*

 • (D.Durack et al, 1994 з доповненнями В.П.Тюрина,1999)

 • А.Морфологічні:

 • - гістологічне підтвердження вегетацій, або в/с абсцесів;

 • - гістологічне виявлення м.о. при дослідженні вегетацій

 • В. Клінічні:

 • 1)позитивна гемокультура з двох і більше роздільних проб крові, взятих з інтервалом 12 год, або в усіх 3-4пробах, взятих впродовж 1год з інтервалом в 15 хв ;

 • 2)ЕхоКГ-ознаки вегетацій на клапанах серця, підклапанних структурах, абсцеси або дисфункція протезів клапанів**, виявлення ознак наростаючої клапанної регургітації

 • * Duke University Medical Center

 • **Для дослідження протезів клапанів рекомен.черезстрвавохідна ЕхоКГВерифікація інфекційного ендокардитуДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ

 • МОДИФІКОВАНІ КРИТЕРІЇ DUKE

 • 1-температура тіла 38 і більше

 • 2-ураження клапанів,що передує ІЕ

 • (вроджені і набуті вади серця, в/в наркоманія, інвазивні методи діагностики і терапії)

 • 3-судинні с-ми: арт.емболії, інфаркти легень, мікотичні аневризми,

 • с-м Лукіна, Дженуея

 • 4-імунні прояви: гломерулонефрит,

 • вузлики Ослера, плями Рота

 • 5-збільшення селезінки

 • 6-анемія, Hb < 120 г/лЧастота клінічних проявів інфекційного ендокардиту

 • Температура > 37,5 о - 94,6 %

 • Спленомегалія - 70,0 %

 • Емболії - 35,1 %

 • Гломерулонефрит - 27,7 %

 • Міалгії - 25,2 %

 • Міокардит - 23,3 %

 • “барабанні палички” - 4,5 %

 • С-м Лукіна - 3,0 %Класифікація інфекційного ендокардиту, рекомендована Українським товариством кардіологів (2000 р.)

 • І. Активність процесу: активний, неактивний

 • ІІ. Ендокардит природних клапанів: первинний, вторинний (травма, чужорідне тіло); ендокардит протезів клапанів.

 • ІІІ. Локалізація: аортальний клапан, мітральний клапан, трикуспідальний клапан, клапан легеневої артерії, ендокард.

 • ІV. Збудник: Грам+, Грам-, L-форми, рикетсії, гриби.

 • V. Стадія клапанної вади; стадія серцевої недостатності.

 • VІ. УскладненняЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ: ПРОБЛЕМИ І ПРОТИРІЧЧЯ

 • “...лікування ендокардитів справа безнадійна в більшості випадків” (W.Osler, T.Mc.Crae, 1912)

 • ПРОБЛЕМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО А/Б ТЕРАПІЇ:

 • поява L-форм збудників; -поєднання суперінфекції;

 • зниження імунітету; -зниження механізмів адаптації за рахунок високої сенсибілізації та дисбактеріозу;

 • розвиток автоімунних реакцій

 • ПРОТИРІЧЧЯ:

 • чутливість флори до а/б “in vivo” і “in vitro”не завжди співпадають!

 • думка про необхідність зміни а/б кожні 7-10 днів незалежно від ефекту невиправдана !

 • лікування продовжується до клінічного і бактеріологічного видужання, але не обов’язково не менше 6 тижнівЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ: сучасні терміни антибактеріальної терапії (США,1998)

 • Показання до 2-тижнево-

 • го курсу а/б терапії

 • ІЕ природних клапанів

 • Розміри вегетацій < 5 мм

 • Відсутність серцевої недостатності, недостатності аортального клапана і ін.ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ: тактика емпіричної терапії (AHA / ESC, 2004)

 • Гострий ІЕ

 • оксацилін + аміноглікозидЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ: СТРЕПТОКОКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ (ESC, 2004)ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ: СТРЕПТОКОКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ (ESK, 2004)ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ: СТРЕПТОКОКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ (ESK, 2004) (Категорія рекомендацій І, рівень доказів В)ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ СТАФІЛОКОКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ (ESC, 2004)

 • Режим А: ІЕ природніх клапанів

 • при метіцілінчутливих формах (MSSA):

 • оксацилін 12 г/д, в/в (4 тижні) +гентаміцин 3 мг/кг в/в, в/м одноразово або ч/з 8-12 год. 3–5 дн

 • при MSSA і алергії на пеніцилін:

 • ванкоміцин 30 мг/кг/д, через 12 год (4-6 тижнів) +гентаміцин 3 мг/кг в/в, ч/з 8-12 год. 3–5 дн

 • при метіцілінрезистентних формах (MRSA):

 • ванкоміцин 30 мг/кг/д, через 12 год (6 тижнів)ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ СТАФІЛОКОКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ (ESC, 2004)

 • Режим В: ІЕ протезованого клапана

 • MSSA - оксацилін 12 г/д, в/в кожні 6-8 год + ріфампіцин 900 мг/д в/в кожні 8 год (6-8 тижнів) +гентаміцин 3 мг/кг в/в, ч/з 8-12 год. в перші 2 тижні лікування

 • MRSA, CONS* - ванкоміцин 30 мг/кг/д, через 12 год (6 тижнів) + ріфампіцин 900 мг/д в/в кожні 8 год +гентаміцин 3 мг/кг в/в, ч/з 8-12 год. (6-8 тижнів, або 2 тижні при CONS)

 • * CONS -коагулонегативні стафілококи

 • ! Можливе застосування фторхінолонів при резистентності до аміноглікозидівЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ ЕНДОКАРДИТІ

 • ІНДЕКС ВИЛІКОВУВАННЯ ПРИ ІЕ

 • (при застосуванні відповідних а/б у осіб, що не вживають наркотиків):

 • зеленявий стрептокок - > 90 %

 • золотистий стафілокок - 60 – 75 %

 • ентерокок - 75 – 99 %

 • грибки - 40 – 50 %

 • (В.П.Тюрин, 2001)ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ: показання до оперативного втручання

 • Прогресування серцевої недостатності - 60-80 % *

 • - 56 % **

 • Неконтрольований інфекційний процес - 10 –19 % *

 • - >46 % **

 • Тромбемболічні ускладнення - 3 –14 % *

 • - 5 % **

 • Протезний інфекційний ендокардит - 3 –6 % *

 • Грибковий ендокардит

 • * Дані Тюрин В.П., госпіталь Н.Н Бурденко, 2001

 • ** Дані Руденко О.В. КНДІССХ, 1998ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ

 • Профілактику ІЕ слід проводити у випадках очікуваної бактеріемії

 • Обов’язковою є профілактика ІЕ у осіб із груп високого і середнього ризикуПроцедури, при яких рекомендують здійснювати профілактику ендокардиту

 • Стоматологічні

 • Екстракція зубів

 • Періодонтальні процедури

 • Імплантація і реімплантація зубів

 • Ендодонтальні процедури, які не торкаються верхівки зуба

 • Закладання антибіотикових волокон і ниток під ясна

 • Місцева ін’єкційна анестезія навколозубних зв’язокПроцедури, при яких рекомендують здійснювати профілактику ендокардиту

 • Дихальні шляхи

 • Тонзилектомія, аденоїдектомія

 • Втручання із травмуванням слизової дихальних шляхів

 • Ригідна бронхоскопіяПроцедури, при яких рекомендують здійснювати профілактику ендокардиту

 • Шлунково-кишковий канал

 • Склеротерапія варикозно розширених вен стравоходу

 • Дилятація стриктур стравоходу

 • Ендоскопічна ретроградна холангіографія

 • Хірургія жовчних шляхів

 • Хірургічні операції, які порушують цілісність слизової кишокПроцедури, при яких рекомендують здійснювати профілактику ендокардиту

 • Сечові шляхи

 • Хірургія пердміхурової залози

 • Цистоскопія

 • Бужування, дилятація уретриПроцедури, при яких не рекомендують здійснювати профілактику ендокардиту

 • Стоматологічні

 • Відновна стоматологія(оперативна і протезувальна) із застосуванням або без застосування ретракційної нитки

 • Місцеві ін’єкції анестетика (не в навколозубну зв’язку)

 • Ендодонтичне лікування (зубних каналів)

 • Післяопераційне зняття швів

 • Встановлення знімальних протезів

 • Знімання зубних відбитків

 • Корекція ортодонтних протезів

 • Випадіння молочних зубівПроцедури, при яких не рекомендують здійснювати профілактику ендокардиту

 • Дихальні шляхи

 • Ендотрахеальна інтубація

 • Фібробронхоскопія

 • Встановлення тимпаностомічної трубки

 • Шлунково-кишковий канал

 • Черезстравохідна ехокардіографія

 • ЕндоскопіяПроцедури, при яких не рекомендують здійснювати профілактику ендокардиту

 • Сечові шляхи

 • Вагінальна гістеректомія

 • Природні пологи

 • Кесарів розтин

 • Катетеризація уретри (неінфіковані тканини)

 • Дилятація і чистка уретри (неінфіковані тканини)

 • Медичний аборт (неінфіковані тканини)

 • Процедури стерилізації (неінфіковані тканини)

 • Встановлення/усунення внутрішньоматкових спіралей (неінфіковані тканини)Процедури, при яких не рекомендують здійснювати профілактику ендокардиту

 • Інші

 • Катетеризація серця, включно з балонною ангіопластикою

 • Імплантовані серцеві водії ритму, імплантовані дефібрилятори і коронарні стенти

 • Розтин чи біопсія хірургічно пошкодженої шкіри

 • ОбрізанняРекомендована профілактика при процедурах у ротовій порожнині, дихальних шляхах і стравоходіРекомендована профілактика при процедурах на сечо-статевих шляхах і шлунково-кишковому каналі (крім езофагеальних): високий ризикРекомендована профілактика при процедурах на сечо-статевих шляхах і шлунково-кишковому каналі (крім езофагеальних): високий ризик+алергіяРекомендована профілактика при процедурах на сечо-статевих шляхах і шлунково-кишковому каналі (крім езофагеальних): середній ризикРекомендована профілактика при процедурах на сечо-статевих шляхах і шлунково-кишковому каналі (крім езофагеальних): середній ризик+ алергіяКаталог: data -> kafedra -> theacher -> terapia fpo -> vnm hrebenuk
terapia fpo -> Абсцес легень та емпієма плеври Професор кафедри терапії та сімейної медицини фпо звершхановський Фелікс Андрійович
terapia fpo -> Концепція гіпертонічної хвороби. Стрес-індукована гіпертензія діагностика, профілактика, лікування
terapia fpo -> Розрахунок швидкості клубочкової фільтрації
terapia fpo -> Бронхіальна астма Ф. А. Звершхановський, професор кафедри терапії фпо тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського
terapia fpo -> Раціональна антибіотикотерапія в лікуванні захворювань легенів антибіотики
terapia fpo -> Хронічні пієлонефрити Доцент кафедри терапії І сімейної медицини фпо
terapia fpo -> Є. Ф. Бузько Диференційна діагностика і принципи сучасної терапії геморагічних захворювань у дітей


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка