Сутність та склад клієнтської бази банкуДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
#5754Сутність та склад клієнтської бази банку

 • Сутність та склад клієнтської бази банку

 • Аналіз клієнтської бази банку та етапи роботи банку по залученню потенційних клієнтів

 • Форми стимулювання споживачів банківських послуг, банківського персоналу та посередниківЗавадська Д.В. Маркетинг у банку: теорія та методологія / [Д.В.Завадська, Л.В.Жердецька, Л.В.Кузнєцова]. – Одеса: Атлант, 2010. – 717 с.

 • Завадська Д.В. Маркетинг у банку: теорія та методологія / [Д.В.Завадська, Л.В.Жердецька, Л.В.Кузнєцова]. – Одеса: Атлант, 2010. – 717 с.

 • Лютий І. О. Банківський маркетинг : навч. посібник / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. : Знання, 2006. – 395 с.

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетингу банку: Навч. посіб. / За ред. А.В. Нікітіна. - К.: КНЕУ, 2006. – 432 с.

 • Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг : підручник / Романенко Л. Ф. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 344 с.

 • Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль: Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.- це документ банку, який визначає конкретні задачі в роботі банку з формування ефективної клієнтської бази, їх ресурсне забезпечення, пріоритети, систему контролю за виконанням положень даного документу.

 • - це документ банку, який визначає конкретні задачі в роботі банку з формування ефективної клієнтської бази, їх ресурсне забезпечення, пріоритети, систему контролю за виконанням положень даного документу.рівень конкуренції в банківській сфері;

 • рівень конкуренції в банківській сфері;

 • поточна кон’юнктура ринку;

 • регуляторна політика;

 • стан грошово-кредитної системи;

 • рівень інфляції;

 • рівень доходів населення;

 • стан розвиту окремих галузей, регіонів.фактичний розмір капіталу;

 • фактичний розмір капіталу;

 • імідж банку на ринку банківських послуг;

 • ефективність маркетингової, особливо конкурентної політики банку;

 • кваліфікація персоналу, в тому числі культура обслуговування клієнтів;

 • технології, що використовуються банком, та їх відповідність потребам наявних та потенційних клієнтів;

 • широта номенклатури послуг, що надаються клієнтам у процесі їх обслуговування;

 • цінова політика банку;

 • маркетингова стратегія банку;

 • стабільність клієнтської бази банку.формування оптимальної клієнтської бази за обсягами та структурою;

 • формування оптимальної клієнтської бази за обсягами та структурою;

 • ефективне використання такого виду ресурсів банку, як клієнтська база банку в розрізі максимально повного використання інформації про споживачів, їх запити та побажання, потенціал та перспективи росту тощо.створення позитивного іміджу клієнтоорієнтованого банку;

 • створення позитивного іміджу клієнтоорієнтованого банку;

 • збільшення частки банку на пріоритетних сегментах ринку;

 • отримання широкого аналітичного матеріалу, який може стати базою для складання стратегії і плану розвитку банку.

наявність достатньо вагомих секторів як юридичних, так і фізичних осіб;

 • наявність достатньо вагомих секторів як юридичних, так і фізичних осіб;

 • різноманітна галузева належність клієнтів;

 • наявність клієнтів, що базують свою діяльність на різноманітних формах власності;

 • наявність клієнтів різноманітних за обсягом діяльності і за оборотами за рахунками;

 • наявність клієнтів з різними організаційно-правовими формами створення і функціонування;

 • конкурентні позиції клієнтів на ринках товарів і послуг.кількість клієнтів;

 • кількість клієнтів;

 • залишки коштів на рахунках;

 • кількість відкритих рахунків;

 • кількість закритих рахунків;

 • розподіл коштів клієнтів за видами вкладів;

 • розподіл активів банку між клієнтами за обсягом і видами вкладень.

збір інформації про потенційних клієнтів;

 • збір інформації про потенційних клієнтів;

 • здійснення заходів по формуванню позитивного іміджу банку (розміщення реклами в засобах масової інформації; зовнішня реклама (рекламні щити, покажчики на дорозі, зовнішні вивіски, світлова реклама);

 • випуск поліграфічних рекламних матеріалів та сувенірів з символікою банку (візитки, буклети, календарі, каталоги); інші заходи по зв'язках з громадськістю (поздоровлення, вітальні листівки, конкурси, лотереї, спонсорська діяльність));

 • розробка сценарію зустрічі з потенційним клієнтом та формування пропозиції клієнту (на даному етапі необхідно визначити мету зустрічі, забезпечити наявність необхідних наглядових матеріалів про банк, умови діяльності банків-конкурентів, визначити можливі заперечення і аргументи клієнта);

 • зустріч з потенційним клієнтом. На даному етапі клієнту надається вся необхідна інформація про банківський продукт, який його цікавить, при позитивній реакції клієнта йому пропонується підписати договір з банком про надання послуг.цінова диференціація, яка може проявлятися у відхиленні ціни як в сторону її зниження, так і в сторону її росту;

 • цінова диференціація, яка може проявлятися у відхиленні ціни як в сторону її зниження, так і в сторону її росту;

 • надання права безплатного користування окремими банківськими послугами (як правило на обмежений час);

 • ускладнення підрахунку кінцевої ціни на банківські послуги.

 • Важливість цінових аргументів обумовлює необхідність ведення у банку спеціальної форми яка б показувала порівняльну характеристику цін на однотипні банківські послуги основних конкурентів.вигідне географічне розміщення банківської установи;

 • вигідне географічне розміщення банківської установи;

 • зовнішній вигляд, інтер'єр і обладнання банківського офісу;

 • часові можливості здійснення операцій, включаючи вихідні дні;

 • зовнішній вигляд, доброзичливість персоналу, його готовність допомагати клієнту;

 • надання безплатно консультаційних та інформаційних послуг;

 • підтримка і рекомендації наявних клієнтів;

 • ефективною є демонстрація переваг банку в асортименті послуг, зокрема передових позицій банку в нових високотехнологічних банківських послугах.

 • розширення операцій з ринком молоді;

 • підтримка для клієнтів, які відіграють значну роль в діяльності банку.розробка та реалізація клієнтської політики банку;

 • розробка та реалізація клієнтської політики банку;

 • забезпечення ефективної роботи підрозділів банку, які займаються розвитком відносин з клієнтами;

 • створення інституту персональних менеджерів;

 • діяльність з залучення нових клієнтів;

 • діяльність з утримання клієнтів та попередження їх переходу до іншого банку;

 • моніторинг клієнтської бази;

 • сегментація клієнтської бази;

 • оцінка рентабельності взаємовідносин банку з окремими клієнтами або групами клієнтів;

 • формування клієнтської культури банку;

 • банківська реклама та стимулювання збуту;

 • робота з громадськістю і формування позитивного іміджу банку.надання права безкоштовного користування послугою протягом визначеного строку.

 • надання права безкоштовного користування послугою протягом визначеного строку.

 • цінові методи стимулювання потенційних клієнтів.

 • експозиції в точках продажу.надання спеціальних знижок.

 • надання спеціальних знижок.

 • спільна реклама, надання рекламних та інших знижок, пов’язаних із стимулюванням.

 • премії, сувеніри та інші подарунки посередникам;

 • конкурси посередників.грошові премії;

 • грошові премії;

 • подарунки;

 • додаткові відпустки;

 • проведення конкурсів професійної майстерності, переможці яких нагороджуються призами.

 • створення умов для кар’єрного росту;

 • методи морального стимулювання;

 • надання окремих послуг вигідних умовах.ДЯКУЮ

 • ДЯКУЮ

 • ЗА

 • УВАГУ!Каталог: images -> department -> banking -> discip -> marketing
marketing -> Цінова політика
marketing -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
marketing -> Жираф – это лошадь, выполненная
marketing -> Ринок – сукупність усіх потенційних споживачів, які потребують певних товарів тієї чи іншої галузі виробництва І мають можливість задовольнити свою потребу
marketing -> Термін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) оволодіння ринком
marketing -> Зміст та мета методу
marketing -> Як зв'язок між суб’єктами ринку. Даний підхід конкретизує мк в розрізі тісних зв’язків між контактними аудиторіями за допомогою реклами, pr, стимулювання збуту, пропаганди, особистих продажів, тощо
marketing -> Поняття, зміст та місце продуктової політики в комплексі банківського маркетингу
marketing -> Конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи
marketing -> 1 Суть і значення збутової політики банків


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка