Татаринов М. В., заступник завідувача Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Татаринов М.В., заступник завідувача Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

 • Татаринов М.В., заступник завідувача Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»


Жерносек Іван Пилипович

 • Жерносек Іван Пилипович

 • Б. Тевлін

 • Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти // Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318

 • Самооцінювання в школі, за редакцією Ельжбети Толвінської-Круліковської

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533, додаток № 3Творча та продуктивна діяльність учителя (вихователя) у системі загальної середньої освіти незалежно від його фаху та кваліфікаційної характеристики, що визначена чинним законодавством (зокрема, чинним Положенням про ЗНЗ), та заснована на досягненнях сучасної науки (педагогіки, психології, їх дидактичних засадах), апробована ефективним педагогічним досвідом педагогів-практиків, ураховує систему аналітичної, інформаційно-комунікаційної, пошуково-дослідницької, науково-практичної складової й сприяє особистому професійному зростанню вчителя (підвищенню компетентності), впливає на покращення якості його роботи у навчальному закладі та навчально-виховного процесу, сприяє самоосвіті

 • Творча та продуктивна діяльність учителя (вихователя) у системі загальної середньої освіти незалежно від його фаху та кваліфікаційної характеристики, що визначена чинним законодавством (зокрема, чинним Положенням про ЗНЗ), та заснована на досягненнях сучасної науки (педагогіки, психології, їх дидактичних засадах), апробована ефективним педагогічним досвідом педагогів-практиків, ураховує систему аналітичної, інформаційно-комунікаційної, пошуково-дослідницької, науково-практичної складової й сприяє особистому професійному зростанню вчителя (підвищенню компетентності), впливає на покращення якості його роботи у навчальному закладі та навчально-виховного процесу, сприяє самоосвітіЩодо поняття:

 • Щодо поняття:

 • Організаційно-методична робота (діяльність) / методична робота (діяльність)

 • Здійснюється на основі сучасних досягнень:

 • науки в цілому відповідно до певних предметів;

 • педагогічної науки;

 • методики;

 • психологіїЦиклічна діяльність педагога та вихователя

 • Циклічна діяльність педагога та вихователя

 • уроки;

 • виховна діяльність;

 • звіти (описові, статистичні, графічні);

 • індивідуальна та кооперативна робота.Спрямованість організаційно-методичної діяльності вчителя та вихователя у загальноосвітньому навчальному закладі різного типу та форми власності – реалізація державної політики в галузі загальної середньої освіти

 • Спрямованість організаційно-методичної діяльності вчителя та вихователя у загальноосвітньому навчальному закладі різного типу та форми власності – реалізація державної політики в галузі загальної середньої освітиОтотожнення назв єдиних педагогічних тем і методичних тем

 • Ототожнення назв єдиних педагогічних тем і методичних темЯкість засідання методичної ради (тематика; зміст виступів; ухвалені рішення).

 • Якість засідання методичної ради (тематика; зміст виступів; ухвалені рішення).

 • Змістовність та якість діяльності предметних методичних об'єднань учителів з метою покращення роботи безпосередньо самого вчителя, проведення ним уроків, позаурочних заходів.Дотримання в організаційно-методичній роботі чинного законодавства:

 • Дотримання в організаційно-методичній роботі чинного законодавства:

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):

 • Стаття 37, пункт 1, абзац 9; пункт 2, абзац 6 «…організовує(-ють)…науково-методичне…забезпечення системи загальної середньої освіти»;

 • Стаття 38, абзац 6 «…створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу»;

 • Стаття 39, пункт 3 «У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування».Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):

 • Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№ 41 та 42):

 • діяльність методичних обʼєднань;

 • навчальні програми, навчально-методичні посібники…;

 • підвищення кваліфікації…;

 • вивчення рівня знань, умінь, навичок учнів (читай - компетентностей)…;

 • вироблення відповідних рекомендацій.Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

 • Розділ «Організація навчально-виховного процесу»:

 • Пункт 38 про поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною у загальноосвітніх навчальних закладах для обдарованої та талановитої учнівської молоді.Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»:

 • Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»:

 • Пункт 85 про участь учителів у роботі методичних обʼєднань, підвищення кваліфікації, проведення науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи;

 • Пункт 86 про обов'язок учителів брати участь у засіданнях педагогічної ради, постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати накази керівника навчального закладу, органів управління освітою, вести відповідну документацію.Пункт 98 розгляд на засіданнях педагогічної ради питань про методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації, впровадження ЕПД;

 • Пункт 98 розгляд на засіданнях педагогічної ради питань про методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації, впровадження ЕПД;

 • Пункт 100 про створення у навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції)…методичних обʼєднань.Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159):

 • Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159):

 • Пункт 2, підпункт 2.1, абз. 2 (…удосконалення навчально-виховного процесу);

 • Пункт 2, підпункт 2.2, абз. 6 (творчий пошук і ДЕР педагогів);

 • Пункт 3, підпункт 3.11, абз. 3 (затвердження річного плану роботи та контроль за його виконанням).Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720:

 • Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720:

 • Розділ 2, пункт 2.2 створення умов для індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня;

 • Розділ 5 «Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів».Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176

 • Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176Забезпечення розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної діяльності.

 • Забезпечення розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної діяльності.

 • Забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів.

 • Формування методологічної культури …педагогічних кадрів.Глибоке опанування методиками викладання навчальних предметів із використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій та методик проведення позакласної роботи.

 • Глибоке опанування методиками викладання навчальних предметів із використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій та методик проведення позакласної роботи.Компетентнісний підхід та особистісна орієнтація, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку.

 • Компетентнісний підхід та особистісна орієнтація, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку.

 • Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу.

 • Удосконалення системи… підвищення кваліфікації педагогічних…кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської культури.Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році» – корекційно-розвиткова складова предметів.

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році» – корекційно-розвиткова складова предметів.Учитель здійснює навчання учнів певному навчальному предмету як інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану (поняття «викладання» є педагогічною історіограією (сучасний пріоритет – навчання учня фізиці або математиці, історії України та географії та ін.).

 • Учитель здійснює навчання учнів певному навчальному предмету як інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану (поняття «викладання» є педагогічною історіограією (сучасний пріоритет – навчання учня фізиці або математиці, історії України та географії та ін.).

 • Використання для різних видів контролю у 10-х і 11-х класах завдань, що складено у форматі ЗНО.Пункт 87 – результативність методичної роботи, лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533, додаток № 3

 • Пункт 87 – результативність методичної роботи, лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533, додаток № 3Лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 10.11.2015 № 03-30/4522 «Про проведення тренінгів із учителями української мови та літератури, історії України, математики, англійської мови, які навчають учнів 11-х класів»

 • Лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 10.11.2015 № 03-30/4522 «Про проведення тренінгів із учителями української мови та літератури, історії України, математики, англійської мови, які навчають учнів 11-х класів»24.11.2015 – з математики (кабінет № 33, ІІІ поверх);

 • 24.11.2015 – з математики (кабінет № 33, ІІІ поверх);

 • 27.11.2015 – з англійської мови (кабінет № 3, І поверх); з історії України (кабінет № 33, ІІІ поверх);

 • 27.11.2015 – з української мови та літератури (кабінет № 27, ІІІ поверх).

 • Час проведення 27.11.2015 – з 14.00 до 17.00Науково-методичний проект «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період»:

 • Науково-методичний проект «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період»:

 • удосконалення професійних компетентностей педагогічних працівників на основі самоосвітньої діяльності в міжкурсовий (міжатетаційний) період;Якість навчання та виховання учнів;

 • Якість навчання та виховання учнів;

 • рівень підготовки до життя в інформаційному суспільстві, в умовах ринкової економіки;

 • якісне володіння змістом навчальної дисципліни;

 • якісне володіння сучасними (інноваційними, тестовими тощо) методиками і технологіями навчання й виховання;

 • досконалі знання особливостей фізичного і психічного розвитку учнів у кожному віковому періоді.Утворення чотирьох груп педагогів з кожної педагогічної номінації:

 • Утворення чотирьох груп педагогів з кожної педагогічної номінації:

 • педагог-майстер (педагог-наставник);

 • педагог-фахівець (педагог-спеціаліст);

 • педагог-початківець (молодий фахівець);

 • педагог, який потребує особливої науково-методичної допомоги.Створення та неформальне ведення методичної картки вчителя упродовж 5-ти років (оновлюється щорічно, доповнюється новими записами, спостереження за професійним зростанням, особисті досягнення у проведенні уроків, виховної діяльності, участі учнів у інтелектуальних конкурсах, роботі з батьками та ін.).

 • Створення та неформальне ведення методичної картки вчителя упродовж 5-ти років (оновлюється щорічно, доповнюється новими записами, спостереження за професійним зростанням, особисті досягнення у проведенні уроків, виховної діяльності, участі учнів у інтелектуальних конкурсах, роботі з батьками та ін.).План роботи загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік.

 • План роботи загальноосвітнього навчального закладу на навчальний рік.

 • План роботи методичної ради.

 • Плани роботи предметних методичних обʼєднань.

 • План роботи (засідань) ради загальноосвітнього навчального закладу.

 • Узгодженість термінів (дат) у цих усіх планах.За результатами сьогоднішнього семінару

 • За результатами сьогоднішнього семінару

 • 4 (3) групи вчителів і вихователів

 • Особливо звернути увагу КЗ «ХСШІ № 9», ЛСШІ «Дивосвіт», «ЛМ», «Обдарованість»

 • Участь у виставці-презентації сайтів учителів і НЗІТОПВодолажченко Т.В., голова МО біологів; Краснокутська І.О., секретар МО біологів

 • Водолажченко Т.В., голова МО біологів; Краснокутська І.О., секретар МО біологів

 • Мезенцева О.В., голова МО географів; Китиченко Т.С., секретар МО географів

 • Мікос І.М., голова МО вчителів російської мови та зарубіжної літератури; Коваленко Г.І., секретар МО вчителів російської мови та зарубіжної літературиШкрабаченко О.І., голова МО вчителів англійської мови; Вашурін І.В., секретар МО вчителів англійської мови

 • Шкрабаченко О.І., голова МО вчителів англійської мови; Вашурін І.В., секретар МО вчителів англійської мови

 • Мацкевич О.Д., голова МО вчителів математики; Гусарова О.К., секретар МО вчителів математики

 • Ліпейко В.Ф., голова МО вчителів історії; Бойчук І.А., секретар МО вчителів історіїКурило О.А., голова МО вчителів української мови; Єна Я.М., секретар МО вчителів української мови

 • Курило О.А., голова МО вчителів української мови; Єна Я.М., секретар МО вчителів української мови

 • Петренко І.О., голова МО вчителів фізики; Трикоз Н.В., секретар МО вчителів фізики

 • Петренко Г.В., голова МО вчителів хімії; Ботярова Л.В., секретар МО вчителів фізики

 • Сосновська З.Ю., голова МО вчителів правознавства, Гасан Є.Ю., секретар МО вчителів правознавстваГригор’єва Г.О., голова МО вчителів інформатики; Єфімова Я.В., секретар МО вчителів інформатики

 • Григор’єва Г.О., голова МО вчителів інформатики; Єфімова Я.В., секретар МО вчителів інформатикиКандидатури для МО вчителів початкових класів (1–4-ті класи, одна кандидатура для всіх класів)

 • Кандидатури для МО вчителів початкових класів (1–4-ті класи, одна кандидатура для всіх класів)

 • Окремо також МО для спеціальних НЗІТОП у розрізі паралелейБаза даних: повність П.І.Б.; дата та рік народження; освіта; ВНЗ, що закінчив, рік закінчення (якщо 2 або 3 ВНЗ по всіх ВНЗ); кваліфікаційна категорія; педагогічне звання; нагороди на рівні ДНіО ХОДА та МОНУ, КМУ, АПУ; загальний педагогічний стаж; стаж роботи у конкретному НЗІТОП; дата, рік проходження курсів підвищення кваліфікації, посвідчення, назва курсу або СК; мобільний телефон

 • База даних: повність П.І.Б.; дата та рік народження; освіта; ВНЗ, що закінчив, рік закінчення (якщо 2 або 3 ВНЗ по всіх ВНЗ); кваліфікаційна категорія; педагогічне звання; нагороди на рівні ДНіО ХОДА та МОНУ, КМУ, АПУ; загальний педагогічний стаж; стаж роботи у конкретному НЗІТОП; дата, рік проходження курсів підвищення кваліфікації, посвідчення, назва курсу або СК; мобільний телефонДитино- та людиноцентризм.

 • Дитино- та людиноцентризм.

 • Національно-патріотичне виховання відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015

 • Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015Створення тематичних стендів, проведення тематичних заходів, урахування під час підготовки диктантів, контрольних робіт, завдань у тестовій формі: 250-річчя утворення Харківської області (Слобідсько-Української, Харківської губернії).

 • Створення тематичних стендів, проведення тематичних заходів, урахування під час підготовки диктантів, контрольних робіт, завдань у тестовій формі: 250-річчя утворення Харківської області (Слобідсько-Української, Харківської губернії).

 • Харківська академія неперервної освіти підготувала необхідні методичні матеріали.

 • Проведення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед учнів, їх батьків, територіальної громадиЩопонеділка після 14.00 на офіційному сайті Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та розгорнута інформація (назва НЗІТОП, П.І. учня, клас, місце, що виборов) офіційному сайті Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

 • Щопонеділка після 14.00 на офіційному сайті Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та розгорнута інформація (назва НЗІТОП, П.І. учня, клас, місце, що виборов) офіційному сайті Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка