Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

 • Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»


Пункт 3 статті № 15, стаття № 33, пункт 2 статті № 34, абзац 7 статті № 38 Закону України «Про загальну середню освіту».

 • Пункт 3 статті № 15, стаття № 33, пункт 2 статті № 34, абзац 7 статті № 38 Закону України «Про загальну середню освіту».

 • Пункти 33 та 34 розділу «Організація навчально-виховного процесу», пункт 86 розділу «Учасники навчально-виховного процесу», абзаци 3 та 4 пункту 95 розділу «Управління закладом» Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.Пункт 2.3 розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу», абзац 1 пункту 3.8 розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу», абзац 3 розділу ІV «Управління навчальним закладом» Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 та відповідного статуту конкретного загальноосвітнього навчального закладу

 • Пункт 2.3 розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу», абзац 1 пункту 3.8 розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу», абзац 3 розділу ІV «Управління навчальним закладом» Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 та відповідного статуту конкретного загальноосвітнього навчального закладуПункт 2.1. розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 04.07.2005 № 397 у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.09.2011 № 1093.

 • Пункт 2.1. розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 04.07.2005 № 397 у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.09.2011 № 1093.Абзаци 8 і 9 пункту 3 «Структура ради та організація її діяльності загальноосвітнього навчального закладу» Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159

 • Абзаци 8 і 9 пункту 3 «Структура ради та організація її діяльності загальноосвітнього навчального закладу» Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159Абзац 15 Методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61)

 • Абзац 15 Методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61)Пункт 9 «Організація навчально-виховного процесу» ДСПіН влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01

 • Пункт 9 «Організація навчально-виховного процесу» ДСПіН влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01державні (мають гриф Міністерства освіти і науки України; Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; рекомендовані Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти України);

 • державні (мають гриф Міністерства освіти і науки України; Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; рекомендовані Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти України);

 • регіональні (схвалені КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»).Пункт 1.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2005 № 297 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті».

 • Пункт 1.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2005 № 297 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті».

 • Пункти 2.3., 2.4., 3.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України». • Абзац 18 листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • Абзац 9 розділу «Розроблення робочих навчальних планів» листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».Календарні плани вчителя:

 • Календарні плани вчителя:

 • НЕ:

 • прошиваються;

 • скріплюються печаткою.

 • Вони можуть мати номенклатурний номер (індекс), якщо наказом по ЗНЗ «Про затвердження зведеної номенклатури справ на ___ рік» внесено до цього документу.Варіант титульного аркушу календарного плану вчителя

 • Варіант титульного аркушу календарного плану вчителяЗаборонено вимагати від учителів:

 • Заборонено вимагати від учителів:

 • Зберігання планів-конспектів уроків після фактичного проведення уроків, факультативних занять (ТЕРМІНІВ НОРМАТИВНО НЕМАЄ).

 • Перевіряти наявність календарно-тематичних планів і планів-конспектів уроків під час того, як учитель проводить урок, вриватися у кабінет під час уроку (факультативу).Пункт 5 таблиці додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Пункт 5 таблиці додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»Накази Міністерства освіти і науки України від:

 • Накази Міністерства освіти і науки України від:

 • 29.05.2014 № 657 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834» – предмет «Захист Вітчизни»;

 • 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» – українська мова (5–ті, 6-ті та 7-мі класи); історія України (10–11-ті класи); інформатика.Розподіл годин на предмети галузі «Математика» (алгебру та геометрію) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 «Про внесення змін до додатків 1–13» до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409».

 • Розподіл годин на предмети галузі «Математика» (алгебру та геометрію) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 «Про внесення змін до додатків 1–13» до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409».Нові предмети «Фізика», «Хімія».

 • Нові предмети «Фізика», «Хімія».

 • Останній рік навчання «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».У зв'язку з виходом наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 251 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2013 року № 772»;

 • У зв'язку з виходом наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 251 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2013 року № 772»;

 • Набуття чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів».

 • Оформлення додатків-таблиціРегіональна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області.

 • Регіональна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних навчальних закладах та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області.

 • Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х і 11-х класів.Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів…/За заг. ред. М.В.Татаринова; Авторський колектив / Схвалено на засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 21.05.2015, протокол № 2

 • Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів…/За заг. ред. М.В.Татаринова; Авторський колектив / Схвалено на засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 21.05.2015, протокол № 2Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів…/За заг. ред. М.В.Татаринова; Авторський колектив / Схвалено на засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 21.05.2015, протокол № 2 (Близнюківський, Валківський, Дергачівський, Харківський райони, Жовтневий та Комінтернівський райони м. Харкова).

 • Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного (спеціального) курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів…/За заг. ред. М.В.Татаринова; Авторський колектив / Схвалено на засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 21.05.2015, протокол № 2 (Близнюківський, Валківський, Дергачівський, Харківський райони, Жовтневий та Комінтернівський райони м. Харкова).11 червня 2015 року, початок о 10.00: від Балаклійського до Дергачівського району включно;

 • 11 червня 2015 року, початок о 10.00: від Балаклійського до Дергачівського району включно;

 • 12 червня 2015 року, о 10.00: від Зачепилівського до Сахновщинського районів включно;

 • 15 червня 2015 року, о 10.00: від Харківського району, МОП, райони м. Харкова, НЗІТОПи.Запровадження цього навчального предмета на базі пенітенціарних установ області

 • Запровадження цього навчального предмета на базі пенітенціарних установ областіПродовження (це вже третій рік) навчання учнів 12-го класу за новими навчальними програмами з окремих предметів (українська мова; українська література; світова література; російська мова): програми денних ЗНЗ для 12-річного терміну навчання

 • Продовження (це вже третій рік) навчання учнів 12-го класу за новими навчальними програмами з окремих предметів (українська мова; українська література; світова література; російська мова): програми денних ЗНЗ для 12-річного терміну навчанняОсновна школа – навчальні програми 2004, 2013 років (денна форма навчання) та 2006 року (вечірня (змінна) та заочна форми навчання), що вміщені у відповідних збірниках (узгодити розбіжності між темами предметів у програмах).

 • Основна школа – навчальні програми 2004, 2013 років (денна форма навчання) та 2006 року (вечірня (змінна) та заочна форми навчання), що вміщені у відповідних збірниках (узгодити розбіжності між темами предметів у програмах).

 • Урахувати зміст додатків до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» при складанні календарно-тематичного планування.Старша школа (10–12-ті класи):

 • Старша школа (10–12-ті класи):

 • Українська мова, українська література, світова література – 2009 рік (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.02.2008 № 122).

 • Іноземна мова, історія України (зі змінами 2014 року), всесвітня історія (лист Міністерства освіти і науки України 26.12.2006 № 1/11-7675).

 • Математика, економіка, фізика (лист Міністерства освіти і науки України 26.12.2006 № 1/11-7674).Учні 5-х – 9-х класів: оновлена програма в редакції 2014 року на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

 • Учні 5-х – 9-х класів: оновлена програма в редакції 2014 року на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

 • Учні 10-х–12-х класів: за програмою денної школи редакції 2010 року (автор Завадський).Хімія, біологія, екологія, астрономія (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021).

 • Хімія, біологія, екологія, астрономія (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021).

 • «Психологія» для учнів 11-х (можна використати для 12-х) класів (Укладач: С.І.Болтівець. Автори: О.В.Губенко, О.С.Науменко, О.С.Нечаєва, Я.Є.Стемківська, Л.А.Чепа) // Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.08.11 № 1/11-8010.Правознавство (практичний курс) – програма денної школи для 9-го класу (лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2008 № 1/11-1969).

 • Правознавство (практичний курс) – програма денної школи для 9-го класу (лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2008 № 1/11-1969).

 • Правознавство, 10 клас. Чинною є програма денної школи (лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2008 № 1/11-1968). Рівень стандарту.Художня культура, 10-й та 11-й класи.

 • Художня культура, 10-й та 11-й класи.

 • Програма денної школи (лист Міністерства освіти і науки України від 27.01.09 № 1/9-55) та за рівнем стандарту у 10-11-х класах (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021).

 • Навчання учнів цьому предмету компактно протягом І (першого) семестру.

 • У 12-у класі цей предмет не вивчається учнями.Здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів».

 • Здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів».Виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок (читай – компетентностей) учнів.

 • Виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок (читай – компетентностей) учнів.

 • Дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.Пункт 6 – дотримання вимог Державних стандартів у календарному плануванні вчителів.

 • Пункт 6 – дотримання вимог Державних стандартів у календарному плануванні вчителів.

 • Пункт 79 – поурочні плани вчителів.Пункт 52 – рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм.

 • Пункт 52 – рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм.

 • Пункт 55 – виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів.

 • Пункт 68 – оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів.Пункт 38 – дотримання вимог з ведення вчителями записів у класних журналах.

 • Пункт 38 – дотримання вимог з ведення вчителями записів у класних журналах.Пункт 87 – результативність методичної роботи.

 • Пункт 87 – результативність методичної роботи.Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 458 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58» («Концепція літературної освіти»)

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 458 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58» («Концепція літературної освіти»)Урахування змісту спільного наказу Міністерства України у справах сімʼї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури та туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді»;

 • Урахування змісту спільного наказу Міністерства України у справах сімʼї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури та туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді»;

 • Листа Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2014 року № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності».Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2015 № 1/9-51 «Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди».Урахувати рекомендації листа Міністерства освіти і науки України від 05.02.2015 № 1/9-51 «Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди»:

 • Урахувати рекомендації листа Міністерства освіти і науки України від 05.02.2015 № 1/9-51 «Щодо реалізації заходів, спрямованих на упередження негативного впливу інформаційної пропаганди»:

 • …єдність й цілісність України…

 • …відчуття приналежності до України…

 • …почуття особистої відповідальності…

 • …виховання…на прикладі видатних постатей української…історії…

 • …формування світоглядних позицій молоді…Центр методичної роботи з керівними кадрами Харківської академії неперервної освіти

 • Центр методичної роботи з керівними кадрами Харківської академії неперервної освіти

 • Контактний телефон: 731 46 93

 • kerivni_kadry@ukr.netПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка