Те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими!Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими!

 • Те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими!

 • Фрідріх Вільгельм НіцшеВідсутні номенклатурні індекси на справах.

 • Відсутні номенклатурні індекси на справах.

 • У документах зустрічаються орфографічні помилки.

 • Педагогічні працівники не ознайомлені з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів під розпис.

 • У наказі «Про затвердження номенклатури справ на рік» відсутня позначка про зберігання акта прийому-передачі ділової документації.

 • Не дотримуються вимог п. 3.9 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів щодо написання дат, а саме: дати підписання і затвердження документа, а також у текстах.

Відсутній перелік матеріалів атестаційної справи.

 • Відсутній перелік матеріалів атестаційної справи.

 • Відсутні тексти, за якими проводились контрольні роботи під час атестації навчального закладу та самі контрольні роботи.

 • Матеріали державної атестації навчальних закладів не прошиті, статті у газеті (висвітлення матеріалів) про атестацію закладів відсутні.У робочому навчальному плані, наприклад, виділено 2 години на вивчення «Школа проти СНІДу» як спецкурсу. Фактично це факультатив. І в закладі вивчається як факультатив з обліком у окремому журналі.

 • У робочому навчальному плані, наприклад, виділено 2 години на вивчення «Школа проти СНІДу» як спецкурсу. Фактично це факультатив. І в закладі вивчається як факультатив з обліком у окремому журналі.У всіх перевірених ЗНЗ аналіз роботи за попередній н.р. не охоплює у повній мірі всіх аспектів роботи навчального закладу, неглибокий, завдання на поточний н.р. не конкретні, не витікають з аналізу роботи за минулий н.р. (відсутній аналіз роботи школи щодо соціальної підтримки учнів, а також виховної роботи закладу з профілактики правопорушень в учнівському середовищі у минулому н.р.)

 • У всіх перевірених ЗНЗ аналіз роботи за попередній н.р. не охоплює у повній мірі всіх аспектів роботи навчального закладу, неглибокий, завдання на поточний н.р. не конкретні, не витікають з аналізу роботи за минулий н.р. (відсутній аналіз роботи школи щодо соціальної підтримки учнів, а також виховної роботи закладу з профілактики правопорушень в учнівському середовищі у минулому н.р.)

 • У річному плані має місце переобтяження зайвою інформацією тощо.

 • На поточний н.р. не спланована робота з батьками щодо профілактики правопорушень та злочинності серед підлітків, а також щодо пропаганди здорового способу життя. План роботи недостатньо структуровано; потребує удосконалення система контролю за виконанням заходів річного плану.

 • Відсутні позначки про дати виконання окремих заходів, зазначених у плані роботи, із посиланням на номенклатурний індекс справи.

 • В аналітичній частині річного плану вказані неправильні назви окремих нормативних документів. • Затвердження планів роботи загальноосвітнього навчального закладуНе проаналізовано роботу за минулий н.р. щодо охоплення учнів навчанням згідно з територією обслуговування, працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів, результатів державної підсумкової атестації; стан викладання навчальних предметів, робота з питань запобігання дитячому травматизму.

 • Не проаналізовано роботу за минулий н.р. щодо охоплення учнів навчанням згідно з територією обслуговування, працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів, результатів державної підсумкової атестації; стан викладання навчальних предметів, робота з питань запобігання дитячому травматизму.

 • Планування роботи на рік було здійснено без урахування результатів аналізу стану навчально-виховного процесу, підсумків методичної роботи у минулому н.р., не виявлені проблемні питання, визначені завдання на новий н.р. не конкретні, не відображають специфіку навчального закладу.Наказова частина більшості наказів перевірених ЗНЗ не відповідає п. 3. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (Складання та оформлення документів).

 • Наказова частина більшості наказів перевірених ЗНЗ не відповідає п. 3. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (Складання та оформлення документів).

 • Накази про нагородження учнів медалями розміщені у книзі обліку руху учнів.

 • Перший наказ, який зареєстровано у новому році має бути наказ про затвердження номенклатури справ.

 • У деяких наказах не вказується автор проекту наказу.

 • Відсутній пункт про контроль за виконанням, не містяться посилання на нормативно-правову базу.

 • Накази містять формулювання, що перевищують повноваження навчального закладу (наприклад, наказують медичні сестрі, або притягнути до кримінальної відповідальності працівника).У нормативній частині зазначено нечинний документ (Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1262 «Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад»). Чинний документ: Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778;

 • У нормативній частині зазначено нечинний документ (Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1262 «Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад»). Чинний документ: Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778;

 • Учнів зараховано не за результатами конкурсного приймання, а за співбесідою з батьками та учнями.

 • Відсутні підстави для зарахування учнів, які пройшли конкурсне випробування (не вказується номер протоколу засідання конкурсної комісії).Підстави для видання наказів про відрахування учнів до інших навчальних закладів не підшиті до наказів.

 • Підстави для видання наказів про відрахування учнів до інших навчальних закладів не підшиті до наказів.

 • До наказів щодо обліку руху учнів віднесені накази з основної діяльності, а саме: наказ «Про надання дієтичного харчування»; «Про зарахування учениці до підготовчої групи».При виданні наказів про переведення та випуск учнів спираються на рішення «сумісного» засідання ради та педради. (Правильно – згідно з п. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 14.04.2008 № 319, «За рішенням педагогічної ради, яке затверджується наказом керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, незалежно від рівня навчальних досягнень учні:

 • При виданні наказів про переведення та випуск учнів спираються на рішення «сумісного» засідання ради та педради. (Правильно – згідно з п. 2.1. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 14.04.2008 № 319, «За рішенням педагогічної ради, яке затверджується наказом керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, незалежно від рівня навчальних досягнень учні:

 • - 1-3-х, 5-8-х і 10(11)-х класів на підставі річного оцінювання переводяться до наступних класів;

 • - 4-х класів переводяться до основної школи;

 • - 9-х і 11(12)-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації отримують відповідні документи про освіту та випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.Наявні виправлення, не обумовлені підписом директора та печаткою закладу, застосовується коректор.

 • Наявні виправлення, не обумовлені підписом директора та печаткою закладу, застосовується коректор.

 • Неправильно зазначено формат дати народження учнів.

 • Має місце не зазначення № наказу про вибуття учнів.

 • Має місце не своєчасне заповнення вибуття учнів.

 • В алфавітній книзі літери неправильно заабеткували.

 • Записи на кінець н.р. не відповідають Рекомендаціям з ведення алфавітної книги.

 • У графі 20 «Дата і номер наказу про вибуття» вказується не наказ, а протокол про випуск.Матеріали вихідного листування за рік поаркушно не пронумеровано, не прошнуровано, не підписано керівником і не скріплені печаткою.

 • Матеріали вихідного листування за рік поаркушно не пронумеровано, не прошнуровано, не підписано керівником і не скріплені печаткою.

 • У журналі вихідного листування має місце відсутність адресата, не правильно заповнюється колонка «збереження документа».

 • Журнал обліку вхідної документації не відповідає нормативним вимогам.

 • Контрольно-візитаційна книга розпочата в один час, а перший запис зроблений - в інший.

 • Не реєструються документи, які надсилаються для звітування електронною поштою (Реєструються документи незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення п. 161 Типової інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади).

 • Не завжди можна відстежити завершений цикл документообігу.Нумерація протоколів починається з нового н.р., а треба – з календарного року (п. 3.23 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів).

 • Нумерація протоколів починається з нового н.р., а треба – з календарного року (п. 3.23 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів).

 • В усіх протоколах відсутня частина «ВИСТУПИЛИ», що свідчить або про пасивність учителів у обговоренні питань, що розглядаються, або про формальний підхід до складення протоколів. У протоколі зазначено розгляд питань: «п.3. Про створення та погодження з РУО складу державних атестаційних комісій. П. 4. Про склад предметних апеляційних комісій», що є перевищенням повноважень педради і суперечить п. 4.3. Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, згідно з якою «Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія».

 • Ненормативно розглядаються питання про допуск учнів до ДПА.

 • Протоколи педрад містять формулювання про нагородження медалями, що є перевищенням повноважень педагогічної ради (на засіданнях педрад необхідно розглядати питання про представлення випускників школи до нагородження медалями).Педагогічна рада перевищує свої повноваження (затверджує робочий навчальний план).

 • Педагогічна рада перевищує свої повноваження (затверджує робочий навчальний план).

 • Відсутні посилання на нормативні документи, багато стилістичних помилок, формулювання пунктів нечітке, не завжди лаконічне та конкретне; рішення не завжди конструктивні.

 • Відсутня система контролю за виконанням прийнятих рішень.

 • Окремі рішення не містять відповідальних і терміни виконання пунктів заходів, що є порушенням п. 3.23 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

 • Пункти рішень не завжди відображають суть питання, яке обговорювалося на засіданні, формулювання рішень не завжди глибокі, конструктивні, змістовні.Не внесено оцінки з етики, оцінки за державну підсумкову атестацію. Відсутній підпис директора про видачу свідоцтв.

 • Не внесено оцінки з етики, оцінки за державну підсумкову атестацію. Відсутній підпис директора про видачу свідоцтв.

 • У книзі обліку видачі свідоцтв не записана дата випуску, що є порушенням п. 4 «Вказівок до ведення книги...».

 • Предмети інваріантної складової РНП записані в графах варіативної; актів перевірки не надано; у книзі обліку видачі атестатів відсутні записи у ч. І. «Облік бланків атестатів...» за н.р.

 • Середній бал атестата не переведено за 200-бальною шкалою. (Розрахунок середнього бала атестата здійснюється загальноосвітніми навчальними закладами про що робиться відповідний запис у додатку до атестата. (Лист МОН України від 08.02.2010 № 1/9-67).не внесено оцінки з економіки, оцінки за державну підсумкову атестацію, середній бал атестата. Відсутній підпис директора про видачу атестата.

 • не внесено оцінки з економіки, оцінки за державну підсумкову атестацію, середній бал атестата. Відсутній підпис директора про видачу атестата.

 • оцінки за ДПА з математики виставлені на алгебру та початки аналізу.

 • в графі «дата вступу в дану школу» записано місце народження учня.Не розподілено книгу для видачі Похвальних листів та Похвальних грамот.

 • Не розподілено книгу для видачі Похвальних листів та Похвальних грамот.

 • Згідно з п. 1 Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом МОН від 11.12.2000 № 579 (у редакції наказу МОНМСУ від 07.02.2012 № 115), «Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» (далі - Похвальний лист) нагороджуються учні 2-8-х та 10(11)-х класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які мають високі досягнення (10-12 балів) з усіх предметів за відповідний навчальний рік».

 • Відповідно до п. 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, «За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».Згідно з п. 2 Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом МОН від 11.12.2000 № 579 (у редакції наказу МОНМСУ від 07.02.2012 № 115), «Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджуються випускники навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів (не менше як 12 балів)».

 • Згідно з п. 2 Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом МОН від 11.12.2000 № 579 (у редакції наказу МОНМСУ від 07.02.2012 № 115), «Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджуються випускники навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів (не менше як 12 балів)».у редакції наказу МОНМСУ від 03.05.2012 № 528

 • у редакції наказу МОНМСУ від 03.05.2012 № 528

 • 2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану.

 • 2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.У Книгах записів наслідків внутрішнього контролю більшості перевірених ЗНЗ ведуться записи тільки відвіданих уроків та позакласних заходів, інші напрями контролю не обліковуються. Не відображено інші види контролю – перевірка зошитів, щоденників, виконання попередніх рішень нарад, організований початок та закінчення уроків, перевірка особових справ учнів та вчителів тощо.

 • У Книгах записів наслідків внутрішнього контролю більшості перевірених ЗНЗ ведуться записи тільки відвіданих уроків та позакласних заходів, інші напрями контролю не обліковуються. Не відображено інші види контролю – перевірка зошитів, щоденників, виконання попередніх рішень нарад, організований початок та закінчення уроків, перевірка особових справ учнів та вчителів тощо.

 • Учителям не завжди надаються рекомендації за наслідками відвіданих уроків, відсутні підписи вчителів про ознайомленням з протоколом.

 • Відвідані уроки аналізуються, висновки, здебільшого, обґрунтовані. Простежити відповідність мети відвідування уроків та позакласних заходів річному плану роботи закладу немає можливості у зв’язку з відсутністю розділу контрольно-аналітичної діяльності у плані роботи.

 • Метою відвідування адміністрацією школи уроків фізичної культури також може бути медико-педагогічне спостереження (спільний наказ МОЗУ та МОНУ від 20.07.2009 № 518/674).

 • При перевірці наказів про підсумки вивчення стану викладання предметів кількість відвідуваних уроків адміністрацією не співпадала з записами у Книгах записів наслідків внутрішнього контролю.• У разі виконання запису висновків і вказівок за наслідками внутрішнього контролю машинописним способом або за допомогою комп’ютера, аркуші із записами нумеруються, підписуються директором школи і скріплюються печаткою. У кінці року всі аркуші прошнуровуються, підписуються директором загальноосвітнього навчального закладу та скріплюються печаткою.

 • • У разі виконання запису висновків і вказівок за наслідками внутрішнього контролю машинописним способом або за допомогою комп’ютера, аркуші із записами нумеруються, підписуються директором школи і скріплюються печаткою. У кінці року всі аркуші прошнуровуються, підписуються директором загальноосвітнього навчального закладу та скріплюються печаткою.У Книзі записів наслідків внутрішнього контролю заступником директора з навчально-виховної роботи, яка є куратором певних предметів не записано жодного відвідуваного уроку з цих предметів.

 • У Книзі записів наслідків внутрішнього контролю заступником директора з навчально-виховної роботи, яка є куратором певних предметів не записано жодного відвідуваного уроку з цих предметів.

 • Книга обліку наслідків внутрішньошкільного контролю заступника директора з навчально-виховної роботи не прошита.

 • Аналіз відвіданих уроків заступників директора з навчально-виховної роботи не ґрунтовний, зауваження та рекомендації носять формальний характер.

 • Не дотримуються принципів педагогічного аналізу (цілеспрямованості та системного підходу, наукової обґрунтованості).

 • Використана схема спостереження та аналізу уроків не завжди відповідає меті відвідування.

 • Відсутня загальна оцінка уроків з позиції їхньої результативності.Має місце протокол від з номером 8-А, до порядку денного якого внесено питання про нагородження медалями без зазначення прізвища, імені випускника, якого представляють до відзнаки.

 • Має місце протокол від з номером 8-А, до порядку денного якого внесено питання про нагородження медалями без зазначення прізвища, імені випускника, якого представляють до відзнаки.

 • Нумерація протоколів ради закладу ведеться декілька років. (Згідно з п. 3.2. Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу «На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину». Отже, за два роки склад ради оновлюється на 2/3, а це значить, що функціонує нова рада, яка веде нову нумерацію протоколів).

 • Згідно з п. 2. ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» «Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу загальноосвітнього навчального закладу». Згідно з п. 67 Примірного Статуту загальноосвітнього навчального закладу загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. А згідно з п. 73 обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень.Учителі не завжди всім учням виставляють оцінки за обов’язкові види робіт.

 • Учителі не завжди всім учням виставляють оцінки за обов’язкові види робіт.

 • З порушенням нормативних вимог виставляються оцінки в одну клітинку через дріб.

 • Не співпадає облік відвідування на сторінці «Облік відвідування», на предметних сторінках та в загальношкільному Журналі щоденного відвідування навчальних занять учнями.

 • Не всіма вчителями сплановане систематичне повторення навчального матеріалу в ІІ семестрі.

 • Учителями допускається застосування коректора, виправлення оцінок, дат, які не завірені печаткою закладу та підписом директора.

 • Учителі-предметники не систематично ведуть облік уроків на сторінках журналів.

 • Терміни проведення обов’язкових робіт не завжди відповідають затвердженому графіку.

 • Порушено формат дати народження учнів (рік, місяць, число).

 • Має місце несвоєчасне виставлення оцінок за контрольну роботу.Недостатній контроль з боку адміністрації за усуненням зауважень (адміністрацією не вказано терміни виконання зауважень та відсутні відмітки про усунення недоліків учителями-предметниками, або ознайомлення їх у разі неможливості виправлення помилок).

 • Недостатній контроль з боку адміністрації за усуненням зауважень (адміністрацією не вказано терміни виконання зауважень та відсутні відмітки про усунення недоліків учителями-предметниками, або ознайомлення їх у разі неможливості виправлення помилок).

 • Назви предметів на с. 3, предметній сторінці та у Зведеному обліку успішності учнів не завжди відповідають назвам предметів у РНП.

 • У всіх класних журналах є виправлення дат проведення уроків, поточних оцінок учнів, кількості пропущених уроків у «Обліку відвідування...», які не обумовлені печаткою.

 • Не завжди записуються теми уроків під час проведення заміни у разі відсутності вчителя.

 • Адміністраціями шкіл не приймаються ефективні рішення за наслідками контролю за веденням класних журналів (винні працівники не притягаються до дисциплінарної відповідальності).

 • журнали індивідуального навчання ведуться з порушенням вимог.Документи, що регламентують роботу ГПД

 • Документи, що регламентують роботу ГПД

 • п. 5 ст. 36 Закону України «Про освіту».

 • п. 5 ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту».

 • Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121.

 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

 • лист МОНМСУ від 09.06.2011 №1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!"».

 • лист МОНМСУ від 30.01.2012 № 1/9-66 Рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» (НОВИЙ!).

 • пп. 3.2.,3.9., 4.1., 7.4., 9.11., 9.19., 10 Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

 • Методичні рекомендації від 30.04.1985 № 11-14/13-6 «Визначення функціональної готовності дітей до вступу в школу і організація навчання і режиму продовженого дня в перших класах загальноосвітньої школи».

 • п. … Статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого…

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 • Погодження з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, (з РУО).В Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 є розбіжність у назві документа:

 • В Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 є розбіжність у назві документа:

 • П. 4.24. Журнали обліку пропущених і заміщених уроків.

 • П. 14. Журнали обліку пропущених і замінених уроків.

 • У наказі МОНМСУ від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» – Журнал обліку пропущених і замінених уроків.

 • Згідно з листом МОН від 28.11.2008 № 1/9-770 «Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів» «В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму з свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми.

 • У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу, як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми».в особових справах не зберігаються довідки та пояснення про причини відсутності на уроках, що суперечить п. 15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646.

 • в особових справах не зберігаються довідки та пояснення про причини відсутності на уроках, що суперечить п. 15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646.

 • Відсутні характеристики учнів за 1-й клас.

 • ЗМІНИ. В особових справах нового зразка є розділ тільки для характеристик навчальних досягнень учня (учениці) в 1 класі.

 • Адміністрації необхідно організувати роботу щодо перевірки прізвищ, імен та по батькові, дат народження, серій і номерів свідоцтв, які вказані в особових справах учнів, відповідно до копій свідоцтв про народження.

 • В особових справах учнів 10-го класу зроблено запис «закінчив 9 клас» (слід – випущений).

 • Мають місце виправлення коректором, які не завірені печаткою закладу та підписом директора.У всіх закладах порушені санітарні вимоги до складання розкладу уроків з урахуванням динаміки працездатності учнів за днями тижня.

 • У всіх закладах порушені санітарні вимоги до складання розкладу уроків з урахуванням динаміки працездатності учнів за днями тижня.

 • Спостерігається перевантаження учнів, уроки математики винесені на 6, 7 урок.

 • Розклад не погоджено з РайСЕС.

 • Відсутній розклад індивідуальних та групових занять.

 • Назви деяких навчальних предметів не відповідають РНП (у 10-му класі алгебра (замість алгебра та початки аналізу), трудове навчання (замість технології)),

 • Мають місце необумовлені скорочення назв предметів.Має бути 45-хвилинна перерва між останнім уроком та факультативними заняттями.

 • Має бути 45-хвилинна перерва між останнім уроком та факультативними заняттями.

 • Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 чоловік (Згідно з наказом МОНУ від 06.03.2002 № 229/6517 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).

 • Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

 • Факультативи, індивідуальні заняття плануються за рахунок годин варіативної складової, не входять у межі гранично допустимого навчального навантаження та не оцінюються.

 • Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій.1) Згідно з п 6.1. рішення Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Протокол від 26.08.2011 № 2/1-2) «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік» та рекомендацій щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» (лист МОНМСУ від 30.01.2012 № 1/9-66) слід вирішити питання встановлення у перших класах парт для батьків (організувати у кожній класній кімнаті парту для батьків першокласників).

 • 1) Згідно з п 6.1. рішення Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Протокол від 26.08.2011 № 2/1-2) «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік» та рекомендацій щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» (лист МОНМСУ від 30.01.2012 № 1/9-66) слід вирішити питання встановлення у перших класах парт для батьків (організувати у кожній класній кімнаті парту для батьків першокласників).2) Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу МОЗ України від 23.07.2002 №280 усі працівники закладу проходять медичний огляд у встановленому порядку і оформлюють особисті медичні книжки. Для забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя учнів закладу, захисту їх від інфекційних хвороб, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», присутність батьків на уроках можлива після пред’явлення особистої медичної книжки (ОМК-1) за наявності відповідного медичного огляду та результатів обстеження, що проводяться лікарями-спеціалістами. Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення визначені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 (терапевт, дермато-венеролог, отоларинголог; клінічні, лабораторні та інші дослідження: флюорографія, дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею, дослідження на носійство кишкових інфекцій, дослідження на гельмінтози).

 • 2) Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу МОЗ України від 23.07.2002 №280 усі працівники закладу проходять медичний огляд у встановленому порядку і оформлюють особисті медичні книжки. Для забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя учнів закладу, захисту їх від інфекційних хвороб, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», присутність батьків на уроках можлива після пред’явлення особистої медичної книжки (ОМК-1) за наявності відповідного медичного огляду та результатів обстеження, що проводяться лікарями-спеціалістами. Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення визначені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 (терапевт, дермато-венеролог, отоларинголог; клінічні, лабораторні та інші дослідження: флюорографія, дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею, дослідження на носійство кишкових інфекцій, дослідження на гельмінтози).Дійсно, згідно з п. 3.4. ДСанПіН 5.5.2.008-01 класні кімнати (навчальні приміщення) для учнів I - IV класів слід розміщувати тільки на першому поверсі в окремому блоці, ізольовано від приміщень для учнів інших вікових груп.

 • Дійсно, згідно з п. 3.4. ДСанПіН 5.5.2.008-01 класні кімнати (навчальні приміщення) для учнів I - IV класів слід розміщувати тільки на першому поверсі в окремому блоці, ізольовано від приміщень для учнів інших вікових груп.

 • Але існує певна правова колізія, оскільки, відповідно до п. 3.8. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601, класні кімнати для учнів 1 класів слід розміщувати не вище другого поверху, а 2-4 – не вище третього згідно з ДБН В.2.2-3-97 п.3.29.

 • А згідно з п. 3.9. цього ж Положення розташування кабінетів може змінюватись відповідно до зміни спеціалізації навчального закладу, співвідношення класів та кількості учнів у них чи інших причин.згідно з ДСанПіН 5.5.2.008-01 Маркування наноситься у вигляді лінії завширшки 2 см або кола діаметром 2,5 см на обох боках парти, стола, стільця.

 • згідно з ДСанПіН 5.5.2.008-01 Маркування наноситься у вигляді лінії завширшки 2 см або кола діаметром 2,5 см на обох боках парти, стола, стільця.

Забороняється біля школи висаджувати колючі дерева і кущі (біла акація, глід, шипшина тощо) і рослини з отруйними ягодами ("вовче лико", "бріонія", "сумах отруйний", рицина та інші), вирощувати гриби.

 • Забороняється біля школи висаджувати колючі дерева і кущі (біла акація, глід, шипшина тощо) і рослини з отруйними ягодами ("вовче лико", "бріонія", "сумах отруйний", рицина та інші), вирощувати гриби.

Надання першого вересня вихідного дня батькам, діти яких вперше йдуть до школи.

 • Надання першого вересня вихідного дня батькам, діти яких вперше йдуть до школи.

 • впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм.

 • передбачено з першого класу впровадження нових предметів: природознавство, іноземна мова, з другого класу – інформаційно-комунікаційні технології.

 • Керівникам ЗНЗ провести педагогічні ради з тематикою «Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти».

 • передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів.

 • З 1 квітня 2013 року розпочинається приймання дітей до 1-го класу. Не рекомендується перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо.

 • Робочий тиждень передбачає для учнів першого класу протягом навчального року додатковий розвантажувальний день - четвер, у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, мови).

 • У першому класі домашні завдання не задаються.

 • для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон), не менше, ніж 1,5-годинну прогулянку на свіжому повітрі, а також спортивно-оздоровчі заняття для учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин щоденно.

 • рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки, по завершенні самопідготовки - участь у заходах емоційно-розвиваючого характеру.

 • На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей у зручний для батьків час.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка