Телемедицина в практиці медичної сестри Підготувала: Коцар В. МДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Телемедицина в практиці медичної сестри

 • Підготувала: Коцар В.М.


Телемедицина - особлива галузь сучасної медицини та охорони здоров'я, що об'єднала в собі самі сучасні досягнення медицини (візуалізацію), інформатику (комп'ютерні мережі), інженерію (персональні комп'ютери), кібернетику, біофізику, математику та інші науки.Телемедицина (грец. tele - дистанція, лат. Meder - лікування) - це галузь медицини, яка використовує телекомунікаційні та електронні інформаційні (комп'ютерні) тихнології для забезпечення медичної допомоги на відстані.Відповідно до формулювання ВООЗ телемедицина - це надання медичних послуг в тих випадках, коли відстань між медичним працівником і пацієнтом є критичним фактором.Надання телемедичної допомоги характеризується переважно двома ознаками: 1.Види переданої інформації (опис історії хвороби, відеозображення ендоскопічної та УЗ-картини, рентгенівських знімків, мікроскопічних мазків, дані лабораторних аналізів і т.п.); 2. Спосіб доступу до інформації (телефонні лінії, супутниковий та стільниковий зв'язок і т.п.).Телемедична процедура - це стандартна послідовність спільних дій абонента, консультанта, координатора, пацієнта і допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп'ютерної і телекомунікаційної техніки і що має строго певну мету.Основні види телемедичних процедур:

 • телеконсультування та інструктаж;

 • дистанційне навчання;

 • телемоніторингу і біорадіотелеметрія;

 • дистанційне маніпулювання.Телеконсультування (синоніми: віддалене, телемедичне, дистанційне консультування) - телемедична процедура, яка представляє собою процес дистанційного обговорення конкретного клінічного випадку з метою надання невідкладної або планової медичної допомоги.Загальна схема телеконсультуванняТелеконсультування з допомогою Інтренету та мобільної телефоніїТелемедичні робочі станціїВідеоконференція (ВК)ВК - це телекомунікаційна система, яка являє собою засіб для обміну інформацією та проведення дискусій у групах користувачів. В процесі відеоконференції її учасники можуть безпосередньо спостерігати один одного на моніторах, обмінюватися інформацією, вести дискусії. В телемедицині ВК використовуються для дистанційного навчання, телеконсультування і відео-візитів до амбулаторних пацієнтів.Дистанційне навчання - різновид навчального процесу, при якому або викладач і аудиторія, або учень і джерело інформації розділені географічно. Для забезпечення сеансів дистанційного навчання використовуються комп'ютерні та телекомунікаційні технології, у тому числі Інтернет.Види систем дистанційного навчання у медицині: 1) Реальночасові відеоконференції (телелекціі, теле-семінари, демонстрації операцій, маніпуляцій, паці-єнтів, дискусії з аудиторією). 2) Ресурси Інтернет (тематичні сайти, електронні біб-ліотеки та бібліографічні бази даних, демонстрації та розгляд клінічних випадків, тематичні форуми, інтер-активні навчальні сервери). 3) Мультимедійні навчально-контролюючі системи («медіа-педагоги») - це програмно-апаратний комп-лекс, що містить в собі ілюстровану навчальну інфор-мацію та засоби контролю її вивчення. Для технічної реалізації використовується як спеціально розроблене програмне забезпечення, так і широко доступні Інтернет-технології.Біорадіотелеметрія (БРТМ, телеметрія) - це реєстрація фізіологічних даних на відстані за допомогою радіозв'язку. Шаблон будови системи: прилад пацієнта (набір датчиків), лінія зв'язку (радіо, мобільний телефон), прилад дослідника. Основні області застосування: аерокосмічна медицина, військова медицина, медицина катастроф, дослідження стану організму людини в процесі виконання певної діяльності (трудової, спортивної і т.д.).Телемоніторинг - телемедична процедура, різновид телеметрії - віддалена реєстрація фізіологічних показників у людей, що страждають тим чи іншим захворюванням. Усі системи для телемоніторингу варто розділити на три головні групи: 1) Системи внутрілікарняного моніторингу. 2) Системи побутового моніторингу ("домашня телемедицина"). 3) Системи пересувного моніторингу.Дистанційне маніпулювання - телемедична процедура, що означає дистанційне керування лікувальною і діагностичною апаратурою консультантом для діагностики чи лікування.Дистанційне маніпулювання:ТелесестринствоТелесестринство (англ. "telenursing") - використання телекомунікацій та інформаційних комп'ютерних технологій для надання сестринської допомоги та координованої роботи медсестер у тих випадках, коли фізична відстань є критичним чинником.Цікавий факт. У всьому світі кожні 5 років кількість медсестер, що надають амбулаторну допомогу, зростає на 30-40%. При цьому до 50% патронажних візитів може бути замінено телемедичними.Основні технології телесестринства: - Телефонна або відеоконференції –зв’язок між ме-дичним центром та пацієнтом на дому (дозволяє про-водити контроль маніпуляцій, приймо медикаментів, обговорювати зміни в схемі лікування); - Сестринські телеконсультації (консультування з протоколів і алгоритмів у вигляді програм); - Дистанційне навчання пацієнта та його родичів; - Телеконтроль / моніторинг діагностичних досліджень; - Асистування лікарю у проведенні протоколу лікування; - Пересилання фізіологічних параметрів (артеріаль-ний тиск, рівень глюкози в крові, вагу, цифрові фо-тографії місця хвороби) через Інтернет.Переваги телесестринстваТелесестринство дозволяє пацієнтові та його родині стати активними учасниками лікувального процесу, особливо при хронічних захворюваннях, а медсестрам - надавати точну і якісну інформацію, здійснювати он-лайн підтримку. Оптимізується тривалість лікування і поліпшується рівень спілкування між пацієнтом, його сім'єю та медпрацівниками. Телесестринство дозволяє домогтися економічної вигоди, підвищує доступність медичної допомоги для віддалених, сільських районів, покращує якість амбулаторної допомоги.Позитивний економічний ефект досягається за рахунок своєчасного отримання інформації про пацієнта, зниження кількості та тривалості повторних госпіталізацій і звернень за екстреної допомогою, також відпадає необхідність використання дорогих діагностичних служб, а обмежені ресурси медустанов можуть використовуватися на великих просторах. З'являється можливість швидкого і якісного обміну медичною інформацією між медпрацівниками для консультування, навчання, допомоги у прийнятті рішень, наукових досліджень і т.дОсновні етичні принципи телесестрінства:

 • Конфіденційність і захист особистої інформації;

 • Інформування пацієнта про можливості, переваги і недоліки телемедичної системи;

 • Гарантований доступ до інформації для пацієнта;

 • Згода пацієнта на поширення, пересилання інформації;

 • Інформування пацієнта про залучення додаткового персоналу (інженери);

 • Юридична відповідальність для осіб, які порушують приватність, конфіденційність;

 • Відповідальність за пацієнта;

 • Право вибору для пацієнта;

 • Ретельне документування;

 • Дотримання принципів технологічної безпеки;

 • Ефективність допомоги, уникнення ятрогеній (правильне використання техніки згідно з інструкціями, доказова медицина, стандартизація, принцип «сумніваєшся - запитай у старшого»).Домашня телемедицинаДомашня телемедицина - діагностично-лікувальні прилади та інші технології, що призначені для надання медичної само- та взаємодопомоги, проведення моніторингу, контролю та патронажу в побутових умовах.Загальна схема домашньої телемедициниОсновні причини розвитку домашньої телемедицини:

 • Група населення «Немає часу»

 • Група населення «Немає можливості»

 • Глобальне старіння населення (за деякими прогнозами до 2020 року 20% населення планети буде старше 50 років).

 • Нераціональне госпітальне і постгоспітальне лікування ряду захворювань, що призводить до фінансових втрат і ускладнень.Цілі домашньої телемедцини:

 • профілактичний і постгоспітальний телемоніторингу стану здоров'я пацієнтів в домашніх умовах;

 • Консультаційна медична допомога;

 • Психологічна підтримка пацієнтів на дому з елементами психіатрії та психоаналізу;

 • Дистанційне відеоспостереження за лежачими хворими;

 • Контроль.Телемоніторинг (синоніми: телеметрія функціональних показників, телемедичні системи динамічного спостереження) - телемедична процедура, що означає спостереження, оцінку та прогноз на основі передачі даних пацієнтів в консультативний центр.Пристрої для телемоніторингуСучасна система для телемоніторингу артеріального тиску (АТ) - відсутій комп'ютер, управління зводиться до натискання двох кнопок; лінія передачі - стаціонарний або мобільний телефон. Мініатюрний датчик ЕКГ для фіксації гострих серцево-судинних порушеньТелемоніторинг - самообстеження за допомогою цифрових діагностичних пристроїв і трансляція даних в медичний центр (спірометрія і аускультація)Телепатронаж (медичний догляд) - дистанційний (реалізований за допомогою телекомунікаційних і комп'ютерних технологій) профілактичні заходи і активне втручання, пов'язані із забезпеченням основних (життєвих) потреб, реабілітацією, фізичною та психологічною підтримкою, наданням допомоги у здійсненні тих дій, що мають відношення до здоров'ю людини.Реалізація домашньої телемедицини - дистанційний контроль (телеменеджмент) під час перев'язки, яку виконує родичка пацієнтаТелепатронаж включає в себе:

 • Регулярну комунікацію медсестра-пацієнт, лікар-пацієнт,

 • Контроль пацієнтів;

 • Управління пацієнтом;

 • Психологічну та фізичну реабілітацію.В цілому телемедицина дає медсестрі незаперечні переваги: кращу організацію діяльності і робочого часу, унікальну позицію як провідного спеціаліста, комп’ютеризоване ведення документації, ключову позицію у подоланні відстані між пацієнтом і медпрацівником.Каталог: media -> files
files -> Методика роботи з історичними джерелами на уроках історії Класифікація історичних джерел
files -> Гроші виникли внаслідок згоди між людьми і є встановленим законом платіжним засобом у державі
files -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
files -> Підхід Європейського Союзу
files -> Василь Семенович Стефаник народився 14 травня 1871 року в селі Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) у заможній селянській родині
files -> Урок як основна форма навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в контексті компетентнісно орієнтованого навчання Компетентність здатність
files -> Тема проекту
files -> Леся Українка.”Бояриня”.Історична основа драматичної поеми. План Історія написання твору
files -> Наталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник
files -> Щербань Ліна Григорівна учитель образотворчого мистецтва


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка