Тема 1 людський та соціальний капіталДата конвертації29.05.2016
Розмір448 b.


ТЕМА 1

 • ЛЮДСЬКИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ


ПЛАН

 • 1. Базисні поняття, еволюція та особливості людського капіталу у системі економічних категорій

 • 2. Теорії людського капіталуНезалежно від того, якими матеріальними ресурсами володіє система, самі по собі вони не примножуються.

 • Незалежно від того, якими матеріальними ресурсами володіє система, самі по собі вони не примножуються.

 • І держава, і фірма розвиваються енергією

 • й інтелектом людей

 • Пітер Дракер1. Базисні поняття, еволюція та особливості людського капіталу у системі економічних категорій

 • Робоча сила, як вважають економісти-теоретики, є головним рушійним фактором процесу виробництва, а суспільне відтворення в широкому, світогосподарському аспекті є поновленням виробництва товарів і відтворення самої робочої сили.

 • А.Сміт писав, що “збільшення продуктивності корисної праці залежить насамперед від вдосконалення уміння працівника, а потім від вдосконалення машин і інструментів, за допомогою яких він працює”.Людський капітал

 • Людський капітал, як визначають його більшість західних економістів, складається з знань, навичок, мотивацій і енергії, якими наділені особи і можуть використовуватися протягом визначеного періоду часу з метою виробництва товарів і послуг.

 • “Він є формою капіталу, через те, що є джерелом майбутніх заробітків, чи майбутнього задоволення, чи того й іншого разом. Він людський, тому що є складовою частиною людини”.Поділяють категорії культурного, інтелектуального і соціального капіталу, що базуються на поділі сфер інтелектуального життя: науки, мистецтва, релігії, освіти, а також трьох соціальних ролей людини:

 • Поділяють категорії культурного, інтелектуального і соціального капіталу, що базуються на поділі сфер інтелектуального життя: науки, мистецтва, релігії, освіти, а також трьох соціальних ролей людини:

 • -трудової,

 • -сімейної,

 • -досугової.Культурний людський капітал

 • Це мовна і культурна компетенція людини, багатство у формі знання чи ідей, яке легітимізують статус і влада, підтримують установлений соціальний порядок, існуючу в суспільстві ієрархію.

 • Культурний капітал особи характеризується наступними показниками: інтелектуальна культура (інтелектуальний капітал), освітня культура (освітній капітал), моральна культура (моральний капітал), символічна культура (символічний капітал), соціальна культура (соціальний капітал).Інтелектуальний людський капітал

 • Це сукупність вродженого і розвиненого інтелектуального багатства людини у формі його інтелектуальної культури.

 • Інтелектуальний капітал складається із запасів і потоків знань, наявних в організації. Він може розглядатися як нематеріальний ресурс, який разом із матеріальними (гроші і активи підприємства) складає загальну вартість і цінність бізнесу.Бонн (1996,1998) визначає нематеріальні ресурси як фактори, які більше ніж фінансові і фізичні активи роблять внесок у розвиток організації.

 • Бонн (1996,1998) визначає нематеріальні ресурси як фактори, які більше ніж фінансові і фізичні активи роблять внесок у розвиток організації.

 • Едвісон і Малоне (1997) включають в інтелектуальний капітал всі стосунки всередині і поза межами організації, враховуючи постачальників і замовників. Вони також включають такий нематеріальний капітал фірми як репутація, престиж, імідж і бренд.Елементи інтелектуального капіталу

 • 1)Людський капітал

 • 2)Соціальний капітал

 • 3)Організаційний капітал (або структурний капітал)"Соціальний капітал "

 • Світовий банк пропонує на своєму сайті наступне визначення соціального капіталу: (www.worldbank.org)

 • Соціальний капітал відноситься до інституцій, взаємовідносин і норм, що відображають якість і кількість соціальних взаємодій у суспільстві.

 • Соціальний капітал це не просто сума інституцій, які підтримують суспільство, це "клей", який тримає їх разом.Організаційний капітал (або структурний капітал)

 • Юндт у 2000р. дає визначення організаційному капіталу як інституційні знання, власником яких є організація, що зберігаються в базах даних, збірниках і т.п.

 • Його ще часто називають структурним капіталом (Едвісон і Малоне, 1997). А терміну організаційний капітал Юндт надав перевагу тому, що він передає більш чітко, що це є знання, якими володіє організація.Трьохстороння концепція інтелектуального капіталу

 • полягає в тому, що є:

 • індивідууми, які генерують, зберігають і використовують знання (людський капітал),

 • ці знання примножуються і підсилюються завдяки взаємодії між ними (соціальний капітал) з метою генерування інституційних знань,

 • якими володіє організація (організаційний капітал).Освітній капітал

 • це сукупне освітнє багатство людини у формі його освітньої культури (особиста власність власників дипломів і вчених ступенів).

 • Моральний капітал - сукупність моральних якостей людиниІндекс людського розвитку (ІЛР)

 • Експерти Організації Об'єднаних Націй оцінюють рівень людського розвитку, досягнутий у різних країнах, за допомогою спеціального індексу людського розвиткуІЛР відбиває досягнення країни в забезпеченні трьох найважливіших аспектів людського добробуту

 • 1) здоров'я і довголіття, вимірюваних очікуваною тривалістю життя;

 • 2) освіти, вимірюваного комбінацією двох показників - грамотності дорослого населення й охоплення населення трьома ступінями освіти (початковою, середньою і вищою);

 • 3) матеріального рівня життя, вимірюваного величиною реального ВВП на душу населення.

Досягнення в кожній з цих трьох областей спочатку оцінюються у відсотках від деякої ідеальної, жодною країною ще не досягнутої ситуації:

 • Досягнення в кожній з цих трьох областей спочатку оцінюються у відсотках від деякої ідеальної, жодною країною ще не досягнутої ситуації:

 • 1) очікуваної тривалості життя, рівним 85 рокам;

 • 2) грамотності й охоплення населення освітою усіх трьох ступіней на рівні 100%;

 • 3) реального ВВП на душу населення на рівні 40000 дол. Потім обчислюється середнє значення цих трьох індексівПоказники ВВП і тривалості життя погіршують і «тягнуть вниз» загальний ІЛР і рейтинг України. Освітні показники — грамотності й валового охоплення навчанням — досить високі, особливо за грамотністю.

 • Показники ВВП і тривалості життя погіршують і «тягнуть вниз» загальний ІЛР і рейтинг України. Освітні показники — грамотності й валового охоплення навчанням — досить високі, особливо за грамотністю.Людський розвиток є метою, а економічне зростання - лише засобом до її досягнення.

 • Людський розвиток є метою, а економічне зростання - лише засобом до її досягнення.

 • Доповідь про людський розвиток" (Програма розвитку ООН)2. Теорії людського капіталу

 • У 1992 р. професора економіки і соціології Чикагського університету Гері Бекера було нагороджено Нобелівською премією в галузі економіки за поширення сфери мікроекономічного аналізу на цілу низку аспектів людської поведінки і взаємодії, включаючи неринкову поведінку.Г. БЕКЕР

 • автор декількох фундаментальних досліджень і багатьох десятків статей.

 • Три головні його книги перевидавалися двічі.

 • 1."Економіка дискримінації"

 • 2."Людський капітал“

 • 3."Трактат про родину“Пропоновані ним моделі мають репутацію класичних і ставали базовими для наступних розробок.

 • Пропоновані ним моделі мають репутацію класичних і ставали базовими для наступних розробок.

 • Він стояв у початків нових розділів економічної теорії - економіки дискримінації, теорії людського капіталу, економіки злочинності, економіки домашнього господарства, тощо.

 • У 1987 р. він обирався президентом американської економічної асоціації.Економічний підхід до соціальних питань

 • так сам Г. Бекер визначає суть свого наукового пошуку, плодотворність якого продемонстрував на прикладі таких позаринкових форм діяльності, як дискримінація, освіта, злочинність, шлюб, планування родини, а також при поясненні ірраціональної й альтруїстичної поведінки.

 • Колеги, учні і послідовники Г. Бекера поширили цей підхід на ще більш екзотичні для традиційної економічної науки явища - від ідеологічних процесів і релігійної діяльності до суїцидів і сексуальної активності."Людський капітал"

 • Класикою сучасної економічної думки стала велика робота Г. Бекера "Людський капітал".

 • Хоча основний внесок у популяризацію ідеї людського капіталу був внесений Т. Шульцем, колегою Г. Бекера по Чикагському університету, розробка мікроекономічних основ цієї теорії була подана в фундаментальній праці Г. Бекера.

 • Сформульована в ньому модель стала основою для всіх наступних досліджень у цій області.Людський капітал

 • це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій.

 • Інвестиціями в нього можуть бути:

 • освіта,

 • накопичення виробничого досвіду,

 • охорона здоров'я,

 • географічна мобільність,

 • пошук інформації.Відправним пунктом для Г. Бекера слугувало припущення, що при вкладанні своїх засобів у підготовку й освіту учні і їхні батьки поводяться раціонально, зважуючи відповідні вигоди і витрати.

 • Відправним пунктом для Г. Бекера слугувало припущення, що при вкладанні своїх засобів у підготовку й освіту учні і їхні батьки поводяться раціонально, зважуючи відповідні вигоди і витрати.

 • Подібно до звичайних підприємців, вони зіставляють очікувану граничну норму віддачі від таких вкладень із прибутковістю альтернативних інвестицій (відсоток по банківських вкладах, дивідендами по цінних паперах і т.д).Залежно від того, що економічно доцільніше, приймається рішення про продовження навчання, або про його припинення.

 • Залежно від того, що економічно доцільніше, приймається рішення про продовження навчання, або про його припинення.

 • норми віддачі виступають, як регулятор розподілу інвестицій між різними типами і рівнями освіти, а також між системою просвіти в цілому й рештою економіки.

 • Високі норми віддачі свідчать про недоінвестування, низькі - про переінвестування.Крім теоретичного обґрунтування Г. Бекер першим здійснив і практичний, статистично коректний підрахунок економічної ефективності освіти.

 • Крім теоретичного обґрунтування Г. Бекер першим здійснив і практичний, статистично коректний підрахунок економічної ефективності освіти.

 • Для визначення доходу від вищої освіти з життєвих заробітків тих, хто закінчив коледж, віднімалися заробітки тих, хто не пішов далі середньої школи.

 • У складі витрат навчання як головний елемент виділялися "втрачені заробітки", тобто дохід, недоотриманий учнями за роки навчання.Зіставлення вигод і витрат освіти дає можливість підрахувати рентабельність вкладень у людину.

 • Зіставлення вигод і витрат освіти дає можливість підрахувати рентабельність вкладень у людину.

 • Згідно розрахунків Г. Бекера виявлялося, що в США віддача вищої освіти знаходиться на рівні 10-15%, що перевищує показники прибутковості для більшості фірм.В кінці 90 – х р. в Україні віддача від освіти досягла 7-8% - рівня.

 • В кінці 90 – х р. в Україні віддача від освіти досягла 7-8% - рівня.

 • Наприклад, в США норма віддачі вкладень в отримання середньої освіти складає від 10 до 13%, а вкладень в отримання вищої освіти ≈ від до 15 %.СПЕЦІАЛЬНІ І ЗАГАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Величезне теоретичне значення мало обгрунтування Г. Бекером різниці між спеціальними і загальними інвестиціями в людину.

 • Спеціальна підготовка наділяє працівників знаннями і навичками, що представляють інтерес лише для тієї фірми, де вони були отримані (наприклад, ознайомлення новачків зі структурою і внутрішнім розпорядком підприємства).ЗАГАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • У ході загальної підготовки працівник здобуває знання і навички, що можуть знайти застосування і на інших фірмах.

 • Г. Бекер показав, що загальна підготовка непрямим шляхом оплачується самими працівниками, коли, прагнучи до підвищення кваліфікації, вони погоджуються на більш низьку в період навчання заробітну плату, і їм же тому дістається доход від неї. Адже якби її фінансування йшло за рахунок фірм, вони при звільненні таких працівників позбавлялися б своїх вкладень, втілених у їхні особистості.СПЕЦІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Спеціальна підготовка оплачується фірмами, і вони ж отримують доход від неї, тому що в противному випадку при звільненні з ініціативи фірм втрати несли б працівники.Каталог: downloads -> usk -> lec
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"
lec -> Тема Резюме та його види план поняття резюме, його основні блоки
lec -> Тема 2 Види інвестицій в людський капітал та їх ефективність
lec -> Тема Тайм – менеджмент
lec -> Тема 8 Успішна співбесіда з працедавцем
lec -> Тема 3 Лідерство І лідери в організації: теорія І практика
lec -> Тема 5 “Сучасний досвід підготовки менеджерів для міжнародного бізнесу”


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка