Тема 1 облік фінансових інвестицій план сутність фінансових інвестицій та їх класифікаціяДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


ТЕМА 5.1 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ


ПЛАН

 • 1. Сутність фінансових інвестицій та їх класифікація.

 • 2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій

 • 3.Оцінка фінансових інвестиційІнвестиції – це вкладення майна та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Реальні (капітальні) інвестиції – вкладення капіталу у придбання основних засобів, проведення реконструкції та модернізації основних засобів. Фінансові інвестиції – вкладення капіталу у фінансові інструменти (затрати на придбання акцій, облігацій, векселів, ощадних сертифікатів,вкладення коштів в асоційовані ,дочірні та інші підприємства), з метою збільшення прибутку або зростання вартості капіталу та інших вигід інвестора.Відповідно до П(С)БО 12, фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою:

 • збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо);

 • зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.Фінансові інвестиції поділяються на:

 • довгострокові фінансові інвестиції - фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент;

 • поточні фінансові інвестиції - інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів;

 • еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.Інвестиції в асоційовані підприємства – інвестиції у підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 %) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. Інвестиції в дочірні підприємства – інвестиції в підприємства, які перебувають під контролем материнського (холдингового) підприємства. Інвестиції в спільну діяльність – інвестиції для ведення господарської діяльності, зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.До фінансових інвестицій відносяться:

 • -  акціяцінний папір, який засвідчує майнові права його власника, що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна АТ у разі його ліквідації, право на управління АТ, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України;

 • -  облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією;

 • -  депозитний (ощадний) сертифікат – цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника на одержання після встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав

 • -  казначейське зобов’язання – державний цінний папір, що розміщується винятково на добровільних засадах серед фізичних осіб, засвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов’язань України;

 • -  інші цінні папери.Для обліку фінансових інвестицій призначено такі рахунки:

 • Рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції ”.

 • Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”.Кореспонденція рахунків з обліку фінансових інвестиційОцінка інвестицій на дату балансуМетоди оцінки фінансових інвестицій

 • Оцінка фінансової інвестиції за справедливою вартістю полягає в тому, що вона дорівнює сумі, за якою може бути проведена реалізація інвестиції на активному ринку.

 • Метод участі в капіталі – це метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

 • Амортизована собівартість фінансової інвестиції – собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).Формула розрахунку річної суми амортизації та ефективної ставки відсоткаПослідовність записів з обліку фінансових інвестиційКаталог: %D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 -> %D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 -> %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD -> 0305%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE -> %D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA -> %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%94 -> %D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83
%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83 -> Тема 6: облік необоротних активів план економічний зміст та класифікація необоротних активів
%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83 -> Тема 2: облік коштів на рахунках у банках план облік операцій на рахунках в банку, їх документальне оформлення
%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83 -> Тема 3: облік розрахункових операцій план Визначення та види дебіторської заборгованості
0305%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Тема 12. Макроекономічна політика у відкритій економіці зміст Світове господарство І національна економіка. Форми міжнародних економічних відносин
0305%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Тема суть та класифікація інвестицій Зміст Економічна динаміка: економічне зростання та його типи
0305%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Тема 14. Моделі макроекономичної рівноваги зміст Класична модель макрорівноваги
0305%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Програмна анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка