Тема лекції: Фізіологія обміну речовин і енергіїДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Тема лекції:

 • Фізіологія обміну речовин і енергії

 • Водно-електролітний обмін

 • Терморегуляція


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 • 1. Обмін білків:

 • а) фізіологічне значення білків;

 • б) азотистий баланс;

 • в) білковий мінімум, білковий оптимум, біологічна цінність білків;

 • 2. Оцінка обмінних процесів

 • а) визначення основного обміну;

 • б) чинники, від яких залежить основний обмін;

 • 3. Водні простори (сектори) організму:

 • а) фізіологічне значення води;

 • б) характеристика внутріклітинною, внутрішньосудинної, міжклітинною і трансцелюлярної рідини;

 • 4. Електролітний баланс;

 • а) фізіологічна роль натрію, калію, магнію, кальцію, хлору, фосфатів.

 • 5. Загальна характеристика температури тіла:

 • а) поняття про ізотермію, теплоутворення і тепловіддачу;

 • 6. Теплоутворення;

 • 7. Тепловіддача;

 • 8. Регуляція температури тіла;

 • а) периферичні і центральні терморецептори;

 • б) центр терморегуляції;

 • г) гіпертермія, гіпотермія.Необхідно розрізняти два типи обміну, а саме: обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин в природі і обмін речовин усередині організму. Перший тип обміну вивчають в курсі екологічної фізіології.Під обміном речовин усередині організму слід розуміти зміни, яких зазнають речовини з моменту надходження їх через травний канал до моменту виведення назовні. Всі процеси обміну речовин забезпечуються впливом ферментів, а сукупність ферментативних реакцій, які відбуваються в організмі, об'єднують загальним поняттям «обмін», або «метаболізм».РЕГУЛЯЦІЯ ОБМІННИХ РЕАКЦІЙ

 • Клітинна регуляція базується на особливостях взаємодії ферменту і субстрату. Фермент як біологічний каталізатор змінює швидкість реакції, з'єднуючись з субстратом і утворюючи комплекс фермент - субстрат. Після того, як відбулися зміни в субстраті, фермент виходить з цього комплексу непошкодженим і починає новий цикл.Гуморальна регуляція активності ферменту полягає у дії на нього гормонів, які або підвищують, або пригнічують активність ферменту. Деякі гормони безпосередньо регулюють синтез або розпад ферментів і проникність клітинних мембран, змінюючи в клітині зміст субстратів, кофакторов та іонний склад.Нервова регуляція здійснюється різними шляхами: зміною інтенсивності функціонування ендокринних залоз, а також безпосередньо активує ферменти. Центральна нервова система, діючи на клітинні і гуморальні механізми регуляції, адекватно змінює трофіку клітин.ОБМІН БІЛКІВ

 • Перетворення білків в організмі відбувається в два етапи.

 • Перший етап полягає в гідролізі білків до амінокислот, які метаболізувалися в печінці, перетворюючись на сечовину, що у складі сечі виводиться з організму. Сечовина, сечова кислота, креатинін і деякі інші речовини є кінцевими продуктами розщеплення білків.У печінці може відбуватися переамінування: аміногрупа, яка відщеплюється від радикала однієї амінокислоти, переноситься на радикал іншої. Що веде до утворення нових амінокислот. Радикали амінокислот, які втратили аміногрупи, можуть використовуватися в якості джерела енергії або перетворюватися на жири і вуглеводи.АЗОТИСТИЙ БАЛАНС

 • Білковий коефіцієнт – це та кількість білку, при розщепленні якого утворюється 1 грам азоту. Він дорівнює 6,25 г.

 • Позитивний азотистий баланс – коли білків поступає більше ніж виводиться.

 • Негативний азотистий баланс – коли білків поступає менше ніж виводиться.

 • Азотиста рівновага - коли білків поступає стільки ж, як і виводиться.За умови, що всі енергетичні витрати поновлюються за рахунок вуглеводів і жирів, тобто при безбілковій дієті, за добу руйнується приблизно 331 міліграм білка на 1 кг маси тіла. Для людини масою 70 кг це складає 23,2 г/добу. Цю величину М. Рубнер назвав «коефіцієнтом зношування».Кількість азоту в їжі, необхідну для покриття коефіцієнта зношування (23-25 г), називають «білковим мінімумом». Проте якщо людина впродовж тривалого часу вживає тільки таку кількість білка, то у неї розвивається негативний азотистий баланс, який зникає тоді, коли в їжі міститиметься 30-45 г білка. Така кількість дозволяє підтримувати азотисту рівновагу за умови, що всі енергетичні потреби організму покриваються за рахунок вуглеводів і жирів. Ця кількість була названа фізіологічним мінімумом білка.Кількість азоту в їжі, необхідну для покриття всіх потреб організму в білках (пластичних та енергетичних) називають «білковим оптимумом». Ця величина становить до 1,5 г білка/добу на 1 кг маси тіла. При цьому 50 % від усієї кількості повинні становити білки тваринного походження, які містять незамінимі амінокислоти. При розпаді 1 граму білка утворюється 4 ккал енергії.СТАНДАРТНІ УМОВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОГО ОБМІНУ:

 • Зранку, натще.

 • При температурі 25-28 градусів за Цельсієм.

 • В стані повного фізичного і психічного спокою, лежачи на спині.Методи визначення основного обміну

 • Метод прямої калориметрії з повним газовим аналізом.

 • Метод непрямої калориметрії з повним газовим аналізом.

 • Метод непрямої калориметрії з неповним газовим аналізом.Значення води для організму

 • Участь в обмінних процесах (реакції гідролізу, окислення і т.д.);

 • Сприяє виведенню кінцевих продуктів обміну;

 • Забезпечує підтримування температурного гомеостазу;

 • Механічна роль (зменшує тертя між внутрішніми органами, суглобовими поверхнями і т.д.);

 • Універсальний розчинник.Розподіл води в організмі: Загальна вода (60 %):

 • Внутрішньоклітинна вода (40 %);

 • Позаклітинна вода (20 %):

 • Внутрішньосудинна вода (до 4,5-5 %);

 • Інтерстиціальна вода (до 15 %);

 • Трансцелюлярна (до 0,5-1 %).За типом зв‘язку вода поділяється на:

  • Вільну (незв‘язану);
  • Зв‘язану (гідратаційну). вона утримується гідрофільними речовинами, утворює гідратну оболонку;
  • Внутрішньомолекулярну (конституційна, структурна). Вона входить в склад молекул білків, жирів, вуглеводів і звільняється при їх окисленні.


Фізіологічна роль натрію. 90 % від загальної кількості знаходиться у позаклітинній рідині і лише біля 2 % в клітинах.

 • Осмотична активність позаклітинної рідини в значній мірі визначається вмістом Na+.

 • Na+ визначає активність ферментів впливаючи на каталітичну групу.

 • Na+ приймає участь у генерації потенціалу дії;

 • Na+ визначає рівень мембранного потенціалу;

 • Na+ підвищує збудливість симпатичних нервових закінчень і разом з Са2+ підвищує судинний тонус, скоротливість міокарда.

 • Концентрація Na+ в плазмі крові складає

 • 135-145 ммоль/л.Фізіологічна роль калію:

 • Синтез протеїнів, АТФ, глікогену;

 • К+ приймає участь в формуванні потенціалу спокою;

 • К+ визначає рівень мембранного потенціалу (разом з Na і Cl-);

 • К+ визначає активність деяких ферментів.

 • Вміст К+ в плазмі коливається від 3,5 до 5,0 ммоль/л. • Внутрішньоклітинний калій (98 %);

 • Позаклітинний калій (2 %).Фізіологічна роль магнію:

 • Сприяє синтезу протеїнів;

 • Є складовою частиною майже 300 ферментних комплексів;

 • Фіксує фосфоліпіди на клітинних мембранах, зменшуючи їх текучість та проникливість;

 • Приймає участь в регуляції секреції паратгормону прищитоподібної залози.

 • Вміст магнію в плазмі крові знаходиться в межах 0,70 – 1,1 ммоль/лФізіологічна роль хлору і фосфатів:

 • Хлор основний аніон позаклітинної рідини;

 • Визначає рівень мембранного потенціалу;

 • Фосфати - основні аніони внутрішньоклітинної рідини;

 • Необхідні для обмінних процесів (в складі коферментів,АТФ, креатинфосфатів).

 • Вміст в сироватці крові: хлор 98- 105 ммоль/л; фосфор – 0,65-1,3 ммоль/л.Фізіологічна роль кальцію:

 • Са2+ необхідний для функціонування мембранних каналів для ініціювання фізіологічних процесів;

 • Для стабілізації клітинних мембран сприяє ущільненню молекул фосфоліпідів;

 • Са2+ викликає початкове виділення медіатора при синаптичній передачі збудження;

 • Необхідний для спряження процесів збудження і скорочення в м‘язах;

 • Са2+ необхідний для поступлення глюкози в клітини;

 • Са2+ необхідний для розмноження клітин;

 • Вміст кальцію в плазмі крові знаходиться в межах 2,35 – 2,75 ммоль/л.Характеристика процесів теплопродукції

 • 1. Тонус терморегуляції. При цьому м'язи не скорочуються. Підвищується їх тонус і метаболізм. Цей тонус виникає в м'язах шиї, тулуба і кінцівок. Внаслідок цього теплопродукция підвищується на 50-100 %.

 • 2. Тремтіння - виникає несвідомо і полягає в періодичній активності вісокопороговіх рухових одиниць на тлі терморегуляційного тонусу. При тремтінні теплопродукция підвищується в 2-3 рази.

 • 3. Довільні скорочення - полягають в свідомому підвищенні скорочення м'язів. При довільних скороченнях теплопродукция може збільшитися в 10-20 разів.Характеристика процесів тепловіддачі.

 • 1. Радіація відбувається по допомозі інфрачервоного довгохвильового випромінювання. Для цього потрібний градієнт температури з навколишнім середовищем.

 • 2. Теплопровідність здійснюється при безпосередньому контакті тіла з предметами (стілець, ліжко і т.п.). При цьому швидкість перенесення тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого предмету визначається температурним градієнтом

 • 3. Конвекційний шлях. Повітря, яке контактує з поверхнею тіла, за наявності градієнту температур нагрівається. При цьому воно стає більш легким і, піднімаючись від тіла, звільняє місце для нових порцій повітря.

 • 4. Випаровування поту. При кімнатній температурі у роздягненої людини близько 20 % тепла виділяється за допомогою випаровування. При випаровуванні 1 мл поту втрачається 0,58 ккал.

 • Випаровування має два механізми: а) перспірація - без участі потових залоз; б) випаровування - при активній участі потових залоз.

 • Перспірация -випаровування води з поверхні легень, слизових оболонок. Це випорювання не регулюється, воно залежить від градієнту температур і вологості навколишнього повітря. Чим вище вологість, тим менш ефективний цей вид тепловіддачі.Дякую за увагу !Каталог: data -> kafedra -> meds -> ukr -> %D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Медсестринська теорія намагається описати чи пояснити Медсестринство
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники і переносники інфекцій та інвазій Актуальність теми
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція №7. Методи найпростішої фізіотерапії Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція №2 Тема лекції: Типи лікувально-профілактичних закладів, їх структура й функції. Роль медсестри у задоволеннні потреб пацієнта
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція №3 тема лекції: інфекційна безпека, інфекційний контроль в лпз. Дезінфекція проф кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Аналіз взаємин між лікарем та хворим
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція 9 Сучасні мережеві технології і мережеве устаткування
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Інформації про чисельність і склад населення. Методика медико-демографічних досліджень. Чисельність і склад населення. Механічний рух населення. Природний рух населення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка