Тема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україніДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 • ТЕМА 2.1.ПОНЯТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.

 • ТЕМА 2.2.ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ.

 • тема2.3.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА І ОБ”ЄКТ УПРАВЛІННЯ.

 • ТЕМА2.4.НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.


ТЕМА 2 .1. ПОНЯТТЯ ДОШКіЛЬНОї ОСВіТИ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

 • Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на:

 • забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

 • Дошкільна освіта – обов'язкова первинна складова частина системи безперервної освіти в Україні.Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини

 • Періоди дошкільного віку:

 • немовляти;

 • молодший дошкільний;

 • середній дошкільний;

 • старший дошкільний.Систему дошкільної освіти становлять:

 • дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів та форми власності;

 • наукові і методичні установи;

 • органи управління освітою;

 • освіта і виховання в сім'ї.ПРИНЦИПИ ДОШКіЛЬНОї ОСВіТИ

 • Доступність освітніх послуг.

 • Рівність умов для реалізації кожної дитини.

 • Єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей.

 • Єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального закладу.

 • Наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою.

 • Світський характер дошкільної освіти.

 • Особистісно – орієнтований підхід до розвитку особистості дитини.

 • Демократизація та гуманізація педагогічного процесу.

 • Відповідність змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.РОЛЬ СІМ”Ї У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

 • сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у ДНЗ та ін. навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї;

 • відвідування дитиною ДНЗ не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родині;

 • батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.Здобуття дошкільної освіти

 • рівність прав громадян на здобуття дошкільної освіти;

 • здобуття дошкільної освіти має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 • відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків;

 • іноземці та особи без громадянства здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України

Законодавча база функціонування дошкільної освіти

 • Конституція України;

 • Національна доктрина розвитку освіти в Україні”; Національна програма “Діти України”;

 • Декларація прав дитини;

 • Конвенція ООН про права дитини;

 • Закон України “Про освіту”;

 • Закон України “Про дошкільну освіту”;

 • Закон України “Про охорону дитинства”;

 • Закон України “Про громадянство України”;

 • Сімейний кодекс України.Тема 2.3. Дошкільний навчальний заклад як педагогічна система і об'єкт управління

 • Повноваження дошкільного навчального закладу визначаються його Статутом:

 • задовольняє потреби у здобутті дошкільної освіти; створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей;

 • сприяє збереженню та зміцненню фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей;

 • здійснює співпрацю з членами родин вихованців; здійснює соціально – педагогічний патронат;

 • режим роботи ДНЗ, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється його засновником (власником);Повноваження дошкільного навчального закладу

 • за бажанням батьків у дошкільному закладі може встановлюватись гнучкий режим роботи (організація різнотривалого та цілодобового перебування дітей, робота чергових груп у ранковий та вечірній час, у вихідні та святкові дні);

 • дошкільний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального;

 • у дошкільному закладі не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.Види дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу

 • Спеціальні: для дітей з порушенням зору, слуху, мови, опорно – рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку.

 • Санаторні: для дітей з хворобами органів травлення, хвороби ендокринної системи, серцево – судинної системи, хронічні неспецифічні захворювання органів дихання, малі форми туберкульозу, ранні прояви тубінфекції.Статус дошкільного навчального закладуКаталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS
DOCUMENTS -> 1. Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення
DOCUMENTS -> 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
DOCUMENTS -> 1. Діагностика особистості учня початкової школи
DOCUMENTS -> Лекція розпорядчі документи, їх види та правила оформлення план
DOCUMENTS -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
DOCUMENTS -> Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі Лекції – 16 год
DOCUMENTS -> Змістовий модуль І
DOCUMENTS -> План. Поняття про сім’ю. Структура та функції сім’ї
DOCUMENTS -> Організація контролю в дошкільному навчальному закладі Коваленко Олена Володимирівна
DOCUMENTS -> Організація методичної роботи в дошкільному навчальному закладі коваленко Олена Володимирівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка