Тема. Поняття про біосферу. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про ноосферуДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Тема. Поняття про біосферу. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу


На землі немає сили, що діє більш постійно, а тому більш потужно за своїми наслідками, ніж живі організми, узяті в цілому. В.І.ВернадськийТест - диктант

 • Зовнішня тверда оболонка землі.

 • Сукупність усіх водойм.

 • Газова оболонка над поверхнею землі.

 • Оболонка землі, заселена живими організмами.

 • Природне угруповання, що утворилося в процесі життя.

 • Організми, що утворюють органічні речовини в екосистемі.

 • Організми, що споживають органічні речовини.

 • Зв’язок між організмами в екологічних системах ґрунтується на …Рівні організації живої природи

 • Молекулярний

 • Тканинний

 • Органний

 • Організменний

 • Популяційно – видовий

 • БіосфернийОболонки планети Земля

 • Оболонки планети Земля

 • Літосфера Гідросфера Атмосфера

 • вапняк річки тропосфера

 • базальт моря стратосфера

 • крейда океани озоновий

 • граніт екран

 • кремнеземВластивості живої речовини

 • Властивості живої природи

 • Сумарна біомаса

 • Хімічний склад

 • Запасна енергія

 • Постійний обмін речовинами та енергією з навколишнім середовищемБіохімічні функції живої речовини

4. Тип живлення, за якого організми споживають готові органічні речовини: а) автотрофний; б) гетеротрофний; в) хемотрофний; г) фототрофний. 5. Вчення про біосферу розробив: а) Лінней; б) Зюсс; в) Дарвін; г) Вернадський. 6. Виробник органічних речовин у екосистемі: а) продуценти; б) консументи; в) редуценти; г) сапрофіти.7. Оболонка Землі, населена живими організмами й перетворена ними: а) ноосфера; б) гідросфера; в) літосфера; г) біосфера. 8. До продуцентів належать: а) сапрофіти; б) гриби; в) бактерії; г) рослини; д) тварини. 9. Головним сигналом про настання змін у навколишньому середовищі є: а) зміна довжини світлового дня; б) зміна температури повітря; в) випадання опадів; г) випадання снігу.10. Парниковий ефект на Землі спостерігається через: а) утруднену віддачу тепла з поверхні Землі; б) накопичення в атмосфері кисню; в) накопичення в атмосфері водяної пари; г) запиленість атмосфери; д) накопичення вуглекислого газу. 11. Ноосфера — це: а) розумова оболонка Землі; б) частина оболонок Землі, заселена живими істотами; в) новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини; г) сукупність усіх природоохоронних територій.Завдання. Поміркуй і дай відповідь «так» чи «ні». 1. У природі ніщо не існує самостійно, окремо, всі її елементи взаємопов'язані. 2. Людина є царем природи. 3. Вирубування лісів призводить до збільшення вмісту вуглекислого газу в повітрі. 4. Зміни, викликані в навколишньому середовищі виробничою діяльністю людини, небезпечні безпосередньо для неї. 5. Чистої питної води на Землі — невичерпна кількість.6. Глобальне потепління клімату приносить більше користі, ніж шкоди. 7. Уміння співробітничати з природою — запорука прогресу людства. 8. Споживацьки ставитися до природи — усе одно, що пиляти сук, на якому сидиш. 9. Зелені насадження допомагають у боротьбі з водною та вітровою ерозією. 10. Коли в річки стікають потоки бруду— це не страшно, адже вода може самовідновлюватися. 11. Унаслідок господарської діяльності людини погіршується якість не лише наземних, а й підземних вод. 12. Якби людство розумно користувалося запасами прісної води, її вистачило б на 20 млрд років.Завдання. Знайди другу частину прислів'яСклад і функції біосфери

  • Підготувала
  • Учениця11-А класу
  • Кушнір Юлія
 • “Я згодна з використанням моєї роботи”План

 • Оболонки Землі.

 • Поняття “біосфера”.

 • В. І.Вернадський

 • Межі біосфери.

 • Атмосфера.

 • Гідросфера.

 • Літосфера.

 • Колообіг речовин у біосфері.

 • Цікавий факт.

 • Перевірка отриманих знань.Оболонки Землі.

 • Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери.

 • Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом

 • Гідросфера – водяна оболонка Землі.

 • Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід.Поняття “біосфера”

 • У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914).

 • Першим з біологів, що ясно вказав на величезну роль живих організмів в утворенні земної кори, був Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Він підкреслював, що всі речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі й утворюючі його кору, сформувалися завдяки діяльності живих організмів.В.І.Вернадський

 • Особливо значним є внесок В.І.Вернадського у розробку цілісного вчення про біосферу та її еволюцію в ноосферу — нову, вищу стадію біосфери, пов'язану з виникненням і розвитком у ній людства, котре починає здійснювати визначальний вплив на хід процесів у охопленій його діяльністю сфері Землі. Крім рослин і тварин, В. І. Вернадський включає сюди і людство, вплив якого на геохімічні процеси відрізняється від впливу інших живих істот, по-перше, своєю інтенсивністю, що збільшується з ходом геологічного часу; по-друге, тим впливом, яке діяльність людей робить на іншу живу речовину.Межі біосфери

 • Біосфера займає нижню частину атмосфери, верхній шар літосфери і всю гідросферу. Загальна товщина біосфери ~17км. Углиб літосфери організми проникають ~на 6-7км, в гідросфері живі організми проникають ~ на 11км. У атмосфері біосфера займає тільки тропосферу.Схематичне зображення БіосфериАтмосфера

 • Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом.

 • Атмосфера має кілька шарів:

 • тропосфера – нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9–17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара;

 • стратосфера;

 • ноносфера – там “жива речовина” відсутня.

 • Переважні елементи хімічного складу атмосфери: N2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%).Гідросфера

 • Гідросфера – водяна оболонка Землі. У наслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мгр/л розчинних речовин.

 • Переважні елементи хімічного складу гідросфери: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl–, S, C. Концентрація того чи іншого елемента у воді ще нічого не говорить про тім, наскільки він важливий для рослинних і тваринних організмів, що живуть у ній. У цьому відношенні ведуча роль належить N, P, Si, що засвоюються живими організмами. Головною особливістю океанічної води є те, що основні іони характеризуються постійним співвідношенням у всьому обсязі світового океану.Літосфера

 • Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід. В даний час земною корою прийнято вважати верхній шар твердого тіла планети, розташований вище сейсмічної границі Мохоровичича. Поверхневий шар літосфери, у якому здійснюється взаємодія живої матерії з мінеральної (неорганічної), являє собою ґрунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус (родючу частину ґрунту). Складовими частинами ґрунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, гази.

 • Переважні елементи хімічного складу літосфери: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K. • Біосфера – це сфера

 • Де живі всі живуть.

 • І мікроби, риби, птахи

 • Дихають, рухаються, ростуть.

 • Найголовніший в сфері житель –

 • Це ти, людина

 • Зроби життя прекрасніше, чистіше

 • Не на рік, а на століття!Колообіг азоту в біосфері

 • Вміст вільного азоту в атмосфері становить 79%. З атмосфери його частина надходить у воду та ґрунт. З ґрунту в рослини потрапляє завдяки бульбочковими бактеріями. З рослинами потрапляє до тварин. Азот розпадається на простіші речовини і виділяються в навколишнє середовище з видихуваними газами, потом, сечею та ін.Колообіг вуглецю в біосфері

 • Вуглець входить до складу всіх органічних сполук. Автотрофи здатні фіксувати СО2 і синтезувати різні оранічні речовини. Ці речовини в подальшому передаються по ланцюгах живлення гетеротрофам. З продуктами життєдіяльності знов включається в біогеохімічні процеси. На колообіг СО2 значно впливає господарська діяльність людини.Цікавий факт

 • Можна здобувати руди, не порушуючи ландшафт, за допомогою біотехнології. У свердловину, пробурену до рудного пласта, закачують розчин з бактеріями, здатними накопичувати метал, що добувається.Питання для перевірки

 • І.Виберіть із запропонованих думок правильні.

 • Біосфера – це сукупність всіх біогеоценозів.

 • Біосфера – це відкрита система.

 • Жива речовина в біосфері виконує біогеохімічні і концентраційні функції.

 • Вищий рівень організації життя на Землі – біогеоценотичний.

 • Людина – частина біомаси біосфери.

 • Весь кисень атмосфери утворений в результаті процесу життєдіяльності автотрофних організмів. • ІІ. Тестові завдання

 • 1. Життя можна виявити :

 • у будь-якій точці біосфери;

 • у будь-якій точці Землі;

 • у будь-якій точці біосфери, крім Антарктиди і Арктики.

 • 2.Основна відмінність біосфери від інших оболонок Землі це:

 • у біосфері не відбувається геохімічних процесів, а йде тільки біологічна еволюція;

 • у біосфері використовуються інші джерела енергії;

 • геологічна і біологічна еволюція ідуть одночасно.

 • 3.До якої функції живої речовини можна віднести процеси фотосинтезу:

 • до газової;

 • до окисно-відновної;

 • до концентраційної;

 • до всіх перерахованих функцій. • 4. Що є обмежуючим чинником, що більшою мірою перешкоджає існуванню життя у верхніх шарах атмосфери:

 • склад повітря;

 • температура;

 • ультрафіолетове випромінювання;

 • вологість.

 • 5. Які з екологічних чинників максимально швидко впливають на зміни біосфери:

 • абіотичне;

 • антропогенне;

 • біотичне.

 • 6. Основні чинники середовища, від яких залежить процвітання організмів в океані:

 • кількість опадів;

 • прозорість середовища;

 • рн середовища; • солоність середовища;

 • швидкість випаровування води.

 • 7. Який з чинників, що впливають на атмосферу, найбільш постійні:

 • тиск;

 • прозорість;

 • газовий склад;

 • температура.

 • 8.Чому необхідний притік енергії в біосферу ззовні:

 • вуглеводи, що утворилися в рослині служать джерелом енергії для інших організмів;

 • в організмах відбуваються окислювальні процеси;

 • організми руйнують залишки біомаси.

 • 9. Життя організмів в грунті швидше за все може обмежуватись:

 • кількістю проникаючого світла;

 • кількістю кисню в ґрунті;

 • кількістю наземної рослинності; • кількістю випадних опадів.

 • 10. Весь кисень атмосфери утворений завдяки діяльності:

 • автотрофних організмів;

 • гетеротрофних організмів;

 • і автотрофних, і гетеротрофних організмів.Список використаної літератури

 • 1.Загальна біологія: Підручник для учнів 10-11-х кл.серед. загальноосвіт. шк./ М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Вервес, П.Г.Балан та ін.-К.:Генеза, 2000.- 464с.“Жити щасливо і жити в злагоді з природою – одне й теж саме” Л. Сенека (римський мислитель)Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка