Тема: Темперамент ПланДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
#1879


Тема: Темперамент

 • План

 • Поняття про темперамент та його види.

 • Типи вищої нервової діяльності і темперамент.

 • Психологічна характеристика типів темпераменту.

 • Врахування типів темпераменту у навчально-виховній роботі.


Індивідуально-психологічні особливості — неповторна своєрідність психіки кожної людини. Природною передумовою індивідуальних особливостей людини є передусім спадкові та природжені біологічні особливості будови та функцій організму.Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявляються в темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній, емоційно-вольовій діяльності, потребах та інтересах. Особливості їх прояву залежать від виховання дитини.Темперамент (від лат. temperare — змішувати в належних співвідношеннях, підігрівати, охолоджувати, уповільнювати, керувати) характеризує динамічний бік психічних реакцій людини — їх темп, швидкість, ритм, інтенсивністьВчення про темперамент започатковане славнозвісним давньогрецьким лікарем і філософом ГіппократомВін та його послідовники (римський лікар Гален та ін.) обстоювали гуморальну теорію (від лат.humor — рідина, соки організму — кров, флегма, жовч), згідно з якою темперамент спричинює перевага в організмі певної рідини. Гіппократ вважав, що життєдіяльність організму визначається співвідношенням між кров’ю, жовчю та слизом (лімфа, флегма).Типи вищої нервової діяльності і темперамент

 • В основі індивідуальних особливостей поведінки людини лежать деякі фундаментальні властивості нервових процесів - збудження і гальмування.

 • До цих властивостей відносяться сила збудження і гальмування, їх урівноваженість і рухливість.Сила збудження

 • відображає працездатність нервової системи. Вона виявляється у функціональній витривалості, тобто в здатності витримувати тривале або короткочасне, але сильне збудження, не переходячи при цьому в протилежний стан гальмування.Сила гальмування

 • розуміється як функціональна працездатність нервової системи при реалізації гальмування і виявляється в здатності до утворення різних гальмових умовних реакцій, таких, як згасання і диференціювання.Урівноваженість

 • рівновага процесів збудження і гальмування. Відношення сили обох процесів вирішує, чи є даний індивід урівноваженим або неврівноваженим, коли сила одного процесу перевершує силу іншого.Рухливість нервових процесів

 • виявляється у швидкості переходу одного нервового процесу в іншій. Рухливість нервових процесів виявляється в здатності до зміни поводження відповідно до мінливих умов життя.

 • Мірою цієї властивості нервової системи є швидкість переходу від однієї дії до іншого, від пасивного стану до активного, і навпаки.Інертність

 • протилежність рухливості. Нервова система тим більше інертна, чим більше часу або зусиль потрібно, щоб перейти від одного процесу до іншого.Виділені Павловим властивості нервових процесів утворюють так званий тип нервової системи, або тип вищої нервової діяльності.Типи вищої нервової діяльності 1. Сильний, урівноважений, рухливий – сангвінік. 2. Сильний, урівноважений, інертний – флегматик. 3. Сильний, неврівноважений тип з перевагою збудження – холерик. 4. Слабкий тип - меланхолік.Темперамент як динамічна характеристика психічної діяльності особистості має певні властивості, які позитивно або негативно позначаються на його проявах.

 • Розрізняють такі основні властивості темпераменту, як сензитивність, реактивність, пластичність, ригідність, резистентність, екстравертованість та інтровертованістьСензитивність

 • — міра чутливості до явищ дійсності, що стосуються особистості. Незадоволення потреб, конфлікти, соціальні події в одних людей викликають яскраві реакції, страждання, а інші ставляться до них спокійно, байдужеРеактивність

 • це особливості реакції особистості на подразники, що виявляються в темпі, силі та формі відповіді, а найяскравіше — в емоційній вразливості, і відображуються на ставленні особистості до навколишньої дійсності та до самої себе. Бурхливі реакції при успіхах або невдачах у будь-якій діяльності позначаються на різних особливостях темпераменту.Пластичність

 • виявляється у швидкому пристосуванні до обставин, що змінюються. Завдяки пластичності певні сторони психічної діяльності перебудовуються або компенсуються завдяки пластичності вищої нервової діяльності.Ригідність

 • особливість, протилежна пластичності, складність або нездатність перебудовуватися при виконанні завдань, якщо цього потребують обставини. У пізнавальній діяльності ригідність виявляється в повільній зміні уявлень при зміні умов життя, діяльності; в емоційному житті — у закляклості, млявості, нерухливості почуттів; у поведінці — у негнучкості, інертності мотивів поведінкиРезистентність

 • міра здатності опиратися негативним або несприятливим обставинам. Досить яскраво ця особливість виявляється у стресових ситуаціях, при значному напруженні в діяльності.Екстравертованість та інтровертованість

 • спрямованість реакцій та діяльності особистості назовні, на інших (екстравертованість) або на саму себе, на свої внутрішні стани, переживання, уявлення (інтровертованість)Ганс Айзенк

 • Знаменитий англійський психолог Айзенк запропонував визначити тип темпераменту залежно від властивостей особи: 1) екстраверсія - інтроверсія

 • 2) нейротизм - емоційна стабільність

Сангвінік

 • Сангвініку властиві досить висока нервово-психічна активність, багатство міміки та рухів, емоційність, вразливість, лабільність. Разом з тим емоційні переживання сангвініка здебільшого неглибокі, а його рухливість при незадовільних виховних впливах спричинює недостатню зосередженість, похапливість, а то й поверховість.Холерик

 • Холерику властиві високий рівень нервово-психічної активності та енергії дій, різкість і поривчастість рухів, сильна імпульсивність та яскравість емоційних переживань. Недостатня емоційна і рухова врівноваженість холерика може виявитися за відсутності належного виховання в нестриманості, запальності, нездатності контролювати себе в емоціогенних обставинах.Флегматик

 • Флегматик характеризується порівняно низьким рівнем активності поведінки, ускладненням переключення, повільністю і спокійністю дій, міміки і мовлення, рівними, постійними та глибокими почуттями і настроями. Невдале виховання може сприяти формуванню у флегматика таких негативних рис, як млявість, збідненість і слабкість емоцій, схильність до виконання лише звичних дій.Меланхолік

 • Меланхоліку властиві низький рівень нервово-психічної активності, стриманість і приглушеність моторики та мовлення, значна емоційна реактивність, глибина і стійкість почуттів, але слабка їх зовнішня вираженість. При недостатньому вихованні у меланхоліка можуть розвинутися такі негативні риси, як підвищена аж до хворобливості емоційна вразливість, замкнутість, відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань за таких життєвих обставин, які на це не заслуговують.Пізнай себеМеланхолікиФлегматикиХолерикиСангвінікиКаталог: files -> biblioteka -> psih sait -> Prezentacii
Prezentacii -> Методичні рекомендації у зміст практичної діяльності студентів входить: Ознайомлення із системою навчально-виховної роботи школи
Prezentacii -> Тема: Загальна характеристика юнацького віку План Особливості фізичного розвитку
Prezentacii -> Основи психології навчання План Предмет і завдання педагогічної психології
Prezentacii -> Предмет психології, її завдання та методи
Prezentacii -> Тема: мозок І психіка план Загальні відомості про будову нервової системи людини
Prezentacii -> Поняття про діяльність
Prezentacii -> Закономірності психічного розвитку. Рушійні сили розвитку психіки. Навчання, виховання і розвиток психіки
Prezentacii -> Тема: Пам'ять План Поняття про пам'ять та її фізіологічні основи
Prezentacii -> Тема: Психологія виховання План Виховання як цілеспрямований процес соціалізації особистості


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка