Термінальні стани. Серцево-легенево-мозкова реанімація системи та органи життєзабезпеченняДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Термінальні стани. СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВО-МОЗКОВА РЕАНІМАЦІЯ


Системи та органи життєзабезпеченняНевідкладні стани

 • Це патологічні зміни в організмі людини, які виникають внаслідок гострих захворювань або ушкоджень, що призводять до різкого погіршення здоров’я, можуть загрожувати життю і потребують екстрених (невідклад-них) лікувальних заходів (геморагічний шок, емболія легеневих артерій, спонтанний пневмоторакс та ін.).

 • Вид медичної допомоги, що надається у разі раптового захворювання чи ушкодження, що загрожує здоров’ю та життю людини називають екстреною медичною допомогою.Критичні стани.

 • Критичний станце патоло-гічний стан організму, коли спостерігається гостра декомпенсація хоча б однієї із систем життєзабезпе-ення. У випадках критичних станів хворим проводиться інтенсивна терапія !Інтенсивна терапія – це комплекс заходів, що включає в себе методики проведення інфузійно – трансфузійної терапії та методи тимчасового штучного заміщення (протезування) життєвоважливих функцій організму, направлених на попередження виснаження адаптаційних механізмів та виникнення термінального стану.

 • Інтенсивна терапія – це комплекс заходів, що включає в себе методики проведення інфузійно – трансфузійної терапії та методи тимчасового штучного заміщення (протезування) життєвоважливих функцій організму, направлених на попередження виснаження адаптаційних механізмів та виникнення термінального стану.Термінальні стани.

 • це патологічні стани організму, що супроводжують-ся гострим, або поступово – закономірним згасанням функ-цій життєво-важливих органів – “воріт смерті” (головний мозок, серце, легені). У випадках термінальних станів проводяться реанімаційні заходи !Класифікація термінальних станів

 • Передагонія;

 • Термінальна пауза;

 • Агонія;

 • Клінічна смерть.Служба швидкої медичної допомоги

 • 1.З метою наближення екстреної медичної допомоги в Україні створена широка сітка служби ШМД, до складу якої входять станції, лікарні, відділення швидкої допомоги та науково-дослідні інститути.

 • 2.Основним завданням Станції є: а) надання екстреної медичної допомоги на визначеній території обслуговування; б) доставка хворих, постраждалих та ін., в лікувально-профілактичні установи; в) участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.Наказ МОЗ України за № 507 та № 24

 • З метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання медичної допомоги МОЗ України від 28.12.2002 р. видало наказ за № 507 ”Про затвердження норма-тивів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”, та наказ за № 24 від 17.01.2005 ”Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів”. В яких викладенні загальні принципи, порядок надання, стандарти якості медичної допомоги при невідкладних станах на догоспітальному етапі.Для надання екстреної медичної допомоги хворим (постраждалим) відводиться:

 • 1.“Платинових пів-години", це час від отримання виклику ”каретою” швидкої допомоги до поступлення в стаціонар: 10 хв на доїзд до постраждалого + 10 хв на надання допомоги на місці події + 10 хв на транспортування його в стаціонар.

 • 2.Час від моменту травми до надання спеціалізованої допомоги в стаціонарі (аж до операції) називають "золотою годиною".

 • 3.Станція забезпечує прибуття виїзної бригади швидкої медичної допомоги до місця виклику у 10-хвилинний термін від моменту їх надходження у містах та 30-хвилинний – у сільській місцевості.Первинний огляд з невідкладним станом

 • Первинний огляд хворого (постраждалого) здійснюють за схемою DRABCDE (англ.), де D – danger – огляд місця події; R – responce – визначення рівня свідомості; А, В, С – перша стадія реанімації – негайна ПМД;

 • Друга стадія (спеціалізована) стадія СЛМР: D – drugs – лікарська терапія – серцеві засоби (адреналін, атропін) корекція метаболізму (натрій гідрокарбонат), ОЦК; E – elektrocardiografy – ЕКГ; F – fibrillation).

 • Третя стадія СЛМР (лікування післяреанімаційної хвороби) Оцінка стану хворого. Відновлення свідомості. Корекція розладів гомеостазу.Міжнародна класифікація Глазго (1974):

 • Клінічні ознаки Бали

 • Відкривання очей

 • Спонтанне відкривання очей 4

 • Відкривання очей на звук 3

 • Відкривання очей на больові подразнення 2

 • Відсутність відкривання очей на будь-які подразнення 1

 • Рухові розлади

 • Активні рухи, що виконуються за вказівкою 6

 • Рухи в кінцівках, спрямовані до місця больового

 • подразнення з метою його усунення 5

 • Нормальні згинаючі рухи 4

 • Патологічні згинання 3

 • Збережені тільки розгинаючі рухи 2

 • Відсутні всілякі рухи, реакція 1

Хронічне помирання – це фізіологічне (старіння) чи патологічне (хронічне виснажливе захворювання) поступове згасання функцій життєвоважливих органів з послідовним проходженням всіх термінальних станів.

 • Хронічне помирання – це фізіологічне (старіння) чи патологічне (хронічне виснажливе захворювання) поступове згасання функцій життєвоважливих органів з послідовним проходженням всіх термінальних станів.

 • 2. Гостре помирання – це патологіч-не раптове згасання функцій життевоважливих органів (внас-лідок захворювання, або дії агре-сивних чинників зовнішнього середовища) з розвитком клінічної смерті.При тривалому процесі вмирання розрізняють наступні етапи.

 • Передагонія - фізіологічні механізми життєдіяльності організму знаходяться в стані декомпенсації:

 • Термінальна пауза - хворий втрачає притомність, АТ та пульс не визначаються; зупиняється дихання, рефлекси відсутні;

 • Агонія (боротьба) - відновлюється м'язовий тонус, рефлекси, появляється безладне дихання, появляється пульс, зростає систолічний АТ (50 - 70 мм.рт.ст).

 • Клінічна смерть - настає через 20 - 40 с. і триває до 5-7 хв. (декортикація - соціальна смерть). Відомі випадки оживлення навіть через 30 хв – синдром Лазаря (біблійний архіепіскоп), який згідно із писанням, воскрес із мертвих.

 • Біологічна смерть - виникає внаслідок незворотніх змін в організмі, повернення до життя неможливе.Клінічна картина передагонії

 • Пригніченість функції ЦНС (від ясної свідомості до розвитку коми).

 • Зміна ширини зіниць (поступове розширення) з одночасним сповільненням реакції на світло.

 • Поступове згасання рогівкового рефлексу.

 • Зниження АТ нижче 70 мм.рт.ст. !!!

 • 5. Почащення серцевої діяльності з ЧСС більше 140 в 1 хв, або сповільнення – з ЧСС менше 24 в 1 хв.

 • 6. Зміна частоти, ритму, глибини дихання (тахіпноє більше 40 за 1 хв, або брадіпноє – менше 12 3а 1 хв).

 • 7. Зміна кольору шкірних покривів та слизових.Клінічна смерть:

 • Абсолютні ознаки:

 • Відсутність дихання – припинення дихальних рухів.

 • Відсутність кровообігу (пульсації на магістральних судинах (сонною, стегновою).

 • Розширення зіниць і відсутність фотореакції.

 • Відсутність свідомості.

 • Додаткові ознаки:

 • Зміна кольору шкіри.

 • Атонія.

 • Арефлексія.

 • Клонічно-тонічні судоми.Оцінка стану ЦНС

Реанімація – це комплекс невідкладних заходів, що здійснюють хворим в стані клінічної смерті, направлених на відновлення життєдіяльності організму і попередження незворотніх порушень функцій його органів та систем.

 • Реанімація – це комплекс невідкладних заходів, що здійснюють хворим в стані клінічної смерті, направлених на відновлення життєдіяльності організму і попередження незворотніх порушень функцій його органів та систем.Перша (негайна) стадія реанімації - надання ПМД - термінова оксигенація організму (за П. Сафаром)

 • 1-ий етап – А (air), забезпечення прохідності дихальних шляхів :

 • а) відкриття та огляд ротової порожнини; б) розгинання шиї та максимальне закидання голови назад;

 • в) виведення нижньої щелепи вперед, завдяки чому повністю відновлюється прохідність дихальних шляхів."Потрійний прийом" (за Сафаром): а – западання язика; б – запрокидування голови; в-г – висунення вперед нижньої щелепи.

2-ий етап реанімації – В (breathe), штучна вентиляція легень “рот до рота”, “рот до носа” або через повітропровід (у дорослих -12 вдихів на 1 хв (5 сек), у дітей – 20 (3 сек)3-ий етап реанімації - С (circulation), закритий масаж серця – відновлення і підтримка кровообігу (прекардіальний удар – 30 сек після зупинки кровообігу і 1 раз, другий може зупинити діяльність серця !)Методика закритого масажу серцяОзнаками ефективності проведення реанімаційних заходів та оживлення постраждалого є:

 • Звуження зіниць, відновлення серцевої діяльності, поява пульсації на артеріях, підвищення артеріального тиску, відновлення дихання, нормалізація кольору шкіри.

 • Транспортування хворого (постраждалого) здійснюють тільки після відновлення дихання і серцевих скорочень

 • В лікувальних закладах здійснюють другу стадію серцево-легенево-мозкової реанімації – надання спеціалізованої медичної допомоги, і третю - лікування післяреанімаційної хвороби.Вкладання та транспортування хворого на ношахІІ (спеціалізована) стадія СЛМР

 • Подальші заходи СЛМР направленні на відновлення функції серцево-судинної і дихальної системи (А, В, С, D, E, F – fibrillation)

 • Етап – оцінка виду зупинки кровообігу і дихання.

 • Етап – медикаментозна підтримка

 • реанімації.

 • Дефібриляція (фібриляція шлуночків).Види зупинки кровообігу

 • Асистолія.

 • “Неефективне серце”

 • Фібриляція шлуночків.ЕКГ ознаки зупинки серця (асистолія, “неефективне серце”, фібриляція)Медикаментозна підтримка реанімації

 • Адреналіну гідрохлорид 0,1 % по 0,5 мл кожні 3-4 хв. реанімації інтратрахеально, в/в, в/серцево протягом всієї реанімації.

 • Атропіну сульфат 0,1%, 0,1 мг/кг маси тіла кожні 30 хв.. реанімації інтратрахеально, в/в, в/серцево.

 • Гідрокарбонат натрію 4%, 2 млмоль на кг маси тіла, в/в на всю реанімацію.Види дефібриляцій

 • Механічна (прекардіальний удар).

 • Медикаментозна: лідокаїн 2% по 0,5 мг/кг маси тіла (кордарон, новокаїнамід, повторно.

 • Електрична (первинна напруга 200 Дж, наступна теж 200 Дж, а третя - 360 (верхня межа).ДефібріляціяДефібріляція

ДефібриляціяІнтракардіальне введенняВМСВідкритий масаж серцяІІІ стадія СЛМР (лікування післяреанімаційної хвороби)

 • Оцінка стану хворого.

 • Відновлення свідомості.

 • Корекція розладів гомеостазу.Причини клінічної смерті в стаціонарі

 • І. Первинна зупинка серця;

 • 1) гостра серцева недостатність;

 • 2) гостра обструкція магістральних судин;

 • 3) гострий значний дефіцит ОЦК;

 • 4) гостре падіння судинного тонусу. • ІІ.Первинна дихальна недостатність:

 • 1)обструкція дихальних шляхів;

 • 2)пригнічення дихального центру;

 • 3)порушення біомеханіки дихання;

 • 4) рестриктивні розлади системи дихання;

 • ІІІ. Первинна мозкова недостатність:

 • 1) гострі судинні ураження головного мозку;

 • 2) синдром вклинення головного мозку;

 • 3) токсичне ураження головного мозку.Утоплення

 • Справжнє утоплення.Асфіктичне утопленняСинкопальне утоплення

Каталог: data -> kafedra -> meds -> ukr -> %D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8 -> 2%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Лекція №7. Методи найпростішої фізіотерапії Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Лекція №2 Тема лекції: Типи лікувально-профілактичних закладів, їх структура й функції. Роль медсестри у задоволеннні потреб пацієнта
%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> Лекція №3 тема лекції: інфекційна безпека, інфекційний контроль в лпз. Дезінфекція проф кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Економіка охорони здоров’Я. Основні визначення
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8 -> Карантинні інфекції: холера, чума, геморагічні гарячки
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Дієтотерапія при анеміях лектор К. мед н. Шульгай О. М
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Суть, основні елементи і механізми функціонування ринкової економіки Поняття ринку. Моделі ринкової економіки
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8 -> Інформації про чисельність і склад населення. Методика медико-демографічних досліджень. Чисельність і склад населення. Механічний рух населення. Природний рух населення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка