Тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумкових результатів всього педагогічного процесу в установіДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.М.М. Поташник, Н.А. Ковальов, Д.Є.Яковлєва пропонують оцінювати ефективність здійснення функцій методичного об'єднання тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумкових результатів всього педагогічного процесу в установі

 • М.М. Поташник, Н.А. Ковальов, Д.Є.Яковлєва пропонують оцінювати ефективність здійснення функцій методичного об'єднання тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумкових результатів всього педагогічного процесу в установіКритерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо результат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються в школі, зростає, досягаючи оптимального рівня для кожної дитини.

 • Критерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо результат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються в школі, зростає, досягаючи оптимального рівня для кожної дитини.

 • Критерій раціонального використання часу. Зростання майстерності педагога відбувається при розумних витратах часу.Критерій задоволеності педагогів своєю працею. Можна вважати досягнутим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється мотивація творчої праці педагогів.

 • Критерій задоволеності педагогів своєю працею. Можна вважати досягнутим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється мотивація творчої праці педагогів.

 • Критерій взаємозв'язку методичної роботи. Усередині установ з державною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.Ефективність здійснення функцій ММО можна оцінювати з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

 • Ефективність здійснення функцій ММО можна оцінювати з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

 • А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму професійному розвитку.

 • Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя.рівень знань по педагогічній і віковій дитячій психології, соціальній психології;

 • рівень знань по педагогічній і віковій дитячій психології, соціальній психології;

 • рівень знань теоретичних основ виховання, технологій організації виховного процесу;

 • рівень організаторських умінь і навиків;

 • рівень комунікативних здібностей;

 • рівень загальної культури і цивільної зрілості педагога.організація виховної роботи з учнями;

 • організація виховної роботи з учнями;

 • взаємодія з педагогічними працівниками і іншими учасниками освітнього процесу, батьками і громадськістю по вихованню, навчанню, творчому розвитку учнів;

 • активність позиції вчителя.Формула управлінця: “Що оцінюється, те й розвивається”

 • Формула управлінця: “Що оцінюється, те й розвивається”Кваліметрія – наукова дисципліна, яка визначає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів – предметів або процесів (Г.В.Єльникова)

 • Кваліметрія – наукова дисципліна, яка визначає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів – предметів або процесів (Г.В.Єльникова)

 • Кваліметрія – теорія вимірювання властивостей речей, які визначаються через їх якість (В.Т.Циба)

Параметри – величини, які характеризують основні якості об’єкта (чи його головні складові), що відповідають глобальним цілям об’єкта.

 • Параметри – величини, які характеризують основні якості об’єкта (чи його головні складові), що відповідають глобальним цілям об’єкта.

 • Фактори розкривають кожен з параметрів.

 • Критерії деталізують фактори.Нормативно-правова база

 • Нормативно-правова база

 • Створення банків даних

 • Інформаційне забезпечення вчителів: оперативність, системність, повнотаПланування роботи: аналіз роботи за попередній рік, охоплення всіх напрмів роботи, діагностична основа планування, спрямованість на вирішення методичної проблеми.

 • Планування роботи: аналіз роботи за попередній рік, охоплення всіх напрмів роботи, діагностична основа планування, спрямованість на вирішення методичної проблеми.

 • Визначення ролі і місця членів МО у вирішенні завдань (охоплення учителів діяльністю ММО).

 • Визначення методичної проблеми та її обгрунтованість.

 • Ведення документації.

 • Організаційний супровід масових заходів з учнями та учителямиОрганізація та проведення секційних засідань, семінарів, конференцій.

 • Організація та проведення секційних засідань, семінарів, конференцій.

 • Ефективність використання різних форм і методів роботи з педагогічними працівниками.

 • Вивчення досвіду роботи вчителів, виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ППД.

 • Підготовка друкованої продукції (методичні рекомендації, статті, посібники).

 • Система консультаційної допомогиАналіз результативності роботи.

 • Аналіз результативності роботи.

 • Вивчення стану викладання предмету в ЗНЗ міста.

 • Коригування та прогнозування діяльності ММО.

– кількість вчителів, які:

 • – кількість вчителів, які:

 • - підвищили кваліфікаційну категорію;

 • виконують науково-дослідницьку роботу (підвищення науково-теоретичного рівня);

 • взяли участь у конференціях, конкурсах, виставках (зацікавленість у вдосконаленні професійної майстерності та бажання ділитися досвідом з колегами)

 • Показником аналітичного ставлення до власної педагогічної діяльності є публікації.Щодо виконання завдань: вказати, які завдання потребують подальших рішень і включення їх до плану роботи на наступний рік, результативність виконання поставлених завдань.

 • Щодо виконання завдань: вказати, які завдання потребують подальших рішень і включення їх до плану роботи на наступний рік, результативність виконання поставлених завдань.

 • Щодо теми самоосвіти: кому слід продовжити роботу над темою, а кому рекомендувати змінити, кого і де заслухати в наступному навчальному році, яка результативність виконання поставлених завдань.

 • Щодо засідань, семінарів, нарад: яку тематику засідань. Нарад спланувати на новий навчальний рік, вказати їх цілеспрямованість.

 • За участю вчителів в заходах: кого рекомендувати, з якої теми, де виступити і чому: конкретна участь у вказаних вище заходах членів ММО, хто працював більш активно, хто менш активно за останні два-три роки.Атестація.

 • Атестація.

 • У 20__ - 20__ навчальному році атестовано вчителів_________.

 • З них присвоєно:

 • ІІ категорія - _

 • І категорія - _

 • Вища категорія - _

 • Звання “Старший вчитель” - _

 • Звання “Вчитель-методист” - _

За традиційною схемою (П.І.Б. вчителя, клас, тема);

 • За традиційною схемою (П.І.Б. вчителя, клас, тема);

 • З технологією (якою, П.І.Б. вчителя, клас, тема);

 • Нестандартні уроки (які, П.І.Б. вчителя, клас, тема).Дані уроки були дані у рамках ПДС, предметного чи методичного тижня, з урахуванням теми з самоосвіти. Вчителі (П.І.Б.) забезпечили __________ рівень засвоєння базового стандарту….

 • Дані уроки були дані у рамках ПДС, предметного чи методичного тижня, з урахуванням теми з самоосвіти. Вчителі (П.І.Б.) забезпечили __________ рівень засвоєння базового стандарту….

 • Аналіз участі у конкурсах “Вчитель року”, “Класний керівник”.

 • Показати кількість і вказати прізвище і у динаміці за останні два-три роки список:

 • молодих спеціалістів (теми, над якими вони працюють, їх результативність);

 • Вчителів, які прибули, мають певний стаж роботьи, але в школі працюють від 1 до 3-х років.Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів _____________.

 • Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів _____________.

 • Рекомендувати на участь в конкурсі “Вчитель року” вчителя ___________.

 • Скласти індивідуальну (-ий) програму (план) занять з обдарованими учнями.

 • Розробити комплекс контрольних завдань (питань) для _ класу.3.1. У ММО вчителів ____ працювало ______ чоловік. Середній показник якості знань по ЗНЗ _% (назви або номери шкіл), _% по району (місту).

 • 3.1. У ММО вчителів ____ працювало ______ чоловік. Середній показник якості знань по ЗНЗ _% (назви або номери шкіл), _% по району (місту).

 • 3.2. Висновок

 • Отже, нижче районного міського показника _ % якості знань у вчителя (П.І.Б). Це пояснюється тим, що …Порівняти зміст і динаміку результативності роботи ММО за останні роки ;

 • Порівняти зміст і динаміку результативності роботи ММО за останні роки ;

 • Відстежити загальні тенденціє для даного ММО за останні два роки;

 • Розглянути якість, підготовку матеріалів та узагальнення ППД, атестуючи вчителів;

 • Виявити основні проблеми в діяльності ММО в плинному році, за останні 2-3 роки, проаналізувати як ММО використовує у своїй роботі пропозиції.Каталог: avatar
avatar -> Відвідати уроки у 4 класі;пильно придивитися до майбутніх учнів; познайомитися із методикою викладання в початкових класах
avatar -> Освіта з її інформаційно-пізнавальною функцією
avatar -> Формувати вміння висловлювати судження про письменника і його творчість на основі аналізу його біографії й оцінки іншими мит-цями
avatar -> Музей книги та друкарства України(до липня 2000 р. —Державний музей книги і друкарства України)
avatar -> Актуальність проблеми
avatar -> Моделювання програми виховної роботи “Виховання це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ” Л. Толстой
avatar -> 1. Методика применения вебинаров в учебном процессе
avatar -> Практикум Методична робота знз на початку впровадження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка