Торгово-промисловій палаті України притаманна ієрархічно-кланова корпоративна культура, оскільки ієрархічна культура становить 34,125%, а кланова 29,5625%Дата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.

 •  

 • Торгово-промисловій палаті України притаманна ієрархічно-кланова корпоративна культура, оскільки ієрархічна культура становить 34,125%, а кланова – 29,5625%. У той час ринкова культура становить 21,021%, а адхократична всього – 13,625%. Отже, ТПП України характеризується бюрократизмом та процесами керують правила та процедури, в той час ця організація є великою сім’єю, в якій підтримуються дружні стосунки в команді та командний дух.

 • Розглядаючи бажану корпоративну культуру, то в ході опитування виявилося, що персонал компанії в більшій мірі задоволений тією корпоративною культурою, що панує в компанії. Невеликі відхилення спостерігаються у зростанні кланового типу та скорочення ієрархічного, але розбіжності не відіграють особливої ролі. На нашу думку відсутність значних розбіжностей у існуючій та бажаній корпоративній культурі можна пояснити тим, що компанія свою корпоративну культуру розвивала і вдосконалювала понад сто років.

 • Щодо рівноважного стану різних типів культур, то слід зазначити, що значних розходжень у індивідуальних оцінках різних атрибутів того чи іншого профілю корпоративної культури не спостерігалося.

Слід виділити основні параметри діагностики, на основі яких буде проводитися діагностика культури компанії: цінності, влада і лідерство, комунікації, процес прийняття рішення (31%), мотивація, соціально-психологічні відносини, портрет особистості, етичні кодекси (35%), міфологічна структура, зовнішня ідентифікація (30%), готовність до змін, інновації.

 • Слід виділити основні параметри діагностики, на основі яких буде проводитися діагностика культури компанії: цінності, влада і лідерство, комунікації, процес прийняття рішення (31%), мотивація, соціально-психологічні відносини, портрет особистості, етичні кодекси (35%), міфологічна структура, зовнішня ідентифікація (30%), готовність до змін, інновації.

 • Найнижчий рівень у профілі корпоративної культури мають такі показники, як процес прийняття рішень (31%) та зовнішня ідентифікація (30%).

 • Високий рівень параметра комунікації (63%) та соціально-психологічний клімат й інновації (67%, 65%) у порівнянні з іншими параметрами свідчить про те, що співробітники добре розуміють цілі організації і обізнані про події, що в ній відбуваються, а також про налагоджений процес передачі інформації між підрозділами, крім того працівники компанії є в достатній мірі мотивованими для ефективного виконання своїх обов’язків та запровадження інноваційних ідей.

 • Рівень профілю корпоративної культури в ТПП України є низьким і складає 0,8, що відповідно становить 25% від ідеального рівня.

 • Значення рівня є низьким у зв’язку з відповідними показниками, отриманими за такими параметрами як: зовнішня ідентифікація (30%), процес прийняття рішення (31%). Корпоративна політика організації є не висока – 0,37%. Можна стверджувати, що у працівників низька довіра до керівництва, низька свобода дій, низький розвиток потенціалу співробітників і задоволення умовами праці.Сьогодні в Україні корпоративна культура вже перестає бути просто даниною моді. Прихід на наш ринок крупних закордонних корпорацій, в яких питанням корпоративної культури приділяється чи не найбільша увага, змусив замислитись й наших топ-менеджерів про секрети успіху лідерів світового бізнесу.

 • Сьогодні в Україні корпоративна культура вже перестає бути просто даниною моді. Прихід на наш ринок крупних закордонних корпорацій, в яких питанням корпоративної культури приділяється чи не найбільша увага, змусив замислитись й наших топ-менеджерів про секрети успіху лідерів світового бізнесу.

 • Однією з особливостей національного характеру українців, яка суттєвим чином впливає на формування корпоративної культури, є індивідуалізм, який зумовлений специфікою суспільного життя. У результаті в українському національному етносі індивідуальний чинник взяв гору над колективним. Із часом сформувався український індивідуалізм, пріоритет індивідуального над загальним, колективним як вияв свободолюбства особистості. Враховуючи ту обставину, що утворення акціонерного капіталу здійснюється за принципом «через індивідуальне до колективного», з опосередкованим володінням власністю в ньому, то зазначена риса національного характеру українців об’єктивно сприяє формуванню корпоративної культури, норм корпоративної філософії. З іншого боку, індивідуалізм, прагнення до свободи, яке мало прогресивний історичний сенс, призвело у свій час до самоізоляції, руйнування організаційних форм упорядкування суспільного, до невміння створювати і втримувати владу, що на сьогодні є гальмівним чинником процесу формування корпоративної культури. • Підсумовуючи, слід зазначити, що особливості національної культури українців, незважаючи на деякі негативні риси, які обумовлені історичним розвитком суспільства, характеризуються цілою низкою конструктивних рис української вдачі, які можуть сприяти засвоєнню нормативних цінностей корпоративної культури. Йдеться про високий рівень розвиненості волелюбства, природного демократизму, що можуть бути закріплені не тільки в політичній, а і в корпоративній культурі.Для досягнення рівня конкурентоспроможності, необхідного в умовах глобальної конкуренції, керівництву компаній необхідно значно розширити погляд на корпоративну культуру і ділову етику, використовувати багатство досвіду передових компаній світу у формуванні належного рівня цих найважливіших інструментів сучасного менеджменту.

 • Для досягнення рівня конкурентоспроможності, необхідного в умовах глобальної конкуренції, керівництву компаній необхідно значно розширити погляд на корпоративну культуру і ділову етику, використовувати багатство досвіду передових компаній світу у формуванні належного рівня цих найважливіших інструментів сучасного менеджменту.

 • ---------------------------------------------------------------------------

 • Основною стимул-реакцією до прийняття кодексу корпоративної поведінки і корпоративної етики повинні стати не примус, а економічна доцільність.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка