Творчий урок- це ЗацікавленняДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.
#8234


Творчий урок- це

 • Зацікавлення

 • Здивування

 • Захоплення

 • Пізнання

 • Самореалізація


Напрямки самостійної діяльності учнів

 • Створення ситуації успіху;

 • Спонукання до пошуку

 • Виконання творчих завдань;

 • Створення ситуації взаємодопомоги;

 • Навчально-пізнавальні ігриУчитель повинен:

 • Продумувати запитання, а потім ставити їх так, щоб вони активізували самостійну думку учня;

 • Формувати інтерес до навчання через проблемно-пошуковий підхід до висвітлення теми;

 • Стимулювання бажання працювати самостійноДо творчості учнів спонукають:

 • Проблемне запитання

 • Здивування

 • Виявлення суперечності

 • Створення парадоксальної ситуації шляхом спеціального провокування,яке викликають суперечності. (латентністю.)На уроці :

 • цілеспрямоване використання усіх видів пам’яті;

 • формування навичок логічного мислення;

 • розвиток творчих здібностей кожного;

 • психологічний вплив кольорового оформлення опорних конспектів;

 • пізнавальна мотиваціяОпорний конспект сприяє

 • Глибше розібратися в тій темі, що вивчається;

 • Допомагає легше запам’ятати вивчений матеріал;

 • Грамотно і точно викладати вивчений матеріалОпорний конспект сприяє

 • Наглядно показати весь матеріал, що вивчається

 • Зосередити увагу на найважчому матеріалі з даної теми;

 • Організувати багаторазове повторення;

 • Швидко перевірити, як учень зрозумів і запам’ятав вивчений матеріал.Іноваційні технології

 • -технологія кооперативного навчання(робота парами,групами);

 • -технології ситуативного моделювання(ігрове моделювання явищ, які вивчаються);

 • -технологія опрацювання дискусійних питаньАлгоритм підготовки до сучасного уроку:

 • 1.Думайте про наступні питання:

 • ·Чого я /вони/ хочемо досягти?

 • ·Що я /вони/ можемо зробити, аби цього досягти?

 • ·Як ми знатимемо, досягли ми цього чи ні?

 • 2.Думайте про учнів:

 • ·Якими можуть бути їхні сподівання?

 • ·Якими можуть бути їхні почуття щодо предмету?

 • ·Які потреби, запити в них?

 • ·Як учні можуть використати те, чому ви їх вчите?

 • 3. Думайте про себе:

 • ·Які аспекти курсу вас хвилюють?

 • ·Які ваші сильні, слабкі сторони?

 • ·Що ви вважаєте найголовнішим у темі уроку, навичках, які слід здобути? • 4. Виходьте із таких засад:

 • ·глибоко ознайомтесь із завданнями уроку;

 • ·дотримуйтесь застосування на практиці принципів навчання і вимог програм.

 • 5. Сформулюйте мету-завдання: про що буде заняття, чого ви хочете навчити?

 • 6. Організуйте матеріал:

 • ·опрацюйте необхідну методичну та педагогічну літературу, так ви можете знайти нове для себе розв’язання педагогічного завдання;

 • ·організуйте матеріал у логічній послідовності;

 • ·залежно від типу і форми уроку, визначте етапи уроку.Можливі способи організації матеріалу

 • від простого до складного (від відомого до невідомого);

 • від конкретного до абстрактного (ситуаційні моделі);

 • від загального до специфічного (деталізованого);

 • у хронологічній (історичній) послідовності;

 • у поетапному процесі;

 • підхід, який спирається на проблему.Доберіть методи і форми для їх використання на уроці:

 • визначте, яка форма навчання буде головною;

 • спробуйте замінити ті прийоми, які ви зазвичай застосовуєте, розширюючи діапазон своїх умінь;

 • відберіть задачі і вправи, що сприятимуть засвоєнню необхідних знань і виробленню певних умінь.

 • Підготуйте ресурси (Які саме допоміжні навчальні засоби, обладнання.вам необхідні?

 • переконайтеся, що вони готові до використання; визначте їх місце на уроці.) • 10.Вирішіть, як і коли ви оціните досягнення учнів, результативність уроку, ваших особистих дій?

 • 11. Сплануйте „ситуацію змішаного успіху”: що ви робитимете з тими, хто швидше за інших засвоїть тему уроку або навички ( продовжуватимете? попросите допомогти іншим? забезпечите для них додаткові завдання чи вправи?)

 • 12. Сплануйте свої подальші дії (продумайте, як закріпити вивчене і побудувати на ньому новий урок; обміркуйте, як упевнитися, що знання засвоєні і можуть бути використані для нових завдань)

 • 13. Складіть план заняття.Урахування особливостей учнів класу:

 • 1.Успішність класу (сильний, слабкий; однорідний, неоднорідний; активний пасивний)

 • 2. Ставлення учнів до предмету (байдуже, небайдуже; допитливість, зацікавленість; короткочасний інтерес, який не реалізується в конкретній діяльності)

 • 3. Темп роботи (швидкий, середній, повільний)4. Сформованість навчальних умінь

 • 4. Сформованість навчальних умінь

 • 5. Ставлення до різних методів навчання в залежності від характеру пізнавальної діяльності (репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький)

 • 6. Ставлення до різних форм навчальної роботи, в тому числі нестандартних урок-ділова гра, урок-семінар, урок-гра «Поле чудес», урок-діалог і т.п.

 • 7. Загальна дисципліна учнів , наскільки дисциплінований клас.Правила постановки ефективних цілей уроку

 • Конкретність

 • Вимірність

 • Досяжність

 • Значимість

 • Конкретність терміну виконанняПриклади формулювання мети уроку

 • Освітня (навчальна): навчити, дати поняття, встановити залежність; сформувати (формувати), розширити та поглибити знання або поняття; узагальнювати, удосконалювати знання;Розвивальна: удосконалювання розумових здібностей; здатності до самостійності мислення; тренування винахідливості; розвиток критичності та гнучкості розумових операцій, уміння робити зіставлення, висувати гіпотези; збагачення словникового запасу, оволодіння виразовими засобами мови; розвиток уяви, фантазії, спостережливості; розвиток пам’яті, почуттів, волі.

 • Розвивальна: удосконалювання розумових здібностей; здатності до самостійності мислення; тренування винахідливості; розвиток критичності та гнучкості розумових операцій, уміння робити зіставлення, висувати гіпотези; збагачення словникового запасу, оволодіння виразовими засобами мови; розвиток уяви, фантазії, спостережливості; розвиток пам’яті, почуттів, волі.Виховна: формування світогляду, наукових переконань, працьовитості, здійснення морального, естетичного виховання, духовне збагачення, всебічний розвиток; виховання любові до предмета.

 • Виховна: формування світогляду, наукових переконань, працьовитості, здійснення морального, естетичного виховання, духовне збагачення, всебічний розвиток; виховання любові до предмета.Мотивація

 • Методи стимулювання інтересу до навчання

 • Пізнавальні ігри.

 • Ситуаційні ігри.

 • Навчальна дискусіяМотивація на початку уроку

 • Проводити гру «Станція ДЧЦМЗ» — щоб зосередитися на запитанні «Для Чого Це Мені Знадобиться?».

 • 1. Мета…

 • 2. Засоби та умови (Які засоби є в розпорядженні? Як я можу їх використати? Що мені ще знадобиться додатково?)

 • 3. Зобов’язання (чи прагну я докласти всіх зусиль для досягнення мети?)

 • 4. Дії (перший крок…, другий крок…, третій крок…)

 • 5. Можливі перешкоди (їх передбачення).

 • 6. Спостереження та контроль (як себе проконтролювати?)

 • 7. Підтримка (чи потрібна?)

 • 8. Перевірка (чи потрібно щось змінити, щоб досягти мети?)

 • 9. Самооцінка (наскільки мені вдалося досягти мети?)Методичні прийоми

 • Дивуй. Найбуденніші й повсюдні явища, події, предмети можуть стати дивними, якщо на них подивитися з іншої точки зору.

 • Здивування – це початкова форма розвитку пізнавального інтересу.На початку уроку вчитель дає загадку (або маловідомий і дивний факт ), відгадку на яку можна дізнатися на уроці під час роботи над новим матеріалом.

 • На початку уроку вчитель дає загадку (або маловідомий і дивний факт ), відгадку на яку можна дізнатися на уроці під час роботи над новим матеріалом.Метод полягає у тому, що учні отримують робочу картку, на якій записана певна проблема і ряд альтернативних пропозицій щодо її розв’язання. Кожен учень повинен самостійно обрати тільки одну із запропонованих альтернатив і пояснити свій вибір.

 • Метод полягає у тому, що учні отримують робочу картку, на якій записана певна проблема і ряд альтернативних пропозицій щодо її розв’язання. Кожен учень повинен самостійно обрати тільки одну із запропонованих альтернатив і пояснити свій вибір. • Світлофор настрою

 • Навіювання

 • Бліц-опитування

 • Релаксаційні вправи

 • Зворотний зв'язокЩо вивчатиметься ?

 • Що вивчатиметься ?

 • Чому саме цей матеріал необхідно вивчати ?

 • У чому полягає важливість цього матеріалу для вас особисто?

 • Який результат ви повинні отримати в кінці роботи?Актуалізація опорних знань

 • Інтелектуальна розминка

 • Ключове слово

 • Відгадай за описом

 • Ти - мені, я – тобі

 • Кравецький волейбол

 • Щадне опитування

 • Відкритий тест,

 • ДиктантВивчення нового матеріалу

 • Асоціативні схеми

 • Основні принципи створення асоціативних схем такі:

 • Починайте схему в центрі аркуша з головного

 • .Записуйте тільки одне слово чи символ на позначення одного пункту, який хочете запам’ятати, одну головну тему для кожної гілки.

 • На ту саму гілку помістіть споріднені пункти, наче промені сонця.

 • Для подібних тем беріть олівці чи маркери одного кольору.

 • Малюйте стільки малюнків і символів, скільки зможете.

 • Коли закінчите малювати одну розгалужену гілку, обмалюйте її різнокольоровою лінією.

Діалог Ривіна

 • Передбачає читання або вивчення тексту абзацами.

 • Для вивчення абзацу рекомендуємо наступне:

 • Знайдіть у тексті нові слова і словосполучення.

 • Поясніть їх значення своїми словами або прочитайте за текстом, за необхідності скористайтеся додатковою літературою.

 • Складіть речення , яке виражає суть абзацу, придумайте друге, виберіть краще.

 • Підготуйте відповіді на запитання, запропоновані вчителем, учнями.

 • Складіть запитання для товариша.

 • Перекажіть абзац в парі.Піраміда сприйняття різних методів навчанняУзагальнення та систематизація знань

 • Репортер;

 • Перепишу параграф по своєму;

 • Створення тестів, кросвордів;

 • Портрет;

 • Малюнок на скелі;

 • Ораторські змагання;

 • “ Я - вчитель”;Методика організації рефлексії на уроці

 • Усна рефлексія:

 • Підіб’ємо підсумки

 • Незакінчене речення

 • Саморефлексія

 • Дворядний круглий стіл • Письмова рефлексія

 • "есе",

 • "бортовий журнал",

 • "щоденник", "синкан",

 • "портфоліо".

 • Кольорова рефлексіяДомашні завдання

 • Рівні диференціації А. А. Гін пропонує:

 • Перший рівень — обов’язковий мінімум.

 • Другий рівень завдання — тренувальний.

 • Третій рівень - це творче завдання. 1) частівки, байки, казки, фантастичні оповідання з навчальних тем;

 • 2) чайнворди, кросворди і т. п.;

 • 3) тематичні збірники цікавих фактів, прикладів і задач;

 • 4) збірники анотацій на статті з обраної теми;

 • 5) навчальні комікси;

 • 6)плакати — опорні сигнали.Конструктор урокуКонструктор уроку • Егоров О. Мобильность «мозгового центра»: Методическая служба инновационной школы // Учитель (Россия). – 2000. - №5. – С.30-32.

 • 3. Остапчук О. Шляхи підвищення інноваційного потенціалу методичної роботи // Шлях освіти. – 2002. - №2. – С.9-15.

 • 4. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології у викладанні суспільних дисциплін, -Чернігів – 2002

 • 5. Корнеева Л.И. Современные интерактивные методы обучения в системе повышения квалификации руководящих кадров в Германии: зарубежный опыт // Университетское управление: практика и анализ. - 2004. - № 4(32). - С.78-83.

 • 6. Пометун О., Пирожниченко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.-К.: Видавництво А.С.К., - 2004,- С.7, 11, 19.

 • 7. Сучасні освітні технології у вищій школі: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 1-2 листопада 2007 року): Тези доповідей: У 2 ч. - Ч. 2 / Відп ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 259

 • 8. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. – К.: Видав. "Фенікс", 2006. –. 220 с.Поради Конфуція (2500 років тому)

 • Поєднувати нові ідеї зі старими перевіреними концепціями.

 • Вчитися тільки через діяльність.

 • Використовувати навколишній світ як клас для навчальних занять.

 • Використовувати в навчанні та викладанні музику та поезію.

 • Поєднувати фізичну працю з розумовою діяльністю.

 • Навчатися того, як треба вчитися, не обмежуючись тільки навчальними фактами.

 • Пристосовуватися до індивідуальних потреб учнів із різними стилями навчання.

 • Формувати моральні цінності та ввічливість.

 • Створювати всім рівні можливості.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка