У фармації колишнього СРСР україна займала лідируючі позиції в галузі працювала майже половина наукового кадрового потенціалу, фармацевтичні підприємства виробляли близько 30% продукції, лікарське забезпечення населення здійснювали 6Дата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.

 • У фармації колишнього СРСР Україна займала лідируючі позиції в галузі працювала майже половина наукового кадрового потенціалу, фармацевтичні підприємства виробляли близько 30% продукції , лікарське забезпечення населення здійснювали 6,5 тис. госпрозрахункових аптек.Період

 • Період

 • «лікарського голоду».

 • Після розпаду Радянсього Союзу більшість поста-чальників сировини залишились за межами України.

 • Розрив економічних зв'язків і блокування взаємних розрахунків між колишніми партнерами призвели до того, що вже в середині 1992 року були вичерпані існуючі запаси сировини, і підприємства почали згортати виробництво. • Асортимент лікарських препаратів в аптечних закладах скоротився у десятки разів і в деяких із них налічував 30-40 найменувань.

 • У МОЗ України була активізована робота з міжнародними організаціями по одержанню гуманітарної допомоги.Державна програма розвитку

 • Державна програма розвитку

 • фармацевтичної промисловості на 1992-1997 роки. • В Україні зареєстровано 90 лікарських препаратів зарубіжних фірм.

 • Визначені Перелік найважливіших ЛЗ і Перелік життєво необхідних ліків.

 • Активізувалась діяльність у напрямку пошуку вітчизняної сировини, а також відновлення стосунків з постачальниками фармацевтичної продукції країн СНД. • Створений

 • Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості .

 • Науково-виробниче об'єднання «Укрфармація», засновником якого були аптечні бази, фармацевтична фабрика, декілька аптек та Український науково-дослідний центр фармації реорганізовано в українське об'єднання «Укрфармація».Слід зазначити, що на той час була відсутня єдина структура управління лікарським забезпеченням на регіональному рівні. У різних областях України виникли різні варіанти організаційної структури фармацевтичної служби:

 • Слід зазначити, що на той час була відсутня єдина структура управління лікарським забезпеченням на регіональному рівні. У різних областях України виникли різні варіанти організаційної структури фармацевтичної служби:

 • державні підприємства,

 • виробничі об'єднання,

 • фірми — юридичні особи , господарські та акціонерні товариства,

 • корпорації,

 • асоціації тощо. • Рік цілеспрямованої наполегливої праці колективів об'єднання «Укрфармація» та переважної більшості обласних (міських) об'єднань «Фармація» по виходу з кризового становища, що склалося в медикаментозному забезпеченні населення та лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ).

 • В значній мірі цьому сприяла розробка ряду нормативно-правових актів, що регулюють фармацевтичну діяльність.Ліцензії на право зайняття фармацевтичною діяльністю одержали понад 500 комерційних підприємницьких структур.

 • Ліцензії на право зайняття фармацевтичною діяльністю одержали понад 500 комерційних підприємницьких структур.

 • Більшість з них займались постачальницько-збутовою діяльністю.

 • Постало питання створення умов взаємодії державних і комерційних аптечних закладів з метою вирішення найбільш актуальних проблем лікарського забезпечення населення.Потреба в імпортних ліках була задоволена вже на 50%.

 • Потреба в імпортних ліках була задоволена вже на 50%.

 • Підвищився рівень забезпечення ЛЗ окремих фармакологічних груп власного виробництва.

 • Почався процес роздержавлення та приватизації аптечної мережі — в різних регіонах України утворились орендні аптеки.

 • На кінець 1994 року їх кількість досягла 272. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на виготовлення та реалізацію ліків на кінець 1994 року, збільшилась до 1800.Виробництво ліків збільшилось на 11,5%. У 1995 році було освоєно виробництво 47 лікарських препаратів з 24 фармакотера-певтичних груп. Більшість з них входить до переліку життєво необхідних ЛЗ.

 • Виробництво ліків збільшилось на 11,5%. У 1995 році було освоєно виробництво 47 лікарських препаратів з 24 фармакотера-певтичних груп. Більшість з них входить до переліку життєво необхідних ЛЗ.

 • При цьому темпи зростання цін на продукцію галузі були вдвічі нижче, ніж по інших галузях народного господарства України

 • Не дивлячись на це, рентабельність підприємств фармацевтичної промисловості становила 65.Існуюча в Україні практика функціонування централізованої системи забезпечення населення ліками мала ряд недоліків, які перешкоджали подальшому розвитку фармації.

 • Існуюча в Україні практика функціонування централізованої системи забезпечення населення ліками мала ряд недоліків, які перешкоджали подальшому розвитку фармації.

 • У першу чергу — це стримування розвитку аптечної мережі, а також нестабільність бюджетного фінансування лікарського забезпечення населення та лікувальних закладів.У 1996 році в Україні було освоєно випуск 10 принципово нових препаратів. Кількість позицій ЛЗ, що виробляли підприємства Держкоммедбіопрому, досягла 584. Були підведені підсумки «Комплексної програми розвитку медичної промисловості України у 1992-1996 рр.», на реалізацію якої було витрачено лише 28,6% коштів від потреби.

 • У 1996 році в Україні було освоєно випуск 10 принципово нових препаратів. Кількість позицій ЛЗ, що виробляли підприємства Держкоммедбіопрому, досягла 584. Були підведені підсумки «Комплексної програми розвитку медичної промисловості України у 1992-1996 рр.», на реалізацію якої було витрачено лише 28,6% коштів від потреби.Це було частково враховано при розробці «Комплексної програми розвитку медичної промисловості України на 1997— 2003 роки», яка була затверджена постановою КМ України від 18.12.96 р. №1538. З її введенням було взято курс на переоснащення і реконструкцію підприємств галузі з метою розширення виробництва фармацевтичної продукції, конкурентноспромож-ної на міжнародному ринку.

 • Це було частково враховано при розробці «Комплексної програми розвитку медичної промисловості України на 1997— 2003 роки», яка була затверджена постановою КМ України від 18.12.96 р. №1538. З її введенням було взято курс на переоснащення і реконструкцію підприємств галузі з метою розширення виробництва фармацевтичної продукції, конкурентноспромож-ної на міжнародному ринку.Процес реформування аптечної системи здійснювався у регіонах не рівномірно. Децентралізація поставила цілу низку проблем у координації діяльності різних ланок процесу лікарського забезпечення населення.

 • Процес реформування аптечної системи здійснювався у регіонах не рівномірно. Децентралізація поставила цілу низку проблем у координації діяльності різних ланок процесу лікарського забезпечення населення.

 • Гостро постало питання формування законодавчої та нормативної бази функціонування фармацевтичної галузі, яка б забезпечувала загальні і однакові для всіх учасників фармацевтичного ринку умови.Верховною Радою прийнято

 • Верховною Радою прийнято

 • Закон України

 • «Про лікарські засоби»

 • - найважливіший законодавчий акт у фармації .Рентабельність вітчизняної промисловості досягла 54%.

 • Рентабельність вітчизняної промисловості досягла 54%.

 • Освоєно виробництво 70 нових лікарських препаратів,

 • обсяг виробництва ЛЗ склав

 • 560 млн. гри.,

 • 34% яких було експортовано в інші країни.Обсяг ринку ЛЗ на той період оцінювався в 900 млн. дол. США, з них

 • Обсяг ринку ЛЗ на той період оцінювався в 900 млн. дол. США, з них

 • імпортні препарати — 660 млн. дол.,

 • вітчизняні - 240 млн. дол. (відповідно 67-23 %).

 • Незважаючи на це, все ж спостерігалась нестача життєво важливих препаратів багатьох фармакотерапевтичних груп.Внаслідок падіння курсу національної валюти - криза як у виробничій, так і в інших сферах економіки країни.

 • Внаслідок падіння курсу національної валюти - криза як у виробничій, так і в інших сферах економіки країни.

 • Це призвело до ускладнення обігу ЛЗ, а також до значного підвищення цін на ЛЗ як іноземного, так і вітчизняного виробництва.

У 1998 році було повністю зупинено фінансування фармацевтичних підприємств, що будуються. Виникла гостра пот­реба повернення бюджетних позик та відшкодування витрат.

 • У 1998 році було повністю зупинено фінансування фармацевтичних підприємств, що будуються. Виникла гостра пот­реба повернення бюджетних позик та відшкодування витрат.

 • Міністерству фінансів, які виникли внаслідок обслуговування кредитів, що надавалися під гарантію уряду.

 • Все це поставило під загрозу виконання «Комплексної програми», що затверджена на 1997-2003 рр., і ще раз підтвердило неможливість чіткого планування розвитку фармацевтичних підприємств в умовах відсутності фінансування.

Відроджуються обсяги виробництва ЛЗ;

 • Відроджуються обсяги виробництва ЛЗ;

 • досягнуто їх збільшення на 6,4% загального обсягу .

 • В цілому доля вітчизняної фармацевтичної продукції на ринку ЛЗ у 1999 році була майже 40%.Споживання ЛЗ одним мешканцем України з урахуванням імпорту становило лише 8,4 дол. США.

 • Споживання ЛЗ одним мешканцем України з урахуванням імпорту становило лише 8,4 дол. США.

 • Частка бюджетних коштів у витратах на ліки за попередні роки постійно зменшувалась, і у 1999 році становила 23%.Реалізовано ЛЗ і виробів медичного призначення (ВМП) на 2,2 млрд. грн., або на 400 млн. дол. США, що майже у 2,3 рази менше, ніж у 1997 р.

 • Реалізовано ЛЗ і виробів медичного призначення (ВМП) на 2,2 млрд. грн., або на 400 млн. дол. США, що майже у 2,3 рази менше, ніж у 1997 р.

 • Через низьку купівельну спроможність населення багато іноземних фірм стало перед дилемою: або знизити ціни на ліки, або залишити фармацевтичний ринок України.

 • Останнє було небажаним, оскільки б потягло за собою зменшення асортименту необхідних ліків.Були підведені підсумки пройденого та намічені шляхи подальшої роботи, спрямованої на інтеграцію до світового співтовариства.

 • Були підведені підсумки пройденого та намічені шляхи подальшої роботи, спрямованої на інтеграцію до світового співтовариства.

 • Створена державна програма «Фармація-2005», до якої закладено принципи подальшого реформування галузі згідно норм ЄС.За роки незалежності України фармація пройшла досить складний шлях, від практично повного розладу до виходу на певні рубежі у фармацевтичній науці, створенні ліків, виробництві, контролю їх якості, лікарському забезпеченні населення.

 • За роки незалежності України фармація пройшла досить складний шлях, від практично повного розладу до виходу на певні рубежі у фармацевтичній науці, створенні ліків, виробництві, контролю їх якості, лікарському забезпеченні населення.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> upr ekon -> presentations
presentations -> Ринок чистої конкуренції
presentations -> Регулювання трудових відносин в організації
presentations -> Основнi засоби це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй
presentations -> Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції
presentations -> Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства
presentations -> Закону України "Про оплату праці"
presentations -> Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Ефективність
presentations -> Заяву про відкриття рахунка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка