У західній Європі течія банківського маркетингу виникла в 1960-тіДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
#5219Виникнення маркетингу пов'язане з тим, що пропозиція товарів почала випереджати попит. Наслідком такого явища стало загострення конкуренції. Тому актуальним питанням було не виробити товар, а його продати. Такі проблеми виникали в різні часи на різних ринках. Несвідомо люди почали здійснювати маркетингову діяльність уже в XVII ст., а на початку XX ст. ця прикладна діяльність набуває наукових характеристик та принципів.

 • Виникнення маркетингу пов'язане з тим, що пропозиція товарів почала випереджати попит. Наслідком такого явища стало загострення конкуренції. Тому актуальним питанням було не виробити товар, а його продати. Такі проблеми виникали в різні часи на різних ринках. Несвідомо люди почали здійснювати маркетингову діяльність уже в XVII ст., а на початку XX ст. ця прикладна діяльність набуває наукових характеристик та принципів.

 • Як академічна дисципліна маркетинг виник 1905 року у США в Пенсильванському університеті. Уже 1908-го у США з'являється перша маркетингова організація – Американське товариство маркетингу, перейменоване 1973-го на Американську асоціацію маркетингу, а великі фірми створюють відділи реклами та маркетингу.

 • Уперше концепцію банківського маркетингу почали розробляти у США в 50-ті роки XX століття.

 • У Західній Європі течія банківського маркетингу виникла в 1960-ті.

 • В Україні питання реалізації та втілення постулатів бан­ківського маркетингу вкрай актуальними стали у 90-х роках.Попередній етап

 • Попередній етап

   • початок цілеспрямованого застосування реклами, як інструменту маркетингу;
   • розширення факторингових і лізингових послуг.


Етап масового впровадження банківських послуг для різних груп клієнтів

 • Етап масового впровадження банківських послуг для різних груп клієнтів

Етап вдосконалення і професіоналізації

 • Етап вдосконалення і професіоналізації

   • розширення асортименту банківських послуг за рахунок ощадних книжках клієнтів, відкриття пенсійних вкладів, послуги у сфері фінансування житлового будівництва; розширення послуг у формі овердрафту і контокоренту;
   • - початок професійного застосування крупними банками маркетингу в своїй діяльності (створення спеціальних відділів маркетингу, які здійснювали аналіз і дослідження ринку банківських послуг і готували відповідні пропозиції керівництву);
   • - активне розширення діяльності банків на ринку масових операцій (розширення філіальної мережі з метою наближення банківських послуг до клієнтів.


Переважне застосування інструментів маркетингу в платіжно-розрахунковій сфері

 • Переважне застосування інструментів маркетингу в платіжно-розрахунковій сфері

   • введення другого покоління банкоматів;
   • широке розповсюдження дорожніх чеків та єврочеків;
   • організація та будівництво перших відкритих операційних залів;
   • застосування особистих ідентифікаційних номерів і цифрових підписів;
   • навчання персоналу методам реалізації банківських послуг і відносин з клієнтами
Банки починають здійснювати детальний аналіз доходів і витрат як по кожному клієнту, так і по кожному виду послуг, а інколи навіть по окремих послугах.

 • Банки починають здійснювати детальний аналіз доходів і витрат як по кожному клієнту, так і по кожному виду послуг, а інколи навіть по окремих послугах.масове запровадження платіжних карток

 • масове запровадження платіжних карток

 • надання банківських послуг з використанням мережі Інтернет (включаючи створення віртуальних банків);

 • надання банківських послуг через системи електронного і мобільного зв’язку.

1) Перш за все, покупцю банківської послуги важко розібратися і оцінити, що продається до її придбання, а іноді навіть після цього. Клієнт вимушений вірити банку, у нього обов’язково повинен бути приступнім елемент довіри до банку. Одночасно невідчутність бан­ківської послуги ускладнює управлінську діяльність банківського працівника. У нього виникають дві проблеми:

 • 1) Перш за все, покупцю банківської послуги важко розібратися і оцінити, що продається до її придбання, а іноді навіть після цього. Клієнт вимушений вірити банку, у нього обов’язково повинен бути приступнім елемент довіри до банку. Одночасно невідчутність бан­ківської послуги ускладнює управлінську діяльність банківського працівника. У нього виникають дві проблеми:

 • - важко показати свій «товар»;

 • - складно пояснити у всіх деталях клієнтам, за що вони платять гроші.

 • 2) банківські послуги, на відміну від матеріальних товарів, не можна виробляти про запас і зберігати, вона може вироблятися тільки у момент її затребування. Ці два процеси не можуть бути відірвані один від одного. Крім того клієнт банку не може відразу оцінити якість пропонованої і надається йому послуги.

 • 3) неминучим наслідком неспівпадання в часі виробництва і затребування банківської послуги є мінливість її надання – залежність від того, де, коли і ким вона надається. Мінливість банківської послуги іноді викликається і її покупцями, унікальність кожного з яких вимагає високого ступеня індивідуалізації відповідно до вимог клієнта, що робить неможливим масове виробництво багатьох видів банківських послуг.

 • 4) Невіддільність банківських послуг від джерела їхнього надання означає, що створення і збут банківської послуги відбуваються одночасно. Поза банком і окремо від нього послуги не існують.

Скорочення відтоку клієнтів

 • Скорочення відтоку клієнтів

 • на 5-10 %

 • може принести банку

 • до 75 % додаткового прибуткуЗбільшення утримання існуючих клієнтів

 • Збільшення утримання існуючих клієнтів

 • на 5 %

 • сприяє підвищенню прибутку банку

 • на 85 %

Основні особливості та відмінності маркетингу відносин від традиційного маркетингу угод полягають у:

 • Основні особливості та відмінності маркетингу відносин від традиційного маркетингу угод полягають у:

 • максимально повному задоволенні запитів клієнтів банку та формуванні нових потреб споживачів у перспективних банківських продуктах на основі розуміння їх інтересів, переваг і привабливості;

 • прагненні налагодити довготривалі партнерські взаємовигідні конструктивні відносини між банком та його споживачами;

 • збереженні довіри та позитивного ставлення клієнта до банку замість акценту на обсязі реалізованих послуг і розмірі отримуваного прибутку;

 • орієнтації банку на системну й комплексну роботу з клієнтами, постійне підтримання відносин зі споживачами та перетворення їх на лояльних споживачів, встановлення зворотного зв’язку зі споживачами (за допомогою безпосереднього спілкування, телефону, факсу, e-mail, чату, традиційної пошти), інформаційна підтримка якого технологічно забезпечена наявністю програмних продуктів і клієнтських баз даних;

 • фокусуванні банків на високій якості обслуговування клієнтів як важливому елементі сучасної банківської діяльності – стандарти якості обслуговування, завдяки детальному опису вимог до кожного етапу бізнес-процесу, дозволяють, з одного боку, розробити систему критеріїв оцінки діяльності та мотивування працівників, з іншого – підвищити рівень довіри споживачів до незмінності якості банківських продуктів, цінність яких також відповідно зростає;

 • застосуванні банком персоніфікованого підходу до формування власної процентної, тарифної та асортиментної політик як найбільш важливих інструментів розвитку відносин з клієнтами з урахуванням інформації про попередні відносини з ними;

 • переході від трансакційного до недискретного маркетингового процесу внаслідок створення структурних зв’язків, які полегшують взаємодію зі споживачами, наприклад, забезпечення клієнтів засобами електронного зв’язку для спрощення системи обслуговування в банку;

 • створенні корпоративної філософії «орієнтація на клієнта», згідно з якою співробітники банку мотивовані та відповідальні за побудову і поглиблення партнерських відносин зі споживачами;

 • активному впровадженні сучасних інформаційних технологій, здатних створювати та постійно оновлювати бази даних про клієнтів і захищати їх приватну інформацію.Використання банком внутрішніх і зовнішніх даних про фінансові трансакції клієнта, які в сукупності відображають цілісну картину їх взаємодії з метою повного задоволення фінансових потреб споживача та побудови їх подальшої ефективної співпраці. Це дає змогу банку проводити аналіз відносин із споживачами за всім спектром продуктів і послуг, якими він користується.

 • Використання банком внутрішніх і зовнішніх даних про фінансові трансакції клієнта, які в сукупності відображають цілісну картину їх взаємодії з метою повного задоволення фінансових потреб споживача та побудови їх подальшої ефективної співпраці. Це дає змогу банку проводити аналіз відносин із споживачами за всім спектром продуктів і послуг, якими він користується.Каталог: images -> department -> banking
banking -> Фінансовий моніторинг в банку
banking -> Бухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами Сутність
banking -> "Основи складання банківської звітності в Україні"
banking -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
banking -> Цінова політика
banking -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка