Україна посіла 152 місце (у 2010 р. 134, у 2009 р. 146) зі 182 країн світуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.У світі немає єдиного канонічного, загальноприйнятого визначення терміну «корупція», оскільки вона є складним соціальним явищем із різноманітністю його проявів та форм.

 • У світі немає єдиного канонічного, загальноприйнятого визначення терміну «корупція», оскільки вона є складним соціальним явищем із різноманітністю його проявів та форм.

 • Окремі фахівці вважають, що внаслідок ряду причин дати чітке визначення цьому явищу практично неможливо. Однією з основних вони називають культурні відмінності різних суспільств. Те, що в одній державі сприймається як хабар, в іншій є цілком допустимою практикою, елементом прояву культури. Корупція супроводжує людство з найдавніших часів.

 • Термін «корупція» походить від латинського «corruptіo», що тлумачиться як «підкуп, продажність громадських та політичних діячів, посадових осіб».

Україна посіла 152 місце (у 2010 р. – 134, у 2009 р. – 146) зі 182 країн світу.

 • Україна посіла 152 місце (у 2010 р. – 134, у 2009 р. – 146) зі 182 країн світу.

 • Індекс склав 2,3 (у 2010 р. – 2,4, у 2009 р. – 2,2)

 • З Україною на одному місці Таджикістан

 • Наприклад, Росія і Білорусія посідають 143 місце.

 • Останні місця у Сомалі та Північної Кореї

 • Перші місця у Нової Зеландії, Данії, Фінляндії, Швеції, Сінгапуру, Норвегіїдо суду вже направлено 566 кримінальних справ стосовно 646 осіб, з них 65 особам обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Найбільше справ направлено до суду прокуратурами Дніпропетровської (50), Донецької (44), Одеської (35), Луганської (31) областей і міста Києва (40).

 • до суду вже направлено 566 кримінальних справ стосовно 646 осіб, з них 65 особам обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Найбільше справ направлено до суду прокуратурами Дніпропетровської (50), Донецької (44), Одеської (35), Луганської (31) областей і міста Києва (40).

 • Майже половину з них (252) складають кримінальні справи про отримання хабарів.1) Конституція України від 28.06.1996 р.

 • 1) Конституція України від 28.06.1996 р.

 • 2) Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р.

 • 3) Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

 • 4) Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.

 • 5) Указ Президента України «Питання Національного антикорупційного комітету» від 01.09.2011 р.

 • 6) Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21.10.2011 р.

 • 7) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» від 28 листопада 2011 р.

 • 8) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13.06.2000 р.використання особою, яка є суб'єктом корупційного правопорушення, наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка є суб'єктом корупційного правопорушення, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей

 • використання особою, яка є суб'єктом корупційного правопорушення, наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка є суб'єктом корупційного правопорушення, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостейумисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, суб’єктом правопорушення, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність

 • умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, суб’єктом правопорушення, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність1) розшарування суспільства на бідних і багатих, нерівномірність розвитку ринкового господарства;

 • 1) розшарування суспільства на бідних і багатих, нерівномірність розвитку ринкового господарства;

 • 2) низький рівень заробітної плати державних службовців порівняно з заробітною платою у приватному секторі;

 • 3) суперечності між швидкозмінними умовами ринкового господарства та чинним законодавством;

 • 4) суперечності між законодавчою та морально-етичною нормами підприємництва;

 • 5) існування законодавчих актів широкого спектра дії і наявності у державних службовців великих можливостей їх використання за власним розсудом;

 • 6) часта зміна чиновницького апарату і насамперед його керівного складу;

 • 7) суперечності в політичній системі, які представлені владою і бізнесом;

 • 8) існування економічних пільг;

 • 9) потреба у виживанні населення в складних умовах становлення ринкових відносин;

 • 10) створення штучного дефіциту ресурсів;

 • 11) зволікання у прийнятті рішень;

 • 12) суцільний правовий нігілізм;

 • 13) неефективна система контролю.1) підрив соціальної довіри й верховенства права;

 • 1) підрив соціальної довіри й верховенства права;

 • 2) руйнація соціальної моралі та почуття справедливості у населення;

 • 3) перешкоджання функціонуванню ринку та деформація нормальних систем розподілу;

 • 4) стримування економічного розвитку держави;

 • 5) зниження громадянської відповідальності;

 • 6) посилення соціальної напруженості у регіонах;

 • 7) зневіра у ефективності державної політики тощо.захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у різних сферах життєдіяльності суспільства.

 • захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у різних сферах життєдіяльності суспільства.людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси; держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

 • людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси; держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.Президент України;

 • Президент України;

 • Верховна Рада України;

 • Кабінет Міністрів України;

 • Рада національної безпеки і оборони України;

 • міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

 • Національний банк України;

 • суди загальної юрисдикції;

 • прокуратура України;

 • місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;

 • Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України;

 • громадяни України, об'єднання громадян.зменшення рівня корупції в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських структур, за участю міжнародних організацій.

 • зменшення рівня корупції в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських структур, за участю міжнародних організацій.окреслення кола причин і умов, що породжують корупцію, визначення шляхів мінімізації факторів, що детермінують її виникнення та негативні наслідки;

 • окреслення кола причин і умов, що породжують корупцію, визначення шляхів мінімізації факторів, що детермінують її виникнення та негативні наслідки;

 • визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;

 • підвищення ступеня довіри до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • упровадження системи моніторингу ефективності антикорупційного законодавства та забезпечення його виконання.рівність усіх перед законом;

 • рівність усіх перед законом;

 • забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

 • дотримання правових норм у сфері запобігання і протидії корупції;

 • невідворотність юридичної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

 • надання пріоритету превентивним антикорупційним заходам;

 • відкритість і прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Національної антикорупційної стратегії;

 • поєднання зусиль держави і громадськості у подоланні корупції як системного явища в усіх сферах суспільного життя.реформування системи державного управління та адміністративних процедур

 • реформування системи державного управління та адміністративних процедур

 • зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

 • забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

 • поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

 • удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

 • оптимізації фінансування політичних партій та виборчих кампаній шляхом установлення чітких правил їх фінансування, а також забезпечення ведення ефективного незалежного контролю за таким фінансуванням

 • удосконалення антикорупційної експертизи шляхом запровадження багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на рівні розробників проектів нормативно-правових актів (як формалізована самооцінка); на рівні Міністерства юстиції України (як офіційна антикорупційна експертиза проекту нормативно-правового акта); на рівні громадської експертизи, яка забезпечується існуванням прозорої процедури нормопроектування та доступністю інформації для громадськості;

 • формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

 • удосконалення системи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

 • підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів

 • запобігання проявам корупції у правоохоронних органах

 • удосконалення інституту відповідальності за корупційні правопорушення

 • зниження рівня корупції у приватному секторі

 • зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, митній сферах, у сферах державних закупівель та державної служби

 • активізації міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупціїрозвиток вітчизняного законодавства у контексті відповідності світовим антикорупційним стандартам, передбаченим Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією, Додатковим протоколом до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Цивільною конвенцією про боротьбу з корупцією, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти корупції та інших міжнародних інституцій;

 • розвиток вітчизняного законодавства у контексті відповідності світовим антикорупційним стандартам, передбаченим Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією, Додатковим протоколом до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Цивільною конвенцією про боротьбу з корупцією, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти корупції та інших міжнародних інституцій;

 • підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції;

 • зниження рівня корупції у системі правоохоронних органів, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • скорочення обсягів тіньової економіки;

 • формування у громадськості активної позиції із запобігання і протидії корупції.

Каталог: downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка