Українське національно-культурне відродження кін. ХVIІІ- поч. ХХ ст. Історичні обставини розвитку української культуриДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


Українське національно-культурне відродження кін. ХVIІІ- поч. ХХ ст.

 • Історичні обставини розвитку української культури.

 • Розвиток освіти і наука.

 • Особливості літературного процесу.

 • Мистецтво у період національно-культурного відродження

 • Національні культурні організації в умовах реакційної урядової політики.


Історичні обставини розвитку української культури.

 • Духовна культура українського народу кінця XVIII — початку XX ст. розвивалась в умовах постійних утисків Російської та Австрійської імперій.

 • На Правобережжі Україна фактично перетворилась у безправну колонію Російської імперії.

 • На колоніальному становищі опинились і західноукраїнські землі.Історичні обставини розвитку української культури.

 • Українське національне відродження виникло як антитеза тяжкому політичному і соціально-економічному становищу та культурному занепаду, в яких опинився тоді український народОсвіта

 • У 1805 р. відкрито Харківський університет.

 • У 1820 р. засновано Ніжинську

 • гімназію вищих наук

 • У 1834 р. відкритий Київський університет.Західноукраїнські університети

 • На західноукраїнських землях основними центрами науки були університети

 • Львівський (заснований 1661 р.)

 • Чернівецький (1875 р.)Зростання інтересу до історії та української мови

 • У 1819 р. видано князем М. Церетелі першу збірку українських народних пісень - Досвід збирання старовинних малоросійських пісень”.

 • У 1818 р. у Петербурзі вийшла перша граматика української мови –

 • “Граматика малоросійського наріччя” - О.Павловського.

 • У 1823 р. Іван Войцехович склав невеликий український словник.Перші узагальнюючі праці з історії України

 • Микола Костомаров 16 томів “Исторических монографий” і 6-томна “Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей”.

 • Володимир Антонович створив цілу наукову історичну школу його учнем був М.С.Грушевський.

 • Михайло Грушевський “Історія України-Руси”

 • Дмитро Яворницький “Историю запорожских казаков”Розвиток літератури Іван Котляревський(1769-1838 рр.)

 • Першим твором народною мовою, який почав процес її оформлення у сучасну літературну мову, стала“Енеїда” І.Котляревського.Григорій Квітка-Основ'яненко (1778-1843 рр.)

 • Г.Квітка-Основ'яненко - основоположник української художньої прози - “Сердешна Оксана”,

 • “Сватання на Гончарівці”, “Конотопська відьма”.Тараса Шевченко (1814-1861)

 • Викуплений І.Сошенком з неволі у віці 24 роки, навчався в Академії мистецтв, учасник Кирило-Мефодіївського товариства, арештований і 10-літня рекрутчина з забороною писати і малювати, смерть незабаром після повернення з заслання.Перший “Кобзар” вийшов 1840 р. у Петербурзі Євгена Гребінки.Пантелеймон Куліш (1819-1897 рр.)Марко Вовчок (М.Віленська 1833-1907 рр.)

 • Збірка “Народнi оповiдання”, повісті “Iнститутка”, “Кармелюк” приголомшують трагічною правдивістю картин кріпацького гніту.Панас Мирний (П.Я.Рудченко 1849-1920 рр.)

 • Автор новаторських соціально-психологічних романів і повістей про народне життя, він підняв українську прозу до високого рівня художньої досконалості. Романи “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”, повісті “Лихi люди”, “Лихо давнє i сьогочасне”, “Голодна воля”, п'єса “Лимерiвна”.Іван Франко (1856-1916 рр.)

 • Син селянина-коваля з-під Дрогобича, який насилу отримав можливість закінчити гімназію, І.Франко так формулював своє кредо:

 • “Як син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлібом, я відчував себе зобов’язаним віддати свою працю цьому простому народові”.Іван Франко (1856-1916 рр.)

 • Автор ліричних збірок З вершин i низин”, “Зів’яле листя”, історичної повісті “Захар Беркут”, гостросоціального“Борислав смiється”, поема “Моїсей”, психологічної драми “Украдене щастя”.Леся Українка (Л. Косач-Квітка 1971-1913 рр.)

 • Автор поем “Давня казка”, “Самсон”, “Роберт Брюс”, і вінчають її творчість драматичні поеми “У катакомбах”, “Касандра” та поетичні драми “Лiсова пiсня”.Етапи розвитку української літератури в ХIX ст.

 • - рубіж XVIII-XIX ст. і початок XIX ст. – поява перших творів рідною мовою (“Енеїда”);

 • - 40-50-і роки XIX ст. – творчість Т.Шевченка й оформлення української літературної мови;

 • - друга половина XIX ст. – широка палітра літературних жанрів, ускладнення образного ряду, особливо у творчості І.Франка, Л.Українки, М.Коцюбинського.Театр

 • У Харкові за активної участі Григорія Квітки-Основ'яненка було створено у 1789 році перший професійний театр. Великого успіху мала п'єса "Сватання на Гончарівці"Театр

 • 1819 році у Полтаві Котляревський поставив п'єси "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник", чим розпочав нову добу українського світського театру.Марко Кропивницький (1840-1910 рр.)

 • У 1882 р. в Єлисаветграді Кропивницький, драматург, актор, режисер, педагог, утворив професійний український театр.Театр

 • У 1890 р. І. Карпенко-Карий і П. Саксаганський утворили "Товариство російсько-малоросійських артистів під керівництвом

 • П. Саксаганського", яке було найкращим українським театральним колективом.Музично-драматичний театрТеатр Галичини

 • Український професійний театр Галичини виник 1864 р. у Львові при культурно-освітньому товаристві "Руська бесіда". Його основоположником став український актор і режисер

 • О. Бачинський, ним опікувався Іван Франко.Завданнями українського театру були:

 • боротьба проти русифікаторства;

 • формування шанобливого ставлення до українського народу та його культури;

 • порушення соціально значущих питань;

 • розвиток нових шляхів сценічного мистецтва.

Образотворче мистецтво

 • Представником українського реалістичного портретного живопису є художник В.Тропінін, який залишався кріпаком навіть вже будучи відомим художником.Знаменитий портрет О.С.Пушкіна роботи Василя ТропінінаЗагалом у живописі початку XIX ст. переважаючим художнім стилем був романтизм

 • В.Штернберг працював в портретному, в побутовому, і в пейзажному жанрах, йому належить художнє оформлення “Кобзаря”, він зробив гравюру "Кобзар з поводирем".“Катерина” “Циганка ворожить українській дівчині"Селянська родина" (1843)В1860 р. Шевченкові було присвоєно звання академіка гравюри Петербурзької академії мистецтв.Іван Айвазовський 1817-1900 рр.

 • Видатний художник-мариніст І.Айвазовський У його живописі звучала й українська тема“Весілля на Україні”.Айвазовський “Бій брига Меркурій”Айвазовський “Шторм”І. Крамськой портрет Т.ШевченкаІсторичний жанр І. Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові"Образотворче мистецтво

 • У 1905 р. було організовано першу Всеукраїнську мистецьку виставку, яка продемонструвала духовну єдність західно-українських та наддніпрянських митців.Архітектура

 • На початку XIX ст. в Україні з'являється стиль ампір.

 • Ампір виражався в монументальних формах римського зразка, широких гладких стінах, округлих колонах так званого дорійського ордера тощо.У 1837-1842 рр. у класичному стилі збудовано головний корпус Київського університету св. Володимира, проект якого підготував професор архітектури В.І. Беретті.Архітектура другої половини XIX ст.

 • У другій половині XIX ст. стильова єдність класицизму руйнується складається напрям, який отримав назву “еклектика” (змішування) - поєднання різних історичних стилів в одному архітектурному об'єкті.

 • Серед її напрямів особливо поширюється віденське бароко.1887 р. в Одесі архітекторами Фельнером і Гельмером у стилі віденського бароко споруджено оперний театр1897 р. у Львові за проектом архітектора З.Горголевського розпочалось будівництво театру опери. Відкриття - 1900 р.1901 р. в Києві за проектом архітектора В. Шретера споруджено оперний театр.Різновидом еклектики стає псевдо візантійський стиль. Пам'ятка цього напряму -Володимирський собор, який споруджувався понад 20 років (1862-1886) за проектами І.Штрома, пізніше П. Спарро, О. Беретті“Руські єпископи” фреска собору В.Васнецов.«Хрещення Володимира» фреска собору В.ВаснецовБудинок Полтавського губернського земства споруджений в 1903-1908 рр. за проектом В. Г. Кричевського, перший прикладом у країнського стилю.На межі XIX і XX ст. проникає стиль модерн. У даному стилі 1904 р. у Львові за проектом В. Садловского було збудовано залізничний вокзал.1904 р. Жмеринський залізничний вокзал. Будівництвом керував архітектор І. ЖуравськийГотель "Жорж" зведений Фельнером і Гельмером в 1901 році у ЛьвовіБудинок із химерами архітектор  — В.Городецький, збудований у 1901—1903 рр. як прибутковий будинок.Українська скульптура

 • Кращих українських скульпторів першої половини ХІХ ст. забрали до Росії. Серед них варто виділити Івана Мартоса (1753-1835) Костянтина Климченка (1817-1849)І. Мартос

 • Пам'ятник

 • Рішельє - в ОдесіПя́м'ятник Володи́миру Вели́кому  — найстаріший скульптурний пам'ятник Києва, споруджений у 1853 році, скульптор В. Демут-МалиновськийДля підкреслення значення "возз'єднання" України з Росією царський уряд виділив кошти на виготовлення пам'ятника

 • Для підкреслення значення "возз'єднання" України з Росією царський уряд виділив кошти на виготовлення пам'ятника

 • Б. Хмельницькому скульптор М.Микешин – пам'ятник встановлено в Києві 1888 р. • Пам'ятник

 • І. Котляревському

 • в Полтаві, скульптора

 • Л. Позена -

 • перший в історії

 • встановлений 1903 р.

 • українському

 • письменнику.І. Кавалерідзе пам'ятник княгині Ользі в Києві 1911 р.Національні культурні організації

 • Перша в українській історії національно-культурна організація виникла в 1833 р. у Львові - “Руська трійця”

 • У Києві в грудні 1845 р. виникає нелегальне Кирило-Мефодіївське братство – політична національна організація.

 • В 1859 р. студентами і молодими викладачами Київського університету створюється “Громада”.Національні культурні організації

 • З 1868 р. організоване товариство “Просвiта”, на чолі з А. Вахняниним.

 • У 1873 р. у Львові засновується “Літературне товариство ім.Шевченка”, перетворене в 1892 р. в наукове – НТШ ім. Т. Г. Шевченка .Висновок

 • Отже, в XIX - на початку XX ст. активізується культуротворчий потенціал українського народу шляхом творення духовних цінностей, збереження та поширення духовної спадщини.

 • На межі XIX і XX ст. інтенсивно відбувається процес формування інфраструктури української культури, об'єднання духовних зусиль національної еліти східно-і західноукраїнських земель, зростання національної свідомості українського народу.Каталог: data -> kafedra -> internal -> u nurse -> presentations -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> %D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20(%D0%86)
%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20(%D0%86) -> Культура України кінця ХIV- першої половини ХVII ст. План Українська культура після татаро-монгольської навали ХІІІ-ХV ст
%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20(%D0%86) -> Культура України ХХ ст. Суспільно-політичні умови розвитку української культури
%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20(%D0%86) -> Пізній палеоліт датується періодом від 35 до 10 тис pp до н е
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20(%D0%86) -> Українська культура як самобутнє духовне утворення Особливості етногенезу українського народу
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Особливості і проблеми сестринської етики і деонтології Лектор доцент
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> План лекції Опорно-рухова система людини
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Лекція Україна під владою Литви та Польщі в XIV – XVI ст. Початок Литовсько-польської експансії на Україну у XIV ст
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, номенклатура і реакційна здатність біоорганічних сполук


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка